Archív za 2005 rok

Strana 43

Protilátky špecifické pre protofibrily rozpustného amyloidového beta peptidu a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19329

Dátum: 21.06.2005

Autori: Lannfelt Lars, Gellerfors Pär

MPK: C07K 14/47, A61P 25/28, A61K 39/395...

Značky: peptidů, protilátky, použitie, rozpustného, specifické, protofibrily, amyloidového

Text:

...o priemere 4-11 nm a dĺžke 200 nm. Nedávno sa preukázalo, že rozpustne oligoméme peptidy AB, ako napr. AB prototibrily,narušujú dlhodobé zosilnenie (tzv. long-term potentiation, LTP) (Hartley 1999), ako miery3 synaptickej plasticity, ktorá sa považuje za vlastnosť odrážajúca tvorbu pamäte V hippokampe (Walsh 2001). Okrem toho oligoméme peptidy Arctic AB vykazujú oveľa vážnejší inhibičný účinok na LPT V mozgu ako wtAB, pravdepodobne vďaka ich...

Kompozície obsahujúce aequorin a spôsob použitia týchto kompozícií

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14564

Dátum: 21.06.2005

Autor: Underwood Mark

MPK: A61P 3/14, A61K 38/17

Značky: týchto, použitia, obsahujúce, aequorin, kompozícií, spôsob, kompozície

Text:

...s prijateľnými nosičmi pre podanie pacientovi rôznymi spôsobmi. Podobne, predkladaný vynález je zameraný na farmaceutické kompozície obsahujúce účinné množstvo aequorinu V kombinácii s prijateľným nosičom.0006 V inom uskutočnení vynález ďalej poskytuje spôsobyliečenia symptómu alebo poruchy vápnikovej nerovnováhy podanímpacientovi, ktorý to potrebuje, podaním terapeuticky účinného množstva aequorinu. 0007 V inom uskutočnení znaky a...

Proces prípravy alkylovaných aromatických uhľovodíkov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14548

Dátum: 21.06.2005

Autori: Ramello Stefano, Carati Angela, Spano' Guido, Girotti Gianni, Rivetti Franco

MPK: B01J 29/70, C07C 6/12, C07C 2/66...

Značky: aromatických, alkylovaných, uhľovodíkov, proces, přípravy

Text:

...výrobe kuménu a etyl benzénu.0007 Bol nájdený nový zeolitový materiál, majúci kryštalickú štruktúru typu beta a zvlášť potom kyslé vlastnosti, schopný dosiahnuť vyššiu selektivitu kmonoalkylovaným produktom, rovnako ako nižšiu tvorbu nečistôt.0008 Beta zeolit bol opísaný prvýkrát v U.S, patente3,308,069 a mal nasledujúce chemické zloženiekde y je V rozmedzí 5 až 100, w je nižší alebo rovný 4, M jekovový ión, ako napr. sodík, n je Valencia...

Spôsob zaistenia kvality testovacieho prúžku biosenzora

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14237

Dátum: 20.06.2005

Autori: Pauley James, Celentano Michael, Groll Henning, Moore Steve

MPK: G01N 27/416, G01N 33/487

Značky: kvality, spôsob, testovacieho, biosenzora, prúžku, zaistenia

Text:

...pre použitie s prvým testovacím prúžkom podľa OBR. 2.OBR. 4 je rozložený montážny pohľad na druhý typický testovací prúžok pre použitie pri meraní koncentrácie sledovaného analytu vbiologickejOBR. 5 predstavuje pohľad na ablačný prístroj vhodný pre použitie podľa predkladaného vynálezu.OBR. 6 predstavuje pohľad na laserový ablačný prístroj podľa OBR. 5,znázorňujúci druhú masku.OBR. 7 predstavuje pohľad na ablačný prístroj vhodný pre použitie...

Protilátky receptora I interferónu alfa a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18483

Dátum: 20.06.2005

Autori: Cardarelli Josephine, Srinivasan Mohan, Witte Alison

MPK: C07K 16/28, C12P 21/08

Značky: použitie, protilátky, interferonu, receptora

Text:

...Clin. Exp. Immunol. 7388 Arvin a Miller (1984) Arthritis Rheum. 27582). Najviac študované príklady tohto sú diabetes mellitus závislý od inzulínu (IDDM) (Foulis (1987) supra) a systémový lupus erythematosus (SLE) (Hooks (1982) supra), ktoré sú spojené so zvýšenými úrovňami IFN-a a reumatoidná artritída (RA) (Hertzog (1988), Hopkins a Meager(1988), Arvin a Miller (1984), supra), pri ktorej môže hrať0007 Navyše sa oznámilo, že podávanie...

Nasávacia hlava

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6548

Dátum: 20.06.2005

Autor: Renoux Gerald

MPK: B65G 57/00, B65G 47/91

Značky: nasávacia, hlava

Text:

...Obvykle je plát tvarovaný na umiestnenie priľahlo ku kanálom, opísaným vyššie.0011 vynález sa taktiež týka spôsobu na zbieranie počtu prvkova tvorbu hromady, obsahujúci umiestňovanie nasávacej hlavy nadprvým prvkom na zodvihnutie pri využití podtlaku v danej nasávacej hlave a pohybe daného prvého prvku daným podtlakom oproti podpernému plátu, zabezpečenému V danej nasávacej hlave,na zbieranie druhého prvku danou nasávacou hlavou a pohybom...

Tobramycínové formulácie na liečenie endobronchiálnych infekcií

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13254

Dátum: 20.06.2005

Autori: Challoner Peter, Tarara Thomas, Samara Emil, Lord John, Rodriguez Carlos

MPK: A61P 31/04, A61K 9/12, A61K 31/7036...

Značky: tobramycínové, endobronchiálnych, liečenie, formulácie, infekcii

Text:

...332(13)848-54 (1995, znižuje mieru poklesu pľúcnejZ historického hľadiska predstavovala štandardná liečba endobronchiálnych infekcií P. aeruginosa 14 až 21 dennú aplikáciu parenterálnych antipseudomonálnych antibiotík,medzi ktoré obvykle patril aminoglykozid. Parenterálne aminoglykozidy ako vysoko poláme činidlá, však s ťažkosťami penetrujú do cndobronchiálneho priestoru. Za účelom dosiahnutia adekvátnych koncentrácii liečiv v mieste infekcie...

Nasýtené a nenasýtené 3-pyridyl-benzocykloalkylmetyl-amíny na použitie pri liečbe bolestí, depresií a stavov úzkosti

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6493

Dátum: 20.06.2005

Autori: Hennies Hagen-heinrich, Sundermann Bernd, Frormann Sven, Schiene Klaus, Saunders Derek, Englberger Werner, Bloms-funke Petra

MPK: A61K 31/435, A61P 25/00, C07D 213/00...

Značky: stavov, 3-pyridyl-benzocykloalkylmetyl-amíny, nasýtené, úzkosti, liečbe, použitie, nenasýtené, bolesti, depresií

Text:

...opätovne zhoršeného stavu je vysoký. takže kvôli tomuto obmedzenému úspechu pri liečení a vyššie uvedeným bežným vedľajším účinkom monoaminových reuptake inhibitorov existuje naliehavá potreba úspešnej a prispôsobenej liečby depresie a úzkostných porúch.0010 Dokument JP 2004 149429 opisuje indolové zlúčeniny s inhibičným účinkom B-sekretázy. Dokument W 0 99/58490 opisuje aryl-hydronaftalénalkánaminy a liečivá0011 Jedným predmetom tohto...

Deriváty retinalu a spôsoby jeho použitia na liečbu zrakových ochorení

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15948

Dátum: 20.06.2005

Autori: Palczewski Krzysztof, Batten Matthew

MPK: A61K 31/225, C07C 403/12, A61K 31/22...

Značky: deriváty, liečbu, zrakových, spôsoby, retinalu, ochorení, použitia

Text:

...9-cís-retinylmalál, Q-c/s-retinyloxalacetát a podobne.0021 V niektorých spôsoboch môže byť syntetický derivát retinalu podávaný stavovcom stouto potrebou. Stavovec môže napriklad trpieť endogénnou retinoidnou deticienciou spojenou s vekom podmienenou makulárnou degeneráciou. Leberovou kongenitálnou amaurózou, Retinitis Punctata Albesciens, kongenitálnou stacionárnou nočnou slepotou, Fundus Albipunctatus alebo iným ochorenlm...

Systém a spôsob zaistenia kvality biosenzorových testovacích prúžkov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15474

Dátum: 20.06.2005

Autori: Pauley James, Celentano Michael, Groll Henning, Moore Steven

MPK: G01N 33/487, G01N 27/416

Značky: pružkov, systém, spôsob, zaistenia, testovacích, kvality, biosenzorových

Text:

...ktoré predstavujúobr. 1 schematický pôdorys typického testovacieho prúžku podľa známeho stavu techniky na meranie koncentrácie sledovaného analytuobr. 2 schematický pôdorys testovacieho prúžku s rozšírenými charakteristikami.obr. 3 schematický diagram formy uskutočnenia elektronického testovacieho obvodu na použitie s testovacím prúžkom podľa obr. 2.obr. 4 rozložený pohľad na zostavu druhého obvyklého testovacieho prúžku na použitie pri meraní...

Soli bis(tio-hydrazidamidu) na liečbu zhubných nádorových ochorení

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15161

Dátum: 20.06.2005

Autori: Xia Zhi-qiang, Sun Lijun, Inoue Takayo, Tatsuta Noriaki, Koya Keizo, Liang Guiqing, Vaghefi Farid, Kostik Elena, Chen Shoujun

MPK: A61P 35/00, C07C 327/56, A61K 31/16...

Značky: bis(tio-hydrazidamidu, zhubných, ochorení, liečbu, nádorových

Text:

...na výrobu lieku na účely liečby zhubných nádorových ochorení u jednotlivca.0010 Predložený vynález taktiež opisuje spôsob prípravy dvojsoli bis(tiohydrazidamidu). Tento spôsob zahŕňa kroky zlúčenia neutrálneho bisüio-hydrazidamidu),organického rozpúšťadla a zásady za vytvorenia roztoku bis(tio-hydrazidamidu) a zlúčenie roztoku a organického antirozpúšťadla, čím dôjde k vyzrážaniu dvojsoli bis(tiohydrazidamidu).0011 V rôznych...

Mikrokapsulová emulzia a spôsob jej výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10789

Dátum: 20.06.2005

Autori: Fukumoto Takehiko, Kinoshita Kouji, Hojo Tatsuya, Kobayashi Toshimi, Ogawa Kinya, Yokoyama Hiroshi, Saguchi Ryuichi

MPK: A01N 25/28, B01J 13/14

Značky: emulzia, spôsob, výroby, mikrokapsulová

Text:

...celkovo 15 až 90 častí(hmotnostný podiel) prvého monofunkčného alkyl(met)akrylátesteru a prvého multifunkčného (met)akrylátesteru za prítomnosti 100 častí (hmotnostný podiel) biologicky účinnej látky vytvorí emulzná časticadruhého kroku, v rámci ktorého sa na emulznej častici vytvorí krycia povrchová vrstva, pričom daná vrstva sa vytvorí emulznou polymerizáciou celkovo 20 až 200 častí(hmotnostný podiel) druhého monofunkčného...

Liečenie nealkoholickej steatotickej hepatitídy (NASH)

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3908

Dátum: 20.06.2005

Autor: Van Deventer Sander Jan Hendrik

MPK: A61K 38/43, A61P 1/00, A61K 48/00...

Značky: hepatitidy, liečenie, nash, nealkoholickej, steatotickej

Text:

...1 in(y) alebo glutámovej kyselin(y), cez hydroxyskupinu tyrozylového zvyšku(ov), serínového zvyšku(ov) alebo treonínovćho zvyšku(ov) alebo inej vhodnej reaktívnej skupiny na postrarmom reťazci aminokyseliny). Modíñkujúce skupiny kovalentne pripojené k peptidovej štruktúre môžu byť pripojené metódami, ktoré sú dobre známe z literatúry na spojenie chemických štruktúr, vrátane napr. amidovej, alkylamino, karbamátovej0009 V niektorých...

Zapojenie na bezpečné odpojenie výkonovej záťaže

Načítavanie...

Číslo patentu: 284603

Dátum: 20.06.2005

Autori: Končelík Marián, Šoltýs Vojtech, Končelík Václav

MPK: H02H 3/06

Značky: bezpečné, výkonovej, záťaže, zapojenie, odpojenie

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojenie na bezpečné odpojenie výkonovej záťaže obsahuje dvojkanálový ovládací systém trojice výkonových spínacích prvkov zapojených kaskádne v obvode výkonovej záťaže, pričom princíp odpájania výkonovej záťaže od zdroja prúdu rešpektuje zásady bezpečného odpojenia s rešpektovaním možnosti poruchy spínacieho prvku a zviditeľnenie tejto poruchy v čase do výskytu druhej poruchy, pričom ako spínací prvok je možno aplikovať modul so symetrickým...

Zapojenie na bezpečnú identifikáciu elektrického signálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 284602

Dátum: 20.06.2005

Autori: Končelík Marián, Šoltýs Vojtech, Končelík Václav

MPK: H02H 3/28, G01R 17/02

Značky: bezpečnú, elektrického, zapojenie, signálu, identifikáciu

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojenie na bezpečnú identifikáciu elektrického signálu obsahuje blok prvého a druhého kanála, z ktorých každému prislúcha kaskádne prepojenie modulu snímača signálu s úpravou signálu, modulu filtra, modulu analógovo číslicového prevodníka, modulu riadiacej jednotky a modulu výstupov, pričom modul analógovo číslicového prevodníka je navyše prepojený s modulom referenčných obvodov. Moduly riadiacich jednotiek bloku prvého a druhého kanála sú...

Použitie flurpirtinu na prípravu liečiva na liečenie HIV alebo AIDS

Načítavanie...

Číslo patentu: 284601

Dátum: 20.06.2005

Autori: Pergande Gabriela, Müller Werner

MPK: A61K 31/44

Značky: liečenie, přípravu, flurpirtinu, použitie, liečivá

Zhrnutie / Anotácia:

Použitie flurpirtinu alebo jeho farmaceuticky použiteľných solí na prípravu liečiva na liečenie pacientov infikovaných HIV alebo chorých na AIDS.

Spôsob výroby (1S,4R)- alebo (1R,4S)-4-(2-amino-6-chlór-9-H-purin-9-yl)-2-cyklopentén-1-metanolu alebo jeho solí

Načítavanie...

Číslo patentu: 284596

Dátum: 20.06.2005

Autori: Brieden Walter, Roduit Jean-paul, Breitbach Holger, Urban Eva Maria, Berchtold Katja, Bernegger-egli Christine, Schröer Josef, Petersen Michael

MPK: C07C 213/02, C07C 213/00, C07C 213/10...

Značky: 1s,4r, výroby, 1r,4s)-4-(2-amino-6-chlór-9-h-purin-9-yl)-2-cyklopentén-1-metanolu, solí, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Opisuje sa spôsob výroby (1S,4S)- alebo (1R,4S)-4-(2-amino-6-chlór-9-H-purin-9-yl)-2-cyklopentén-1-metanolu, alebo jeho solí, vzorcov (I), (II), podľa ktorého sa (1R,4S)- alebo (1S,4R)-1-amino-4-(hydroxymetyl)-2-cyklopenténhydrogén-D-, alebo L-vínan premení pomocou N-(2-amino-4,6-dichlórpyrimidin)-5-yl)-formamidu na (1S,4R)- alebo (1R,4S)-4-[2-amino-6-chlór-5-formamido-4-pyrimidinyl)-amino]-2- cyklopentén-1-metanol a ten sa cyklizuje na konečný...

Spôsob výroby (1S,4R)-4-(2-amino-6-chlór-9H-purín-9-yl)-2-cyklopentén-1-metanolu alebo jeho solí

Načítavanie...

Číslo patentu: 284595

Dátum: 20.06.2005

Autori: Breitbach Holger, Brieden Walter, Bernegger-egli Christine, Urban Eva Maria, Schröer Josef, Petersen Michael, Roduit Jean-paul, Berchtold Katja

MPK: C07C 213/10, C07C 213/02, C07C 213/00...

Značky: 1s,4r)-4-(2-amino-6-chlór-9h-purín-9-yl)-2-cyklopentén-1-metanolu, solí, spôsob, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Opisuje sa spôsob výroby (1S,4R)-4-(2-amino-6-chlór-9-H-purín-9-yl)-2-cyklopentén-1-metanolu alebo jeho solí vzorca (I) z (-)-2-azabicyklo[2.2.1]hept-5-én-ónu alebo (-)-acyl-2-azabicyklo[2.2.1]hept-5-én-3-ónu vzorcov (II), (III), kde R je skupina C1-4-alkyl, C1-4-alkoxy, aryl alebo aryloxyskupina.

Spôsob výroby derivátov aminoalkoholov a ich soli

Načítavanie...

Číslo patentu: 284594

Dátum: 20.06.2005

Autori: Urban Eva Maria, Berchtold Katja, Brieden Walter, Petersen Michael, Roduit Jean-paul, Breitbach Holger, Bernegger-egli Christine, Schröer Josef

MPK: C07C 213/10, C07C 213/00, C07C 213/02...

Značky: aminoalkoholov, spôsob, výroby, derivátov

Zhrnutie / Anotácia:

Opisuje sa spôsob výroby aminoalkoholov vzorca (I) vo forme racemátu alebo jedného zo svojích opticky aktívnych izomérov alebo ich solí a ich D- alebo L-hydrogenvínanov.

Dokument chránený pred potopením

Načítavanie...

Číslo patentu: 284592

Dátum: 20.06.2005

Autori: Šiška Jozef, Uhrin Branislav, Pardubský Boris, Kopačka Milan

MPK: B42D 1/00, B65B 11/00

Značky: dokument, chránený, potopením

Zhrnutie / Anotácia:

Dokument (preukaz, magnetická alebo čipová karta, sprievodný list, mapa a pod.) chránený pred potopením v kvapalinách, najmä vo vode, je realizovaný vytvorením dutín tak, že celková merná hmotnosť dokumentu, aj s prípadným ochranným obalom, sa zníži pod hodnotu mernej hmotnosti kvapaliny.

Systém dávkovania papiera v kotúčoch s vodivými stredmi

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3338

Dátum: 20.06.2005

Autori: Neveu Jean-louis, Cattacin Gilles

MPK: B65H 75/18

Značky: kotúčoch, papiera, vodivými, stredmi, systém, dávkovania

Text:

...poskytnúť jednoduchý, úsporný a spoľahlivý prostriedok umožňujúci vytvorenie kaptívneho elektrického či elektronického automatického alebo poloautomatického zásobníka na papier v kotúčochs využitím jednoduchých, bežných prostriedkov na spracovanie papiera.0011 Jeho princíp je nasledujúci väčšina kotúčov papiera používaných vzásobníkoch je vytvorená navinutím na stredy, vyrobene najčastejšie zlepenky, získanej navinutím pásov papiera, ich...

Systém vyhodnocovania regenerácie prostriedkov na odstraňovanie znečistenia integrovaných do výfukového vedenia z motora automobilového vozidla

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2771

Dátum: 20.06.2005

Autor: Colignon Christophe

MPK: F02D 41/30

Značky: systém, motora, vozidla, regenerácie, znečistenia, vedenia, výfukového, integrovaných, vyhodnocovania, automobilového, odstraňovanie, prostriedkov

Text:

...regenerácie prostriedkov na odstraňovanie znečistenia akými sú časticové filtre navrhnuté podľa všeobecného odkazu 1 na tomto obrázku, integrované do výfukového vedenia 2 motora 3 automobilového vozidla.Pochopiteľne môže sa uvažovať o rozličných spôsoboch uskutočnenia týchto prostriedkov podľa stavu techniky (časticové filtre, katalyzované časticove filtre, Záchytné zariadenia NOX,časticové filtre doplnené funkciou záchytného zariadenia...

Osvetľovacie teleso s integrovanou výstražnou jednotkou a jednotkou zberu dát

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8634

Dátum: 20.06.2005

Autor: Fucci Massimo

MPK: G08B 15/00, F21S 8/08, G08G 1/00...

Značky: osvetľovacie, těleso, integrovanou, zberu, jednotkou, výstražnou

Text:

...zberu dát na základe známych princípov svetelnej techniky.0016 Podľa tohto vynálezu obsahuje ochranné puzdro 12 jednotku 19 zberu dát, ktorá by mohla obsahovat cctv kameru alebo alternatívne snímač rýchlosti(na meranie rýchlosti vozidiel). lný priklad jednotky zberu dát by bol environmentálny snímač (na meranie teploty, vlhkosti, tlaku, námrazy, atdí),dopplerovský radar alebo iný typ snímačov.0017 Osvetlovacie teleso 11 je vybavené výstražnou...

Alkinylové deriváty ako modulátory matabotropných glutamátových receptorov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14116

Dátum: 17.06.2005

Autori: Poli Sonia Maria, Bonnet Beatrice, Poirier Nicholas, Epping-jordan Mark, Rocher Jean-philippe, Bolea Christelle, Thollon Yves, Bessis Anne-sophie

MPK: A61K 31/44, A61K 31/422, A61K 31/47...

Značky: modulátory, glutamátových, alkinylové, deriváty, matabotropných, receptorov

Text:

...cieľ liekov na liečenie psychiatrických a neurologických porúch, porúch úzkosti, porúch pozornosti, porúch jedenia, porúch nálady,psychotických porúch, kognitívnych porúch, porúch osobnosti apodstaty porúch týkajúcich sa zneužívania.0008 Iné výskumy podporujú úlohu modulácie mGluR 5 pri liečení syndrómu fragilného chromozómu X (Laura N. Antar a kol. The Journal of Neuroscience, March 17, 2004, 24-11, 2648-2655,Weiler I.J.,...

Trifluóracetát vápenatý na prípravu antiangiogenetických liekov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6889

Dátum: 17.06.2005

Autor: Gobbi Rosa

MPK: A61P 17/00, A61K 31/185, A61P 43/00...

Značky: vápenatý, liekov, antiangiogenetických, trifluóracetát, přípravu

Text:

...sa zístilo, že trifluóracetát vápenatý a súvisiace soli opísané v EP 1 423 131, majú okrem cytotoxickej a antinádorovej aktivity na solídne nádory prekvapujúco výraznú antiangiogenetíckú aktivitu.Účinok trifluóracetátu vápenatého v angiogenéze bol dokázaný na modeli hlodavcov(Murinae) v angiogenéza indukovanej podkožným implantátom Matrigelu. Matrigel je tekutý pri 4 °C a tuhý pri 37 °C, takže proangíogenetický stimul môže byt zmiešaný s...

Systém na kontinuálne dodávanie paliva získavaného z tuhého odpadu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12202

Dátum: 17.06.2005

Autor: Cerroni Manlio

MPK: C10J 3/30, B09B 3/00, C10L 3/08...

Značky: systém, paliva, dodávanie, odpadů, tuhého, získávaného, kontinuálně

Text:

...udržiavanie porovitosti materiálu na zabránenie tvorbe akýchkolvek preferenčných kanálov, ktoré by inak mohli viest k anom áliám procesu.0017 Aerobné spracovanie zahrňuje v syntéze nasledujúce štádiá a pracovné časy- urýchlený rozklad organických látok počas 2 až 3 týždňov,- separáciu inertných zvyškov procesu od biomasy a vyzrievanie a stabilizáciu organickej frakcie počas 5 až 6 týždňov. Všetky operácie, vrátane dodávania a odoberania...

Spôsob a systém recyklovania komunálnych tuhých odpadov a použitie paliva získaného z prepracovaného tuhého odpadu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16113

Dátum: 17.06.2005

Autor: Cerroni Manlio

MPK: B09B 3/00, B03B 9/06, C10J 3/08...

Značky: tuhých, odpadů, použitie, získaného, spôsob, systém, recyklovania, komunálnych, prepracovaného, odpadov, tuhého, paliva

Text:

...Táto operácia pozostáva z biooxidaćnej reakcie založenej na procese. ktorý sa uskutočňuje v aerobných digestoroch vo vyzrievaclch nádržiach, pozostávajúcich z pravouhlých tankov spojených paralelne alebo sériovo, so štandardnou šírkou 22 metrov a premenlivou dĺžkou až do viac ako 150 metrov, podľa denného výkonu. V oboch týchto digestoroch, s paralelne umiestnenými tankami a digestoroch s tankami umiestnenými v sérii, trvá tento...

Zariadenie s otáčavým kĺbovým spojením dvoch dielov v automobilovom vozidle

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4850

Dátum: 17.06.2005

Autori: Oudenard Laurent, Senez Michael

MPK: F16C 11/04, B60N 2/02, B60N 2/30...

Značky: kĺbovým, dvoch, zariadenie, otáčavým, automobilovom, vozidle, dielov, spojením

Text:

...sa uskutočňuje prostredníctvom zarážky, výstupok je umiestnený vžliabku. Prostriedky nablokovanie otáčania sú prekonané vysunutím výstupku von zo žliabku.Podľa iného spôsobu vyhotovenia prostriedky na blokovanie otáčania obsahujú otvor vyhotovený V osi, drážku vyhotovenú na ložiskovom prvku a krehký kolik, ktorý je spojený S otvorom a drážkou. V tomto pripade blokovanie otáčania je účinné len počas zmontovania týchto dvoch dielcov,...

Kryštalická alfa forma stroncium-ranelátu, spôsob jej prípravy a farmaceutické kompozície s jej obsahom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4743

Dátum: 17.06.2005

Autori: Damien Gérard, Demuynck Isabelle, Horvath Stéphane

MPK: C07D 333/00, A61K 31/381

Značky: kompozície, farmaceutické, přípravy, obsahom, stroncium-ranelátu, krystalická, spôsob, forma

Text:

...0,1004 4,373 23 20,6 1039 103 0,1004 4,317 24 21,1 882 116 0,1338 4,211 25 21,7 390 38 0,1004 4,103 26 22,3 1919 253 0,1338 3,990 27 22,7 1805 179 0,1004 3,923 28 3,933,333, ,5 §z, ,- 3391 ,iara Uhol 2 théta Výška Plocha FWHM Medzirovinnáíš č, (stupne) (pulzy) (pulzyxstupue) (stupne) vzdialenosť (Á) š 29 23,5 650 86 0,1338 3,792 š 30 24,0 8677 1002 0,1171 3,711 š i 31 24,7 229 30 0,1338 3,600 ž ř 32 25,1 1246 164 0,1338 3,543 33...

Sušienky obsahujúce stáčanú cukrovú vatu a postup jej prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4740

Dátum: 17.06.2005

Autori: Lubascher Maria, Loeser Ulrich, Marder Uwe

MPK: A23G 3/00, A21D 13/00

Značky: přípravy, postup, cukrovú, stáčanú, sušienky, obsahujúce

Text:

...náplň obsahuje sušienkovú náplň a stáčanú cukrovú vatu V tvare0012 Hlavný aspekt uvádzaného vynálezu sa vzťahuje k sušienkam s náplňami obsahujúcimi stáčanú cukrovú vatu. Hlavne sa uvádzaný vynález vzťahuje k sušienke s náplňou, kde náplň obsahuje stáčanú cukrovú vatu.0013 Všeobecne platí, že pod pojmom sušienka sa chápu všetky pekárenské výrobky. Termín sušienka V uvádzanom vynáleze hlavne znamená sušienky, koláčiky, keksy, piškóty,...

Spôsob krepovania na sieťovine pri vysokom obsahu pevných častíc na výrobu savého listu so sušením v sieťovine

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10776

Dátum: 17.06.2005

Autori: Wendt Greg, Murray Frank

MPK: D21F 11/14

Značky: výrobu, částic, sušením, obsahu, krepovania, listů, vysokom, spôsob, sieťovine, savého, pevných

Text:

...sa vzor výčnelkov s asymetrickou štruktúrou. K formovaniu pásu papiera za mokra za pomoci sieťovín vybavených textúrou viď tiež nasledujúce americké patenty 6 017 417 a 5 672 248 Wendt a kol. 5 508 818a 5 510 002 Hermans a kol. a 4 637 859 Trokhan. K použitiu sieťovín umožňujúcich vytvorit textúru na z väčšej časti suchom liste vid americký patent č. 6 585 855 Drew a kol. a ďalej americký spis č. US 2003/00064.0006 Krepované výrobky...

Zachovanie súkromia na báze tokenu v push-to-talk cez mobilný komunikačný systém

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10504

Dátum: 17.06.2005

Autor: Poikselka Miikka

MPK: H04W 4/10

Značky: tokenu, súkromia, push-to-talk, systém, báze, komunikačný, zachovanie, mobilný

Text:

...skupiny, pričom taktiež požaduje, aby jeho identita bola skrytá pred ostatnými členmi skupiny. Toto sa vykonáva, pričom stále sa vysiela ich identita do účastníckeho ariadíaceho serveru systemu push-to-talk over Cellular (PoC) cez užívateľskú úroveň.0019 Avšak tento spôsob dosiahnutia anonymity komplikuje signalizačný systém riadiacej úrovne/užívateľskej úrovne. Niektoré systemy možno nakonfigurovat tak, aby umožnili používateľovi. aby...

Tymidínkináza

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10389

Dátum: 17.06.2005

Autori: Radrizzani Marina, Massa Stefania, Salvatori Francesca, Toma Salvatore

MPK: C12N 15/54, C12N 15/10

Značky: tymidínkináza

Text:

...Avšak aj tento mutantný gén je stále spojený so škodlivým množstvom zostrihu génu. Fúzne konštrukty CD 34-tk sú uverejnené v Rettig a kol., 2003. Tieto konštrukty obsahujú modifikované gény HSV-tk. Avšak nie je dôkaz, že modifikované gény redukujú zostrih mRNA HSV-tk.3 OPreto stále pretrváva potreba modiñkovaného génu pre tymidínkinázu, ktorý nie je náchylný kzostrihu a ktorý rieši problémy spojené s odolnosťou voči gancikloviru.Tento...

Obal pre šikmo uložené digitálne disky

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3522

Dátum: 17.06.2005

Autor: Giraud Charles-henri

MPK: G11B 33/04

Značky: disky, šikmo, uložené, digitálne

Text:

...preusporiadanie kompaktných diskov a diskiet.Doštička podľa vynálezu je neohybná doštička obecne obdĺžníkového tvaru, opatrená prostriedkami pre uchytenie viac digitálnych diskov V následných úložných pozíciách,charakteristická tým, že je opatrená stranou, V ktorej je vytvorený úložný priestor s okrajmi pre disky a ďalej je charakteristická tým, že uvedené úchytkové prostriedky sú upravené na držanie každého disku snímateľným. spôsobom V...

Farmaceutický prostriedok obsahujúci levosimendan

Načítavanie...

Číslo patentu: 284600

Dátum: 17.06.2005

Autori: Larma Ilkka, Bäckman Maarit

MPK: A61K 31/50, A61K 9/16, A61K 47/36...

Značky: levosimendan, farmaceutický, prostriedok, obsahujúci

Zhrnutie / Anotácia:

Farmaceutický prostriedok obsahujúci levosimendan ako aktívnu zložku a kyselinu algínovú ako činidlo zlepšujúce stabilitu.

Rekombinantný stratum corneum chymotryptický enzým (SCCE) a nukleotidová sekvencia kódujúca enzým, spôsob jeho prípravy, farmaceutický prípravok s jeho obsahom a jeho použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 284599

Dátum: 17.06.2005

Autori: Egelrud Torbjörn, Hansson Lennart

MPK: C07K 14/00, A61K 7/48, A61K 38/48...

Značky: obsahom, corneum, spôsob, přípravy, stratum, použitie, rekombinantný, nukleotidová, kódujúca, enzym, sekvencia, scce, farmaceutický, chymotryptický, prípravok

Zhrnutie / Anotácia:

Je opísaný rekombinantný polypeptid a nukleotidová sekvencia, ktorá kóduje polypeptid, expresný systém schopný exprimovať polypeptid, rovnako ako farmaceutické a kozmetické kompozície s obsahom polypeptidu a použitie polypeptidu na rôzne kozmetické a terapeutické účely.

Kvetináč z kokosových vlákien

Načítavanie...

Číslo patentu: 284597

Dátum: 17.06.2005

Autori: Walz Reinhold, Wibmer Albert

MPK: A01G 9/10, A01G 9/02

Značky: vlákien, květináč, kokosových

Zhrnutie / Anotácia:

Aby sa pri kvetináči, ktorý pozostáva z rúna na báze kokosových vlákien s vláknovým spojivom, zamedzilo zlému prerastaniu koreňov a odbúrateľnosti známeho vzduchotesného, hlboko ťahaného suchého rúna s latexom v úlohe impregnujúceho spojiva, navrhuje sa ako materiál priedušné sušené mokré rúno, ktorého diery umožňujú nerušené prerastanie, a ktoré je úplne biologicky odbúrateľné. Pri výrobe mokrého rúna je do kokosových vlákien primiešaný...

Spôsob skúšania keramiky na odolnosť proti tepelnej únave

Načítavanie...

Číslo patentu: 284593

Dátum: 17.06.2005

Autori: Pulc Vojtech, Švec Pavol, Gondár Ernest

MPK: G01N 33/38, G01N 3/18

Značky: proti, keramiky, únavě, odolnost, skúšania, spôsob, tepelnej

Zhrnutie / Anotácia:

Na potreby skúšky sa pripraví vzorka z konštrukčnej keramiky v tvare kotúča. Na jednej z čelných strán sa v jej strede iniciuje vrub pomocou Vickersovho alebo Knoopovho identora. V rohoch vtlačku vzniknú trhliny. Vzorka je namáhaná tepelným ohrevom v pravidelných cykloch na ploche protiľahlej k ploche vtlačku, pričom plocha s vtlačkom je ochladzovaná chladiacim médiom. Tepelné namáhanie je zabezpečované pomocou cyklicky ohrievaného a...

Spôsob výroby fenolu a acetónu

Načítavanie...

Číslo patentu: 284589

Dátum: 17.06.2005

Autori: Sigg Reinhard, Weber Manfred, Michalik Christian, Gerlich Otto, Volke Jürgen, Kleine-boymann Michael, Pompetzki Werner

MPK: C07C 45/53, C07C 39/04, C07C 37/08...

Značky: spôsob, acetónu, fenolů, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob výroby fenolu a acetónu zavádzaním východiskového kvapalného prúdu obsahujúceho hydroperoxid kuménu do zariadenia na kyselinou katalyzované štiepenie hydroperoxidu kuménu na fenol a acetón tvoreného jedným alebo viacerými rúrkovými reaktormi, pričom z prúdu opúšťajúceho zariadenie na kyselinou katalyzované štiepenie hydroperoxidu kuménu sa oddeľuje parciálny odbočený prúd, ktorý sa recykluje späť do východiskového kvapalného prúdu...

1-Azabicyklo[3.3.1]nonány

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9834

Dátum: 17.06.2005

Autori: Müller Werner, Troxler Thomas, Frederiksen Mathias, Roy Bernard Lucien, Feuerbach Dominik, Hurth Konstanze

MPK: A61K 31/439, C07D 471/04, A61P 25/00...

Značky: 1-azabicyklo[3.3.1]nonány

Text:

...N,N-di(Cj-Cjalkybkarbamoyl, nitro, kyano, karboxy, C 1 Cjalkoxykarbonyl, C 1 ~C 4 alkanoyl, Cj-Cialka-noyloxy, benzoyl, amidino, guanidino, ureido,merkapto, Cl-Cialkyltio, pyridyl, fenyl, fenoxy, Cj-Cjalkoxylenyl, fenyltio, fenyl-ClClalkyltio, Cl-Cjalkylsulfonyl, fenylsulfonyl, Cl-Cialkylfenylsultbnyl, Cl-C 4 alkenyl, C,Cizílkzmoyl, Cj-Cąalkyléndioxy viazaný na susediace C-atómy kruhu, a Cl-Cjalkyl, ktorý je...