Zverejnene patenty 08.07.2005

Infúzny a injekčný roztok levodopy

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18678

Dátum: 08.07.2005

Autor: Dizdar Segrell Nil

MPK: A61K 47/12, A61K 47/02, A61K 47/26...

Značky: infúzny, roztok, injekčný, levodopy

Text:

...akinézu (úplne zastavené pohyby). Kedzačnú klinické výkyvy, je možné vidiet jasnú paralelu medzi zníženímkoncentrácii v plazme a znížením klinickej reakcie na podanú dávku Levodopy. Už v počiatočnom štádiu ochorenia je možné vidiet rýchle výkyvy zapnuté vypnuté bez akéhokoľvek viditelného vzťahu ku koncentrácii Levodopy vplazme. To je možné vysvetlit tým, že tu je určitá zdržaná asi 90 minút vhladine koncentrácia medzi plazmou a centrálnym...

Integrovaný systém na odoberanie hrubého popola, jeho premena na popolček a redukcia nespáleného materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7064

Dátum: 08.07.2005

Autori: Sorrenti Rocco, Magaldi Mario

MPK: F23J 3/00, F23C 9/00, F23J 1/02...

Značky: popolček, redukcia, materiálů, popola, odoberanie, integrovaný, systém, premena, nespáleného, hrubého

Text:

...nespáleného materiálu, zahŕňajúcl kroky zavádzanie všetkých popolov odoberaných zuvedeného parného kotla do vírového odlučovača prostredníctvom spoločného systému dopravovania zmiešavanie popola s uvedeným fosilným palivom za použitia jedného alebo viacerých dávkovacíchprostriedkov aopätovné zavádzanie všetkých popolov, získaných systémomsuchého odoberania, do uvedeného parného kotla.0006 Vdokumente W 0 97/45675 Aje zverejnený spôsob...

Parapoxvírusy v kombinácii s ďalšími antivírusovými činidlami na liečenie HIV/AIDS

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6479

Dátum: 08.07.2005

Autori: Kureishi Amar, Hunsmann Gerhard, Paulsen Daniela, Meyerhans Andreas, Schütz Alexandra, Stahl-hennig Christiane, Rübsamen-waigmann Helga, Weber Olaf

MPK: A61P 31/00, A61K 31/70, A61K 35/66...

Značky: ďalšími, liečenie, antivírusovými, parapoxvírusy, kombinácii, činidlami

Text:

...alebo (C) pacientov s transplantáciou (Tx) bola inkubovaná 6 hodín so Staphylococcus Enterotoxin B (SEB 2,5 g/mI), PPVO(6 x 108 vírusových častíc), vehikulom, ako placebo kontrolou pre PPVO alebo lipopeptidom (LP 1 g/ml). Následne bolo relatívne množstvo (v ) TNF-cx produkujúcich CD 14 W 5 °kÝ monocytov stanovené FACS analýzou.Obrázok 2 PPVO liečenie znižuje HIV vírusové zaťaženie u myší hu-PBLCID. Počet kópií HIV (normalizovaný na ľudský...

Číra farmaceutická vodná emulzia obsahujúca Propofol a spôsob jej prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5582

Dátum: 08.07.2005

Autori: Calvet Nicolas, Comtat Sophie, Pougnas Jean-luc, Broussaud Olivier

MPK: A61K 31/045, A61K 47/12, A61K 9/107...

Značky: číra, přípravy, vodná, farmaceutická, spôsob, propofol, emulzia, obsahujúca

Text:

...a výhodnom synergickom účinku uvedenej kombináciemoncvalentnej soli kovu s mastnou kyselinou .a polyetylén glykolhydroxystearátu(ov) v porovnaní S doterajším.stavom techniky, ktory popisuje buď soľ kovu samostatne (pozri vyššie v uvedenom dokumente0011 Čirou kompozíciou sa rozumie v predkladanej špecifikácii kompozícia s obsahom Propofolu I micelách s priemernou veľkosťou menšou ako 60 nm (nanometrov). Výhodne má táto číra...

Veterná elektráreň s meničom a minimálne jedným vysokovýkonným rezistorom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15835

Dátum: 08.07.2005

Autor: Wobben Aloys

MPK: F03D 7/00, H01C 1/16, H01C 3/10...

Značky: jedným, rezistorom, elektráren, veterná, meničom, minimálne, vysokovýkonným

Text:

...pod pozdĺžnou osou, vhodným usporiadaním jednotlivých odporových článkov môže byť vysokovýkonný rezistor podľa vynálezu skonštruovaný zo štandardných odporových článkov rovnakého druhu.0013 Spôsobom opísaným v predchádzajúcom texte je vytvorený vysokovýkonný rezistor,ktorý môže byť výhodne použitý ako zaťažovací rezistor (dump load) uvýrobcov energie,predovšetkým veterných elektrárňach. Nato môžu byť viaceré vysokovýkonné rezistory...

Odvzdušniteľný obal

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4795

Dátum: 08.07.2005

Autori: Grill Hannes, Neumüller Norbert, Schmalholz Peter

MPK: B65D 33/01

Značky: odvzdušniteľný

Text:

...viacvrstvových vriec si unikajúci vzduch razí labyrint cestičiek,v ktorých sa kumulujú strhnuté častice sypkého materiálu. Tým, že vonkajšia vrstva obalového materiálu prepúšťa najmenej rovnake množstvo vzduchu ako vnútorná vrstva, je zaručené, že sa odvzdušňovaný priestor uzavretý zo všetkých strán nenafúkne ako balón, čo by mohlo viest kporuche pozdĺžnych švov. Úspora materiálu oproti známym vreciam je však značná a pretoženie je treba...

Osvetľovacia jednotka na produkovanie lineárne polarizovaného svetla nasmerovaného na cieľový povrch

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11450

Dátum: 08.07.2005

Autor: Fenyö Márta

MPK: A61N 5/06

Značky: světla, nasmerovaného, polarizovaného, osvetľovacia, cieľový, produkovanie, lineárně, povrch, jednotka

Text:

...vzoruobr. 6 zobrazuje LED diódy usporiadané do druhého vzoruobr. 7 zobrazuje LED diódy usporiadané do tretieho vzoruobr. 9 zobrazuje LED diódy usporiadané do štvrtého vzoruobr. 10 zobrazuje LED diódy usporiadané do piateho vzoruobr. 11 je bloková schéma zobrazujúca sústredenie lúčov svetla LEDobr. 12 zobrazuje uskutočnenie osvetľovacej jednotky podľa vynálezu, keďobr. 13 zobrazuje iné uskutočnenia osvetľovacej jednotky podľa vynálezu, keď...

Multipartikulárna lieková forma pre málo rozpustné účinné látky ako aj spôsob prípravy liekovej formy

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3552

Dátum: 08.07.2005

Autori: Lizio Rosario, Langguth Peter, Knöll Marcus, Petereit Hans-ulrich

MPK: A61K 31/427, A61K 31/506, A61K 31/55...

Značky: multipartikulárna, přípravy, formy, rozpustné, látky, liekovej, účinné, spôsob, forma, lieková, málo

Text:

...spôsobom, takže dovedna je treba počítať s nekontrolovaným uvoľňovaním patches. Kapsula môže V stave, kedy je najmenej už čiastočne prístupná črevným sekrétom, Vždy podľa aktuálneho obsahu čreva alebo črevnej peristaltiky, zostať intaktnáalebo tiež mechanicky V rozsiahlej miere deštruovaná. Na jednej strane môže prichádzaťknáhlemu uvoľneniu veľkých množstiev patches alebo na druhej strane, tiež knežiaducemu oneskorenému uvoľňovaniu,...

Protilátka anti-glypican 3

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9506

Dátum: 08.07.2005

Autori: Yoshino Takeshi, Nezu Jun-ichi, Kinoshita Yasuko, Sugo Izumi, Konishi Hiroko, Tanaka Megumi, Ishiguro Takahiro, Tsunoda Hiroyuki, Nakano Kiyotaka, Igawa Tomoyuki, Kawai Shigeto

MPK: A61K 39/395, A61P 35/00, A61P 1/16...

Značky: anti-glypican, protilátka

Text:

...3 obsahujúcu sekvenciu aminokyselín opísanú v SEQ ID NO 111(3) CDR 1 obsahujúcu sekvenciu aminokyselín opísanú v SEQ lD NO 106, CDR 2 obsahujúcu sekvenciu aminokyselín opísanú v SEQ lD NO 107, a CDR 3 obsahujúcu sekvenciu aminokyselín opísanú v SEQ ID NO 108(4) CDR 1 obsahujúcu sekvenciu aminokyselín opísanú v SEQ ID NO 132, CDR 2 obsahujúcu sekvenciu aminokyselín opísanú v SEQ lD NO 133, a CDR 3 obsahujúcu sekvenciu aminokyselín opísanú v...

Zmes s postupným uvoľňovaním obsahujúca modulátory receptora progesterónu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9234

Dátum: 08.07.2005

Autori: Sitruk-ware Regine, Tsong Yun-yen

MPK: A61F 6/14

Značky: receptora, postupným, uvoľňovaním, obsahujúca, modulátory, progesteronu

Text:

...vrstve môžu byt rovnaké alebo odlišné. Vo výhodnejšíchuskutočneniach PRM je CDB-2914 a polyméry vjadre, v obklopujúcej vrstve obsahujúcejliečivo avo vonkajšej vrstve, každý obsahuje alebo je vyrobený zo silikónových elastomérov, aktoré môžu byť rovnaké alebo odlišné. Vešte ďalších výhodných uskutočneniach je vaginálny krúžok usporiadaný tak, že PRM, napr. CDB-2914, jeobsialmutý vo vrstve polymérnej matrice, ktorá obklopuje inertné...

Spôsob prípravy inzulínových konjugátov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9174

Dátum: 08.07.2005

Autori: Dave Nitesh, Manjunath, Krishnan Gautam, Iyer Harish, Suryanarayan Shrikumar, Khedkar Anand, Hazra Partha

MPK: C12P 21/02, A61K 38/28, C07K 14/62...

Značky: spôsob, přípravy, konjugátov, inzulínových

Text:

...US 4,179,337 (Davis a kol.) vyvinuli konjugáty polypeptidov inzulínu s rôznymi polyetylén glykolmi ako MPEG-1900 a MPEG-5000, ktoré boli poskytnuté spoločnosťou Union Carbide. US 5,567,422 (Greenwald) vyvinul konjugáciu biologicky aktívnych nukleofilov s polyetylén glykolmi ako m-PEG-OH (Union Carbide), ktoré majú priemernú molekulovú hmotnosť 5000 Daltonov.0009 Konjugácia polypeptidov ako inzulín s polyetylén glykolmi modifikovanými...

(1S,5S)-3-(5,6-dichlórpyridín-3-yl)-3,6-diazabicyklo[3.2.0]heptán- benzénsulfonát

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8204

Dátum: 08.07.2005

Autori: Breting Jeffrey, Zhang Geoff, Wayne Greg, Willcox David, Mellican Sean

MPK: C07D 487/04

Značky: 1s,5s)-3-(5,6-dichlórpyridín-3-yl)-3,6-diazabicyklo[3.2.0]heptán, benzénsulfonát

Text:

...3.2.Wheptán-benzénsulfonátom. Benzénsulfonátová soľ bola suspendovaná v rôznych rozpúšťadlách zahŕňajúcich vodu, etanol, acetonítril, metanol,MN-dimetylfonnamid, etylacetát, 1,4-díoxán, chlorofonn, pyrídín, nitrometán, PEG 400 a 50/50 obj. voda/metanol. Počas troch mesiacov nebol detegovaný žiadny nový kryštál. Naopak bolo objavených veľa polymorfov pre sulfátové, (L)-tartrátové a 4-metylbenzénsulfonátové soli. Konkrétne tri...