Archív za 2004 rok

Strana 7

Selektívne modulátory receptorov aktivovaných peroxizomálnymi proliferátormi

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2438

Dátum: 08.12.2004

Autori: Ferritto-crespo Rafael, Martin-ortega Finger Maria Delores

MPK: A61P 3/00, C07C 235/00, A61K 31/185...

Značky: modulátory, selektivně, proliferátormi, receptorov, aktivovaných, peroxizomálnymi

Text:

...tkanive. Táto rezistencía inzulínovej odpovede vedie k nedostatočnej inzulínovej aktivácii prijímanej glukózy, jej oxidácil a skladovaniu vo svale, a dalej k nedostatočne represii lipolýzy v tukovom tkanive inzulínom a k tvorbe a sekrécii glukózy zpečene. Pokiaľ sa bunky stanú nesenzitívne na inzulín,organizmus sa snaží situáciu kompenzovať produkciou abnormálne vysokých hladín inzulínu s výslednou hyperinzulinémiou. Hyperinzulinémia je...

Aplikačná forma obsahujúca účinnú látku a protichodne pôsobiace činidlo, ktorá je odolná proti narušeniu a spôsob výroby tejto formy

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1925

Dátum: 08.12.2004

Autori: Masselink John, Flath Robert

MPK: A61P 25/00, A61K 9/52, A61K 9/24...

Značky: proti, spôsob, ktorá, výroby, účinnú, protichodne, tejto, formy, látku, aplikačná, odolná, obsahujúca, narušeniu, forma, pôsobiace, činidlo

Text:

...neobmedzujúcim príkladom sú jedno- alebo viac časticové kompozície, ako viacčasticové kompozície extrudované z taveniny (MEM)V jednom rozpracovaní je predmetom vynálezu koextrudovaná aplikačná forma s jadrom, ktoré obsahuje protichodne pôsobiace činidlo, a jednou alebo viacerými obalovýmivrstvami alebo zložkami, ktoré obsahujú účinnú látku. V jednom rozpracovaní obalové vrstvyalebo zložky aspoň sčasti obklopujú jadro, a v prednostnom...

Balónový katéter s umiestňovacím vreckom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14817

Dátum: 08.12.2004

Autori: Machado Fidelis, Gregory Christopher

MPK: A61M 25/04, A61M 25/01

Značky: balónový, katéter, umiestňovacím, vreckom

Text:

...na koniec katétra tak, aby vytváral ústupok alebo vrecko medzi stenou katétra a stenou balóna. Ústupok alebo vrecko sa otvára smerom k proximálnemu koncu katétra. Tuhý koniec zavádzacieho prvku sa prijíma v ústupku3 na jeho pripevnenie ku katétru. Vzdialený koniec katétra, s koncom zavádzacieho prvku v ústupku, sa vkladá a umiestňuje do čreva manipulovaním so zavádzacím prvkom. Potom, čo je katéter správne umiestnený v čreve sa zavádzací...

Spôsob výroby sústružených súčiastok, ktoré sa dajú uložiť koncentricky navzájom do seba

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18255

Dátum: 07.12.2004

Autor: Scherer Frank

MPK: B23P 15/00, B23B 3/30, B23Q 39/04...

Značky: navzájom, dajú, spôsob, výroby, súčiastok, uložiť, koncentricky, sústružených

Text:

...pracovný postup beztoho, aby bolo nevyhnutné dodatočné odstránenie ostrých hrán čelných strán.0011 Spôsob použiteľný na každý druh sústružených súčiastok ležíacich koncentricky navzájom v sebe sa obzvlášť hodí na výrobu krúžkov guľôčkových ložísk. Potom, čo prvotné bola obrobená najprv vonkajšia alebo vnútomá plocha na jednom koncovom úseku obrobku, je obrobok ñxovaný pomocou upínacích čeľustí vonkajšieho skľučovadla alebo vnútomého...

Spôsob výroby produktu tiazolo [3,4,5-de] [4,1] benzotiazepínového typu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5447

Dátum: 07.12.2004

Autori: Malpart Joel, Cheve Michel, Mutti Stéphane, Lavigne Michel

MPK: C07D 281/00, C07C 271/00

Značky: spôsob, 3,4,5-de, benzotiazepínového, 4,1, výroby, tiazolo, produktů

Text:

...prihláške WO 99/05 l 47 spočíva V získaní 2-imino-9-tríñuórmetyl-4,5-dihydro-2 H,7 H-tiazolo 3 ,4,5-de 4, 1 benzotiazepín-óó-dioxid-metánsulfonátu v 9 stupňoch z 4-triŕluónnetylanilínu podľa nasledujúcej reakčnej schémy.E i NH . NH K sa ar,ü l SM W mou 08 °» em 3 KC l F, a čo Fzc Og .-0 nom .19 GiPAProdukt 1 je chránený klasickými postupmi s použitím skupiny BOC s terc-butyldikarbonátom v THF a pri teplote refluxu reakčnej zmesí, za vzniku...

Systém a spôsob monitorovania ložného priestoru dopravného zariadenia

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3834

Dátum: 07.12.2004

Autor: Knüpfer Jürgen

MPK: B60R 25/00, B60R 25/10

Značky: ložného, dopravného, zariadenia, priestoru, spôsob, systém, monitorovania

Text:

...Naviac zobrazovanie a archivovanieobrazových dát vo forme nosičov magnetického záznamu, akonapr. videokaziet, sťažuje Cielené vyhodnocovanie obrazovéhomateriálu, pretože sa ukladajú aj pomerne nerelevantnéinformácie a teda pomerne veľké množstvo informácií.Na zaistenie vysoko cenných predmetov preto môžu byť potrebné nákladné a teda drahé procedúry, pri ktorých sa používajú napr. čiarové kódy alebo systémy zaistenia tovaru pomocou...

Reštartovanie počítača v redundantnej konfigurácii počítačov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2568

Dátum: 07.12.2004

Autor: Wenger Michael

MPK: G06F 11/00

Značky: redundantnej, počítača, počítačov, konfigurácií, reštartovanie

Text:

...iba do aktívneho počítača, a nie dopasívneho počítača. Takými dátami kritickými pre bezpečnosť môžu byť napríklad vopred stanovená najvyššia rýchlosť alebo dráha spätného pohybu, ktorá je monitorovaná pri ETCS (European Train Control System - Európskeho riadiaceho systému vlakov). Keď sa pri zmene smeru jazdy predtým pasívny počítač zmení na aktívny počítač, nachádza sa tento v zostarnutom prevádzkovom režime. To platí prinajmenšom tak...

Terapeutická kompozícia pre chrupavku a spôsob jej použitia

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9492

Dátum: 07.12.2004

Autori: Choi Jeong-yong, Chang Cheong-ho, Lee Eun-young, Jang Jae-deog, Ko Chang-kwon

MPK: A61K 38/16

Značky: kompozícia, použitia, chrupavku, terapeutická, spôsob

Text:

...keď bol fibrinogén inj ikovaný V množstve 200 mg/ml (A), 160 mg/ml (B) a 20 mg/ml, v danom poradí, z obr. 1Obr. 3 fotografia ukazujúca orezanú oblast s defektom chrupavky, V ktorej bola transplantovaná matrica podľa predkladaného vynálezuObr. 4 fotografia ukazujúca transplantované miesto, v ktorom je transplantovaná matrica podľa predkladaného vynálezuObr. 5 je fotografia ukazujúca injekčný stav terapeutickej kompozície pre chrupavku po...

Viackrokový spôsob konverzného povlakovania

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9303

Dátum: 07.12.2004

Autori: Goodreau Bruce, Sienkowski Michael, Schenzle Bernd

MPK: C23C 22/36, C23C 22/80, C23C 22/73...

Značky: povlakovania, konverzného, spôsob, viackrokový

Text:

...vynálezu a širšie opísané v tomto dokumente. tento vynález zahrnuje spôsob chemického predopracovanie, pred organickým náterom, kompozitných kovových štruktúr, ktoré obsahujú najmenej jednu hliníkovú alebohliníkovú zliatinovú súčasť, najmenej jednu zinkovú alebo zinkovú zliatinovú súčasť a najmenej jednu ocelovú, galvanizovanú ocelovú alebo zliatinovú galvanizovanú ocelovú súčasť, tento spôsob zahrnuje (l) opracovanie kompozitných kovových...

Spôsob a zariadenie na úpravu odpadových plynov obsahujúcich organokremičité zlúčeniny

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2293

Dátum: 07.12.2004

Autori: Carlowitz Otto, Neese Olaf, Kriebisch Frank, Rüskamp Bernd

MPK: B01D 53/70, B01D 53/81, F23G 7/06...

Značky: organokremičité, zariadenie, úpravu, zlúčeniny, odpadových, spôsob, obsahujúcich, plynov

Text:

...lávu a podobné materiály, ktoré vykazujú rovnaký účinok ako vyššie uvedené materiály. V jednom uskutočnení môže akumulačná hmota pozostávať len zo sypkého materiálu. V inom uskutočnení obsahuje akumulačná hmota podiel sypkého materiálu v miere minimálne 20 ,napríklad 30 , 40 alebo 50 , ako 60 , 70 , 80 alebo 90 .Krok odberu, čistenia a opätovného privádzania sa pritom môže uskutočňovať automaticky alebo poloautomaticky. Výhodnejšie...

Riadiace rozhodnutia v komunikačnom systéme

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13758

Dátum: 06.12.2004

Autori: Esser Alexander, Honkasalo Zhi-chun, Hurtta Tuija

MPK: H04W 88/16, H04W 76/02

Značky: komunikačnom, rozhodnutia, systéme, riadiace

Text:

...tretej generácie (3 G).Prístupové siete, ktoré môže užívateľ používať na pristupovanie k službám, môžupodporovať podstatne odlišné vlastnosti, vzávislosti od používaného štandardu a/alebogenerácie/verzie štandardu. Užívateľ môže ďalej používať prístupové siete, ktoré sú založené na nelicencovaných rádiových alebo pevných prístupových technikách. Tieto prístupové techniky môžu podporovať podstatne odlišné vlastnosti, vzávislosti od...

Spôsob spracovania kontaminovanej vody na báze použitia nepolárnych zeolitov majúcich rozdielne charakteristiky

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3636

Dátum: 06.12.2004

Autori: Della Penna Gino, Vignola Rodolfo, Sisto Raffaello, Cova Umberto

MPK: C02F 1/28, B01J 20/10

Značky: zeolitov, charakteristiky, majúcich, rozdielne, kontaminovanej, použitia, spôsob, spracovania, nepolárnych, báze

Text:

...látok často v súčasnej dobe prítomných v kontaminovanej spodnej vode pod priemyselnými oblastami, ktoré často pozostávajú z nepolárnych zlúčenín, ako napríklad halogenovaných rozpúštadiel a zlúčenín pochádzajúcich z ropného priemyslu. Tieto sú často veľmitoxickými produktmi, z ktorých niektoré sú karcinogênne, ichkoncentrácia v spodnej vode musí teda rešpektovať striktné0009 V snahe prekonať vyššie špecifikované kritické problémy, boli v...

Pyrido[2,3-d]pyrimidín-2,4-diamíny ako PDE 2 inhibítory

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3411

Dátum: 06.12.2004

Autori: Li Mei, Chambers Robert James, Morrell Andrew Ian, Thompson David Duane, Beyer Thomas Arthur, Lam Kelvin

MPK: A61P 15/00, A61P 19/00, A61K 31/519...

Značky: inhibitory, pyrido[2,3-d]pyrimidín-2,4-diamíny

Text:

...porúch sprostredkovaných cAMP alebo cGMB bunkovou0004 Patenty Spojených štátov amerických číslo 5,547,954 a 5,710,157 opisujú určité 2,4-diamino-5,ô-disubstituované- a 5,6,7-trisubstituované-5-deazapteridíny,kompozície na báze týchto zlúčenín a ich použitie pri likvidácii hmyzu0005 Vo W 0 02/102315 sú opísané inhibítory PDE 7.0006 Predmetom vynálezu sú zlúčeniny vzorca (l)a farmaceuticky prijateľné soli uvedených zlúčenin, v ktorých...

Betónový dlažbový kameň

Načítavanie...

Číslo patentu: 284309

Dátum: 06.12.2004

Autor: Scheiwiller René

MPK: E01C 5/06

Značky: dlažbový, kamen, betónový

Zhrnutie / Anotácia:

Betónový dlažbový kameň na výrobu kruhových a/alebo pozdĺžnych konfigurácií pri dláždení záhrad, ciest alebo podobne, pričom bočné steny (9) kameňa (1 až 8) s pôdorysom obdĺžnika, štvorca a/alebo kruhového výseku, sú vytvorené ako vyklenuté steny (9) a horný povrch (10) kameňa (1 až 8) je z väčšej časti rovinný. Na styčných vyklenutých stenách (9) kameňa (1 až 8) sú vytvorené ďalšie steny (17), ktoré sa smerom k okraju zvyšujú a ktoré sú vždy...

Tesnenie na báze olefínového polyméru, predovšetkým do chladničiek

Načítavanie...

Číslo patentu: 284308

Dátum: 06.12.2004

Autori: Cittadini Paolo, Buzzoni Giancarlo

MPK: C08L 23/16, C08L 53/02

Značky: polymerů, predovšetkým, chladničiek, olefinového, tesnenie, báze

Zhrnutie / Anotácia:

Tesnenie je vyrobené zo zmesi alfa-olefínových kopolymérov, ktorá pozostáva z polyolefínovej kaučukovej zložky a blokového kaučuku styrén - etylén - butylén - styrénového typu a ďalej obsahuje plnivo a olej.

Topický prípravok na zavádzanie peptidických farmák do živých organizmov

Načítavanie...

Číslo patentu: 284306

Dátum: 06.12.2004

Autor: Dárdai Zoltán

MPK: A61K 47/10, A61K 38/28, A61K 47/02...

Značky: živých, zavádzanie, prípravok, farmák, peptidických, topický, organizmov

Zhrnutie / Anotácia:

Topicky aplikovateľné farmaceutické prípravky, ktoré umožňujú zavádzať účinné peptidické látky do živých organizmov transdermálnou resorpciou. Tieto prípravky obsahujú peptidické farmakum, kapsaicín, histamín a/alebo kantaridínový extrakt a epitelizačné činidlo v zmesi s nosičmi a/alebo riedidlami konvenčne aplikovateľnými v topických farmaceutických prípravkoch, aplikované prípadne na podložke schopnej priľnúť na kožu.

Spôsob výroby sklenených kalíškov, pohárikov a podobných dutých sklenených telies a zariadenie na vykonávanie tohto spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 284304

Dátum: 06.12.2004

Autori: Gruber Alois, Horina Michael, Molz Josef, Heller Kurt, Hartel Robert, Kreiss Edwin

MPK: C03B 11/08, C03B 29/00, C03B 19/06...

Značky: telies, spôsob, tohto, pohárikov, podobných, spôsobu, sklenených, vykonávanie, zariadenie, výroby, kalíškov, dutých

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob umožňuje hospodárnu výrobu dutých sklených telies, ktorá nie je závislá od vaňového taviaceho procesu tým, že sa sklenená surovina spracováva do tvaru polotovarov (2) prispôsobených tvaru výrobkov (1), pričom tieto polotovary (2) môžu byť vyrábané do zásoby v samostatnom výrobnom procese a ohrievajú sa na potrebnú tvarovaciu teplotu iba bezprostredne pred fúkacím procesom. Výhodne možno polotovar (2), pred spracovaním tvarovo...

Spôsob na meranie času prevádzky elektrických prístrojov, na spracovanie nameraných údajov a zariadenie na vykonávanie tohto spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 284300

Dátum: 06.12.2004

Autor: Nagypál Herman

MPK: G04F 10/00, G07C 3/04

Značky: spôsobu, spracovanie, prístrojov, vykonávanie, elektrických, zariadenie, tohto, spôsob, meranie, prevádzky, nameraných, údajov, času

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob a zariadenie, ktoré sú predmetom ochrany, predstavujú funkčné riešenie a konštrukčné doplnenie menších elektrických zariadení, ako sú napríklad rôzne prístroje a náradia, napríklad vŕtačky, vŕtacie kladivá, ručné brúsky ap., taktiež spotrebičov, ako sú elektrické mixéry, odšťavovače, roboty, vysávače atď., a zaradenie týchto zariadení do systému umožňujúceho zaznamenávanie údajov o čase prevádzky elektrických zariadení, prípadne ich...

Signalizačné alebo osvetľovacie zariadenie, najmä pre motorové vozidlo

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1803

Dátum: 06.12.2004

Autor: Gasquet Jean-claude

MPK: B60Q 1/32, F21V 8/00, F21S 8/10...

Značky: zariadenie, osvetľovacie, signalizacné, najmä, motorové, vozidlo

Text:

...Svetlovody môžu byť priamočiare a krivočiare.0013 Svetelný zdroj môže byt umiestnený v stredovej polohe medzi aspoň dvoma svetlovodmi, najmä umiestnenými symetricky vzhľadom na zdroj, zvlášť0014 Zariadenie môže obsahovat niekoľko svetelných zdrojov spojených0015 Svetlovod môže obsahovat aspoň jednu neutrálnu oblastnezaisťujúcu priečny rozptyl svetla.0016 Zariadenie môže obsahovat spojnú šošovku majúcu konvexnú plochupriloženú proti zdroju a...

Zariadenie na kontrolu skúšobnej stolice určenej na meranie, nastavovanie a/alebo kontrolu podvozku automobilového vozidla

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8020

Dátum: 06.12.2004

Autori: Guigne Fabrice, Rouquie Philippe

MPK: G01B 5/255

Značky: meranie, automobilového, nastavovanie, stolice, vozidla, určenej, zariadenie, podvozku, kontrolu, skúšobnej

Text:

...podvozku pomocou mechanizmov podvozku,ktoré umožňujú reprodukovat jednotlivé uhly zovretia, odklonu a proti odklonu, ktoré môžudosahovať kolesá nápravy vozidla.Ráfik je opracovaný s pneumatikou namontovanou na ráñku.Vynález bude lepšie pochopený, a jeho iné účely, charakteristiky, detaily a výhody sa jasnejšie ukážu pri vysvetľujúcom popise, ktorý bude nasledovať, a ktorý je urobený s odvolaním sa na priložené schematické výkresy,...

Unášací spoj

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1289

Dátum: 04.12.2004

Autori: Stieger Rudolf, Engel Heinz-eckhard

MPK: E05B 3/00

Značky: unášací

Text:

...Nezávisle na rôznych hrúbkach rámu alebo dverí sa teda unášací kolík pomocou vrubu, prelisu alebo podobne axiálne ustavi vždy do presne správnej vzdialenosti voči otvoruprevodového pastorku alebo zámky.Dôležitý znak spočíva vtom, že unášací kolík má nezávisle na hrúbke. prípadne sile daného okenného rámu, pripadne daných dverí, nepremennú dĺžku. Takto sa dosiahne významný pokrok, čo sa týka výroby a skladovania.Vrub, prelis alebo podobne je s...

Spôsob a zariadenie na určovanie hrúbky vrstvy laku

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7855

Dátum: 04.12.2004

Autori: Sindlinger Stephen, Horvath Zoltan-josef, Kern Martin, Schlecht Jürgen

MPK: C25D 13/00

Značky: hrúbky, určovanie, spôsob, vrstvy, zariadenie

Text:

...je poprípade možné ještě dodatkovélakovanie opätovným ponorením do lakovacej namáčacejnádrže. Meriacie zariadenia, ktoré sú k tomu potrebné sú však veľmi drahé a sú príčinou časových strát a vedú okrem iného tiež k strate kvality, akje dodatkové lakovanie poškodzené.Dokument US 5914 022 A zverejňuje spôsob a zariadenie na sledovanie a riadenie galvanického vylučovania farby na predmet. Ak nedosahuje rýchlosť odberu prúdu určitú medznú...

Zárubňa, najmä na obojstranné dvere

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6723

Dátum: 03.12.2004

Autor: Hörmann Thomas

MPK: E06B 3/96, E06B 1/52

Značky: najmä, dveře, zárubňa, obojstranné

Text:

...navzájom spojené alebo spojiteľné.0010 Rohové spojovacie zariadenie je s výhodou opatrené rohovým spojovacím uholníkom s prvou sponou k rozoberateľnému pripevneniu vodorovne usporadúvaného zárubňového nosníka a dvomi pripevňovacími prvkami. z ktorých prvý prípevňovací prvok spája s prvou sponou iba jeden alebo obidva čiastkové prvky a druhý prípevňovací prvok iba zvyšný čiastkový prvok. Zásluhou toho zostáva pri odstránení jedného...

Taviaca prísada

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5635

Dátum: 03.12.2004

Autori: Born Thomas, Swidersky Hans-walter

MPK: C08K 3/00, C08F 16/00, B23K 35/00...

Značky: taviaca, prísada

Text:

...medzi obalovými alebo baliacimi látkami zvláštne postavenie, pretože sa pri zavedení do vody rozpúšťajú. Vo vode rozpustná fólia z PVA predstavuje teda lenMožnosti jej použitia a preventívne opatrenia, ktore je nutné pri skladovaní a pri doprave obalov z PVA podniknúť, sú v podstate podmienené dobrou rozpustnosťou fólie vo vode a jejFólia zPVA je ideálnym baliacim materiálom pre látky, ktoré sa používajú vo vodnomDo fólie z PVA sa už...

Spôsob kontroly uloženia pri obrábacích strojoch a zariadenie na kontrolu uloženia

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4284

Dátum: 03.12.2004

Autori: Strobel Richard, Kuhn Anton

MPK: B23Q 11/00, B23Q 17/00, G01B 13/00...

Značky: kontroly, strojoch, kontrolu, spôsob, zariadenie, uloženia, obrábacích

Text:

...ktorých má byť kontrola uloženia u obrábacích strojov natoľko zlepšená, že pracuje spoľahlivo, hlavnepri kolísaní tlaku. 0009 vynález je definovaný v nároku 8.0010 Spôsob podľa vynálezu na kontrolu uloženia je definovaný v nároku 1.0011 Podľa jedného variantu vynálezu bolo zistené, že je výhodné, keď je koncový otvor potrubného systému, uloženia, resp. upínacia plocha čistená prostrednictvom média pre úložný, resp. upínací...

Zariadenie a spôsob výroby hrebeňa riadenia

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10906

Dátum: 03.12.2004

Autori: Dohmann Juergen, Mclean Lyle John, Jaeggi Johann Friederich

MPK: B21J 5/02, B21K 1/00, B21J 5/12...

Značky: výroby, hrebeňa, riadenia, zariadenie, spôsob

Text:

...03138042 (IS Seiki KK et al). Oba tieto lisovacie nástroje tvámia výsledné ozubené časti, ktoré sú väčšie na uzavretom priemere ako driek dokončeného hrebeňa, ktorý má zvyčajne nominálny priemer tyčového materiálu.Takéto hrebene majú rovnaké problémy zostavovania ako Y-hrebene. Okrem toho oba tietolisovacie nástroje zahŕňajú iba dve polovice a ako také je v praxi nepravdepodobné, aby saúplne uzavreli a vyplnili zuby bez vytvárania výronkov...

Výpustné zariadenie s ventilom odmeriavajúcim dávky

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4051

Dátum: 03.12.2004

Autor: Dunne Stephen Terence

MPK: G01F 11/00

Značky: zariadenie, odmeriavajúcim, výpustné, ventilom, dávky

Text:

...poloha môže byť vybraná používateľom, umožňujúc používateľovi prepnúť do druhej polohy viac než len raz predtým, než je celý obsah alebodávka vypustená z odmeriavajúcej komôrky. Toto je výhodným pre niektoré aplikácie.V predstavenom vynáleze termín tekutina musí byt chápaný v širšom zmysle. Osobitne musí pokrývať všetky druhy tekutín, kvapalín, zmesí, suspenzií, skvapalnených plynov alebotomu podobne, ktoré môžu byť vypúšťané z...

Stereoselektívny spôsob výroby clopidogrelu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3515

Dátum: 03.12.2004

Autori: Štohandl Jiří, Ness Winfried, Frantisek Jaroslav

MPK: C07C 209/00, C07D 333/00, C07C 211/00...

Značky: clopidogrelu, spôsob, výroby, stereoselektívny

Text:

...V pripade syntézy Clopidogrelu sa separácia enantiomérov zvyčajne uskutočňuje V pomerne neskorom kroku spôsobu, často až po poslednom syntetickom kroku, a je plná ťažkostí. Predovšetkým,pokiaľ sa separácia enantiomérov vykonáva reakciou racemickej zmesi so zlúčeninou čistých enantiomérov a následným vyzrážanim jedného z vytvorených diastereomerov, pričom k selektivnemu vyzrážaniu často nedochádza. Buď sa požadovaný enantiomêr získa iba v...

Zariadenie na kontrolu predvstupného priestoru u pohyblivých schodov s pohyblivých chodníkov s vysokofrekvenčnými senzormi

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3366

Dátum: 03.12.2004

Autori: Blondiau Dirk, Stoiber Gerhard

MPK: B66B 25/00

Značky: pohyblivých, predvstupného, kontrolu, zariadenie, vysokofrekvenčnými, priestoru, schodov, chodníkov, senzormi

Text:

...a napríklad pri priamom slnečnom žiarení sa spúšťajú. Takéto senzory vyžadujú taktiež veľké a drahé zosilňovače a vyhodnocovaciu elektroniku a nemôžu zistit smer pohybu. Osoby, ktoré pristupujú k pohyblivým schodom a osoby, ktoré tieto pohyblivé schody opúštajú, sú branérovnako. Pri súbežnej inštalácii pohyblivých schodov sa častostáva, že odchádzajúce osoby omylom spustia iné pohyblivéPohyblivé schody alebo pohyblivý chodník podľa...

Inhibítory tubulínu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10172

Dátum: 03.12.2004

Autori: Fantino Emmanuelle, Wilks Andrew Frederick, Sims Colette Gloria, Harte Michael Francis, Sikanyika Harrison, Burns Christopher John

MPK: A61K 31/4418, A61K 31/444, A61K 31/496...

Značky: inhibitory, tubulinu

Text:

...do ďalšieho. Boli ídentiñkované tri hlavne triedy liečiv viažucich tubulín, totiž analógy kolchicínu, alkaloidy zimozelene a taxány, ktoré majú svoje špecifické väzobné miesta na molekule B-tubulínu. Paklitaxel(Taxolm) a príbuzné taxány predstavujú triedu liečiv, ktoré stabilizujú mikrotubuly, čo je proces, ktorý nakoniec vedie na zamrazenie štruktúr mikrotubulov, ktoré tak nemôžu byt prestavané (Jordan M A. a Wilson L., 1998). Následne...

Použitie lyofilizátu dediferencovaných rastlinných buniek na depigmentáciu a/alebo zosvetlenie kože

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3157

Dátum: 03.12.2004

Autor: Mekideche Nicole

MPK: A61Q 19/00, A61K 36/00, A61K 8/18...

Značky: buniek, dediferencovaných, kôže, depigmentáciu, použitie, rastlinných, lyofilizátu, zosvetlenie

Text:

...je významné mať možnost pouzitv tomto prípade lokálne prípravky, ktore umožnia predísť ich výskytu a/alebo ich utlmiť.Výrobcovia kozmetických a farmaceutických prípravkov stále hľadajú neagresivne aktívne látky, ktore dovoľujú potlačiť alebo blokovať syntézu melaninu priamo alebo nepriamo alebo potlačiť alebo blokovať prenos melanozómov na keratinocyty a tak zosvetliť tieto škvrny pri súčasnej ochrane zón solárnej pigmentácie. Výrobcovia...

Vysoko pevné polyetylénové vlákno

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9280

Dátum: 03.12.2004

Autori: Ohta Yasuo, Kitagawa Tooru, Sakamoto Godo, Murase Hiroki, Fukushima Yasunori

MPK: D01F 6/04

Značky: vlákno, vysoko, pevně, polyetylénové

Text:

...Štruktúry, ktoré nie je možne nijakoeliminovať, ako bude opisané neskôr. Aqlomerácia takýchto defektných štruktúr indukuje široké rozdelenie napätia vo vnútri filamentov, keď sa na filamenty aplikuje napätie. Štruktúra filamentov kôra-jadro sa považuje za jednu 2 týchto defektných štruktúr.0007 Predkladatelia vynálezu zistili, že najdôležitejšie je potlačenie veľkosti monoklinálnych kryštálov na nízku úroveň,aby sa zlepšila pevnosť...

Zariadenie na rezanie izolačných dosiek

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2032

Dátum: 03.12.2004

Autor: Gergitsch Claudia

MPK: B26D 1/00, B26F 3/06, B26D 1/01...

Značky: rezanie, zariadenie, izolačných, dosiek

Text:

...pohyb medzi izolačnou doskoua pílovým drôtom s rýchlosťou S 5 m/s. Pílový drôt obieha prostrednictvom pohonu medzi upínacími miestami a pozdĺž ramien. Take zariadenie je používané najmä pre rezaniesklenej vaty alebo korku. Vhodným pílovým drôtommôže byť napríklad struna z klavíra.Aby sa dosiahol presný paralelný pohyb oboch ramien, je výhodné, keď tieto sú navzájom spojené prostredníctvom hriadeľa. Ak je tento hriadeľ vytvorený ako dutý...

Spôsob vytvárania plastových predmetov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14336

Dátum: 03.12.2004

Autori: Sainato Michael, Pedmo Marc, Simpson Thomas

MPK: B29C 49/00, B29C 45/16, B29C 43/00...

Značky: plášťových, predmetov, vytvárania, spôsob

Text:

...nádobou, ktorá má nepriehľadnú farbu, a s priehľadným či polopriehľadným pruhom. Žiaduce nepriehľadná farby obmedzujú alebo úplne zabraňujú prezeranie obsahu nádoby. Avšak nádoba je s výhodou opatrená priehľadným alebo polopriehľadným pruhom, ktorý s výhodou prebieha pozdĺž celej bočnej steny nádoby. Priehľadný pruh umožňuje ľahkénahliadnutie do vnútra nádoby.0012 S odkazom na obr. 1, predlisok 10 je tvarovaný vstrekovacou formou 12....

Zariadenie na prenos údajov s vnútornou bezpečnosťou

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7506

Dátum: 03.12.2004

Autori: Becker Udo, Scharfenberg Manfred

MPK: G05B 19/04, H02H 9/00

Značky: vnútornou, údajov, prenos, bezpečnosťou, zariadenie

Text:

...prevádzkových prístrojov napríklad 40 až 50 snímačov. Takto veľmi klesajú náklady ako aj náklady na káble, najmä medzi zariadeniami na adaptáciu údajov aprevádzkovýmiNa jednoduché usporiadanie aintegráciu do už existujúcich systémov v Ex-oblasti môžu byť zariadenia na adaptáciu údajov a/alebo napájacie zariadenia zasúvateľne na nosnú dosku, ktorá má prevádzkovú zbernicu na komunikáciu zariadení navzájom as riadiacim počítačom.Taká nosná doska...

Kovová identifikačná doštička a spôsob jej prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7116

Dátum: 02.12.2004

Autor: Jermolajev Igor

MPK: G03H 1/02, B60R 25/00, G03H 1/26...

Značky: identifikačná, spôsob, doštička, kovová, přípravy

Text:

...savytvorenia krycej vrstvy elektroizolačného materiálu na podložke s holografickým motívom, kde krycia vrstva má tvar, ktorý definuje tvar identifikačných doštičiekgalvanizácie podložky v miestach nezakrytých uvedenou krycou vrstvou elektroizolačného materiálu a odobratia kompletných kovových identifikačných doštičiek0011 Za účelom zjednodušenia odobratia kompletných identifikačných doštičiek z podložky môže byť povrch podložky pasivovaný...

Inhalátor suchého prášku s vopred odmeranou dávkou pre medikamenty citlivé na vlhkosť

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6803

Dátum: 02.12.2004

Autori: Calander Sven, Niemi Alf, Myrman Mattias

MPK: A61K 9/14, A61J 1/00, A61K 31/46...

Značky: vopred, vlhkosť, prášků, citlivé, dávkou, odmeranou, suchého, medikamenty, inhalátor

Text:

...veľkej miery závisí od dodávania stabilnej avysokej dávky jemných častíc (fine partície dose, (FPD) zinhalátora suchého prášku. FPD je respirácie schopná hmotnosť dávky dodávanej z inhalátora suchého prášku s aerodynamickou veľkosťou častíc menšou ako 5 m. Teda, pri inhalovaní dávky suchého liečivćho prášku akéhokoľvek druhu je dôležité, aby sa vo vdychovanom vzduchu získala hmotnosť vysokej frakcie jemných častíc (fine particle fraction,...

Spôsob podávania tiotropia

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6677

Dátum: 02.12.2004

Autori: Nilsson Thomas, Niemi Alf, Myrman Mattias, Calander Sven

MPK: A61K 9/14, A61J 1/00, A61K 31/46...

Značky: podávania, tiotrópia, spôsob

Text:

...častíc pri predlženom podávaní dávky počaspribližne jednej sekundy, čo znižuje depozíciu vústnej časti hltanu azvyšuje topickédodávanie na správne miesto účinku v pľúcach. Zložitý problém vývoja inhalátorov schopných produkovať dodávanú dávku s frakciou vysoko jemných častíc pri predĺženom podávaní dávky je rozdiskutované v ďalšom článku v Journal of Aerosol Medicine, VolumeInhalátor Respimat® je krokom správnym smerom pri znížení...

GAG väzbové proteíny

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6315

Dátum: 02.12.2004

Autor: Kungl Andreas

MPK: C07K 14/435

Značky: proteiny, väzbové

Text:

...2 je exprimovaný V monocytoch, T bunkách, NK bunkách a bazoñloch). Podobne ako chemokíny, receptory sa môžu konštitutivne exprimovať na určité bunky, zatiaľ čo niektoré sú indukovateľné. Niektoré z nich môžu byť dokonca down-regulované vytvorením buniek, ktoré nereagujú na určité chemokíny, ale zostávajú reagujúce na iné. Väčšina receptorov rozpoznáva viac ako jeden chemokín a naopak, ale rozpoznanie jeobmedzené na chemokíny zodpovedajúcej...

Použitie rozpustného T-kadherínu na liečenie metabolických porúch

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5389

Dátum: 02.12.2004

Autori: Hug Christopher, Lodish Harvey

MPK: A61K 38/00, C07K 14/435, A61K 49/00...

Značky: rozpustného, metabolických, použitie, t-kadherínu, liečenie, poruch

Text:

...tak cez veľké krvné cievy, ako aj malé krvné kapiláry môže poškodzovať srdce, mozog, nohy, oči, obličky, nervy akožu aspósobuje pomalé hojenie poranení.Kvôli všetkým týmto dôvodom môžu ľudia s diabetes trpieť mnohými závažnými dlhodobými komplíkáciami. Najbežnejšími sú srdcové záchvaty a mozgové prlhody. Poškodenie krvných ciev oka môže spôsobiť stratu zraku (diabetická retinopatia). Obličky môžu zle fungovať, čo vedie kích zlyhaniu a...