Archív za 2005 rok

Strana 22

Nepeptidové bradykinínové antagonisty a farmaceutické prostriedky s ich obsahom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3304

Dátum: 27.09.2005

Autori: Quartara Laura, Giolitti Alessandro, Rossi Cristina, Felicetti Patrizia, Fincham Christopher Ingo, Maggi Carlo Alberto

MPK: A61P 29/00, C07D 215/00, A61K 31/47...

Značky: prostriedky, nepeptidové, farmaceutické, bradykinínové, obsahom, antagonisty

Text:

...ostatné substítuenty sú definované vyššie.Obzvlášť výhodné sú zlúčeniny vzorca (I) kdeR je vodík alebo metylX je vodík alebo skupina -NH 2Cieľové zlúčeniny podľa predkladaného vynálezu môžu byť pripravené podľa dobre známych syntetických spôsobov.Zlúčeniny všeobecného vzorca (l) ako je definovaný vyššie, sú výhodne pripravené kondenzáciou, V prítomnosti vhodného kondenzačného činídla, medziproduktu všeobecného vzorca(II), ziskaného ako je...

Stroj na vytvorenie škár na doskách a/alebo na rezanie dlaždíc z dosiek a odpovedajúce spôsoby

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8764

Dátum: 27.09.2005

Autor: Hindersland Leif Kare

MPK: B27M 3/04

Značky: dosiek, doskách, rezanie, vytvorenie, odpovedajúce, škár, dlaždíc, stroj, spôsoby

Text:

...zariadenie obsahuje viac ako dve píly, ktoré majú ich listy s výhodou usporiadané paralelne asú umiestnene na pohyblivom vozíku. Takto môže byt súčasnevytvorené niekoľko rezných alebo škárových línií poskytnutím jedného pohyblivého vozíka.Namontovaním štandardnej píly na pohyblivý vozík sa môže dosiahnut jednoduchá technická realizácia rezacieho zariadenia.Stroj môže ďalej s výhodou obsahovať posunovaci prostriedok, ktorý je...

Autoinjekčné zariadenie s ochranným krytom ihly majúcej vonkajšie a vnútorné obaly

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8450

Dátum: 27.09.2005

Autori: Johnston David Maxwell, Habeshaw Rosie Louise

MPK: A61M 5/20

Značky: autoinjekčné, vnútorné, vonkajšie, krytom, obaly, zariadenie, ochranným, majúcej

Text:

...člena puzdra do jeho druhej polohy vedie k odstráneniu manžety zo striekačky. Zariadenie ďalej obsahuje aktuator pohon, ktorý je spúšťaný aktuátorom a ďalej pôsobí na striekačku tak, že ju posunie z jej zatiahnutej polohy do jej vytiahnutej polohy a vyprázdni jej obsah vstrekovacou tryskou uvoľňovací mechanizmus fungujúci tak, že uvolni zaisťovací mechanizmus, čo umožní, že je striekačka posunutá aktuátorom zo svojej zatiahnutej polohy do...

Optický disk a optické diskové zariadenie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6408

Dátum: 26.09.2005

Autor: Ishida Takashi

MPK: G11B 7/125, G11B 7/007, G11B 7/00...

Značky: diskové, opticky, optické, zariadenie

Text:

...vrstve, a keď je informácia zaznamenané na cieľovú záznamovú vrstvu, ktorá je druhá alebo ďalej od svetelného zdroja, informácia je zaznamenaná na časť, ktorá je umiestnená na tom istom záznamovom povrchu pásma ako tá z testovacej zóny vyššej záznamovej vrstvy, ktorá je uzatvorená k svetelnému zdroju ako cieľová záznamová vrstva pred testovacím zápisom vykonávaným na testovacej zóne v cieľovej zázna movej vrstve.(0009) Optické záznamové...

Rekombinantná karboxypeptidáza B

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11150

Dátum: 26.09.2005

Autori: Van Den Heuvel Joop, Cordes Arno, Bartuch Jörg

MPK: C12N 9/48, C12N 15/57

Značky: rekombinantná, karboxypeptidáza

Text:

...vyššia teplotná stabilita pri 40 °C. Okremtoho existuje vyššia dlhodobá stabilita pri uchovávaní vtekutej forme pri pH 8.0011 Predmetom vynálezu je teda po prvé nukleová kyselinaA, B a C, pričom úsek A má sekvenciu podľa sekv. ID č. 1, úsek0012 Obzvlášť prednostnými sekvenciami pre nukleovú kyselinu, ktorá kóduje prokarboxypeptidázu, sú0013 Predmetom vynálezu je ďalej prokarboxypeptidáza pripraviteľná expresiou nukleovej kyseliny podľa...

Obrubníkový vpust s konkávnym roštom

Načítavanie...

Číslo patentu: 284743

Dátum: 26.09.2005

Autori: Vlček Petr, Vlček Radek

MPK: E03F 5/06, E02D 29/14

Značky: obrubníkový, roštom, vpust, konkávnym

Zhrnutie / Anotácia:

Obrubníkový vpust s konkávnym roštom, ktorý pozostáva z vrchného rámu (1) s vtokovým otvorom (11). Vrchný rám (1) je uložený na spodnom ráme (2), ktorý je tvarovaný tak, že jeho predná časť je predĺžená a vysunutá pred vtokový otvor (11). Na vnútorných stranách je vybavená osadením (6) s príchytkami (8). Na osadení (6) je uložený konkávny rošt (3), ktorého pozdĺžna os prehnutia je kolmá na pozdĺžnu os obidvoch rámov (1, 2). V protiľahlých...

Chodníkový odvodňovač

Načítavanie...

Číslo patentu: 284742

Dátum: 26.09.2005

Autori: Vlček Petr, Vlček Radek

MPK: E03F 5/04, E03F 5/042, E03B 7/08...

Značky: chodníkový, odvodňovač

Zhrnutie / Anotácia:

Chodníkový odvodňovač pozostáva z vtokového žľabu (2) a okrajového žľabu (3), ktoré majú na vnútorných pozdĺžnych okrajoch vytvorené drážky (9). Jeden koniec vtokového žľabu (2) je voľný, vybavený osadením (10) a na druhom konci je zaslepenie (5). Jeden koniec okrajového žľabu (2) je vybavený pozičným límcom (4) s drážkou (9) a druhý koniec je voľný. Obidva žľaby (2), (3) sú spojené v osadení (10). Ďalej chodníkový odvodňovač pozostáva z...

Protihluková stena

Načítavanie...

Číslo patentu: 284741

Dátum: 26.09.2005

Autor: Fabbro René

MPK: E01F 8/00

Značky: protihluková, stěna

Zhrnutie / Anotácia:

Protihluková stena (1) z protihlukových dosák (8, 9) z drevených hoblín spájaných cementom, vybavených profilovaním tvoreným ryhovaním, ktoré sú upevnené na drevenom ráme (6). Drevené rámy (6) sú umiestnené medzi stĺpiky (3) profilu I, pričom protihlukové dosky (8, 9) prekrývajúce stojiny stĺpikov (3) sú upevnené na drevených rámoch (6).

Vektor autonómne replikovateľný v bunkách koryneformnej baktérie, koryneformná baktéria a spôsob výroby L-lyzínu

Načítavanie...

Číslo patentu: 284739

Dátum: 26.09.2005

Autori: Masako Izui, Masakazu Sugimoto, Seiko Hirano, Eiichi Nakano, Atsushi Hayakawa, Yasuhiko Yoshihara, Tsuyoshi Nakamatsu

MPK: C12N 9/06, C12N 15/77, C12N 9/88...

Značky: l-lyzínu, spôsob, replikovateľný, koryneformná, koryneformnej, vektor, výroby, baktéria, autonomně, buňkách, bakterie

Zhrnutie / Anotácia:

Je opísaný vektor autonómne replikovateľný v bunkách koryneformných baktérií, koryneformné baktérie transformované týmto vektorom. Spôsob prípravy L-lyzínu kultiváciou mikroorganizmov, získaných modifikáciou koryneformných baktérií, použitých na fermentatívnu prípravu aminokyselín pomocou techniky, založenej na genetickom inžinierstve.

Optický disk a optické diskové zariadenie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8752

Dátum: 26.09.2005

Autor: Ishida Takashi

MPK: G11B 7/0045, G11B 7/007, G11B 7/125...

Značky: opticky, diskové, zariadenie, optické

Text:

...zaznamenané užívateľské dáta. Druhá informačná záznamová vrstva obsahuje tretie testovacie pásmo umiestnené na vnútomom polomere, štvrté testovacie pásmo umiestnené na vonkajšom polomere a druhé dátové záznamové pásmo, na ktorom sú zaznamenané užívateľské dáta. Prvé testovacie pásmo a tretie testovacie pásmo sú umiestnené na rozdielnych polomeroch a vzájomne sa neprekrývajú. Druhé testovacie pásmo a štvrté testovacie pásmo sú umiestnenéna...

Sušiareň a spôsob riadenia sušiarne

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3618

Dátum: 24.09.2005

Autori: Naumann Christoph, Wandelt Burkhard, Reinhardt Jörg

MPK: F26B 25/22, B04B 13/00, F26B 11/00...

Značky: sušiareň, riadenia, spôsob, sušiarne

Text:

...kôš, ktorý je pevne spojený s bubnom. Na sieťový kôš sa môžu použiť rozdielne prvky, ako Poroplate®, štrbinové sito, filtračné plachietky alebo špeciálne dierované plechy.Filtračná jemnosť sieťového koša môže predstavovať až 1 m. Priestor medzi poréznou plochouplášťa sieťového koša a kompaktnou plochou plášťa odstredivkového bubna je radiálne rozdelený na viac komôr. V zadnej čelnej ploche odstredivkového bubna sa nachádzajú otvory,...

Veterná elektráreň s chladením generátora

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12792

Dátum: 23.09.2005

Autor: Wobben Aloys

MPK: F03D 9/00, F03D 11/00, H02K 7/18...

Značky: chladením, veterná, generátora, elektráren

Text:

...uskutočnenia vynálezu navrhnuté, abyvnútri gondoly boli vo vzájomných odstupoch usporiadané viaceré ventilátory.0012 Obzvlášť výhodne je vnútri gondoly plánovaná plošina, s ventilátormi usporiadanýmipod plošinou a s výstupmi vzduchu pre nasávaný vzduch nad plošinou. Tým sa dosiahne, abybola plošina použitá na vedenie prúdu vzduchu. Súčasne pod plošinou rezultuje druh pokojového priestoru, v ktorom sa nasávaný vzduch môže ustáliť. Pritom...

Spôsob výroby cyklopentanónu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16797

Dátum: 23.09.2005

Autori: Genger Thomas, Rössler Beatrice, Teles Joaquim, Glass Andreas

MPK: C07C 45/28, C07C 49/395

Značky: cyklopentanónu, spôsob, výroby

Text:

...ale spojené sniekoľkými nevýhodami. Tak sa cyklopentén získava vo vyššie opísanej čistote len pri veľmi vysokých technických nákladoch. Vtechnických procesoch, v ktorých vzniká cyklopentén v potrebných veľkýchtechnických množstvách, je tento prítomný v zmesi s inými uhľovodíkmi ako napríklad cyklopentán. V dôsledku podobných teplôt varu je oddelenie napríklad prostredníctvom destilačných metód spojené so značnými nákladmi.Úlohou tvoriacou...

C-Arylglukosidové inhibítory SGLT2 a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5135

Dátum: 23.09.2005

Autori: Meng Wei, Washburn William

MPK: C07H 7/00

Značky: inhibitory, použitie, c-arylglukosidové, sglt2

Text:

...vedľajších účinkov v niekoľkých modeloch diabetických hlodavcov a V jednom modeli diabetes u psov. Neboli pozorované žiadne nežiadúce účinky na plazmatickú rovnováhu iónov. renálnu funkciu alebo renálnu morfológiu ako dôsledok liečby florizinom počas až dvoch týždňov. Okrem toho neboli pozorované žiadne hypoglykemícké alebo iné nežiadúce účinky, ked bol florizin podávaný normálnym zvieratám, navzdory prítomnosti glykosúrie. Bolo publikované,...

Predná časť motorového vozidla obsahujúca zariadenie na ochranu proti nárazom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11131

Dátum: 23.09.2005

Autor: Guinehut Sébastien

MPK: B60R 21/34

Značky: zariadenie, obsahujúca, část, nárazom, predná, ochranu, proti, motorového, vozidla

Text:

...jedno z týchto vystužení obsahuje tlmič pripojený kpriečke nárazníka, a sú v podstate zarovnané pozdĺž v podstate vertikálnej osi zarovnania, pričom prvé a druhé vystuženie sa nachádzajú za predným ochranným krytom .0015 V prvom variante je vzdialenosť prvého a druhého vystuženia pozdĺž osi zarovnania, medzi koncom prvého vystuženia a koncom krytu, ktorý obsahuje vozidlo, v podstate menšia alebo rovná 130 mm, pričom tuhosť priečky druhého...

Kapacitné spínacie zariadenie reagujúce pri zmene veličiny a/alebo na dotyk

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4310

Dátum: 23.09.2005

Autor: Romanowski Hans-jürgen

MPK: H03K 17/94

Značky: zariadenie, veličiny, dotyk, kapacitné, reagujúce, spínacie, změne

Text:

...pri zmene veličiny a/alebo na dotyk V úvode uvedenéhodruhu podľa vynálezu znakmi uvedenými V nároku 1.Vynález prináša zo sebou tú výhodu, že vinutou tlačnou pružinou môžu byť premostené rôzne odstupy medzi krycou doskou a nosnou doskou, bez toho, že by sa poloha senzorovej plochy na dolnej strane krycej dosky bočne posunula. Ďalej môžu byť touto vinutou tlačnou pružinou okrem odchýlok V paralelnosti medzi nosnou doskou a krycou doskou...

Diel obloženia s dekoratívnym povrchom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4249

Dátum: 23.09.2005

Autori: Schulte Frank, Klink Alexander

MPK: B60R 13/02, B60R 21/02, B29C 45/14...

Značky: dekoratívnym, povrchom, obloženia

Text:

...naskrutkovaná, navarená a/alebo nanitovaná. Altematívne alebo doplnkovo môže byť lemovka s dielom0009 Zvlášť výhodný vonkajší vzhľad čiastočne kožou potiahnutého dielu obloženia vznikne,keď viditeľný povrch lemovky aspoň pozdĺž časti okraja čiastkovej oblasti lícovane zakončuje s dekorativnym povrchom mimo čiastkovej oblasti. To je bez problémov realizovateľné, pretože ďalšia vrstva umiestnená na nosníku, je v čiastkovej oblasti...

Zariadenie na úpravu materiálu v tvare častíc

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3966

Dátum: 23.09.2005

Autor: Hüttlin Herbert

MPK: B01J 8/00, B01J 8/18, B01J 2/16...

Značky: částic, materiálů, úpravu, tvare, zariadenie

Text:

...sa dá zvládnuť len technicky nákladným integrovaným ćístiacimsystémom. Hovorí sa pritom o zariadeniach. Cleaning in placealebo Wasching in place.0015 Rozčlenené systémy zariadenia vyžadujú aj relatívne veľké náklady na zvukovú a tepelnú izoláciu, z čoho rezultujú značné náklady na vybudovanie a prevádzku takejto aparatúry. 0016 Z dokumentu US 4,557,904 je známy reaktor na uskutočňovanie exotermických chemických reakcií, v ktorom je...

Lopatka rotora zariadenia na veternú energiu a zariadenie na veternú energiu

Načítavanie...

Číslo patentu: 284744

Dátum: 23.09.2005

Autor: Wobben Aloys

MPK: F03D 11/00, F03D 1/06

Značky: lopatka, zariadenie, rotora, energiu, veternú, zariadenia

Zhrnutie / Anotácia:

Lopatka rotora zariadenia na veternú energiu s prvkami na zníženie hlučnosti vyvolanej lopatkou rotora, pričom prvky sú tvorené vodoodpudzujúcou vrstvou a/alebo povrchom, ktorý je vytvorený aspoň na časti plochy lopatky rotora. Ďalej je opísané zariadenia na veternú energiu, ktoré má rotor s takouto lopatkou, a zariadenie na veternú energiu, pri ktorom je takáto úprava uskutočnená na veži a/alebo na kryte zariadenia.

Univerzálny maskovací materiál na maskovací odev a na maskovanie

Načítavanie...

Číslo patentu: 284740

Dátum: 23.09.2005

Autori: Bechtold Willi, Wenger Adrian

MPK: F41H 3/02

Značky: univerzálny, maskovanie, materiál, maskovací

Zhrnutie / Anotácia:

Maskovacia vrstva (11) na maskovanie, výhodne pre viditeľné spektrum, blízke, stredné a vzdialené infračervené žiarenie a pre spektrum radarových vĺn, pozostáva zo zdobenia (15), ktoré zahrnuje ozubenú štruktúru (14). Maskovací materiál, ktorý má aspoň jednu prvú vrstvu na maskovanie, výhodne pre viditeľné spektrum, blízke, stredné a vzdialené infračervené žiarenie a spektrum radarových vĺn, a zahrnuje aspoň jednu druhú vrstvu (12) na...

Spôsob plynulej úpravy a regulácie prevodu transformátora, zariadenie na vykonávanie tohto spôsobu a transformátor vybavený takýmto zariadením

Načítavanie...

Číslo patentu: 284738

Dátum: 23.09.2005

Autori: Asselman Paulus Gerardus Johannes Maria, De Haan Sjoerd Walter Hero, Bauer Pavol, Paap Gerardus Christoffel, Griffioen Jan Hendrik, Van De Water Cornelis Josephus

MPK: G05F 1/20

Značky: transformátor, plynulej, vybavený, takýmto, převodů, úpravy, spôsob, zariadením, transformátora, regulácie, spôsobu, zariadenie, vykonávanie, tohto

Zhrnutie / Anotácia:

V spôsobe a zariadení na spojitú úpravu, v istom regulačnom rozsahu, prevodu medzi primárnym vinutím (4) a sekundárnym vinutím (6) výkonového transformátora (2), ktorý má aspoň jedno regulačné vinutie, je prvá z odbočiek (6a6b6c6d) zapnutá počas časti periódy striedavého napätia transformátora (2) a druhá z odbočiek (6a6b6c6d) je zapnutá počas inej časti periódy striedavého napätia. Na tento účel obsahuje zariadenie elektronické spínače (8a,...

Zariadenie na zhromažďovanie a odvádzanie viacfázových odpadových vôd

Načítavanie...

Číslo patentu: 284737

Dátum: 23.09.2005

Autori: Dányi Zoltán, Sipos László, Dányi István

MPK: E03F 5/26, E03F 5/22

Značky: odpadových, odvádzanie, zhromažďovanie, zariadenie, viacfázových

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie na zhromažďovanie a odvádzanie viacfázových odpadových vôd, ktoré má nádrž (17) a tá má prívodnú a odvodnú rúrku (18, 19) a v nádrži (17) umiestnenú čerpadlovú strojovú jednotku, pričom čerpadlová strojová jednotka má elektrický motor (2) umiestnený a tesne oddelený v spoločnom plášti a dve hydraulické jednotky upevnené na jeho hriadeli, pričom jedna hydraulická jednotka je vytvorená ako čerpadlo (3) a druhá ako miešačka (4). Hriadeľ...

Multivalentné psie vakcíny proti mikroorganizmu Leptospira Bratislava a iným patogénom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10448

Dátum: 23.09.2005

Autori: Frantz Joseph, Newby Thomas Jack, Tucker Cassius Mcallister

MPK: A61P 31/12, A61K 39/02, A61P 31/04...

Značky: mikroorganizmů, multivalentné, vakcíny, bratislava, leptospira, patogénom, iným, proti

Text:

...dôjde k druhotnej infekcii inými antigénmi. Primárne priznaky CCV infekcie zahŕňajú anorexiu, vracanie a hnačku. Frekvencia vracania sa zvyčajne znižuje deň alebo dva po začiatku hnačiek, ale hnačka môže pretrvávaťpočas celého priebehu infekcie. Stolica môže obsahovať krv. CCV infekcia má uväčšiny psov bezhorúčkovitý priebeh a u nekomplikovaných priebehov sa nepozoruje0008 Leptospiróza sa u psov môže objavit vakomkolvek veku so širokým...

Jednoduchý spôsob transplantácie injekčných chondrocytov pre autológnu transplantáciu chondrocytov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9405

Dátum: 23.09.2005

Autori: Chang Cheong-ho, Ko Chang-kwon, Jang Jae-deog, Lee Eun-young, Choi Jeong-yong, Kim Pyoung-min

MPK: A61K 38/36, A61K 38/39, A61L 27/38...

Značky: transplantáciu, spôsob, injekčných, jednoduchý, transplantácie, chondrocytov, autológnu

Text:

...tkanivom bez podstatne produkcie hyalinnej chrupavky. viacmenej v porovnaní s ľubovoľnými ďalšími obvyklými technikami najdôležitejšiavýhoda ACT spočíva v produkcii hyalinnej chrupavky.0006 Navzdory tejto vynikajúcej výhode autológna transplantácia chondrocytov (ACT) trpí niektorými technickými a teoretickýmiproblémami, ako je ukázané na obr. 1.0007 To za prvé znamená, že táto technika autológnej transplantácie chondrocytov...

Uzáver zásobníka na uchovávanie tekutého nebezpečného materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9380

Dátum: 23.09.2005

Autori: Keilberg Birger, Kloss Uwe, Hubert Manfred

MPK: B65D 43/02

Značky: nebezpečného, uzáver, zásobníka, materiálů, tekutého, uchovávanie

Text:

...do smerom von zahnutého rolovaného okraja 7,ktorého plechová hrana 8 končí v (jasnom) radiálnom odstupe pred horným úsekom 5 a obmedzujúceho boku 5. Rolovaný okraj má dostatočne veľký polomer zakrivenia, takže vňom môže byť uložený tesniaci materiál 9 dostatočného objemu, ktorý sa rozkladá smerom dolu cez spodnú otváraciu špáru d 8 rolovaného okraja 7 - kus ďalej pozdĺž obmedzujúceho boku 5.0012 Plášt 2 a, 10 zásobníka 2 (telo) je na...

Nová očkovacia látka pre profylaxiu a terapiu v oblasti veterinárnej a humánnej medicíny

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8980

Dátum: 23.09.2005

Autori: Koukalová Dagmar, Braun Dagmar, Bittner Libor, Vrzal Vladimír

MPK: A61P 31/10

Značky: oblastí, nová, látka, profylaxiu, medicíny, očkovacia, terapiu, humánnej, veterinárnej

Text:

...použitie phosphomannanu z Candida albícans na terapiu kandidových infekcií a okrem iného aj použitie monoklonálnych teliesok na pasívnu imunizáciu proti kandidovým infekcíám.0013 Očkovacia látka určená k enterálnej aplikácii bez adjuvans obsahujúci usmrtené mikroorganizmy, ktoré môžu inñkovať vagínu, ako napr. Candida albícans, Gardnerellavagínalis, Neíssería gonorrhoea, T richomonas vagínalís alebo Herpes genitalís, je prezentovaná0014...

Fúzované GLP-1 polypeptidy (glukagónu podobný peptid 1) so zvýšenou odolnosťou voči peptidáze

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7007

Dátum: 22.09.2005

Autori: Geigle Peter, Thoenes Eric, Wallrapp Christine

MPK: C07K 19/00, C07K 14/435

Značky: peptidáze, peptid, fúzované, polypeptidy, zvýšenou, voči, glukagónu, glp-1, odolnosťou, podobný

Text:

...s fúzovanými proteínmi GLP-l, ktoré sú tvorené GLP-l zložkami fúzovanými s proteínmi vhodnými na predĺženie polčasu účinku peptidov in vivo. W 0 02/46227 predovšetkým opisuje fúzovaný proteín GLP-l s albumínom alebo imunoglobulínom. Podľa W 0 02/46227 je možné tieto proteíny použiť na liečenie diabetes mellitus nezávislé od inzulínu a celý rad ďalších stavov. Avšak W 0 02/46227 neprichádzas fúzovanými proteínmi tvorenými dvoma zložkami...

Zariadenie na deštrukciu neoplazmatických buniek

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13746

Dátum: 22.09.2005

Autor: Kenny Daniele

MPK: A61H 23/02, A61N 7/00

Značky: zariadenie, neoplazmatických, buniek, deštrukciu

Text:

...na prijateľnú úroveň.0010 Aby sa navyše pri ultrazvukovej terapii zabezpečilo, že sa potenciálne zahreje požadovaný objem tkaniva, musí operátor poznať nielen charakteristiku v skúmanej oblasti, ale musí byť tiež schopný určiť, ktoré tkanivá sa majú zahrievať. Momentálne schopnost vykonávať toto určenie závisí na použití intersticiálnej sondy alebo rádiometra. Aktuálny spôsob tiež neumožňuje zobrazovanie oblasti, okrem použitia iných...

Spôsob a prostriedky na výrobu hyalurónanu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6183

Dátum: 22.09.2005

Autori: Frohberg Claus, Koch Rainhard

MPK: C12N 9/10, C12N 15/82, A01H 5/00...

Značky: spôsob, prostriedky, výrobu, hyalurónanu

Text:

...alebo zlúčeniny príbuzné hyalurónanu v neinñkovaných rastlinách (Graves a kol., 1999, Virology 257, 15-23).0006 Katalýza syntézy hyalurónanu sa uskutočňuje pomocou jedinéhoenzýmu integrovaného do membrány alebo asociovaného smembránou, EP 1805312 33184 IHhyalurónan-syntetázy. Hyalurónan-syntetázy, ktoré boli až dosiaľ študované,môžu byt rozdelené do dvoch skupín hyalurónan-syntetázy triedyl a hyalurónan-syntetázy triedy II (DeAngelis,...

Spôsob výroby práškového výrobku

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11398

Dátum: 22.09.2005

Autori: Maller Gilles, Durand Daniel, Scott Maxwell, Roberts Steven James, Bouvier Jean Marie, Stevenson Stewart Robert

MPK: F26B 7/00, F26B 1/00, F26B 17/20...

Značky: práškového, výroby, výrobků, spôsob

Text:

...plyn.- práškový výrobok dávkovaný do uvedeného stroja na tepelne mechanické spracovanie je recyklovaný po druhej etape sušenia,- v priebehu etapy tepelne mechanického spracovania sa pri atmosférickom tlaku alebo vo vákuu odstraňuje plyn, po premene produktu z tekutého do viskózneho stavu má výrobok v suchom stave koncentrácii sušiny cca 96 až 98 , častice majú po etape tepelne mechanického spracovania koncentráciu sušiny pohybujúcu sa...

Zariadenie na čistenie toxických plynov z výrobných procesov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3682

Dátum: 22.09.2005

Autor: Hartung Robert Michael

MPK: B01D 53/68, B01D 53/78, B01D 53/46...

Značky: výrobných, zariadenie, čistenie, plynov, procesov, toxických

Text:

...tým, že tryska horáka bola v spaľovacej komore usporiadaná hore, ako vyplýva z dokumentu EP O 803 042 B 1, a že plameň teda horí smerom dole. Takto boli podstatne zredukované usadeniny pevných produktov reakcie na horáku a dosiahla sa tým výrazne predĺžená životnosť. Zostal však zachovaný problém tepelného namáhanla reaktorovej komory. Dôsledkomsú značné náklady na údržbu.Dokument US 5123836 A opisuje zariadenie na čistenie toxických...

Zariadenie na zisťovanie a odisťovanie prvej časti kovania a druhej časti kovania na prestavovanie vzájomného sklonu dvoch zložiek, najmä sedadla motorového vozidla

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9674

Dátum: 22.09.2005

Autori: Subramanian Karthikeyan, Gutjahr Ralf, Kienke Ingo, Weber Frank

MPK: B60N 2/235

Značky: částí, dvoch, zložiek, motorového, sedadla, kovania, zisťovanie, zariadenie, vozidla, prestavovanie, vzájomného, sklonu, najmä, prvej, odisťovanie, druhej

Text:

...s ohľadom na bezpečnost proti samovoľnému otvoreniu pri nehode. Ďalej tým môže byť zariadenie pri viacerých zataženiach z rôznych prednostných zatažovacích smerov lepšie0009 Ďalej obsahujú západkové prostriedky každý os vykyvovania. Tým môže byt zariadenie konštruované súmerne, takže napriek zvýšenému počet súčiastok je počet rôznych súčiastok malý, čo je priaznivé s ohľadom na vedenie skladu. Súčiastky sú jednoduché a prípadne automaticky a...

Zariadenie na pripevnenie za sucha pokladaných hrebenáčov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9116

Dátum: 22.09.2005

Autor: Hörmann Alfons

MPK: E04D 1/34

Značky: pokladaných, sucha, pripevnenie, hrebenáčov, zariadenie

Text:

...ako keby bola príliš veľká.0010 Ak má horná strana hrebeňovej Iaty príliš malú vzdialenosť od dotyčnéhohrebenáča, musí sa potom horná strana v tomto mieste ohoblovať hoblíkom.0011 Všeobecne používané hrebeňové svorky sú z hliníka a sú obojstranne povrstvene farbou, takže esteticky vyhovujú.0012 Z dokumentu DE 32 17 645 A 1 je známe zariadenie na pripevňovanie strešných škridiel, ktoré je opatrené kovovým pásikom s ohybom v tvare písmena U...

Systém strešného nosiča pre vozidlo, spôsob výroby systému strešného nosiča a vozidlo zahrnujúce systém strešného nosiča

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7432

Dátum: 21.09.2005

Autori: Binder Hans, Binder Ottmar

MPK: B60R 9/00

Značky: vozidlo, systému, spôsob, systém, výroby, nosiča, strešného, zahrnujúce

Text:

...matíc, pričom dva iné rozperné svorníky sú zaskrutkované do slepých nitov. Na karosérii 13 vozidla sa nachádzajú príslušné diery 55, do ktorých sa zasunú rozperné svorniky 50 a potom sa upevnia z vnútornej strany karosérie. Upevnenie z vnútornej strany sa tu výhodne uskutočňuje pomocou matíc, ktoré pôsobia spolu so závitmi vytvorenými na rozperných svorníkoch. Je zjavné, že strešná lišta 2 je na svojom prednom a zadnom konci 52, 54...

Rúra

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5875

Dátum: 21.09.2005

Autori: Caro Colin Gerald, Birch Philip Lloyd, Tallis William

MPK: F15D 1/00, F16L 9/00, B01F 5/06...

Značky: rúra

Text:

...bočný priestor zabraný potrubím a celková dĺžka potrubia môžu byť relatívne malé, pričom zároveň špirálová konfigurácia potrubia podporuje vírivý tok tekutiny potrubím. Toto taktiež zabezpečuje relatívne širokú svetlost rúry, čo umožňuje, aby rúrou prechádzali prístroje, zariadenia a podobne.0018 Používanie špirálového potrubia s malou výchylkou môže byt výhodné pre procesy obsahujúce miešanie tekutín v rúrach, prestup tepla a hmoty v rúrach...

Vkladanie alebo nastavovanie referenčných polôh pre ovládaciu jednotku dverí

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12367

Dátum: 21.09.2005

Autor: Grundmann Steffen

MPK: E05F 15/14, B66B 13/14

Značky: nastavovanie, vkladanie, dveří, jednotku, referenčných, poloh, ovládaciu

Text:

...s akýmikoľvek prostriedkami poskytujúcimi ovládacej jednotke signál pre obmedzenie pohybu v určenom proñle (napr. medzipolohový spínač).Inými slovami povedané, dvere sú voľne premiestniteľné medzi mechanickými koncami dverí, a referenčné polohy je možné zapisovať v ľubovoľnej polohe pozdĺž dráhy. V skutočnosti sú koncové spínače, medzipolohové spínače alebo zarážky podľa doterajšieho stavu techniky pre účely predloženého vynálezu...

Indozolónové deriváty ako inhibítory 11b-HSD1

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5267

Dátum: 21.09.2005

Autori: Hunziker Daniel, Neidhart Werner, Cai Jianping, Kühn Bernd, Goodnow Robert Alan, Mayweg Alexander, Amrein Kurt

MPK: A61K 31/4245, A61K 31/4427, A61K 31/416...

Značky: inhibitory, indozolónové, 11b-hsd1, deriváty

Text:

...ako 1 lbeta~ dehydrogenázy, tak l lbeta-reduktázy, pričom aktivita dehydrogenázy je stabilnejšia (PM. Stewart a Z.S. Krozowski, Vítam. Horm. 57 (1999), str. 249-324). Pri testoch na intaktných bunkách však prevažuje aktivita l lbeta-reduktázy, ktorá regeneruje aktívne glukokortikoidy z inertných ll-keto foriem. Taká regenerácia glukokortikoidov bude zvyšovať účinnú koncentráciu glukokortikoidov V bunke, a tým zvyšovať aktivitu...

3-[4-Dibenzo[b,f][1,4]oxazepín-11-yl)piperazín-1-yl]-2,2- dimetylpropánová kyselina na použitie pri liečbe porúch spánku

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11481

Dátum: 21.09.2005

Autori: Hangauer David, Shiosaki Kazumi, White James, Edgar Dale, Solomon Michael

MPK: C07D 267/02, A61P 25/00, A61K 31/553...

Značky: poruch, 3-[4-dibenzo[b,f][1,4]oxazepín-11-yl)piperazín-1-yl]-2,2, kyselina, použitie, dimetylpropánová, liečbe, spánku

Text:

...zlúčeniny na vyvolanie spánku sú účinné pri liečbe spánok - nástup nespavosti, t.j. obtiažl subjektu pri upadaní do spánku, v súčasnej dobe tu nie sú lieky, ktoré je možné indikovať na liečbu spánku pri zachovávaní nespavosti, t.j. udržiavanie spánku subjektu počas normálneho obdobia spánku, po upadnutl do spánku. Preto tu je tiež potrebná zlepšená farmaceutické liečba pre udržiavanie spánku u subjektov, ktoré potrebujú takúto liečbu.0006...

Vodný farmaceutický prostriedok obsahujúci roflumilast

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4668

Dátum: 21.09.2005

Autor: Linder Rudolf

MPK: A61K 47/14, A61K 31/44, A61K 9/00...

Značky: obsahujúci, roflumilast, farmaceutický, prostriedok, vodný

Text:

...látky robiace prostriedok.3 izotonickým, tlmivé roztoky, antioxidanty, chelatačné činidlá, konzervačné látky, emulzitikátory,zásady alebo kyseliny na nastavenie fyziologického pH a excipienty na predĺženie účinku.Vhodné korozpúšťadlá sú predovšetkým etanol, glyceroi, propylénglykol a polyetylénglykoí alebo 1,3-butándíol. uprednostňuje sa vtejto súvislosti propylénglykol a polyetylénglykol (najmä makrogol 300/400). Solubilizery, ktoré...

Systém strešného nosiča pre vozidlo

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11040

Dátum: 21.09.2005

Autori: Binder Hans, Binder Ottmar

MPK: B60R 9/04

Značky: vozidlo, strešného, nosiča, systém

Text:

...nosnej platne, obzvlášť je tam nalepené alebo nastrieknuté.0014 Aj dodatočné tesnenie sa môže vytvoriť ako krúžkové tesnenie, taktiež dodatočné krúžkové tesnenie. Môže sa usporiadať na obvodovú zónu okraja nosnej platnej, predovšetkým na jej vrchnú stranu. Dodatočné tesnenie však môže byť vytvorené alternatívne, predovšetkým ako fóliové tesnenie, výhodne ako celoplošné fóliové tesnenie.0015 Tesnenie a dodatočné tesnenie tvoria separátne...