Archív za 2005 rok

Strana 37

Kryštalický variabilný hydrát hemisukcinátovej soli (S)-6-(4-(2-((3-(9H-karbazol-4-yloxy)-2-hydroxypropyl)amino)-2- metylpropyl)fenoxy)-3-pyridínkarboxamidu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8272

Dátum: 14.07.2005

Autor: Bush Julie Kay

MPK: A61P 3/04, A61P 3/10, A61K 31/4439...

Značky: s)-6-(4-(2-((3-(9h-karbazol-4-yloxy)-2-hydroxypropyl)amino)-2, hemisukcinátovej, krystalický, variabilný, metylpropyl)fenoxy)-3-pyridínkarboxamidu, hydrát

Text:

...ďalšom uskutočnení môžu farmaceutické kompozicie podľa predloženéhovynálezu byt upravené na liečbu obezity a/alebo diabetu typu II.0009 Okrem toho obezita a/alebo diabetes typu ll môžu byt liečené spôsobmi, ktoré zahrňujú podávanie pacientovi, ktorý má jeho potrebu, účinného množstva klasického hydrátu SAM.0010 Okrem toho sa predložený vynález týka klasického hydrátu SAM na liečbu obezity a/alebo diabetu typu Il. V ešte ďalšom uskutočnení sa...

Vybratie z formy v závislosti od teploty

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6859

Dátum: 13.07.2005

Autor: Thienel Paul

MPK: B29C 45/76, B29C 45/78

Značky: teploty, vybratie, závislosti, formy

Text:

...1 schématicke zobrazenie konštrukcie tvarovacieho nástroja k výrobe tvarovaných dielovObr. 2 grafické schématické zobrazenie nameranej teploty stenyObr. 3 grafické schématické zobrazenie priebehu teploty V priereze tvarovaného dielu V rôznych časových úsekochObr. 4 grafické schématické zobrazenie priebehu Vypočítanej teploty hmoty.0013 Obrázok 1 zobrazuje dva diely 1, 1 vstrekovacieho nástroja s vnútorným obrysom vnútornej steny...

Automatický dávkovač

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12705

Dátum: 13.07.2005

Autori: Mok Kin Lun, Ng Hong, Mok King Lun

MPK: H03K 17/94, A47K 10/36

Značky: dávkovač, automatický

Text:

...zverejnený v patente DE 196 39 285 Cl.0010 Jedným zcieľov predstavovaného vynálezu je dosiahnutie nízkej spotreby energiesnímacíeho systému vobdobiach, keď vdostatočnej blizkosti od dávkovača nie je zistenáprítomnosť možného/potenciálneho používateľa (t. j. objektu, o ktorom sa predpokladá, že ide o používateľa požadujúceho vydanie produktu, akým je jedna dĺžka uteráka na ruky alebo toaletného papiera), a zároveň dosiahnutie relatívne...

2-(1H-Indolylsulfanyl) arylamínové deriváty na použitie na liečenie afektívnych porúch, bolesti, ADHD a stresovej močovej inkontinencie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5314

Dátum: 13.07.2005

Autori: Kroll Friedrich, Kehler Jan, Juhl Karsten

MPK: A61K 31/496, A61P 25/00, C07D 209/00...

Značky: 2-(1h-indolylsulfanyl, použitie, močovej, poruch, inkontinencie, bolesti, afektívnych, arylamínové, deriváty, stresovej, liečenie

Text:

...sexuálnu dysfunkčnosť ako liečba samotnými SSRIs(Kennedy S. H. adalší Combining Bupropion SR With Venlafaxine, Paroxetine, or Duloxetine A Prelimínary Report on Farmacokinetic, Therapeutic, and Sexual Dysfunction Effects J. Clin. Psychiatry 2002, 63, 181-186).0015 Opísane boli difenylsulfidy vzorca I| a ich obmeny ako inhibítory spätného vychytávania serotonínu a sú navrhované na použitie na liečenie depresie porovnaj napríklad s W 0 03 029...

Spôsob vynálezu inverzie(S)-(+)- a (R)-(-)-10,11-dihydro-10-hydroxy-5H-dibenz/b,f/azepí-5-karboxamidu a ich opticky obohatených zmesí

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5308

Dátum: 13.07.2005

Autori: Weingaertner Günter, Kraemer Matthias, Learmonth David

MPK: C07D 401/00, C07D 223/00

Značky: obohatených, opticky, inverzie(s)-(+, zmesí, spôsob, vynálezu

Text:

...ako sú napríklad trifenylfosñn, trifenylfostin-oxid, disubstituovaný azodikarboxylát a jeho redukované hydrazinové deriváty, nezbytné.V publikácii Cid, J., et al, Synthesis and structure-activity relationship of 2(aminoalkyl)-3,3 a,8,12 b-tetrahydro-2 H-dibenzocyklohepta 1,2-bñirán derivatives a novel eries of 5-HT 2 A/2 C receptor antagonists, Bioorganic Medicinal Chemistry Letters,Oxford, GB, sv. 14, č. ll, 7. júna 2004, str. 2765-2771,...

Spôsob výroby 3-fenyl(tio)uracilov a 3-fenyl-ditiouracilov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16244

Dátum: 13.07.2005

Autori: Keil Michael, Mayer Guido, Schmidt Thomas, Löhr Sandra, Gebhardt Joachim, Wolf Bernd

MPK: C07C 307/06, C07D 239/54

Značky: spôsob, výroby, 3-fenyl-ditiouracilov, 3-fenyl(tio)uracilov

Text:

...s diamidom kyseliny sulfónovej podľa nasledujúcej schémy ANevýhodou pri tomto spôsobe je to, že použitá kyselina benzoová je dostupná až štiepením s bórtribromidom za príslušného vyzrážania soli z predchádzajúceho esteru. Okrem toho je výťažok diamidmi kyseliny sulfónovej len medzi 16 a 45 . Taktiež okľuka cez vopred vyrobený kysIý chlorid vedie k požadovanému diamidu kyseliny benzoylsulfónovej len s výťažkom 26 .Náhrada atómu halogénu za...

Soľ s priaznivými organoleptickými vlastnosťami, spôsob jej prípravy a farmaceutický prostriedok, ktorý ju obsahuje

Načítavanie...

Číslo patentu: 284641

Dátum: 13.07.2005

Autori: Seres István, Ledniczky László

MPK: A61K 47/48

Značky: spôsob, prostriedok, farmaceutický, organoleptickými, přípravy, priaznivými, vlastnosťami, ktorý, obsahuje

Zhrnutie / Anotácia:

Soľ všeobecného vzorca (X-A), kde A je katión drogy a X je anión sladidla, má priaznivé organoleptické vlastnosti a je súčasťou upokojujúceho, antidementného, protizápalového, protialergického, protiastmatického, diuretického prostriedku a prostriedku chrániaceho pečeň. Spôsob prípravy spočíva v reakcii katiónovej formy drogy s aniónom sladidla, pričom reakcia prebieha v kvapalnom prostredí.

Farmaceutický prostriedok zahŕňajúci LHRH agonistu, antagonistu alebo GRF

Načítavanie...

Číslo patentu: 284640

Dátum: 13.07.2005

Autor: Richardson Peter

MPK: A61K 38/09, A61K 47/22, A61K 38/25...

Značky: prostriedok, agonistu, farmaceutický, antagonistu, zahŕňajúci

Zhrnutie / Anotácia:

Farmaceutický prostriedok zahŕňa LHRH peptidového agonistu, LHRH antagonistu alebo rastový hormón uvoľňujúci faktorový peptid ako aktívnu zložku, nikotínamid a fyziologický vodný roztok.

Použitie komplexných lipidov ako stabilizujúcich prísad do farmaceutických prípravkov zmesí zažívacích enzýmov

Načítavanie...

Číslo patentu: 284639

Dátum: 13.07.2005

Autor: Galle Manfred

MPK: A61K 38/46, A61K 47/24

Značky: prípravkov, zmesí, zažívacích, stabilizujúcich, použitie, komplexných, přísad, lipidov, farmaceutických, enzýmov

Zhrnutie / Anotácia:

Použitie komplexných lipidov, najmä lecitínu, proti vplyvom vlhkosti spôsobenému poklesu lipolytickej aktivity vo vodných farmaceutických prípravkoch z lipázy a proteázy obsahujúcich zmesí zažívacích enzýmov, ktoré sú vhodné na prípravu vodných roztokov na kontinuálne zavádzanie do gastrointestinálneho traktu pomocou sond.

Sedací nábytok

Načítavanie...

Číslo patentu: 284638

Dátum: 13.07.2005

Autor: Pletzing Karl Heinz

MPK: A47C 17/22, A47C 17/13

Značky: sedací, nábytok

Zhrnutie / Anotácia:

Opisuje sa sedací nábytok, ktorého dolná hrana (21) čelnej časti (5) rozťahovacej časti (2) prebieha nad podlahou v svetlej výške (h) aspoň 7 cm a valčeky (4) sú na rozťahovacej časti (2) v smere rozťahovania usporiadané presadene smerom dozadu aspoň o vzdialenosť zodpovedajúcu dvojitej svetlej výške (h) medzi podlahou (6) a čelnou časťou (5). Čelná časť (5) rozťahovacej časti (2) je s jeho horizontálnou spojovacou časťou (7) spojená aspoň...

Spôsob kryštalizácie bicalutamidu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10196

Dátum: 13.07.2005

Autori: Mizuno Tadashi, Itaya Nobushige, Katsura Tadashi

MPK: C07C 317/46, C07C 315/06

Značky: bicalutamidu, kryštalizácie, spôsob

Text:

...roztok obsahujúci biealutamid (ďalej označovaný ako uvedený acetónový roztok) sa napríklad môže pripraviť pridaním biealutamidu do aeetónového rozpúšťadla a jeho rozpustením. Množstvo aeetónuje typicky 2 až 10 g, a výhodne 3 až 7 g, na l g bíealutamidu. S prihliadnutím na rozpustnost bicalutamidu v acetónovom rozpúšťadle sa berie do úvahy, že acetónový roztok sa výhodne udržiava pri teplote obvykle 10 až 50 °C, a výhodne 20 až 30 °C, ked je...

Spôsob syntézy peptidov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3144

Dátum: 13.07.2005

Autori: Werbitzky Oleg, Giraud Matthieu, Williner Michaela

MPK: C07K 1/00, C07C 231/00, C07B 43/00...

Značky: peptidov, spôsob, syntézy

Text:

...vynálezu má výhodu minimalizovania nežiaducej epimerizácie a-atórnu uhlíka aminokyselinového zvyšku, ktorý je práve amidovaný na svojeja-karboxylovej skupine. Pri di- alebo vyššom n-mémom peptide je týmto aminokyselinovýmzvyškom C-terrninálny zvyšok peptidu, čo je obzvlášť výhodné uskutočnenie predloženého vynálezu.0010 Peptidom alebo polypeptidom podľa predloženého vynálezu môže byť akýkoľvek peptid. Chránenie bočných reťazcov a...

3-(heteroaryloxy)-2-alkyl-1-azabicykloalkylderiváty ako ligandy alfa-7-nAChR na liečenie chorôb centrálneho nervového systému

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8990

Dátum: 13.07.2005

Autori: Hurth Konstanze, Troxler Thomas, Feuerbach Dominik, Roy Bernard Lucien

MPK: A61K 31/439, C07D 453/02, A61P 25/00...

Značky: nervového, 3-(heteroaryloxy)-2-alkyl-1-azabicykloalkylderiváty, liečenie, ligandy, chorôb, alfa-7-nachr, centrálneho, systému

Text:

...vzorca III (-)-alkohol a zlúčeninou všeobecného vzorca II je derivát pyridazínuĎalej sú výhodné zlúčeniny všeobecného vzorca I, kde východiskovým materiálomvšeobecného vzorca III je ()-alkohol a zlúčeninou všeobecného vzorca II je derivát pyridínu. Obzvlášť výhodnými zlúčeninami podľa vynálezu sú zlúčeniny uvedené V príkladoch.Opísaný je tiež spôsob výroby zlúčenín všeobecného vzorca I, pri ktorom zlúčeninakde Y a R majú významy definované...

Automatizovaný dávkovač so sústavou snímačov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14574

Dátum: 13.07.2005

Autori: Mok Kin Lun, Ng Hong, Mok King Lun

MPK: H03K 17/94, A47K 10/36

Značky: automatizovaný, snímačov, sústavou, dávkovač

Text:

...pravdepodobne, pretože, ako je opísane v skôr spomenutom dokumente, ruka používateľa už je vo výške dávkovača. To môže mať za následok zníženie úrovne hygieny v prípade, ak sa dávkovača po sebe dotkne niekoľko0008 Taktiež, pretože podľa skôr spomenutého dokumentu je intenzita IČ žiarenia vysielaného z vysielača zdanlivo konštantná (okrem možných výkyvov zdôvodu nízkeho napätia batérie), takáto konštrukcia pri napájani z batérií (a nie zo...

Spôsob a zariadenie pre vysoko presné digitálne meranie analógového signálu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7263

Dátum: 12.07.2005

Autor: Bothe Christoph

MPK: G04F 10/00, H03M 1/50

Značky: vysoko, meranie, digitálne, zariadenie, signálu, spôsob, analogového, přesné

Text:

...sa vpriebehu nasledujúcej aproximácie medzi jednotlivými periódami času merania. Na meranie času sa0006 Z dokumentu US 5 101 306 je známy integrovaný analógovodigitálny prevodník, s ktorého pomocou možno menit analógové napätie na digitálnu hodnotu.0007 Predkladaný vynález si kladie za ciel poskytnúť spôsob pre vysoko presné digitálne meranie času priechodu ultrazvukového signálu kvapalinou,ktorý s minimálnymi nákladmi a čo...

Použitie luminiscenčných pigmentov typu ruténium (II) v bezpečnostných dokumentoch, a spôsob a zariadenia k ich detekcii

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6508

Dátum: 12.07.2005

Autori: Delgado Alonso Jesus, Orellana Moraleda Guillermo, Garcia Alonso Jose Luis, Gamo Aranda Francisco Javier, Garcia Fresnadillo David, Diez Lopez Raul, Grande Vicente Cristina, Sanchez Gonzalez Marcelino

MPK: C07F 15/00, C09K 11/06, B42D 15/00...

Značky: pigmentov, dokumentoch, detekcii, bezpečnostných, luminiscenčných, zariadenia, použitie, spôsob, ruténium

Text:

...na životnosti emitovaného žiarenia. Životnosť fotoluminiscencie (alebo jednoducho luminiscencia) môže byt definovaná. ako inverzia rýchlostnej konštanty kinetiky prvého rádu procesu, vdaka ktorému prebieha spontánna deaktivácia luminiscenčného elektronického stavu po jeho vytvorení. Pokiaľ prebieha deaktivácia kinetickým procesom, ktorý je komplexnejši než prvého rádu, je bežné odhadnúť priemernú životnost fotoluminiscencie (ako je opisané...

Spôsob výroby pigmentových častíc, ktoré sú samoväzbové, suché alebo vo vodnej suspenzii alebo disperzii, a obsahujú anorganické materiály a spojivá

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17113

Dátum: 12.07.2005

Autori: Schoelkopf Joachim, Gane Patrick

MPK: C09C 3/04, C09C 3/00, C09C 1/02...

Značky: výroby, spôsob, suspenzií, vodnej, samoväzbové, pigmentových, částic, materiály, anorganické, disperzií, obsahujú, spojiva, suché

Text:

...(met)ak 1 ylovej alebo jej soli. Autori predpokladajú,že dispergačné činidlo pigmentu nepokrýva celý povrch anorganického materiálu, a že aspoňjedna časť z uvedeného povrchu je k dispozicii pre adsorpciu polymémych latexových častíc.0012 Z dokumentu W 0 03/074786 je známe, že opisuje spôsob miešania plnív a spojív, ktorých výsledkom je suspenzia obsahujúca zmes plnív a spojív. Dokument teda neopisuje aninenavrhuje spôsob spoločného...

Kompresor

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4551

Dátum: 12.07.2005

Autori: Erincin Burhan, Oguz Emre

MPK: F04B 39/00, F04B 39/02

Značky: kompresor

Text:

...druhom kuse, prostredníctvom čoho sú dané kusy prepojené. Keď je vnútorná časť, obsahujúca dva kusy, umiestnená na spodnej strane tlmiča a horný prvok, fungujúci ako veko je osadený, horný prvok a vnútorné kusy tvoria tretí objemný priestor, ktorý je podobný spojovaciemu nasávaciemu potrubiu. V tomto tlmiči sú opísané dva pláty, tvoriace tvar písmena T pri ich spojeni pomocou výčnelkov a tyčiek, ktoré sú umiestnené na nich a ktoré delia...

Bezpečnostný vak na kryo-prezerváciu staminálnych buniek alebo obdobných krvných zložiek

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4518

Dátum: 12.07.2005

Autor: Conconi Mario

MPK: A61J 1/00, A61J 1/05, A01N 1/02...

Značky: zložiek, kryo-prezerváciu, krvných, bezpečnostný, buniek, staminálnych, obdobných

Text:

...g obsahuje látku i, ktorá sa má uchovávať,ktorá môže byť zavedená alebo extrahovaná dvojicou krehkých svoriek § a plniacou trubičkou g, obe plne obsiahnuté vo vonkajšom sekundárnom vaku 3.0012 Svorky z zabezpečujú vodotesnosť plniacej trubičky g po naplneni vnútorného hlavného vaku 2.0013 Vonkajší sekundárny vak g obsahuje vonkajšiu kapsu g vhodnú na umiestenie visačky s informáciami na identifikáciu látky g, a dvojicu puzdier g vhodných na...

Substituované aminozlúčeniny ako inhibítory obnovovania 5-HT/NA

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3804

Dátum: 12.07.2005

Autori: Graudums Ivars, Friderichs Elmar, Bloms-funke Petra, Zimmer Oswald, Kless Achim, Hennies Hagen-heinrich, Schiene Klaus

MPK: A61P 13/00, A61P 25/00, A61K 31/135...

Značky: aminozlúčeniny, inhibitory, substituované, obnovovania

Text:

...monoamínov s terapeuticky relevantnýmí účinnými komponentami pri depresiách, stavoch strachu, bolestiach a močovej inkontinencii. Účinky by mali byť hlavne na báze inhibície obnovovania serotonínu (5-HT), noradrenalínu(NA) alebo na báze kombinácii týchto mechanizmov. Substancje majú mať pritom zlepšený profil účinku a lepšiu prijateľnosť.0005 Bolo teraz zistené, že deriváty nasledujúceho všeobecného vzorca lspôsobujú výraznú inhibíciu...

Spôsob izolácie a-mangostínu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3158

Dátum: 12.07.2005

Autori: Sobotta Rainer, Ignatow Hans-peter

MPK: C07D 311/00

Značky: izolácie, spôsob, a-mangostínu

Text:

...l,2-propándiol, l,3-propándiol, l,2-, 1,3- alebo l,4-butándiol, najvýhodnejšie l,2-etándiol.Výhodný je Vyššie uvedený spôsob, V ktorom sa rozdelenie V kroku d) uskutoční pri teplote VVýhodný je vyššie uvedený spôsob, v ktorom sa rekryštalizácia v kroku e) realizuje pomocouMimoriadne výhodnejší je vyššie uvedený spôsob, ak sa rastlinný materiál pred extrakciou v kroku a) nechá počas 5 až 20 hodín, výhodnejšie 10 až 15 hodin,...

Inhalátor pre podávanie práškových farmaceutík, a zásobník na práškové farmaceutiká, používaný s týmto inhalátorom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8386

Dátum: 12.07.2005

Autori: Mett Ingo, Goede Joachim, Herder Martin

MPK: A61M 15/00

Značky: inhalátor, podávanie, používaný, týmto, práškové, farmaceutiká, inhalátorom, farmaceutík, práškových, zásobník

Text:

...na inhalátory s viacnásobnýrni dávkami, boli taktiež vykonané rôzne pokusy pre začlenenie rôznych druhov počítania alebo alebo indexačných prostriedkov pre znázornenie počtu uvedení do pohybu daného inhalátora užívateľovi. US 4,668,218 A zverejňuje doskový typ inhalátora s ozubeným kolesom s farebnými značkami, ktorý je vprevodovom zapojení sdiskom inhalátora, atým je nútený otáčať sa podľa rotácie disku. Takže, ozubené koleso môže...

Prvok diaľničného zvodidla typu New Jersey s priebežnými zperami

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5717

Dátum: 11.07.2005

Autori: Burzi Marcello, Monteleone Mauro

MPK: E01F 15/02

Značky: zvodidlá, zperami, priebežnými, prvok, jersey, diaľničného

Text:

...výstužných rebier 5 i, 5 e, tak aj uvedeným madlom 8, ktoré je rovnobežne so zemou T, prostredníctvonx V nich vytvorených dvoch otvorov 5 f, 8 f,majúcich tvar, zodpovedajúci tvaru prierezu vyššie uvedenej vzpery 9, pričom na jej vonkajšej strane je upevnenýJe nutné zdôrazniť, že madlo 8 musí byť ďalej upevnené k vzpere 9, s výhodou skrutkovým spojením a/alebo zvarovaním(tento detail nie je na výkresoch znázornený).Obr. 2 znázorňuje druhý...

Pohyblivé schody alebo pohyblivý chodník s uložením hriadeľa a spôsob montáže alebo demontáže týchto pohyblivých schodov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4871

Dátum: 11.07.2005

Autori: Berger Michael, Ulrich Robert

MPK: B66B 23/00

Značky: chodník, schodov, pohyblivých, hriadeľa, montáže, schody, spôsob, demontáže, týchto, uložením, pohyblivé, pohyblivý

Text:

...na hmotnost takej osi (500 kg). Požiadavka na krátku dobu prerušenia na odstránenie každého druhu možných defektov nemôže bytMontáž hriadeľa prebieha pri inštalácii pohyblivých schodov Demontáž hriadeľa prebieha ri údržbe pohyblivýchvynález si kladie za úlohu odstránit u pohyblivých schodov alebo pohyblivého chodníka uvedenú nevýhodu, to znamená umožniť výmenu defektného valivého ložiska alebo každej inej ľubovoľnej zložky v podstatne...

Spôsob delenia racemátu 2-hydroxypropiónových kyselín

Načítavanie...

Číslo patentu: 284637

Dátum: 11.07.2005

Autori: Bernard Harald, Riechers Hartmut

MPK: C07C 51/487, C07B 57/00, C07C 59/48...

Značky: spôsob, kyselin, 2-hydroxypropiónových, racemátu, delenia

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob delenia racemátu 2-hydroxypropiónových kyselín reakciou racemickej kyseliny s opticky aktívnou zásadou a následným oddelením diastereoizomérnej soli kyseliny a zásady, pri ktorom sa ako opticky aktívna zásada použije 1-(4-chlórfenyl)etylamín. Výhodným uskutočnením spôsobu je delenie racemátu kyseliny 2-hydroxy-3-metoxy-3,3-difenylpropiónovej a kyseliny 2-hydroxy-3-metyl-3,3-difenylpropiónovej.

Prvok zvodidla s deformovateľnými členmi medzi týmto prvkom a kotviacimi skrutkami

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3274

Dátum: 11.07.2005

Autori: Monteleone Mauro, Burzi Marcello

MPK: E01F 15/02

Značky: medzi, skrutkami, týmto, prvok, členmi, kotviacimi, prvkom, zvodidlá, deformovateľnými

Text:

...skrutiekveak niekedy trocha ťažko uskutočnitlná.Vynalezcovia predmetu predloženej prihlášky preto vytvorili inovovane riešenie, ktore odstraňuje všetky vyššie uvedene nevýhody,avrjnutim prvku vodidiel typu New Jersey, pravnvsm je stlačením deíormovatelný členusporiadaný naprieč medzi každou kotviacou skrutkou a uvedeným prvkom, pričom tento člen íuuto deformáciou absorbuje napatia spôsobené narazom danej veľkosti a touto deformáciou...

Nízkoviskózne polyuretánové predpolyméry na báze 2,4′-MDI

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3918

Dátum: 09.07.2005

Autori: Kraus Harald, Meckel Walter, Wintermantel Matthias, Kobelka Frank, Matner Mathias

MPK: C08G 18/00

Značky: predpolyméry, 2,4'-mdi, nízkoviskózne, báze, polyuretanové

Text:

...formulácii vytvrdzujúcich vlhkosťou.0010 Z W 0 03/006521 a W 0 03/033562 sú známe predpolyméry s nízkym obsahom monoméru obsahujúce NCO skupiny na báze MDl s podielom 2,4 MDl vyšším ako 97,5 hmotn. Ako polyoly sa medzi iným používajú polyéterdioly s molárnou hmotnosťou s 2000 g/mol. Ako predpolyméry sapodmienené v dôsledku relatívne krátkoreťazcových polyolov získajú produkty,ktoré sú pri teplote miestnosti pevné alebo extrémne...

Spôsob výroby potiahnutých liekových foriem so stabilným profilom uvoľňovania

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3171

Dátum: 09.07.2005

Autori: Weisbrod Wolfgang, Bär Hans, Petereit Hans-ulrich

MPK: A61K 9/50

Značky: potiahnutých, stabilným, spôsob, foriem, profilom, uvolňovania, liekových, výroby

Text:

...kontrolovaného uvoľňovania, so0011 Pojem kontrolovaná charakteristika uvoľňovanie je odborníkom známy. Pod tým rozumie odborník napr., že sa prispôsobí reprodukovateľným spôsobom vzhľadom na účinnú látku uvoľňovací profil deñnovanej účinnej látky fonnuláciou liekovej formy, najmä voľbou vonkajšieho povlaku. Známe kontrolované charakteristiky uvoľňovanía sú pomocou pHriadené uvoľňovanie účinnej látky alebo spomalené, tiež označované ako...

Infúzny a injekčný roztok levodopy

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18678

Dátum: 08.07.2005

Autor: Dizdar Segrell Nil

MPK: A61K 47/26, A61K 47/02, A61K 47/12...

Značky: infúzny, levodopy, roztok, injekčný

Text:

...akinézu (úplne zastavené pohyby). Kedzačnú klinické výkyvy, je možné vidiet jasnú paralelu medzi zníženímkoncentrácii v plazme a znížením klinickej reakcie na podanú dávku Levodopy. Už v počiatočnom štádiu ochorenia je možné vidiet rýchle výkyvy zapnuté vypnuté bez akéhokoľvek viditelného vzťahu ku koncentrácii Levodopy vplazme. To je možné vysvetlit tým, že tu je určitá zdržaná asi 90 minút vhladine koncentrácia medzi plazmou a centrálnym...

Integrovaný systém na odoberanie hrubého popola, jeho premena na popolček a redukcia nespáleného materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7064

Dátum: 08.07.2005

Autori: Magaldi Mario, Sorrenti Rocco

MPK: F23C 9/00, F23J 1/02, F23J 3/00...

Značky: odoberanie, popolček, systém, premena, integrovaný, nespáleného, popola, redukcia, hrubého, materiálů

Text:

...nespáleného materiálu, zahŕňajúcl kroky zavádzanie všetkých popolov odoberaných zuvedeného parného kotla do vírového odlučovača prostredníctvom spoločného systému dopravovania zmiešavanie popola s uvedeným fosilným palivom za použitia jedného alebo viacerých dávkovacíchprostriedkov aopätovné zavádzanie všetkých popolov, získaných systémomsuchého odoberania, do uvedeného parného kotla.0006 Vdokumente W 0 97/45675 Aje zverejnený spôsob...

Parapoxvírusy v kombinácii s ďalšími antivírusovými činidlami na liečenie HIV/AIDS

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6479

Dátum: 08.07.2005

Autori: Schütz Alexandra, Kureishi Amar, Rübsamen-waigmann Helga, Stahl-hennig Christiane, Hunsmann Gerhard, Paulsen Daniela, Weber Olaf, Meyerhans Andreas

MPK: A61P 31/00, A61K 31/70, A61K 35/66...

Značky: antivírusovými, kombinácii, ďalšími, parapoxvírusy, činidlami, liečenie

Text:

...alebo (C) pacientov s transplantáciou (Tx) bola inkubovaná 6 hodín so Staphylococcus Enterotoxin B (SEB 2,5 g/mI), PPVO(6 x 108 vírusových častíc), vehikulom, ako placebo kontrolou pre PPVO alebo lipopeptidom (LP 1 g/ml). Následne bolo relatívne množstvo (v ) TNF-cx produkujúcich CD 14 W 5 °kÝ monocytov stanovené FACS analýzou.Obrázok 2 PPVO liečenie znižuje HIV vírusové zaťaženie u myší hu-PBLCID. Počet kópií HIV (normalizovaný na ľudský...

Číra farmaceutická vodná emulzia obsahujúca Propofol a spôsob jej prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5582

Dátum: 08.07.2005

Autori: Calvet Nicolas, Pougnas Jean-luc, Broussaud Olivier, Comtat Sophie

MPK: A61K 9/107, A61K 47/12, A61K 31/045...

Značky: číra, emulzia, farmaceutická, obsahujúca, přípravy, propofol, vodná, spôsob

Text:

...a výhodnom synergickom účinku uvedenej kombináciemoncvalentnej soli kovu s mastnou kyselinou .a polyetylén glykolhydroxystearátu(ov) v porovnaní S doterajším.stavom techniky, ktory popisuje buď soľ kovu samostatne (pozri vyššie v uvedenom dokumente0011 Čirou kompozíciou sa rozumie v predkladanej špecifikácii kompozícia s obsahom Propofolu I micelách s priemernou veľkosťou menšou ako 60 nm (nanometrov). Výhodne má táto číra...

Veterná elektráreň s meničom a minimálne jedným vysokovýkonným rezistorom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15835

Dátum: 08.07.2005

Autor: Wobben Aloys

MPK: H01C 3/10, F03D 7/00, H01C 1/16...

Značky: rezistorom, elektráren, minimálne, veterná, meničom, jedným, vysokovýkonným

Text:

...pod pozdĺžnou osou, vhodným usporiadaním jednotlivých odporových článkov môže byť vysokovýkonný rezistor podľa vynálezu skonštruovaný zo štandardných odporových článkov rovnakého druhu.0013 Spôsobom opísaným v predchádzajúcom texte je vytvorený vysokovýkonný rezistor,ktorý môže byť výhodne použitý ako zaťažovací rezistor (dump load) uvýrobcov energie,predovšetkým veterných elektrárňach. Nato môžu byť viaceré vysokovýkonné rezistory...

Odvzdušniteľný obal

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4795

Dátum: 08.07.2005

Autori: Schmalholz Peter, Grill Hannes, Neumüller Norbert

MPK: B65D 33/01

Značky: odvzdušniteľný

Text:

...viacvrstvových vriec si unikajúci vzduch razí labyrint cestičiek,v ktorých sa kumulujú strhnuté častice sypkého materiálu. Tým, že vonkajšia vrstva obalového materiálu prepúšťa najmenej rovnake množstvo vzduchu ako vnútorná vrstva, je zaručené, že sa odvzdušňovaný priestor uzavretý zo všetkých strán nenafúkne ako balón, čo by mohlo viest kporuche pozdĺžnych švov. Úspora materiálu oproti známym vreciam je však značná a pretoženie je treba...

Osvetľovacia jednotka na produkovanie lineárne polarizovaného svetla nasmerovaného na cieľový povrch

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11450

Dátum: 08.07.2005

Autor: Fenyö Márta

MPK: A61N 5/06

Značky: světla, polarizovaného, lineárně, povrch, nasmerovaného, jednotka, osvetľovacia, produkovanie, cieľový

Text:

...vzoruobr. 6 zobrazuje LED diódy usporiadané do druhého vzoruobr. 7 zobrazuje LED diódy usporiadané do tretieho vzoruobr. 9 zobrazuje LED diódy usporiadané do štvrtého vzoruobr. 10 zobrazuje LED diódy usporiadané do piateho vzoruobr. 11 je bloková schéma zobrazujúca sústredenie lúčov svetla LEDobr. 12 zobrazuje uskutočnenie osvetľovacej jednotky podľa vynálezu, keďobr. 13 zobrazuje iné uskutočnenia osvetľovacej jednotky podľa vynálezu, keď...

Multipartikulárna lieková forma pre málo rozpustné účinné látky ako aj spôsob prípravy liekovej formy

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3552

Dátum: 08.07.2005

Autori: Knöll Marcus, Lizio Rosario, Langguth Peter, Petereit Hans-ulrich

MPK: A61K 31/427, A61K 31/506, A61K 31/55...

Značky: přípravy, forma, málo, spôsob, formy, látky, rozpustné, lieková, liekovej, účinné, multipartikulárna

Text:

...spôsobom, takže dovedna je treba počítať s nekontrolovaným uvoľňovaním patches. Kapsula môže V stave, kedy je najmenej už čiastočne prístupná črevným sekrétom, Vždy podľa aktuálneho obsahu čreva alebo črevnej peristaltiky, zostať intaktnáalebo tiež mechanicky V rozsiahlej miere deštruovaná. Na jednej strane môže prichádzaťknáhlemu uvoľneniu veľkých množstiev patches alebo na druhej strane, tiež knežiaducemu oneskorenému uvoľňovaniu,...

Protilátka anti-glypican 3

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9506

Dátum: 08.07.2005

Autori: Kawai Shigeto, Tsunoda Hiroyuki, Igawa Tomoyuki, Yoshino Takeshi, Sugo Izumi, Nezu Jun-ichi, Nakano Kiyotaka, Konishi Hiroko, Tanaka Megumi, Ishiguro Takahiro, Kinoshita Yasuko

MPK: A61P 35/00, A61K 39/395, A61P 1/16...

Značky: anti-glypican, protilátka

Text:

...3 obsahujúcu sekvenciu aminokyselín opísanú v SEQ ID NO 111(3) CDR 1 obsahujúcu sekvenciu aminokyselín opísanú v SEQ lD NO 106, CDR 2 obsahujúcu sekvenciu aminokyselín opísanú v SEQ lD NO 107, a CDR 3 obsahujúcu sekvenciu aminokyselín opísanú v SEQ ID NO 108(4) CDR 1 obsahujúcu sekvenciu aminokyselín opísanú v SEQ ID NO 132, CDR 2 obsahujúcu sekvenciu aminokyselín opísanú v SEQ lD NO 133, a CDR 3 obsahujúcu sekvenciu aminokyselín opísanú v...

Zmes s postupným uvoľňovaním obsahujúca modulátory receptora progesterónu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9234

Dátum: 08.07.2005

Autori: Sitruk-ware Regine, Tsong Yun-yen

MPK: A61F 6/14

Značky: receptora, postupným, progesteronu, obsahujúca, uvoľňovaním, modulátory

Text:

...vrstve môžu byt rovnaké alebo odlišné. Vo výhodnejšíchuskutočneniach PRM je CDB-2914 a polyméry vjadre, v obklopujúcej vrstve obsahujúcejliečivo avo vonkajšej vrstve, každý obsahuje alebo je vyrobený zo silikónových elastomérov, aktoré môžu byť rovnaké alebo odlišné. Vešte ďalších výhodných uskutočneniach je vaginálny krúžok usporiadaný tak, že PRM, napr. CDB-2914, jeobsialmutý vo vrstve polymérnej matrice, ktorá obklopuje inertné...

Spôsob prípravy inzulínových konjugátov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9174

Dátum: 08.07.2005

Autori: Dave Nitesh, Iyer Harish, Krishnan Gautam, Khedkar Anand, Suryanarayan Shrikumar, Manjunath, Hazra Partha

MPK: A61K 38/28, C12P 21/02, C07K 14/62...

Značky: spôsob, konjugátov, přípravy, inzulínových

Text:

...US 4,179,337 (Davis a kol.) vyvinuli konjugáty polypeptidov inzulínu s rôznymi polyetylén glykolmi ako MPEG-1900 a MPEG-5000, ktoré boli poskytnuté spoločnosťou Union Carbide. US 5,567,422 (Greenwald) vyvinul konjugáciu biologicky aktívnych nukleofilov s polyetylén glykolmi ako m-PEG-OH (Union Carbide), ktoré majú priemernú molekulovú hmotnosť 5000 Daltonov.0009 Konjugácia polypeptidov ako inzulín s polyetylén glykolmi modifikovanými...

(1S,5S)-3-(5,6-dichlórpyridín-3-yl)-3,6-diazabicyklo[3.2.0]heptán- benzénsulfonát

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8204

Dátum: 08.07.2005

Autori: Mellican Sean, Zhang Geoff, Willcox David, Breting Jeffrey, Wayne Greg

MPK: C07D 487/04

Značky: 1s,5s)-3-(5,6-dichlórpyridín-3-yl)-3,6-diazabicyklo[3.2.0]heptán, benzénsulfonát

Text:

...3.2.Wheptán-benzénsulfonátom. Benzénsulfonátová soľ bola suspendovaná v rôznych rozpúšťadlách zahŕňajúcich vodu, etanol, acetonítril, metanol,MN-dimetylfonnamid, etylacetát, 1,4-díoxán, chlorofonn, pyrídín, nitrometán, PEG 400 a 50/50 obj. voda/metanol. Počas troch mesiacov nebol detegovaný žiadny nový kryštál. Naopak bolo objavených veľa polymorfov pre sulfátové, (L)-tartrátové a 4-metylbenzénsulfonátové soli. Konkrétne tri...