Archív za 2005 rok

Strana 33

Kompozícia s osteoblastmi s polotuhým zmiešaným fibrínom pre aglutináciu pri zlomenine kosti a spôsob jej prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9621

Dátum: 03.08.2005

Autori: Park Hyun-shin, Jung Soo-jin, Chang Cheong-ho, Ko Chang-kwon, Lee Sae-bom, Jang Jae-deog

MPK: A61K 35/32

Značky: zmiešaným, aglutináciu, fibrínom, přípravy, kosti, spôsob, kompozícia, polotuhým, zlomenine, osteoblastmi

Text:

...drene indukujú a uľahčujú tvorbu kosti. injekcia kostnej drene je obecne uskutočňovaná samotná pre hojenie kostných fraktúr, ale je tiež uskutočñovaná vkombinácii s kostnou transplantáciou. Na rozdiel od iných techník kostnej transplantácie, táto injekcia kostnej drene nezahrňujechirurgícký rez kože v oblastiach darca a je teda výhodná, pretoženespôsobí žiadnu morbiditu u darca a žiadne komplikácie alebo nežiadúce vedľajšie účinky.0006...

Agonisty receptora peptidického vazopresínu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9614

Dátum: 03.08.2005

Autori: Schteingart Claudio, Riviere Pierre, Laporte Regent, Wisniewski Kazimierz, Galyean Robert Felix

MPK: C07K 7/16, A61K 38/11

Značky: vazopresínu, peptidického, receptora, agonisty

Text:

...seiektívne pre receptor V 1 a, ako je (Phe 2, Om 8)OT, pre liečbu septického šoku.0008 Cieľom tohto vynáiezu je poskytnúť zlúčeniny, ktoré sú špeciálne užitočné pri0009 zlúčeniny sú tu znázornené všeobecným vzorcom (I) (SEQ ID č. 53)Ar je arylová skupina zvolená z aromatických karbocyklických kruhových systémov, päťalebo šesť-členných heteroaromatických kruhových systémov a bicyklických heteroaromatických kruhových systémovR 1, R 2 a R 3 sú...

Spôsob výroby pásu magnetickej ocele s orientovanými zrnami

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20842

Dátum: 03.08.2005

Autori: Günther Klaus, Lahn Ludger, Sowka Eberhard, Ploch Andreas

MPK: C21D 8/12, C22C 38/02

Značky: orientovanými, magnetickej, ocele, zrnami, výroby, spôsob, pásu

Text:

...za tepla zvolené tak, aby materiál stále zostal dostatočne ť ažný. V tomto ohľade dokument DE 197 45 445 C 1 uvádza, že u polotovaru pre elektroplech s orientovanými zmami je potom ťažnosť najvyššia, keď sa odliaty predliatok po stuhnutí ochladí na teplotu asi 800 °C a potom sa vystaví pomerne krátkej prestávke na vyrovnávacej teplote rovnej napríklad 1150 °C, pričom sa homogénne prehreje. Optimálna valcovateľnosť za tepla takého...

Spôsob výroby elektrotechnického pásu orientovanou štruktúrou

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20841

Dátum: 03.08.2005

Autori: Ploch Andreas, Lahn Ludger, Günther Klaus, Sowka Eberhard

MPK: C22C 38/02, C21D 8/12

Značky: orientovanou, elektrotechnického, strukturou, výroby, pásu, spôsob

Text:

...štruktúrou, musia byť podľa výkladov uvedených v dokumente DE 197 45 445 C 1 parametre valcovania za tepla zvolené tak, aby materiál zostával stále dostatočne tvárny. V tomto ohľade sa V dokumente DE 197 45 445 C 1 konštatuje, že u východiskového produktu pre elektrotechnický plech s orientovanou štruktúrou je tvámosť najväčšia vtedy, keď predlíatok je po stuhnutí ochladený až na asi 800 °C, následne len krátko zotrvá na...

Spôsob zlepšenia biologickej dostupnosti inhibítora renínu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7017

Dátum: 02.08.2005

Autori: Camenisch Gian, Ottinger Isabel, Wasmuth Daniel, Gross Gerhard

MPK: A61K 31/165, A61P 9/00, A61K 38/12...

Značky: reninu, spôsob, dostupnosti, inhibítora, biologickej, zlepšenia

Text:

...neexistuje spôsob, ako zmolekulovej štruktúry liečivej látky predpovedať, či táto špecifická látka bude substrátom pre konkrétny transportérový proteín. Nedá sa teda všeobecne predpovedať, či konkrétne liečivo alebo zlúčenina bude predmetom činnosti efluxného pumpovania opísaného vyššie. Rovnako tak nie je možné z nízkej perorálnej biologickej dostupnosti konkrétneho liečiva všeobecne usudzovať, či je táto nízka dostupnosť spôsobená celkovo...

Ľudské monoklonálne protilátky proti IL-4

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17024

Dátum: 02.08.2005

Autori: Schwaerzler Christoph, Carballido Herrera José, De Vries Jan

MPK: C07K 16/24

Značky: proti, monoklonálne, ľudské, protilátky

Text:

...sekvenciu ťažkého reťazca polypeptidu SEKV. ID. Č. 9 ďalej obsahujúcu vedúcu sekvenciu ( SEKV. ID. Č. 11) a amínokyselinovú sekvenciu ľahkého reťazcapolypeptidu SEKV. ID. Č. 10 ďalej obsahujúcu vedúcu sekvenciu ( SEKV. ID. Č. 12), alebo- aminokyselinovú sekvenciu ťažkého reťazca polypeptídu SEKV. ID. Č. 17 ďalej obsahujúcu vedúcu sekvenciu ( SEKV. ID. Č. 19) a aminokyselinovú sekvenciu ľahkého reťazca polypeptídu SEKV. ID. Č. 18 ďalej...

Adeno-asociovaný vírusový vektor

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5877

Dátum: 02.08.2005

Autor: Garcia Luis

MPK: A61K 48/00, C12N 15/86

Značky: adeno-asociovaný, vektor, vírusový

Text:

...jadra cieľových buniek a lepšiu transkripciu sekvencií. Dokument W 0 03/095647 odporúča prednostnú voľbu snRNA typu U 2 a U 3,-3 ii) súbežná prítomnosť dvoch cieľových sekvencií zapojených do spájania toho istého exónu zlepšuje účinnosť uvedeného preskoku uvedeného exónu (1,2).0016 V súčasnosti však nie je navrhnuté žiadne riešenie na preskok exó nov in vivo, okrem injekcií oligonukleotidov s vyššie uvedenými nevýhodami. 0017 Vynálezcovia...

Spôsoby výroby izotiazolových derivátov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12465

Dátum: 02.08.2005

Autori: Damon David, Jones Brian

MPK: A61K 31/425, C07D 275/02

Značky: izotiazolových, derivátov, spôsoby, výroby

Text:

...Cs-cjo arylskupinou, C 5-C 3 nasýtenou cyklickou skupinou alebo 4 až lQčlennou heterocyklickou skupinou 1 alebo 2 atómy uhlíka v hore uvedenýchheterocyklických zvyškoch sú prípadne substítuované zvyškom oxo (O) zvyšky-(CH 2)t- V hore uvedených skupinách R 3 pripadne obsahujú dvojnú alebo trojitú väzbu uhlík-uhlík, kde t predstavuje celé číslo od 2 do 5, a hore uvedene skupiny R 3 súje vždy nezávisle zvolený z halogénu, Cl-Cm alkylskupiny,...

N-(1H-indolyl)-1H-indol-2-karboxamidové deriváty, ich príprava a ich použitie v terapii

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5097

Dátum: 02.08.2005

Autori: Evanno Yannick, Even Luc, Dubois Laurent

MPK: A61K 31/403, C07D 209/00, A61P 29/00...

Značky: použitie, deriváty, príprava, n-(1h-indolyl)-1h-indol-2-karboxamidové, terapii

Text:

...nasýtená alifatická skupina. Ako príklady sa dajú uviesť skupiny metyl, etyl, propyl, izopropyl, butyl, izobutyl, terc-butyl, pentyl, atď.cykloalkylom cyklická uhlíková skupina. Ako príklady sa dajú uviesť skupiny cyklopropyl, cyklobutyl, cyklopentyl, cyklohexyl, atdĺñuóralkylom alkylová skupina, v ktorej sa jeden alebo niekoľko atómov vodíka substítuovaloatómom fluóru skupinou alkoxy -O-alkylová skupina, v ktorej je alkylovým zvyškom...

Simulátor vzdušného letu vo veternom tunelu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13397

Dátum: 01.08.2005

Autori: Kitchen William, Palmer Michael, Metni Alan, Eastlake Charles, Mort Kenneth

MPK: A01K 73/02, A63G 31/00, B64D 23/00...

Značky: tunelů, vzdušného, simulátor, veternom

Text:

...k enormnej veľkosti odporu, čo vytvára hluk a zvyšuje energiu, ktorá sa požaduje na dosiahnutie akejkoľvek danej rýchlosti. Taká dvojica sietí môže spotrebovať až od 30 do 50 všetkejenergie, ktorá je potrebná na prevádzku veterného tunelu.0008 Je tiež výhodné mať tkanú mriežku z laniek na spodnom alebo hornom konci letovej komory na využitie ako plošiny pre státie, pokiaľ osoby neletia. Táto lanková podlaha poskytuje výhodnú pracovnú...

Stroj na balenie výrobkov do nekonečného zvitku sieťoviny

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6390

Dátum: 01.08.2005

Autori: Christensen Jeff, Mcgregor Duane, Norton Eddie

MPK: B65B 51/00, B65B 9/10

Značky: balenie, sieťoviny, stroj, nekonečného, zvitku, výrobkov

Text:

...Použitie rukoväti alebo háčika je V takejto situácii nutnosťou, pretože tu nmsí existovať nejaký spôsob pre manipuláciu s výrobkom v zariadení na varenie alebo údenie. Rukoväti sa z týchto výrobkov po spracovaní obvykle odstránia.0009 Rukoväť je tiež užitočná pre pracovníkov a zákazníkov V maloobchodných zariadeniach, najmä pokiaľ je výrobok zmrazený,na ľahšie uchopenie výrobku. Rukoväť uľahčuje manipuláciu s výrobkami, ako je ich...

Bezpečnostný vak

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5844

Dátum: 01.08.2005

Autor: Misch Harald

MPK: B65D 33/34

Značky: bezpečnostný

Text:

...hmoty. Horná vrstva bezpečnostného vaku pozostáva výhodne vo svojej spodnej, od pristupového otvoru odvrátenej, časti, tiež z rúna alebo tkaniny z umelej hmoty,zatiaľ čo zvyšok hornej vrstvy pozostáva z fólie z umelej hmoty. Týmto spôsobom je viac než 50 a hlavne viac než 70 povrchu bezpečnostného vaku vytvorených zo vzduch a kvapalinu prepúšťajúceho rúna alebo tkaniny z umelej hmoty, takže kvapalina môže do bezpečnostného001 l V jednom...

Simulátor voľného pádu vo zvislom veternom tuneli

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17703

Dátum: 01.08.2005

Autori: Metni Alan, Kitchen William, Mort Kenneth, Palmer Michael, Eastlake Charles

MPK: B64D 23/00, A63G 31/00, A01K 73/02...

Značky: volného, veternom, simulátor, zvislom, tuneli, pádu

Text:

...je väčšina zvislýchveterných tunelov usporiadané. tak, že vzduchový stĺpec sa rozprestiera úplne od jednej steny letovej komory k druhej.To nie je nutné u vodorovných veterných tunelov.0007 Pre vytvorenie komerčne úspešného zvislého veterného tunela na simuláciu vzdušného letu (skidiving) je nutné (l) zaistiť pohyb dostatečného množstva vzduchu a jeho hladké prúdenie na riadnu simuláciu voľného pádu pre jednu alebo viac osôb V letovej...

Prevodové ústrojenstvo, obzvlášť pre zariadenie na prestavovanie sedadla vozidla a zaisťovacie prestavovacie zariadenie pre sedadlo vozidla

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11049

Dátum: 01.08.2005

Autori: Schüle Robert, Lowinski Clemens, Schmodde Hans

MPK: B60N 2/22

Značky: vozidla, zaisťovacie, obzvlášť, prestavovacie, sedadlo, zariadenie, sedadla, prestavovanie, převodové, ústrojenstvo

Text:

...účel môže byť napríklad do kontaktu so šikmou plochou uvádzaná kladka, uložená na konci páky. Toto uskutočnenie sa ponúka obzvlášť pri veľmi vysokých pôsobiacich silách alebo pri veľkom sklone šikmej plochy so zodpovedajúcim rýchlymotáčavým pohybom výstupnej osi.Šikmá plocha je výhodne oproti myslenej príamke, spájajúcej miesto pôsobenia avýstupnú os otáčania, naklonená a je v smere tejto myslenej priamky alebo rovnobežne s ňou posúvaná,...

Farmaceutický prípravok na liečbu diabetu a spôsob jeho prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 284677

Dátum: 01.08.2005

Autori: Rudmann Martin, Schwanitz Dieter, Sander Suntje, Henniges Friederike, Steinborn Claus

MPK: A61K 38/46, A61P 3/10

Značky: liečbu, prípravok, diabetu, farmaceutický, spôsob, přípravy

Zhrnutie / Anotácia:

Je opísané použitie fyziologicky prijateľných zmesí enzýmov s lipolytickou, proteolytickou a amylolytickou účinnosťou, mikrobiologického alebo živočíšneho pôvodu, najmä ale zmesi tráviacich enzýmov, ako je napríklad pankreatín alebo zmesi tráviacich enzýmov podobných pankreatínu, na výrobu farmaceutických prípravkov na liečbu ochorenia diabetes mellitus typu I u vyšších cicavcov alebo ľudí. Tiež je opísaný spôsob výroby týchto farmaceutických...

Suché mechanické dopravníkové zariadenie pre pyrity a uholný prach

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3480

Dátum: 01.08.2005

Autor: Magaldi Mario

MPK: F23K 3/00

Značky: uhoľný, mechanické, dopravníkové, prach, suché, zariadenie, pyrity

Text:

...kovový dopravníkový pás, odolný voči vysokej teplote, pričom ani skladovací zásobník alebo dopravník nie súopatrene systémom na zisťovanie vznietenia.0008 V patentovonx spise US 4 887 539 A je opísaný dopravníkový pás, odolný voči vysokej teplote a usporiadaný vo vnútri kovovej skrine, v ktorej je uzavretý. Dopravník je využívaný na odvádzanie horúceho popola odo dna parnýchkotlov. Na chladenie nie je používaná žiadna voda.0009 Pri...

Bezpečnostný modul a spôsob ovládania a kontroly výmeny dát v osobnom počítači

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20496

Dátum: 31.07.2005

Autor: Mahltig Holger

MPK: G06F 21/60, G06F 21/56

Značky: spôsob, počítací, kontroly, modul, bezpečnostný, výměny, osobnom, ovládania

Text:

...hardvéru a/alebo soiłvéru. Tieto funkčné konštrukčné dielyobsahujú programovateľný logický konštrukčný diel, prípoj pre procesor, spojený s týmtoprogramovateľným logickým konštrukčným dielom a určený pre výmenu elektronických dát s centrálnym procesorom osobného počítača, prípoj pre základnú dosku, spojený stýmto programovateľným logickým konštrukčným dielom a určený na výmenu elektronických dát so základnou doskou osobného počítača, a...

Systém spojív obsahujúci aminoživice, najmenej jeden acetál odvodený z parciálne alebo úplne zmydelneného polyvinylesteru a aldehydu a kyselinu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3100

Dátum: 30.07.2005

Autori: Fueger Klaus, Weinkötz Stephan

MPK: C09J 161/00

Značky: parciálně, úplné, zmydelneného, obsahujúci, najmenej, systém, polyvinylesteru, acetál, kyselinu, odvodený, spojív, aminoživice, aldehydů

Text:

...vynálezu.Ako zložka (b) sa použije jeden alebo viaceré acetály odvodené z parciálne alebo úplne zmydelnených polyvinylesterov a aldehydov. Ako aldehyd je výhodné použiť jeden alebo viaceré rozvetvené alebo nerozvetvené C 1- až Cm-aldehydy,výhodnejšie C 1- až C 4-aldehydy, najvýhodnejšie formaldehyd. Ako parciálne alebo úplne zmydelnené polyvinylestery je výhodné použitie C 1- až C 4-polyvinylesteru,výhodnejšie sa použije polyvinylacetát....

Obrábací stroj s meničom obrobkov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2781

Dátum: 30.07.2005

Autori: Bernhard Franz-xaver, Schwörer Tobias

MPK: B23Q 1/00, B23Q 1/25, B23Q 11/08...

Značky: obrábací, obrobkov, meničom, stroj

Text:

...J ďalšie výhodné uskutočnenia a vylepšenia obrábacieho strojaMenič obrobkov je s výhodou opatrený zdvíhacím zariadením pre úložný element, aby zdvíhanie a pokladanie obrobkov alebopaliet s obrobkami bolo uskutočňované racionálne.Výhodným spôsobom je pre lineárnu premiestniteľnost úložného elementu tento usporiadaný na koľajovom vedení alebo teleskopickom výtahu, pričom toto koľajové vedenie alebo tento teleskopický Výtah sa pri OĽOČHOHI pohybe...

Použitie K-252a a inhibítora kinázy na prevenciu alebo liečenie patológií spojených s HMGB1

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6270

Dátum: 29.07.2005

Autori: Bertarione Rava Rossa Luisa, Barone Domenico, Mainero Valentina, Fumero Silvano, Traversa Silvio, Pilato Francesco

MPK: A61P 1/00, A61P 13/00, A61K 31/553...

Značky: spojených, patológií, inhibítora, kinázy, liečenie, prevenciu, použitie, k-252a, hmgb1

Text:

...faktoru, najmä na liečenie zápalu, alergií, rakoviny. sepsy, MS,reumatoidnej artritidy alebo psoriázy. W 0 96/13506 sa týka použitia K-252 a derivátu na liečenie neurologických ochorení.Chirurgická procesy počas angioplastiky často vyvolávajú poškodenia intimy spôsobujúce poškodenie a nekrózu rôznych typov buniek, vrátane endotelových buniek. Toto môže vyústit do restenózy, stavu charakterizovaného znovu uzavretím artérií - spôsobeným spätnou...

Kocky cukru obohatené o aspoň jednu látku, spôsob výroby takejto kocky

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16710

Dátum: 29.07.2005

Autori: Simeon Jocelyn-hugues, Ranson Laurent, Sasia Guy

MPK: C13B 50/00, A23L 1/303

Značky: jednu, látku, aspoň, cukrů, takejto, kočky, výroby, obohatené, spôsob

Text:

...percent detských úmrtí. Nové výskumy ukazujú, že nedostatok vitamínu A môže byť významným rizikovým faktorom V úmrtnosti matiek.0009 Na svetovou summite o deťoch V roku 1990 sa Svetová zdravotnícka organizácia (SZO), UNICEF a Všetky štáty sveta zaviazali eliminovať do roku 2000 nedostatok vitamínu A ako vážneho problému verejného zdravia, rovnako ako všetky jeho následky, Vrátane slepoty. Dnes však môžeme konštatovať, že tento problém...

Štíhly dopravný zásobník

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4986

Dátum: 29.07.2005

Autori: Keilberg Birger, Nitsche Heidemarie, Hubert Manfred

MPK: B65D 1/00

Značky: zásobník, dopravný, štíhlý

Text:

...US~A 3 170 592(Ullman). Tiež tam je usporiadaný podobný trapézovitý oporný vrub pre dopravu0005 vynález si teda dal za úlohu, modernizovať kompaktne pôsobiaci zásobník stavu techniky s vyčnievajúco vytvoreným vydutým vrubom a dať mu elegantný, štihly a vysoký vzhľad, pričom sa nezriecť ochrany proti nadvihnutiu a ďalej ju môcť dať k dispozícii. Napriek tomu sa má stena zásobníka ako potlačitelná informačná plocha zväčšovať a nemá sa zanedbávať...

Puzdro na vajcia z plastu

Načítavanie...

Číslo patentu: 284678

Dátum: 29.07.2005

Autor: Lucano Rosaria

MPK: B65D 85/32

Značky: vajcia, plastů, puzdro

Zhrnutie / Anotácia:

Puzdro na vajcia je vybavené spodkom (2) s vytvorenými dutinami (12). Aspoň jedna dutina (12) je vybavená tuhým dnom (14) a deformovateľnou zónou (16). Toto usporiadanie puzdra na vajcia umožňuje ľahké vybranie prvého vajca z dutiny aj vtedy, keď je puzdro celkom zaplnené.

Spôsob výroby baccatínu, enzým, spôsob prípravy enzýmu a jeho použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 284676

Dátum: 29.07.2005

Autori: Zenk Meinhart Hans, Bombardelli Ezio, Menhard Birgitta

MPK: C07D 305/14, C12N 9/10, C12P 17/02...

Značky: spôsob, enzymů, baccatínu, přípravy, výroby, enzym, použitie

Zhrnutie / Anotácia:

Je opísaný spôsob prípravy baccatínu a/alebo baccatínových derivátov, pri ktorom reaguje 10-deacetylbaccatín alebo 10-deacetylbaccatínový derivát v prítomnosti izolovaného enzýmu a acetylového donora, pričom ako enzým sa používa acetyltransferáza s molekulovou hmotnosťou od 70 do 72 kD, stanovené SDS-PAGE, ktorá sa získa z Taxus chinensis.

Derivát acylpiperazinylpyrimidínu, spôsob jeho prípravy a farmaceutická kompozícia na jeho báze

Načítavanie...

Číslo patentu: 284675

Dátum: 29.07.2005

Autori: Corbera Arjona Jordi, Vańo Domenech David, Frigola Constansa Jordi

MPK: A61K 31/505, C07D 239/46, C07D 239/42...

Značky: acylpiperazinylpyrimidínu, derivát, farmaceutická, báze, přípravy, spôsob, kompozícia

Zhrnutie / Anotácia:

Deriváty acylpiperazinylpyrimidínov všeobecného vzorca (I), kde X znamená O alebo S, R1 znamená C1-4alkoxylovú alebo trifluórmetylovú skupinu, R2 znamená C1-6alkyl, C3-6cykloalkyl, heterocykloalkyl, fenyl, arylalkyl, heteroaryl alebo heteroarylalkyl, ktoré sú vhodné na liečbu porúch centrálneho nervového systému. Opísaný je spôsob ich prípravy, farmaceutický prostriedok, ktorý ich obsahuje, a ich použitie

Spôsob výroby vizuálne kontrastných štruktúr na kovovom substráte a kovový substrát vybavený kontrastnými štruktúrami

Načítavanie...

Číslo patentu: 284674

Dátum: 29.07.2005

Autor: Edwards Dylan

MPK: B41M 5/26, B41M 5/24, B41M 5/36...

Značky: kovovom, struktur, vizuálne, substrát, substráte, spôsob, kontrastných, vybavený, výroby, strukturami, kontrastnými, kovový

Zhrnutie / Anotácia:

Predložený vynález sa týka spôsobu výroby vizuálne kontrastných štruktúr na kovovom substráte (1), pričom substrát, ktorý je potiahnutý jedinou vrstvou (2), sa čiastočne podrobí pôsobeniu laserového lúča tak, že sa v spracovanej oblasti zachováva transparentný zvyšok vrstvy (3) kovového substrátu, vybaveného vizuálne kontrastnými štruktúrami tak, že jediná farebná vrstva je na časti substrátu, zatiaľ čo na zvyšnej časti substrátu je miesto...

Zariadenie na vertikálne prevzdušňovanie a/alebo miešanie kvapalín

Načítavanie...

Číslo patentu: 284673

Dátum: 29.07.2005

Autori: Pijak Pavol, Piják Michal

MPK: B01F 3/04

Značky: prevzdušňovanie, kvapalín, zariadenie, miešanie, vertikálně

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie je určené na vertikálne prevzdušňovanie a/alebo miešanie kvapalín v ich úpravniach a najmä čistiarňach odpadovej vody. Takéto zariadenie má na hladine prevzdušňovanej a/alebo miešanej kvapaliny umiestnený nosný plavák (8) spojený so zdola otvoreným zvonovitým telesom (7), v ktorom je osadené nosné teleso (9), ponorný elektromotor (1) s hriadeľom, na ktorom je umiestnené obežné teleso s axiálnymi lopatkami (2), pričom v nosnom telese...

Spôsob miešania voľne sa sypúceho sypkého materiálu a zariadenie na jeho vykonávanie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3381

Dátum: 29.07.2005

Autor: Kempter Werner

MPK: C08J 3/20, B29C 47/10, B29B 7/00...

Značky: vykonávanie, zariadenie, sypúceho, miešania, materiálů, spôsob, volně, sypkého

Text:

...Úlohou daného vynálezu je poskytnúť spôsob a miešacie zariadenie, ktoré umožňujú dobré premiešanie tekutej prísady splastovým granulátom. Ďalším cieľom je navrhnúť miešaciezariadenie, ktoré umožňuje oddelenie plniaceho zariadenia od zariadenia pre plynulé liatie. Navrhnuté miešacie zariadenie mábyť vyrobené robustne a lacno.0006 Podľa vynálezu sa úloha rieši spôsobom podľa predvýznakovej časti nároku 1 tým, že Výstupný otvor vstrekovacieho...

Spôsob výroby dosky s povrchom odpudzujúcim nečistoty a doska s povrchom odpudzujúcim nečistoty

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3275

Dátum: 29.07.2005

Autor: Geyer Andreas

MPK: B32B 9/04, D21H 27/18, B32B 21/00...

Značky: nečistoty, odpudzujúcim, povrchom, doska, spôsob, výroby, dosky

Text:

...obsahujúcej kremik zvláštnu nosnú vrstvu, resp. žekvalita naviazania zmesi obsahujúcej kremik pri vypusteninosnej vrstvy nevyhovuje predchádzajúcej vrstve.Ďalšie použitie kremíkových povlakov je známe z JP 2003 276117 A, kde sa papier napustený kremíkom lisuje spolu s jadrovým nmteriálom a dekoračnou vrstvou, a následne sa fotokatalyticky povlieka. Ako nevýhody je nutné opäť uviesť nevýhody W 0 O 2/064382 A 2.V nasledujúcom opise s...

“PRESS-TWIST” uzatváracie zariadenie pre zásobníky

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9468

Dátum: 29.07.2005

Autori: Dobbelstein Peter, Pfromm Carsten

MPK: B65D 41/34

Značky: press-twist, zariadenie, uzatváracie, zásobníky

Text:

...(zo strany okraja). Táto oblasť slúži jednak akotesnenie na čelnej strane tela zásobníka, a jednak ako závit, ktorý sa mávytvorit, proti výćnelkom alebo závitovým kusom umiestneným na zásobníku,ktoré sa tu vždy rozkladajú kus ďalej, avšak v obvodovom smere a axiálnomsmere prebiehajú odstupňovane a šikmo postavené.0007 Zaisťovací krúžok nie je z kovu, je napríklad zhotovený z plastu,ktorý umožňuje jednak byt elasticky poddajný a jednak...

Nekrútiaci sa materiál na šitie z polyhydroxyalkanoátu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8274

Dátum: 29.07.2005

Autor: Rizk Said

MPK: A61L 17/10

Značky: šitie, materiál, nekrútiaci, polyhydroxyalkanoátu

Text:

...že použitie vstrebateľných syntetických chirurgických sietok pri reparácii hernie doposial vedie takmer pravidelne k veľkým prietržiam vjazve, ktoré vyžadujú revíznu operáciu, vdôsledku relativne krátkodobej retenčnej pevnosti týchto materiálov (Klinge et al., 2001). Avšak vstrebateľná sieťka na prietrž sdlhodobou retenčnou pevnosťou by mohla tento problém vyriešiť poskytnutím mechanicky stabilného uzatvorenia, ktoré môže znížiť výskyt...

Spôsob výroby oceľovobetónovej konštrukcie steny a stropu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6704

Dátum: 28.07.2005

Autor: Müller Michael

MPK: E04B 1/16, E04B 2/86

Značky: konštrukcie, stěny, stropů, spôsob, výroby, oceľovobetónovej

Text:

...používaní normálneho betónu môže prísť k púšťaniu cementovej kaše čerstvého betónu. Aby sa tomu zabránilo, musí sa pri bežnom systéme debnenia, ktorý sa máznova používať, naniesť izolácia a musia sa naniesť príslušnéseparačné prostriedky na povrch debniaceho systému, ktorý sa má znova používať, aby sa uvoľnenie debnenia od vytvrdeného betónu mohlo uskutočniť bez škôd na povrchu betónu a povrchu debnenia. Poškodenie povrchu betónu, resp....

Spôsob a zariadenie na regulovanie elektrického vykurovacieho systému

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12354

Dátum: 28.07.2005

Autor: Brieger Klaus-peter

MPK: G05D 23/20, G05D 23/19, F24H 9/20...

Značky: elektrického, systému, zariadenie, vykurovacieho, spôsob, regulovanie

Text:

...izby alebo podobne za používania najmenej jednéhoakumulačného vykurovacieho zariadenia. Určuje sa množstvo tepla,ktoré je potrebné nazhromaždiť podľa požadovanej nabíjacej hodnoty referenčnej funkcie v závislosti od vonkajšej, miestnej teploty, pričom táto požadovaná hodnota nabitia sa korigujev závislosti od krivky spotreby zásobníka tepla.0007 Dokument DE 44 32 745 Cl sa týka spôsobu riadenia prevádzky akumulačného vykurovacieho...

Zariadenie a spôsob na plnenie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4761

Dátum: 28.07.2005

Autor: Nezverejniť Pôvodcu Na Vlastnú Žiadosť

MPK: A23C 3/00, A23L 2/42, B65B 3/04...

Značky: zariadenie, plnenie, spôsob

Text:

...foliového vrecka v zanadeniV ďalšom tu rozoberieme ako priklad fóliove vrecká, ako napriklad vrecká s dnom na postavenie, ako vzor obalov.Na obr. 1 je znázornená otočné zariadenie gg na pootočenie fóliovýchvreciek g. Neznázornené je plniace zariadenie, ktoré môže byt u zariadeniaatváracím viećkom 51 (pozri obr. 3). Po naplnení fóliových vrecíek g náplňou sa nasadía uzatváracie viečka 4, aby sa fóíiové vrecká g uzavreli. Fólíové vrecká g...

Oporná kostra telesa sedla pre bicykel

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4655

Dátum: 28.07.2005

Autor: Riondato Francesco

MPK: B62J 1/00

Značky: sedla, tělesa, kostra, oporná, bicykel

Text:

...jej konštrukcie, pričom nesmie predstavovať žiadne komplikácie ako 2 hľadiska výroby, tak0008 Zhora uvedená úloha bola splnená vyvinutimusporiadania kostry podľa tohto vynálezu, ktorá mácharakteristické znaky, uvedené vo význakovej časti nároku l.0009 Predmetom vynálezu je tiež teleso sedla bicykla pre kombinované využitie so zhora uvedenou kostrou.Toto teleso sedla je definované V nároku 2.Prehľad obrázkov na vykresoch0010 Predmetný...

Stabilizovaná sústava prostaglandínu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15432

Dátum: 28.07.2005

Autor: Robertson Steven

MPK: A61K 31/5575, A61K 47/34, A61K 9/06...

Značky: prostaglandinů, stabilizovaná, sústava

Text:

...pripravuje z a) niektorého polyetylénoxidu, b) biderivátu a c) niektorého biderivátového ízokyanátu (podľa popisu vo W 0 2004/029125). Je výhodou, že lineámy polyuretánový hydrogél môže napučať vo vode a je vhodný ako nosič analógu syntetického prostaglandínu PGE v sústave prívodu. Okrem toho je lineámy polyuretánový hydrogél sústavy prívodu možné zaťažiť vo vode zle rozpustnými liečivami, ako napríklad analógom syntetického prostaglandínu...

Spôsob prípravy vysoko čistého 4-(3,4-dichlórfenyl)-3,4-dihydro-1(2H)-naftalén-1-ónu

Načítavanie...

Číslo patentu: 284671

Dátum: 28.07.2005

Autori: Kótay Nagy Peter, Balázs László, Clementis György, Barkóczy József, Sztuhár Ilona, Rátkai Zoltán, Seres Péter, Greff Zoltán, Domán Imre, Simig Gyula

MPK: C07C 49/697, C07C 45/81, C07C 45/51...

Značky: vysoko, přípravy, čistého, 4-(3,4-dichlórfenyl)-3,4-dihydro-1(2h)-naftalén-1-ónu, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob prípravy vysoko čistého 4-(3,4-dichlórfenyl)-3,4-dihydro-1(2H)-naftalén-1-ónu vzorca (I) reagovaním o-dichlórbenzénu a alfa-naftolu v prostredí rozpúšťadla v prítomnosti Friedel-Craftsovho katalyzátora, ktorý zahrnuje kryštalizáciu surového reakčného produktu vzorca (I) aspoň raz z polárneho rozpúšťadla a aspoň raz z nepolárneho rozpúšťadla, pričom kryštalizačné kroky sa uskutočňujú v ľubovoľnom poradí. Zlúčenina vzorca (I) sa získa vo...

Substituované 1,2,3,4,5,6-hexahydro-2,6-metano-3-benzazocín-10-oly, spôsob ich prípravy, farmaceutický prípravok s ich obsahom a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 284670

Dátum: 28.07.2005

Autori: Weiser Thomas, Carter Adrian, Bechtel Wolf Dietrich, Grauert Matthias, Pschorn Uwe, Palluk Rainer

MPK: C07D 221/26, A61K 31/485, A61K 31/435...

Značky: přípravy, použitie, prípravok, substituované, 1,2,3,4,5,6-hexahydro-2,6-metano-3-benzazocín-10-oly, farmaceutický, obsahom, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Substituované 1,2,3,4,5,6-hexahydro-2,6-metano-3-benzazocín-10-oly všeobecného vzorca (I), kde X znamená jednoduchú väzbu, -O-, C1-4alkylén, C1-8alkylénový mostík, ktorý môže byť prípadne prerušený atómami kyslíka R1 znamená vodík, metyl, etyl, fenyl R2 znamená vodík alebo metyl R3 znamená vodík, fluór, chlór a iné R4, R5 a R6 znamenajú od seba nezávisle vodík, metyl alebo etyl R7 znamená napríklad terc-butyl, cyklohexyl, fenyl a iné R8 znamená...

Zariadenie na spojenie rovného konca a príruby dvoch členov potrubia a tesné a zablokované zostavenie členov potrubia

Načítavanie...

Číslo patentu: 284669

Dátum: 28.07.2005

Autori: Lescot Didier, Vitel Jean-pierre, Bourgin René, Schneider André, Favier Noël

MPK: F16L 23/028, F16L 23/024

Značky: dvoch, spojenie, konca, zariadenie, rovného, zostavenie, potrubia, zablokované, členov, príruby, těsné

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie (7) na spojenie rovného konca (1) a príruby (3) dvoch členov (2, 4) potrubia obsahujúce osovo stlačenú tesniacu súpravu (8) z elastoméru, ktorá obsahuje teleso (15), opreté o protiprírubu (11) na stlačenie súpravy (8), a ďalej pred týmto telesom (15) a v jednom celku s ním pätku (16), opretú proti prírube, pričom radiálne vonkajší povrch (22) tohto telesa je určený na podoprenie na reaktívnom povrchu (27, 27A) protipríruby (11),...

Cyklistické sedlo

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8213

Dátum: 28.07.2005

Autor: Riondato Francesco

MPK: B62J 1/00

Značky: sedlo, cyklistické

Text:

...correlationof corporeal function and structure, J. Urol. 1996 October,156(4)l 320-9).0006 Druhý urológ Ulrich Schwarzer z urologického oddelenia univerzitného lekárskeho centra V Kolíne, 50924 Nemecko, a urológovia Frank Sommer, Teodor Klotz, ClausCremer a Udo Engleman uskutočnili štúdie najprv V roku 19990007 Tieto štúdie viedli k nasledujúcim záverompre zachovanie prúdenia krvi V penise nezávisí na veľkostipodušky, avšak na dĺžke...