Archív za 2005 rok

Strana 55

Biaromatické zlúčeniny, ktoré aktivujú receptory typu PPAR (gama), ich spôsob prípravy a ich použitie v kozmetických alebo farmaceutických prostriedkoch

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7288

Dátum: 29.04.2005

Autori: Mauvais Pascale, Boiteau Jean-guy, Clary Laurence, Thoreau Etienne, Aubert Jérome, Rivier Michel

MPK: A61K 8/30, A61Q 19/10, A61Q 5/00...

Značky: použitie, farmaceutických, prostriedkoch, gama, biaromatické, zlúčeniny, kozmetických, receptory, spôsob, aktivujú, přípravy

Text:

...zlúčenin 2 patentu FR 2 812 876. Tato zvýšená vázopna afinlta vyplýva konkretne z hodnôtznizene, ako je vysvetlené ďalej.Pvedľžený vynález sa tak týka zlúcenín všeobecného vzorca IPl je C alkýlová skupina vybraná zo skupiny, ktorú tvoria radikály metyl, etýl, n-propýl, izopropyl, izobutyl, terc-butýl,n-pentyl, izopentyl, n-hexyl a izohexyl, radikál cyklopropýl,cyklohexyl, etylenyl, alyl, propenyl, butenyl, pentenyl alebo hexenyl,...

Prijímacie zariadenie a komunikačný spôsob pre OFDM komunikačný systém s novou preambulovou štruktúrou

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7185

Dátum: 29.04.2005

Autori: Stadelmeier Lothar, Gaedeken Gralf, Tiedemann Stephen, Zumkeller Markus, Schwager Andreas

MPK: H04L 27/26

Značky: spôsob, zariadenie, strukturou, novou, komunikačný, preambulovou, systém, prijímacie

Text:

...preambulovú časť a prenášanú časť, kde preambulová časť má sekciu pozostávajúcu z pilotných symbolov mapovaných na každú n-tú frekvenčnú nosnú vlnu a signalizačných dát mapovaných na frekvenčné nosné vlny medzi frekvenčnými nosnými vlnami s pilotnými symbolmi. Takto je n 2, 3, 4, 5. 6 alebo viac, v závislosti od požadovanej spoľahlivosti synchronizácie na prijímacej strane. lnými slovami pilotné symboly sa mapujú na frekvenčné nosné...

Kompozície obsahujúce fluórované olefíny

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6779

Dátum: 29.04.2005

Autori: Wilson David, Pham Hang, Singh Rajiv, Thomas Raymond

MPK: C09K 5/00, C09K 3/30, C08J 9/00...

Značky: kompozície, olefiny, fluorované, obsahujúce

Text:

...aplikáciách, vrátane najmä aplikácií týkajúcich sa prenosu tepla, je dôležité alebo dokonca zásadné, používat kompozície, ktoré sú nehorľavé. Preto, je často výhodne používat V takých kompozíciách zlúčeniny, ktoré nie sú horľavé. Výraz nehorľavý, ako je V tomto texte používaný, sa týka zlúčenín alebo kompozícii, ktoré sú označované ako nehorľave podľanormy ASTM E-68 l z roku 2002, ktorá je tu zahrnutá ako odkaz. Bohužiaľ mnohé HFC, ktoré...

Kombinované meningokokové konjugáty so spoločným nosičovým proteínom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6571

Dátum: 29.04.2005

Autor: Costantino Paulo

MPK: A61K 39/095, G01N 33/50, A61K 47/48...

Značky: proteínom, kombinované, nosičovým, meningokokové, konjugáty, spoločným

Text:

...v každom konjugáte jednotlivonižšia než prahová hodnota a pri samostatnom podávaní by k supresii neviedla.Výberom spoločného nosiča pre multivalentně vakcíny sa teda v porovnaní s monovalentnou vakcínou alebo konjugátmi obsahujúcimi rôzne nosičové proteíny významne zvýši nebezpečenstvo nosičovej supresíe. Podľa tohto vynálezu sa toto zvýšené nebezpečenstvo kompenzuje na základe regulácie množstva nekonjugovaného proteínu vo vakcíne....

Strojovo čitateľný ochranný prvok na chránené výrobky

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6435

Dátum: 29.04.2005

Autori: Krietsch Burkhard, Muth Oliver, Paeschke Manfred, Kuen Jakob, Kuntz Matthias

MPK: C09D 17/00, B41M 3/14, B42D 15/00...

Značky: prvok, strojovo, čitateľný, ochranný, výrobky, chránené

Text:

...chránený výrobok s podobnou štruktúrou sa opisuje V dokumente DE 197 O 8 543. Tu sú elektroluminiscenčné látky, ktoré sa vytláčajú, usporiadané tak, že sú prestúpené siločiarami elektrického striedavého poľa vytvorenýmiv dôsledku planárneho usporiadania elektród. Ani tu nie jemožné žiadne bezdotykové vytváranie elektroluminiscencie.0010 V dokumente EP l l 56 934 B 1 sa zverejňuje cenný dokument, ktorý obsahuje aspoň jeden opticky premenlivý...

Spôsob a systém na odstraňovanie rozpustného TNFR1, TNFR2 a IL2R pri pacientoch

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12900

Dátum: 29.04.2005

Autor: Lentz Rigdon M

MPK: A61K 39/395, A61K 38/20, A61K 38/19...

Značky: odstraňovanie, systém, pacientoch, spôsob, tnfr2, tnfr1, rozpustného

Text:

...receptora faktora nekrózy nádorov l (sTNFRl), rozpustnému receptoru faktora nekrózy nádorov 2 (STNFRZ) a rozpustnému receptora interleukinu 2 (sIL 2 R), imobilizované naBol vyvinutý spôsob a systém na navodenie remisie ochorení vyznačujúcich sa nadmernou tvorbou sTNR a R interleukinu 2. Súčasťou tohto systému sú prostriedky na separáciu krvi na krvnú plazmu a krvinky, ako je zariadenie na plazmaferézu, pričom plazma sa potom spracováva pri...

Prolínové deriváty a ich použitie ako inhibítorov dipeptidylpeptidázy-IV

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6095

Dátum: 29.04.2005

Autori: Piotrowski David Walter, Hulin Bernard

MPK: C07D 403/00

Značky: použitie, dipeptidylpeptidázy-iv, prolínové, inhibítorov, deriváty

Text:

...ochorenie (CVD) zdôvodu aterosklerózy. Ateroskleróza je hlavným dôvodom úmrtí v Spojených štátoch a vzápadnej Európe. CVD najmä prevažuje medzi pacientmi sdiabetom a aspoňčiastočne z dôvodu existencie viac nezávislých rizikových faktorov, ako je intolerancia ku glukóze, hypertroña ľavej komory a hypertenzia v tejto populácii. Úspešné liečenie hyperlipidémie v celkovej populácii a najmä u pacientov s diabetom má preto výnimočnú...

Chinoxalínové inhibítory hedgehot signálnej dráhy

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12457

Dátum: 29.04.2005

Autori: Goldsmith Richard, Koehler Michael, Sutherlin Daniel

MPK: C07D 241/42, A61K 31/498, A61P 35/00...

Značky: signálnej, inhibitory, chinoxalínové, dráhy, hedgehot

Text:

...kože a svalov, ako i s angiogenézou. Vysvetlením pre toto tvrdenie je to, že bolo preukázané, že Hh cesta reguluje bunkovú proliferáciu v dospelých jedincoch mechanizmom aktivácie génov implikovaných v progresii bunkového cyklu, akým je cyklín D, ktorý je implikovaný v Gl-S prechode. Takto SHs blokuje aretáciu bunkového cyklu sprostredkovanou p 2 l, čo je inhibítor cyklíndependentných kináz. Hh signalizácia je ďalej ímplikovaná v rakovine...

Použitie kompozície obsahujúcej 1,3,3,3-tetrafluórpropén (HFO-1234ze) ako chladivo v automobilovom klimatizačnom systéme

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17712

Dátum: 29.04.2005

Autori: Shankland Ian Robert, Pham Hang, Singh Rajiv

MPK: B60H 1/32, C09K 5/04

Značky: chladivo, kompozície, automobilovom, obsahujúcej, 1,3,3,3-tetrafluórpropén, systéme, použitie, klimatizačnom, hfo-1234ze

Text:

...výkonu chladiva alebo energetickej účinnosti môže mat vedľajšie dopady na životné prostredie prostredníctvom zvýšenej spotreby fosílnych palív, ktorá vychádza zo zvýšeného nárokuNaviac sa všeobecne považuje za žiaduce, aby náhrady CFC chladív boli účinné bez väčšíchtechnických zásahov do bežnej technológie kompresie pár, ktorá sa V súčasnosti používa s CFC chladivami.Horľavosť je ďalšou dôležitou vlastnosťou pre mnoho aplikácií. To...

Spôsoby výroby suchého práškového prípravku s obsahom glykopyrolátu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12313

Dátum: 29.04.2005

Autori: Morton David, Davies Rebecca, Shott Martin

MPK: A61K 9/00, A61K 31/40

Značky: výroby, spôsoby, glykopyrolátu, obsahom, přípravků, suchého, práškového

Text:

...môže vyvolať vytvorenie nekryštalického materiálu, najmä napovrchu častíc. Takýto nekryštalický materiál môže byť amorfný materiál.0011 Zo štúdií glykopyrónium-bromidového prášku bolo zistené. že prítomnosť nekryštalického alebo amorfného gIykopyrónium-bromídového materiálu môže viesť k významnej fyzickej nestabílite. Zdá sa, že táto nestabilita je spôsobená silným príjmom vody amorfnou frakciou, čo vedie k čiastočnému rozpusteniu a následnej...

Spôsob výroby teplom lepivej vložkovej textílie a získaná teplom lepivá vložková textília

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5237

Dátum: 29.04.2005

Autori: Labre François, Le Houarner Yves, Lefebvre Jean

MPK: D06M 17/00

Značky: výroby, získaná, lepivej, textilie, vložková, lepivá, textília, teplom, vložkovej, spôsob

Text:

...na to, aby sa odstránilo akékoľvek riziko oddeľovania medzi teplom lepivou vložkovou textíliou a kusom odevu, ked medzi týmito dvoma prvkami pôsobí ťah, pričom k tomuto oddeľovaniu dochádza presne v úrovni oblasti spojenia medzi podkladovou vrstvou a vrchnou vrstvou, ktorá tak tvoríoblast menšej mechanickej pevnosti.0007 Podľa dokumentov EP 855 146 a EP 1 314 366 už bola snahao zmiernenie tejto nevýhody navrhnutím riešenia používajúceho...

Očkovanie meningokokovou konjugovanou vakcínou

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10701

Dátum: 29.04.2005

Autor: Marshall Cameron

MPK: A61K 39/095, A61K 47/48

Značky: vakcínou, konjugovanou, meningokokovou, očkovanie

Text:

...nosičom, pričomlgG 1 a IgG 2 bolí ovplyvnené rovnako. Reakcie na nosnej časti konjugátov boli tiežsuprimované. Okrem toho bola pozorovaná všeobecnejšia epitopovo nešpeciñcká supresia, pretože bolo pozorované, že preimunizácia jedným konjugátom ovplyvnila imunitné reakcie ako proti nosnej tak proti sacharidovej časti druhého konjugátu,ktorý bol podávaný o štyri týždne neskoršie.0012 Použitie rôznych nosných proteínov v jednej multivalentnej...

Príprava formy I kabergolínu a jeho solvátu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3862

Dátum: 29.04.2005

Autori: Greenwood Alan, Gamble Mark, Mchattie Derek, Bhatarah Parveen

MPK: C07D 457/00

Značky: formy, príprava, solvátů, kabergolínu

Text:

...za odstránenia časticového materiálu. Teplota roztoku sa potom znížila na okolo -5 °C alebo nižšie, výhodne -10 C alebo nižšie a vytvorila sa zrazenia kabergolínu. Toto sa môže podporiť miešaním a tiež naočkovaním, napríklad použitím kryštalickej formy l kabergolínu. Ďalej sa pridalo anti-rozpúšťadlo (t.j. rozpúšťadlo, vktorom je kabergolín-etylbenzénový solvát vysoko nerozpustný). Výhodné je, že anti-rozpúšťadlo zahŕňa hexán,...

Koleso bicykla

Načítavanie...

Číslo patentu: 284528

Dátum: 29.04.2005

Autori: Muraoka Tsutomu, Okajima Shinpei

MPK: B60B 1/04, B60B 1/00

Značky: bicykla, koleso

Zhrnutie / Anotácia:

Vonkajšia koncová časť (40) každého lúča (22a, 22b) je, na jej zachytenie v axiálnom otvore (74, 174) na ráfiku (24a, 24b), vybavená prvým úsekom (50, 150), ktorý cez ohnutý úsek (54) nadväzuje na druhý úsek (52), odsadený proti prvému úseku (50, 150), pričom prvý úsek (50, 150) je svojím prvým povrchom (56) v dotyku s vnútorným povrchom ráfika (24a, 24b) a druhý úsek (52) je svojím druhým povrchom (58) v dotyku s vonkajším povrchom ráfika...

Použitie esterifikovaných alkenyljantárových kyselín na zvýšenie lubricity tekutého uhľovodíkového paliva

Načítavanie...

Číslo patentu: 284524

Dátum: 29.04.2005

Autori: Brewer Mark Lawrence, Macmillan John Alexander

MPK: C07C 69/593, C10G 75/02, C10L 1/18...

Značky: zvýšenie, lubricity, tekutého, esterifikovaných, paliva, uhlovodíkového, použitie, alkenyljantárových, kyselin

Zhrnutie / Anotácia:

Použitie esterifikovaných alkenyljantárových kyselín všeobecného vzorca (I), kde R1 je C10 až C32 alkenylová skupina a R2 a R3 sú (-O-CH2CH2-)nOH, (-OCH2CHCH3)nOH alebo -OCH2CHOHCH2OH, v ktorých n je celé číslo od 1 do 10, na zvýšenie lubricity tekutého uhľovodíkového paliva.

Spôsob spracovania ocele na elektrické účely

Načítavanie...

Číslo patentu: 284523

Dátum: 29.04.2005

Autori: Abbruzzese Giuseppe, Cicale' Stefano, Matera Susanna, Fortunati Stefano

MPK: C21D 8/12

Značky: spôsob, ocele, účely, elektrické, spracovania

Zhrnutie / Anotácia:

Počas opracovania elektrickej ocele starostlivo vybraná kombinácia tepelného opracovania plátu so špecifickým kontinuálnym opracovaním primárnej rekryštalizácie a nitridácie dovoľuje riadiť distribúciu, množstvo a rozmery precipitátov a získať homogénne zrážanie dusíka počas kroku nitridácie spojené s priamou reakciou absorbovaného dusíka s hliníkom.

Dlhodobo pôsobiace injektovateľné formulácie, obsahujúce hydrogenizovaný ricínový olej

Načítavanie...

Číslo patentu: 284522

Dátum: 29.04.2005

Autori: Williams James, Chern Rey

MPK: A61K 31/70, A61K 31/365, A61K 47/14...

Značky: pôsobiace, hydrogenizovaný, ricínový, obsahujúce, formulácie, dlhodobo, injektovateľné

Zhrnutie / Anotácia:

Dlhodobo pôsobiace injektovateľné formulácie obsahujú (a) terapeutickú látku, vybranú zo skupiny pozostávajúcej napríklad z insekticídov, akaricídov, paraziticídov, rastových stimulátorov a v olejoch rozpustných NSAIDS (b) hydrogenizovaný ricínový olej a (c ) hydrofóbny nosič obsahujúci: (i) triacetín, benzylbenzoan alebo etylolean alebo ich kombináciu a (ii) acylované monoglyceridy, propyldikapryláty/dikaprináty alebo triglyceridy kyseliny...

Použitie melatonínu na prípravu farmaceutického prostriedku

Načítavanie...

Číslo patentu: 284521

Dátum: 29.04.2005

Autor: Zisapel Nava

MPK: A61K 31/551, A61P 25/30, A61K 31/4045...

Značky: prostriedku, melatonínu, přípravu, použitie, farmaceutického

Zhrnutie / Anotácia:

Použitie melatonínu s aspoň jedným rozpúšťadlom, nosičom alebo pomocnou látkou na prípravu farmaceutického prostriedku na liečenie alebo prevenciu návykovej závislosti alebo tolerancie na benzodiazepínové lieky za predpokladu, že v prípade prevencie návykovej závislosti alebo tolerancie na benzodiazepínové liečivá je týmto prostriedkom farmaceutický prostriedok s nepretržitým alebo kontrolovaným uvoľňovaním melatonínu v jednotkovej dávkovej...

Rýchlo sa rozpúšťajúci lisovaný ribavirínový prostriedok a spôsob jeho prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 284520

Dátum: 29.04.2005

Autori: Chaudry Imtiaz, Stupak Elliot, Liebowitz Stephen, Vadino Winston, Bowen Frank

MPK: A61K 9/48, A61K 31/70

Značky: přípravy, ribavirínový, lisovaný, rozpúšťajúci, rýchlo, prostriedok, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Opísaný je rýchlo sa rozpúšťajúci lisovaný ribavirínový prostriedok, ktorý obsahuje ribavirín bez obsahu svojich polymorfných foriem a farmaceuticky prijateľný dezintegrátor, pričom má po lisovaní za sucha hustotu po strasení aspoň 0,6 g/ml, pričom viac ako 80 % hmotn. ribavirínu je rozpustných vo vode počas 30 minút, je v pevnej dávkovej forme na perorálne použitie a čas jeho rozpadu je kratší ako 10 minút. Je tiež opísaný spôsob prípravy...

Brzdová zostava bicykla na upevnenie k časti rámu bicykla

Načítavanie...

Číslo patentu: 284519

Dátum: 29.04.2005

Autor: Sugimoto Masanori

MPK: B62L 1/00, B62L 1/14

Značky: zostava, brzdová, bicykla, rámu, částí, upevnenie

Zhrnutie / Anotácia:

Brzdová zostava bicykla je určená na upevnenie brzdového zariadenia (30) k prednej (16) a/alebo zadnej vidlici bicykla (10) pomocou brzdového mechanizmu. Brzdový upevňovací mechanizmus má upevňovaciu súčasť (130) alebo doštičku, ktorá je pripevnená k prednej (16) a/alebo zadnej vidlici, a vystužujúcu súčasť (132) alebo doštičku, ktorá je pripojená k upevňovacej súčasti tak, aby brzdové zariadenie (30) bicykla bolo otáčavo upevnené medzi...

Zámkový mechanizmus

Načítavanie...

Číslo patentu: 284518

Dátum: 29.04.2005

Autor: Urby Lars

MPK: E05B 63/00, E05B 63/06

Značky: zámkový, mechanizmus

Zhrnutie / Anotácia:

Zámkový mechanizmus zahrnuje mechanizmus (6) zamykacej západky, napríklad mechanizmus, ktorý sa uvádza do činnosti kľúčom, so zamykacou západkou (20a) a mechanizmus (4) zaskakovacej západky, obsahujúci zaskakovaciu západku (9) a uvádzaný do činnosti prevodovou pákou (17). Pohyb zamykacej západky (20a) medzi jej koncovými polohami sa vytvára a stupňuje alebo sprevoduje prostredníctvom spojovacej tyče (24) a prenosovej páky (22). Mechanizmus tiež...

Dvere

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2719

Dátum: 29.04.2005

Autor: Costello Timothy Francis

MPK: E06B 3/82, E06B 3/70

Značky: dveře

Text:

...spôsobov dokončenia zostavovania dverí. Pridanie žliabku umožňuje, aby sa k dverám mohlo pripevnit prislušenstvo, ako sú napríklad zámok a pánty.Žliabok je Výhodne Vyformovaný z polyuretánového materiálu s vysokou hustotou.Použitie žliabku vyformovaného z polyuretánu s vysokou hustotou uľahčuje pripevniť prislušenstvo dverí na také miesta na dverách, kde je to potrebné na konkrétne použitie. Pri umiestňovaní dverového príslušenstva...

Balenie dávky jemne rezaného tabaku a spôsob výroby balenia dávky jemne rezaného tabaku

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9421

Dátum: 29.04.2005

Autori: Demmer Udo, Seidel Henning, Reiniger Gerald, Schulte Birte

MPK: A24C 5/40

Značky: tabáku, balenia, spôsob, výroby, balenie, rezaného, jemné, dávky

Text:

...predstavuje pozdĺžna dráž ka v obale, do ktorej môže spotrebiteľ zasiahnuť, aby tak obal úplne oddelil od náplne tabaku.0012 Ak má byť obal tesný, je ako otváracie zariadenie vhodný napr. odtrhávaci prúžok alebo odtrhávacia níť, ako sú sami o sebe známe. Ďalšie príklady sú zárez na okraji obalu, ktorý predstavuje pomoc pri natrhnutí obalu, oblasť skrútenia na obale, teda oblasť (výhodne na konci obalu), v ktorej je obal stočený, alebo...

Suché práškové prípravky glykopyrolátu a stearátu horečnatého

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19565

Dátum: 29.04.2005

Autori: Davies Rebecca, Shott Martin, Morton David

MPK: A61K 9/00, A61K 47/12, A61K 31/40...

Značky: glykopyrolátu, suché, stearátu, horečnatého, práškové, přípravky

Text:

...nekryštalický materiál môže byť amorfný materiál.0011 Zo štúdií gIykopyrónium-bromidového prášku bolo zistené, že prítomnosť nekryštalického alebo amorfného gIykopyrónium-bromidového materiálu môže viesť k významnej fyzickej nestabilite. Zdá sa, že táto nestabilita je spôsobená silným príjmom vody amorfnou frakciou, čo vedie k čiastočnému rozpusteniu a následnej rekryštalizácii. Zdá sa, že amorfný glykopyrolát silno prijíma vodu, keď je...

Kondenzovaný chinolínový derivát a jeho použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5513

Dátum: 28.04.2005

Autori: Kawano, Inatomi, Kajino, Hird, Tarui Naoki, Banno

MPK: A61K 31/4738, C07D 471/00

Značky: kondenzovaný, použitie, chinolínový, derivát

Text:

...uvedené rôzne ochorenia, o ktorých sa uvažuje, že sú spôsobené hyperstimuláciou NK 2 receptora. Je teda žiaduci vývoj takej zlúčeniny, ktorá by mala novú chemickú štruktúru, odlišnú od známej štruktúry antagonistov NK 2 receptora a bola by plne uspokojivá ako liečivo pre profylaxiu alebo liečenie takých patológií, a taktiež farmaceutického prostriedku obsahujúceho takúto zlúčeninu ako účinnú zložku.odlišnú od známych antagonistov NK 2...

Dealkylované deriváty pyrol(2,1-B)benzotiazepínov s atypickým antipsychotickým účinkom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5021

Dátum: 28.04.2005

Autori: Tinti Maria, Minetti Patrizia, Ghirardi Orlando, Di Cesare Maria, Carminati Paolo

MPK: C07D 513/00, A61K 31/407

Značky: atypickým, účinkom, pyrol(2,1-b)benzotiazepínov, dealkylované, antipsychotickým, deriváty

Text:

...pre typické antipsychotiká.0006 Zlúčenina 9-(4-metylpiperazín-1-yl)pyrol 2,1-b 1,3 benzotiazepín opisaná v patentovej prihláške W 0 O 2/10175 a tu pre krátkosť ďalej uvádzaná ako ST 1899 tiež mala výhodné farmakologické charakteristiky a tú výhodu, že v porovnaní s predchádzajúcou zlúčeninou mala väčšiu aktivitu a jednoduchšiu syntézu.0007 Aj keď poskytli dostatočný farmakologický profil,zlúčeniny opísané vo vyššie uvedených patentových...

Spôsob podávania prasacieho FVIII s odstránenou B doménou

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15806

Dátum: 28.04.2005

Autori: Lollar John, Bergman Garrette

MPK: A61K 35/14, A61K 49/00, C07K 14/00...

Značky: odstránenou, prasacieho, doménou, spôsob, fviii, podávania

Text:

...a po rekonštitúcii vo vode pre injekciu.Dokumenty W 0 01/68109 a US 6458563 sa týkajú modifikovanej formy prasacieho faktora Vlll bez B domény, DNA ju kódujúcu, a jej použitia na liečbu hemofílie.0003 Predkladaný vynález sa týka prekvapujúcich experimentálnych zistení, EP 1 750 733 34 a 45/Hže OBI-1 má 2-6 krát vyššiu biologickú dostupnosť na porovnanie s HYATEC. Biologická dostupnosť sa týka krvných hladín dosiahnutých a...

Zariadenie na pripevnenie zaisťovacích praciek bezpečnostných pásov vzadu v automobilovom vozidle

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4585

Dátum: 28.04.2005

Autori: Souville Philippe, Germain Stéphane

MPK: B60R 22/18

Značky: zaisťovacích, automobilovom, bezpečnostných, vzadu, práčiek, pripevnenie, pásov, zariadenie, vozidle

Text:

...pri čítaní opisu príkladov realizáciezariadenia na pripevnenie zaisťovacích praciek pásov a sedadla s odkazom na pripojené- obrázok 1 je schematický pohľad zhora na miesto pre sedenie zadného sedadla obsahujúce zariadenia na pripevnenie zaisťovacích praciek podľa vynálezu,- obrázok 2 je čelný schematický pohľad zo strany na zariadenie na pripevnenie zaisťovacích praciek podľa vynálezu,- obrázok 3 je bočný schematický pohľad na zariadenie podľa...

Liečivo na liečenie fungálnych infekcií, najmä aspergilózy

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4165

Dátum: 28.04.2005

Autori: Carminati Paulo, Salvatori Giovanni, Romani Luigina

MPK: A61P 31/00, A61K 31/7042, A61K 38/17...

Značky: infekcii, liečenie, fungálnych, aspergilózy, najmä, liečivo

Text:

...IA je extrémne vzácna u jednotlivcov s normálnou imunitnou reakciou,liečba zameraná na zlepšenie imunitnej reakcie hostiteľa ponúka nový a slubný prístup pri liečbe tejto infekcie.0003 Vrodený imunitný systém sa vyvinul komplikovaným, mnohotvárnym spôsobom, aby mohol chránit plúcne tkanivo proti infekcii. Považuje sa za skutočnosť, že ochrana plúcneho tkaniva nezahrnuje iba preventivnu kontrolu množenia mikroorganizmov, ale tiež...

Uzamykací stent s viac uzamykacími bodmi

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3457

Dátum: 28.04.2005

Autori: Fleming James Iii, Vipul Bhupendra Dave

MPK: A61F 2/82

Značky: uzamykacími, bodmi, stent, uzamykací

Text:

...udržuje cievu otvorenú a zlepšujeV neprítomnosti stentu môže dôjsť k restenóze následkom elastického obnovenia stenotickej lezie. Hoci bolo opísaných veľa konštrukcií stentu, tieto konštrukcie trpeli početnýmikonštrukčne obmedzenie vyplývajúce z nízkej radiálnejpevnosti, zmenšenia dĺžky stentu pri jeho rozvinuti, t.j. skrátenie, a vysoký stupeň axiálnej kompresie, ktorej stentProblém radiálnej pevnosti bol riešený vo WO 99/01087,avšak stále...

Deriváty rapamycínu, spôsob ich prípravy, farmaceutická kompozícia s ich obsahom a súprava alebo balenie na použitie pri imunosupresii, zápale alebo infekciách

Načítavanie...

Číslo patentu: 284529

Dátum: 28.04.2005

Autori: Cottens Sylvain, Sedrani Richard

MPK: A61K 31/435, A61P 31/00, A61P 29/00...

Značky: farmaceutická, přípravy, spôsob, balenie, deriváty, obsahom, zápale, kompozícia, súprava, infekciách, rapamycínu, imunosupresii, použitie

Zhrnutie / Anotácia:

Deriváty rapamycínu všeobecného vzorca (I), v ktorom substituent R2 je vybraný či už zo všeobecného vzorca (II), alebo zo všeobecného vzorca (III) a X znamená hydroxylovú skupinu alebo atóm vodíka
ako aj spôsoby ich prípravy a ich použitia ako liečiv a farmaceutické kompozície, ktoré ich obsahujú. Sú použiteľné ako účinné imunosupresívne a antiproliferačné látky a majú tiež protinádorovú aktivitu.

Vodorozpustné aktívne polyetylénglykolové sulfóny a spôsob ich prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 284527

Dátum: 28.04.2005

Autor: Harris Milton

MPK: A61K 47/48, C08G 65/32

Značky: spôsob, vodorozpustné, sulfony, polyetylénglykolové, přípravy, aktívne

Zhrnutie / Anotácia:

Vodorozpustný aktivovaný polymér, ktorý je stabilný proti hydrolýze, vybraný zo skupiny pozostávajúcej z poly(alkylenoxidov), poly(oxyetylénových polyolov) a poly(olefinických alkoholov) s aspoň jednou aktívnou sulfónovou časťou. Aktivovaný polyetylénglykolový derivát všeobecného vzorca R-(OCH2CH2)n-Y, v ktorom n je číslo 5 až 3 000, Y je skupina vybratá zo skupiny pozostávajúcej z -SO2-CH=CH2 a -SO2-CH2-CH2-X, kde X je atóm halogénu, a ich...

Spôsob prípravy hydrogenhalogenidov etylesteru kyseliny 1-metyl-4-fenyl-4-piperidínkarboxylovej a medziprodukty na jeho vykonávanie

Načítavanie...

Číslo patentu: 284526

Dátum: 28.04.2005

Autori: Michalák Karol, Kmetty Gejza, Gattnar Ondrej, Šnupárek Vladislav, Šiška Karol, Mandúch Milan, Berkeš Dušan, Varga Ivan, Marko Milan

MPK: C07D 211/64

Značky: etylesteru, spôsob, přípravy, vykonávanie, 1-metyl-4-fenyl-4-piperidinkarboxylovej, kyseliny, hydrogenhalogenidov, medziprodukty

Zhrnutie / Anotácia:

Opisuje sa spôsob prípravy hydrogenchloridu, resp. hydrogenbromidu etylesteru kyseliny 1-metyl-4-fenyl-4-piperidínkarboxylovej (petidínu) všeobecného vzorca (I), kde X je chlór alebo bróm, spočívajúci v katalytickej debenzylácii kvartérnych piperidíniových solí 1-benzyl-1-metyl-4-etoxykarbonyl-4-fenyl-l-metylpiperidínium chloridu, resp. bromidu vodíkom na Pd katalyzátore v polárnom protickom rozpúšťadle pri teplote 20 °C až teplote varu...

Prevodovka s kužeľovým pastorkom

Načítavanie...

Číslo patentu: 284525

Dátum: 28.04.2005

Autori: Kosnar Václav, Rašpl Radovan

MPK: F16H 1/02

Značky: kuželovým, převodovka, pastorkom

Zhrnutie / Anotácia:

Prevodovka obsahuje kužeľový pastorok (3) kužeľového prevodu a aspoň jedno čelné ozubené súkolesie s hriadeľmi vo vodorovnej polohe. Deliaca rovina dvojdielneho telesa skrine (1) je zhodná s osou hriadeľov. Ložiskové uloženia kužeľového pastorka sú rozdelené do dvoch skupín ložísk (L1, L2) vzájomne oddelene uložených v sedlách vytvorených v náliatkoch (12a, 12b, 13a, 13b), ktorými prechádza deliaca rovina skrine (1). Vonkajší náliatok (12a,...

Deriváty 4-amino-5-kyan-pyrimidínu a farmaceutická formulácia obsahujúca tieto deriváty

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2451

Dátum: 28.04.2005

Autori: Okada Minoru, Fuwa Masahiro, Ito Nobuaki, Takeji Yasuhiro, Shinohara Hisashi, Uno Tetsuyuki, Kato Masaya, Sato Norifumi

MPK: C07D 405/00, C07D 409/00, C07D 401/00...

Značky: deriváty, obsahujúca, farmaceutická, 4-amino-5-kyan-pyrimidínu, tieto, formulácia

Text:

...Schlemmov kanálik. Predpokladá sa, že táto strata rovnováhy je indukovaná odporom komorovej vody predovšetkým V dôsledku blokovania prietokovej cesty pre komorovou vodu. Glaukóm je vážna choroba, ktorá postihuje vo vyspelých krajinách stále viac pacientov V dôsledku starnutia spoločnosti a preto existuje stále sa zvyšujúca požiadavka týkajúca sa vývoja nových liečiv.V súčasnosti sa liečba glaukómu uskutočňuje reguláciouvnútroočného tlaku,...

Výmena vtláčacej matice

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1916

Dátum: 28.04.2005

Autor: Kob Peter-wilm

MPK: F16B 37/04

Značky: matice, vtláčacej, výmena

Text:

...vtláčacej matice 99 a z plechového dielu 21, sú mysliteľné najmenej dva rozdielne spôsoby, ktoré sa tiež môžu kombinovaťAko to znázorňuje obr. 2 b, podľa jedného spôsobu sa skrutka 30 znova vyskrutkuje späť tak, aby jej hlava 31 skrutky zaujala čo najväčší odstup od starej vtláčacej matice 99 a, bez toho aby sa zrušilo závitové spojenie medzi obidvoma konštrukčnými dielmi. Rukou alebo nástrojom sa môže teraz na skrutku 30 zatlačiť šikmo,...

Vtláčacie matice

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1850

Dátum: 28.04.2005

Autori: Ferreau Oliver, Hirschfeld Henning, Kirschniok Joachim, Kob Peter-wilm

MPK: F16B 37/04

Značky: vtláčacie, matice

Text:

...čim sa najskôr spoľahlivo dosiahne odstrihnutie kruhového výlísku, spolu s dostatočne malým rozdielom priemerov medzi vonkajším priemerom lisovaeieho razníka a vnútorným priemerom matrice.0020 Pretože drieková časť vtláčacej matice v zmontovanom stave nemá vyčnievat cez zadnú stranu plechu, je to dosiahnuteľné len kruhovým vyklenutím kolom dokola v čelnej ploche matrice, ktorej axiálny rozmer je väčší ako zvyšok voľnej čelnej plochy...

Spôsoby na hydrospracovanie ťažkých ropných surovín s použitím koloidného katalyzátora

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19856

Dátum: 28.04.2005

Autori: Lott Roger, Lee Lap-keung

MPK: C10G 47/26, C10G 47/06, C10G 47/02...

Značky: ropných, koloidného, katalyzátora, spôsoby, ťažkých, surovin, použitím, hydrospracovanie

Text:

...veží zahŕňa termálne krakovanie , ako je oneskorené koksovanie a Flexikoksovanie, a extrakciu rozpúšťadlami. Extrakcia rozpúšťadlami je pomerne drahá, a neschopná znížiť bod varu ťažkých ropných surovín. Existujúce komerčné katalytické hydrokrakovacie postupy zahŕňajú rýchlu deaktiváciu katalyzátoru a vysoké náklady na katalyzátor, čo ich robí V súčasnej dobe nevhodné pre hydrospracovanie spodkov z vákuových veží, ak nie sú V podstate...

Transdermálny stereoidový prípravok

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8017

Dátum: 28.04.2005

Autori: Murray James Robert, Kamiyama Fumio, Wülfert Ernst

MPK: A61P 19/10, A61K 9/70, A61K 31/5685...

Značky: transdermálny, stereoidový, prípravok

Text:

...aj pri iných liečivách za predpokladu, že tieto liečivá dokážu prenikať cez kožu dostatočne účinne adostatočne predvídateľne. Dokumenty W 0 96/36 339 a US 2001 /0023 261 publikujú transdermálne podávanie steroidov zahrnuté vtejto prihláške. Tietodokumenty neuvádzajú lepiacu kompozíciu nárokovanú touto prihláškou.Teraz sme prekvapujúco objavili lepiacu náplasť alebo lepiacu kompozíciu na transdermálne dodávanie niektorých steroidov vrátane...

Usporiadanie s granulačnou hlavou extrudéra

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6890

Dátum: 27.04.2005

Autori: Hehenberger Gerhard, Remili Johannes

MPK: B29B 9/02, B29C 47/30, B01J 2/20...

Značky: extrudéra, usporiadanie, hlavou, granulačnou

Text:

...plochu, ktorá prichádza do kontaktu s otáčajúcim sa rezacím nožom, resp. chladným okolím v rezacej komore, susediaci s granulačnou dierovanou doskou, takže existuje nebezpečie stuhnutia plastovej taveniny v priechodnom kanáli. K tomu dolieha granulačná dierovaná doska mostíkom priamo na predný koniec prstencovitého mostíka, takže vdôsledku nevyhnutných rozdielnych tepelných roztiahnutí, ktoré nutne vznikajú v dôsledku rôzneho ohrevu...