Zverejnene patenty 10.03.2005

Spôsob produkcie polypeptidov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18068

Dátum: 10.03.2005

Autori: Swartz James, Woon-lam Susan Leung

MPK: C12N 1/32, C12N 15/67, C12N 1/38...

Značky: spôsob, polypeptidov, produkcie

Text:

...(1976) kapitola 20 str. 307-342 Dissímílatory Pathways for sugars,polyols and carboxylates. Escherichia coli and Salmonella, Cellular and Molecular Biology,druhé vydanie). Tento transportný systém je menič aniónov, o ktorom je známe, že sprostredkováva odliv Pi z cytoplazmy výmenou za vonkajší G 3 P. V kmeni divokého typu rastúcom na G 3 P, zatiaľ čo je malý Pi uvoľňovaný bunkami príjímajúcimi G 3 P prostredníctvom systému Ugp, môže byť Pi...

Stabilizované presýtené pevné roztoky steroidných liečiv

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6332

Dátum: 10.03.2005

Autori: Lipp Ralph, Wagner Torsten, Funke Adrian

MPK: A61K 9/14

Značky: steroidných, pevně, presýtené, stabilizované, liečiv, roztoky

Text:

...Polyvinylpyrrolidone and silica nano particles as carriers for0008 GB 1 365 661 sa týka formulovania tuhých kompozícii, ktoré obsahujú liečivú substancíu, ktorá je málo rozpustná vo vode (cholesteryl-beta-glukozid) a nosič (siliku,(AerosílTM). Kompozícia sa pripraví rozpustením beta-glukozidu v horúcom etanole,následným pridaním tohto roztoku k prášku Aerosilu a Odparením rozpúšťadla zo vzniknutej suspenzie. Výsledná kompozícía má pomalšiu...

Kompozícia obsahujúca molekulárne dispergovaný drospirenón

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6294

Dátum: 10.03.2005

Autori: Wagner Torsten, Funke Adrian

MPK: A61K 9/107, A61K 9/00, A61K 31/565...

Značky: drospirenón, kompozícia, molekulárně, obsahujúca, dispergovaný

Text:

...forme. Tým, že je prítomná v molekulárne dispergovanej forme,sa rozumie, že účinná látka je prítomná v rozpustenom stave v pomocnej látke. Molekulárne dispergovaná účinná látka bude uvoľňovaná veľmi rýchlo, nakoľko k rozpúšťaniu dochádza okamžite potom, čo bola dávková jednotka dezintegrovaná. Vo farmaceutickej kompozícii, v ktorej je účinná látka molekulárne dispergovaná, čas dezintegrácie v skutočnosti určuje uvoľňovanie účinnej...

Zariadenie a spôsob na čistenie nápojových potrubí

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6281

Dátum: 10.03.2005

Autori: Donnellan Clint, Moore Gregory

MPK: B08B 9/02, B67D 1/00

Značky: potrubí, čistenie, spôsob, nápojových, zariadenie

Text:

...sa uzatvára táto bočná vetva, a táto vetva obsahuje druhý ventil umiestnený za dopravným bodom odmemého čerpadla, pričom sacie potrubie je možné pripojit do nádoby s koncentrovaným detergentom. Ventily ako aj odmemé čerpadlo je možné riadiť elektricky, teda pomocou elektrickej časti, ktorú je možné pripojit na zdroj energie, pričom sem patri aj ovládač na voľbu programu, tlačidlový spínač, a elektrický zdrojna poháňanie odmerného čerpadla...

Zostava ihly a násadca pre automatický injektor

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12036

Dátum: 10.03.2005

Autor: Griffiths Steven

MPK: A61M 5/31, A61M 5/20, A61M 5/34...

Značky: násadca, injektor, zostava, automatický

Text:

...v priehradke 16 na tekutý liek tlak, ktorý spôsobi, že pohyblivá uzatváracia zátka 26 sa pohne vpred v rámci uzatváracej štruktúry 22. Po tom, ako sa uzatváracia zátka 26 pohla vpred v rámci uzatváracej štruktúry 22, tekutina v priehradke 16 na tekutý liek môže vstúpiť do bypassovej zóny 30 a zmiešat sa s Iiekovým komponentom v priehradke 18 na suchý liek.0025 Spôsoby plnenia zásobnikov pre automatické injektory, ako napriklad zásobníka 12,...

Dom, špeciálne dom pre núdzové prípady

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4942

Dátum: 10.03.2005

Autor: Coopman Rudi Omer

MPK: E04H 1/12

Značky: špeciálne, prípady, núdzové

Text:

...avrchnou stenou 5, pričom oprotisebe stojace steny 4 a rozšírenie 6 je zhotovené vo fonne hranolovej konštrukcie,ktorej prierezom je rovnoramenný a ,hlavne, rovnostranný trojuholník.Každé rozšírenie 6 je pritom nasmerované krížom ku kontejneru 2 a je postavenéz podpomej konštrukcie v tvare rámu 7, pričom sú pomocou podlahových a zakrývacích prvkov postavené oproti rámu 7, čím sa vytvorí priestor na bývanie.Na uvedenom príklade,...

Nové kvarternizované estery chinuklidínu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4111

Dátum: 10.03.2005

Autori: Buil Albero Maria Antonia, Prat Quinones Maria, Fernandez Forner Maria Dolors

MPK: A61K 31/439, A61P 13/00, A61P 11/00...

Značky: kvarternizované, chinuklidínu, estery, nové

Text:

...atómov uhlíka s l alebo 2 oleñnickými alebo acetylénovými väzbami, alebo je fenyletinylová, styrylová, alebo etinylová skupina, a R 3 je alkylová alebo cyklická skupina s 4 až 12 atómami uhlíka obsahujúca terciámy amino dusík. Zlúčeniny podľa vynálezu sú tiež nárokovane buď ako voľná báza alebo ich adičná soľ s kyselinou alebo kvartérna amóniová soľ.0009 V americkom patente 4,843,074 sú opísané produkty vzorcav ktorom X H, halogén, nižší...

Vakcína pre psov na ochranu pred ehrlichiózou

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10777

Dátum: 10.03.2005

Autori: Chu Hsien-jue (steve), Chiang Yu-wei, Hess Thomas Jay, Hu Liangbiao (george)

MPK: A61K 39/02, C07K 14/29

Značky: ochranu, ehrlichiózou, vakcína

Text:

...obsahuje účinné imunizačné množstvo inaktivovaného bakterínu dvoch kmeňov E. canis, sa môže aplikovať psom v ľubovoľnom štádiu vývoja, pričom dochádza k prevencii alebo zmierneniu ochorenia. Uvedené kmene tvoriace bakterín obsahujú Ehr/ichia canis Ebony a Ehrlíchia canis Broadfoot. vakcinačný prostriedok ďalej obsahuje farmaceutický prijateľnú nosičovú látku a imunitu stimulujúce množstvo adjuvantného systému, ktoré v podstate tvorí činidlo...

Bifenylové zlúčeniny vhodné ako antagonisti muskarinového receptora

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3844

Dátum: 10.03.2005

Autori: Li Li, Mu Yongqi, Mammen Mathai, Husfeld Craig, Ji Yu-hua

MPK: C07D 211/00

Značky: vhodné, bifenylové, receptora, muskarínového, zlúčeniny, antagonisti

Text:

...(l-4 C)alkylová skupina alebo fenyl(l-4 C)alkylová skupinaW je O alebo skupina NW, kde W je atóm vodíka alebo (1-4 C)a 1 ky 1 ová skupina cje 0 alebo celé číslo l až 5každá skupina R 3 je nezávisle (l-4 C)a 1 kylová skupina alebo dve skupiny R 3 sú spojené za vzniku (1-3 C)alky 1 énovej skupiny, (2-3 C)alkenylénovej skupiny alebo oxirán-2,3-diylovej skupinyR 4 je vybraná zo skupiny, ktorú tvorí atóm vodíka, (1-4 C)a 1 ky 1 ová skupina aAr...

Nosné prostriedky z vlnitej lepenky

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3589

Dátum: 10.03.2005

Autori: Reilly Ian, Mulcahy Stephen

MPK: B65D 19/38, B65D 5/02, B65D 19/00...

Značky: prostriedky, lepenky, vlnitej, nosné

Text:

...pri vyššie uvedenej manipulácii spočíva V tom, že výrobca nedostáva paletu spát. To je pre výrobcu veľmi nákladné, čo sa prejaví tiež pre spotrebiteľa. Po spotrebovaní výrobkov alebo tovaru z palety sa musí obchodník drevenej palety zbavit, pričom paleta je objemná aťažká. To vyžaduje nákladnú dopravu a zatažuje životnéprostredie, pretože väčšina paliet končí na skládke. odhaduje sa, že existuje zhruba päť drevených paliet na každého0006...

Spojivové kompozície a s nimi súvisiace spôsoby

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9994

Dátum: 10.03.2005

Autori: Hession Mary Lf, Helbing James Lf, Helbing Clarence Di

MPK: C08G 63/12, D04H 1/64, C08L 31/04...

Značky: súvisiace, kompozície, spôsoby, spojivové

Text:

...a akýmkoľvek zvyškovým formaldehydom, ktorý je rozpustný, čo nevyhnutne vyžaduje začlenenie ďalších a často drahých filtračných krokov. Ďalej, umožnenie živici reagovat dlhšiu dobu, ktorá je dostatočná na dosiahnutie cieľových koncentrácii formaldehydu, vedie ku vzniku živicového produktu, ktorý má v dôsledku tohto postupu vyššiu molekulovú hmotnosť. Takýmto živicíam s vyššou molekulovou hmotnosťou môžu chýbať požadované vlastnosti pre...

Kvapalná formulácia erytropoetínu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2583

Dátum: 10.03.2005

Autori: Schumann Christof, Hesse Jan-ole

MPK: A61K 47/16, C07K 14/435

Značky: kvapalná, erytropoetínu, formulácia

Text:

...ako napríklad ľudský sérový albumín (HSA). Použitie týchto sérových proteínov je však z alergologického aV dokumente EP-A-O 306 824 sa popisuje použitie rôznych aminokyselín ako stabilizátorov vo formuláciách EPO, pričom tieto aminokyseliny sa používajú na stabilizáciu EPO spoločne s močovinou. Okrem toho skladovanie formulácií opísaných V dokumente EP-A-O 306 824 sa neuskutočňuje V kvapalnej forme, ale vo forme lyofilizátu, ktorý sa...

Zariadenie na tvarovanie vyfukovaním

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1275

Dátum: 10.03.2005

Autor: Koetke Claus-dieter

MPK: B29C 49/28, B29C 49/04

Značky: zariadenie, tvarovanie, vyfukovaním

Text:

...k svojmu priemeru, sa dýza nachádza vo svojej najniäej polohe. Pri použití systému s formami s vodorovnou deliacou rovinou formy sa výška ústia dýzy riadi podľa dĺžky hadice alebo predlisku, ktorý sa má pretláčať, teda v podstate dĺžky dlhého dutého telesa, ktoré sa má vyrobiť.Nezávisle od toho sa dá zariadenie na pretláčanie hadice účelne presúvať vodorovne a rovnobežne so smerom pohybu uzatváracích dosiek.Na výkrese je znázomený...

Fungálne lipolytické enzýmy

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8331

Dátum: 10.03.2005

Autori: Brunstedt Janne, Söe Jörn Borch, Pedersen Henrik, Mikkelsen Jörn Dalgaard

MPK: A21D 8/04, A23K 1/165, A23C 19/032...

Značky: fungálne, lipolytické, enzymy

Text:

...k vyššiemu pomeru pozitívnej emulgačnej funkčnosti v porovnaní so škodlivou akumuláciou voľných mastných kyselín. O týchto cnzýmoch sa však zistílo aj to, že majú významnú neselcktívnu aktivitu voči triglyceridom, čo má za následok zbytočne vysokúhladinu voľných mastných kyselín.0010 Na problém vysokej triglyccridovcj aktivity sa zameral W 0 02094123, kde autori vy~nálezu zistili, že selekciou lipolytickýmli enzýmov, ktore boli aktívne voči...

Sulfonylpyroly ako inhibítory HDAC

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15001

Dátum: 10.03.2005

Autori: Vennemann Matthias, Dullweber Frank, Maier Thomas, Beckers Thomas, Gimmnich Petra, Baer Thomas

MPK: C07D 207/48

Značky: inhibitory, sulfonylpyroly

Text:

...rakovinových bunkových Iíniách, HDAC 1 by mohla byť zásadný komponent tiež pri proliferácii rakovinových buniek. Počiatočné pokusy knock-down založené na siRNA u HeLa buniek túto hypotézu podporujú (Glaser a kol. 310, 529 - 536. 2003),(vi) HDAC 2 je nadmerne exprimovaný pri rakovine hrubého čreva po konštitutívnej aktivácii wntIB-katenín/l CF signalizačnej cesty stratou funkčného adenomatózového polypózového coIl (APC) proteínu ako bolo...

Deriváty formamidu použiteľné ako adrenoceptor

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7639

Dátum: 10.03.2005

Autori: Glossop Paul Alan, James Kim, Lane Charlotte Alice Louise, Bunnage Mark Edward, Price David Anthony, Brown Alan Daniel, Lewthwaite Russell Andrew

MPK: A61K 31/00, C07C 233/00, C07C 217/00...

Značky: formamidu, použitelné, deriváty, adrenoceptor

Text:

...(LTD 4),acetylcholínu, bradykinínu, prostaglandínov, histamínu a endotelinov. Pretože B 2 receptory sú tak široko rozšírené vdýchacich cestách, B 2 agonisty môžu tiež ovplyvňovať ďalšie typy buniek, ktoré hrajú úlohu pri astme. Napríklad bolo opisané,že B 2 agonisty môžu stabilizovať žírne bunky. Inhibícia uvolňovania bronchokonstrikčných látok môže byť to, ako B 2 agonisty blokujú bronchokonstrikciu vyvolanú alergénmi, cvičením a studeným...