Archív za 2004 rok

Strana 58

Zariadenie na meranie parametrov odvaľovania a spôsob merania profilu kolesa a vzdialenosti medzi vnútornými plochami

Načítavanie...

Číslo patentu: 283974

Dátum: 20.05.2004

Autori: Gomez Gomez Carlos Javier, Sanchez Revuelta Angel Luis

MPK: G01B 11/24, B61K 9/12

Značky: zariadenie, merania, parametrov, kolesa, vzdialenosti, medzi, plochami, vnútornými, odvalovania, meranie, profilů, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie obsahuje laserový generátor (5) podopretý oceľovými doskami (2) a snímač (9) polohy kolies (1) na vysielanie rovinného laserového lúča na prechádzajúce koleso (1), prípadne pomocou vnútorného osvetľovacieho zrkadla (7) alebo ďalšieho laserového generátora. Ďalej obsahuje oceľovými doskami (2) podopretú kameru (6) so šošovkami a filtrom, na zachytávanie obrazu vyvolaného rovinným lúčom laserového svetla na prechádzajúce koleso (1),...

Radič optických vlákien

Načítavanie...

Číslo patentu: 283973

Dátum: 20.05.2004

Autor: Macken Luk Jozef

MPK: G02B 6/44

Značky: optických, vlákien, řadič

Zhrnutie / Anotácia:

Radič optických vlákien obsahuje rovinný nosič, na ktorom sú umiestnené prvé otvory (8, 9) a aspoň jeden druhý otvor (10, 11) pre optické vlákna (2). Prvé a druhé otvory (8, 10) sú umiestnené na protiľahlých stranách rovinného nosiča a medzi prvými a druhými otvormi (8, 10) je umiestnený aspoň jeden prostriedok na uloženie optických vlákien (2), ktorý obsahuje zakrivenú stenu (13, 14) vystupujúcu zo základne a obklopujúcu uzatvorenú oblasť na...

Počítač na bicykel

Načítavanie...

Číslo patentu: 283972

Dátum: 20.05.2004

Autor: Masui Takuji

MPK: B62J 39/00

Značky: bicykel, počítač

Zhrnutie / Anotácia:

Počítač na bicykel (10, 100, 200, 300, 400) obsahuje základný prvok (14, 104, 214, 314, 414) konštruovaný na montáž k montážnemu prvku (19, 110, 219, 319, 419) kolesa. Kryt (18, 138, 218, 318, 418) obsahujúci vnútorný povrch (50, 134, 250, 350, 450) je odklopne spojený so základným prvkom (14, 104, 214, 314, 414) tak, že vnútorný povrch (50, 134, 250, 350, 450) sa môže pohybovať z uzavretej polohy, v ktorej vnútorný povrch (50, 134, 250, 350,...

Tricyklické zlúčeniny, spôsob výroby a farmaceutický prípravok ich obsahujúci

Načítavanie...

Číslo patentu: 283970

Dátum: 20.05.2004

Autori: Miyamoto Masaomi, Ohkawa Shigenori, Fukatsu Kohji, Uchikawa Osamu

MPK: A61K 31/35, A61K 31/34, A61K 31/40...

Značky: výroby, farmaceutický, obsahujúci, prípravok, tricyklické, zlúčeniny, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Opisuje sa zlúčenina všeobecného vzorca (I), v ktorom R1 znamená prípadne substituovanú uhľovodíkovú skupinu, amínovú skupinu alebo heterocyklickú skupinu, R2 znamená atóm vodíka alebo prípadne substituovanú uhľovodíkovú skupinu, R3 znamená atóm vodíka alebo prípadne substituovanú uhľovodíkovú skupinu alebo heterocyklickú skupinu, X znamená skupinu CHR4, NR4, atóm kyslíka alebo atóm síry, kde R4 znamená atóm vodíka alebo prípadne substituovanú...

Spôsob vťahovania cievok do drážok zväzku statorových plechov elektrických strojov a zariadenie na jeho vykonávanie

Načítavanie...

Číslo patentu: 283968

Dátum: 20.05.2004

Autor: Sadiku Sadik

MPK: H02K 15/06, H02K 15/085

Značky: vťahovania, cievok, vykonávanie, strojov, zariadenie, elektrických, plechov, drážok, zväzku, spôsob, statorových

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob spočíva v tom, že sa v prvej fáze vťahovacieho postupu synchrónne vedú vťahovacia hviezdica (16), krátke vťahovacie lamely (14) a dlhé vťahovacie lamely (18) so svojimi nahor otvorenými koncami z prvej východiskovej pozície dopredu otvorom statora cez hornú hranu (26) statora do druhej polohy, v druhej fáze sa vedú vťahovacia hviezdica (16) a krátke vťahovacie lamely (14) spoločne ďalej, pričom súčasne sa dlhé vťahovacie lamely (18)...

Vylepšené cytotoxické látky obsahujúce nové maytansinoidy

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20307

Dátum: 20.05.2004

Autori: Chari Ravi, Widdison Wayne

MPK: A61P 35/00, A61K 47/48, A61K 31/5365...

Značky: obsahujúce, cytotoxické, látky, maytansinoidy, nové, vylepšené

Text:

...než konjugáty obsahujúce iné spojky. Pozri Lambert a kol. J. Biol. Chem. 26012035-12041 (1985) Lambert a kol. v lmmunotoxins 175-209 (A. Frankel, ed. 1988) Ghetie a kol. Cancer Res. 482610-2617 (1988). To bolo pripísané vysokej vnútrobunkovej koncentrácii glutatiónu prispievajúcej k účinnému štiepeniu disulfidovej väzby medzi molekulou protilátky a toxínom. Napriek tomu tu existuje iba niekolko uvádzaných príkladov použitia disulfidových...

(1S,5S)-3-(5,6-dichlór-3-pyridyl)-3,6-diazabicyklo[3.2.0]heptán ako účinný analgetický prostriedok

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8506

Dátum: 20.05.2004

Autori: Buckley Michael, Ji Jianguo

MPK: A61K 31/407, C07D 487/04, A61P 29/00...

Značky: prostriedok, 1s,5s)-3-(5,6-dichlór-3-pyridyl)-3,6-diazabicyklo[3.2.0]heptán, analgetický, účinný

Text:

...prijateľnej solí na použitie pri liečbe bolesti, najmä potom, ale nie je to nijako limitované, neuropatickej bolesti, podaním terapeuticky účinného množstva uvedeného (1 S,5.S)-3-(5,6-dichlór-3-pyrídy 1)-3,6-diazabicyklo 3.2.0 heptánu alebo jeho farmaceuticky prijateľnej soli cicavcovi v kombinácií s nesteroidnýmprotizápalovým prostriedkom zahŕňajúcim, ale nie je to nijako limitované, aspirin.0012 V ďalšom uskutočnení sa predložený...

Zásobník sušiča vzduchu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7418

Dátum: 19.05.2004

Autori: Stephan Andreas, Niemeyer Stephan, Milomo Ignitius, Blackwood Andrew, Paling Mark, Fischer Christian

MPK: B01D 53/26

Značky: zásobník, vzduchu, sušiča

Text:

...svýhodou zahŕňa ventilový prvok, ktorý je prúdom tekutiny vstupujúcim do zásobníka cez prívod tlačený do uzavretej polohy, čím bráni prietoku tekutiny cez ventil. ventilový prvok môže mat formu pružného prvku. Vtakom uskutočnení môže byt pružný prvok vybavený proximálnou časťouupevnenou na časť zásobníka a pohyblivou distálnou časťou. V takom uskutočnenímôže byt pružný prvok umiestnený vdolnej časti zásobníka medzi filtrom a...

Farmaceutická dávková forma s okamžitým uvoľňovaním obsahujúca polymorfný tibolón

Načítavanie...

Číslo patentu: E 165

Dátum: 19.05.2004

Autor: De Haan Pieter

MPK: A61K 31/567, A61K 6/00, A61K 9/20...

Značky: forma, polymorfný, tibolón, obsahujúca, uvoľňovaním, farmaceutická, dávková, okamžitým

Text:

...Takže bolo by želateľné poskytnúťfarmaceutickú dávkovú jednotku obsahujúcu ako účinnú látku polymorfný tibolón. Táto dávková jednotka obsahujúca ako účinnú látku polymorfný tibolón by však-3 mala mať podobnú biologickú dostupnosť ako 3 a-OH tibolón, čo je predávaný produkt.Teraz sa prekvapujúco zistilo, že dávková forma obsahujúca polymorfný tibolón, pričom tento sa v nej nachádza s priemernou veľkosťou častíc nižšou ako 22,8 m, má podobnú...

Systém na dodávanie liečiv

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13283

Dátum: 19.05.2004

Autori: Groenewegen Rudolf, Out Henk, De Graaff Wouter

MPK: A61K 9/00, A61K 31/565, A61K 9/24...

Značky: dodávanie, liečiv, systém

Text:

...EP 876 815 opisuje vaginálny krúžok(Nuvaring®), ktorý je navrhnutý na súčasné uvoľňovanie proqestogénnej steroidnej zlúčeniny a estrogénnej steroidnej zlúčeniny V pevne stanovenom fyziologickom pomere na predĺženú dobu. Tento systém na dodávanie liečiv obsahuje jedno oddelenieobsahujúce termoplastické polymérne jadro obsahujúce zmesprogestogénnej a estrogénnej zlúčeniny a termoplastický polymérny poťah, progestogénna zlúčenina je na začiatku...

Zariadenie a spôsob na šifrovanie a dešifrovanie bloku dát

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5716

Dátum: 19.05.2004

Autori: Junod Pascal, Vaudenay Serge

MPK: H04L 9/06

Značky: šifrovanie, zariadenie, dešifrovanie, bloků, spôsob

Text:

...Dve hlavné časti metódy sú substitučná vrstva a multipennutačná matica.0011 Substitučná vrstva má transformovať vstupnú hodnotu na hodnotu výstupu bez jednoduchého algebrického vzťahu. Najrýchlejší spôsob je použit vyhľadávaciu tabuľku obsahujúcu konštanty, pomocou ktorých sa dosiahne očakávaný chaotický výsledok.0012 Nakoľko v tomto vyhotovení majú vstupné dáta dĺžku 32 bitov, počet konštánt bude 232 hodnôt, každá s dĺžkou 32 bitov.0013 Podľa...

Nové pyridopyrazíny a ich použitie ako modulátory kináz

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4870

Dátum: 19.05.2004

Autori: Wixler Ludmilla, Rapp, Günther Eckhard, Claus Eckhard, Seipelt Irene

MPK: A61P 35/00, A61K 31/4985, A61P 17/00...

Značky: použitie, pyridopyrazíny, nové, modulátory, kináz

Text:

...substituenty,ako ínhibítory aktivity serín/treonín kináz Akt. Opísané je použitie týchto zlúčenín pri liečení rakoviny. Biologický účinok pyrido 2,3-bpyrazínových zlúčenín však nie je doložený príkladmi. Okrem toho sa tieto zlúčeniny svojou štruktúrouzreteľne líšia od pyrido 2,3-bpyrazínov podľa tohto vynálezu.V US 2002/0107251 A 1 (Shimazaki et al.) sú opísané 3-oxa-5-azachinoxalíny,ktoré sú v polohe 4 substituované arylskupinou a môžu...

Zlúčeniny imunosupresantov a ich kompozície

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11266

Dátum: 19.05.2004

Autori: Marsilje Thomas, Pan Shifeng, Gray Nathanael, Lu Wenshuo, Jiang Tao

MPK: A61K 31/216, A61K 31/195, A61K 31/397...

Značky: imunosupresantov, kompozície, zlúčeniny

Text:

...na liečenie a/alebo prevenciu chorôb alebo porúch sprostredkovaných interakciami lymfocytov. Tiež poskytuje spôsoby liečeniatakýchto chorôb alebo porúch.V tomto opise platí, pokiaľ nie je definované inakAlkyl ako skupina a ako štruktúmy prvok iných skupín, napríklad halogénom substituovaného alkylu, alkoxy, acylu, alkylsulfanylu, alkylsulfonylu a alkylsulñnylu, môže byť buď s priamym, alebo rozvetveným reťazcom. Alkenyl ako skupina a ako...

Chinolínové deriváty ako inhibítory fosfodiesterázy

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10855

Dátum: 19.05.2004

Autori: Lindvall Mika Kristian, Redgrave Alison Judith, Dean Anthony William, Baldwin Ian Robert, Evans Brian, Lunniss Christopher James, Woodrow Michael, Eldred Colin David, Barker Michael David, Gough Sharon Lisa, Redfern Tracy Jane, Guntrip Stephen Barry, Hamblin Julie Nicole, Robinson John Edward, Jones Paul, Holman Stuart

MPK: A61K 31/4706, A61P 11/00, A61K 31/4709...

Značky: fosfodiesterázy, inhibitory, chinolínové, deriváty

Text:

...1, a najviac 6, uhlikových atómov. Príklady pre alkyl ako je tu použitý, zahmujú ale bez obmedzenia, metyl, etyl, n-propyl, izo-propyl, n-butyl. sek-butyl, izo-butyl, t-butyl, n-penlyl a n-hexyl.Výhodná je Cpąalkylová skupina, napríklad metyl, etyl alebo izopropyl. Uvedené alkylové skupiny môžu byť voliteľne substituované jedným alebo viacerými atómami ñuóru, napriklad trifluórmetyl.0007 Ako je tu použité, výraz alkoxy znamená priamu alebo...

Metóda a zariadenie na separáciu tekutých zložiek

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10731

Dátum: 19.05.2004

Autori: Ellsworth James, Kibbe Mark, Mcgovern Paul

MPK: B01L 99/00

Značky: tekutých, zariadenie, separáciu, zložiek, metoda

Text:

...ako je odobraná a množstvo činidla proti zrážaniu a špecifické použité činidlo ovplyvňuje hustotu, hlavne u červených krviniek. To podmieňuje miesto odberu. a výsledkyz vplyvu činidla proti zrážaniu na osmolaritu doštičiek.Napríklad. ak činidlo proti zrážaniu je ACD dextrózas kyselinou citrónovou a citranom. sodným, červené krvinky sa stanú hypoosmolárne a nasávajú vodu, cez jamkovú membránu, čo znižuje hustotu krviniek. Iné činidlá proti...

Chinolínové deriváty ako inhibítory fosfodiesterázy

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3651

Dátum: 19.05.2004

Autori: Barker Michael David, Eldred Colin David, Gough Sharon Lisa, Redgrave Alison Judith, Redfern Tracy Jane, Dean Anthony William, Holman Stuart, Jones Paul, Guntrip Stephen Barry, Robinson John Edward, Baldwin Ian Robert, Lunniss Christopher James, Lindvall Mika Kristian, Hamblin Julie Nicole, Evans Brian, Woodrow Michael

MPK: A61P 11/00, A61K 31/4709, A61K 31/4706...

Značky: fosfodiesterázy, inhibitory, chinolínové, deriváty

Text:

...reťazec obsahujúci aspoň t, a najviac 6, uhlikových atómov. Príklady pre alkyl ako je tu použitý, zahmujú ale bez obmedzenia, metyl, etyl, n-propyl, izo-propyl. n-butyl, sek-butyl, izo-butyl, t-butyl, n-pentyl a n-hexyl. Výhodná je Ciaaikylová skupina, napríklad metyl, etyl alebo izopropyl. Uvedené alkylové skupiny môžu byt voliteľne substituované jedným alebo viacerými atómami fluóru, napriklad trifluórmetyl.0007 Ako je tu použité, výraz...

Jednorazová ventilová jednotka na reguláciu prietoku moču

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3439

Dátum: 19.05.2004

Autor: Iversen Jorgen

MPK: F16K 3/00, A61F 5/44

Značky: moču, ventilová, prietoku, jednorázová, reguláciu, jednotka

Text:

...urinálne vrecko, ktoré nie sú zaťažené ncdostatkami predchádzajúcich systémov a pri ktorých je možné jednoduchým spôsobom prerušiť tesnenie ventilovej jednotky bez použitia väčšej sily v prstoch a bez rizika, že sa používateľ znečistí močom, pričom ventil je jednorazový a je veľmi podobný opakovane použiteľnému ventilu, takže je pri výrobe možné použiť s menšou úpravou existujúce nástroje. Konštrulccia tiež zabezpečuje, že jednorazový...

Furazanobenzimidazoly

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3369

Dátum: 19.05.2004

Autori: Strebel Alessandro, Roy Subho, Srivastava Sudhir, Saha Goutam, Eberle Martin, Bachmann Felix

MPK: A61K 31/4245, C07D 413/00, C07D 417/00...

Značky: furazanobenzimidazoly

Text:

...buniek hladkého svalstva vaskulatúry v stenách aitérií a perzistentné infekcie,ku ktorým dochádza v prípadoch neúspešnej eradikácie buniek infikovaných baktériami a vírusmi. Apoptózu je možne vyvolať alebo obnoviť v epiteliálnych bunkách, v endoteliálnych bunkách. v svalových bunkách a iných bunkách. ktoré stratili kontakt s extracelulámou matricou. Tieto bunky potenciálne môžu kolonizovat iné orgány, a môžu teda viest k takýmV publikáciách...

Spôsob automatizovaného zisťovania rozsahu škôd v objektoch v dôsledku výpadku technických komponentov zapojených do výrobného procesu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3131

Dátum: 19.05.2004

Autori: Sachgau Christian, Peschel Dietmar, Hachmann Frank

MPK: G06F 11/32, H04L 12/24

Značky: komponentov, procesu, zisťovania, výpadku, objektoch, automatizovaného, výrobného, spôsob, technických, škôd, rozsahu, zapojených, dôsledku

Text:

...Táto úloha je podľa vynálezu riešená spôsobom podľa patentového0008 Tento spôsob na základe dát, ktoré sú kdispozícii a ktoré sú aktuálne zistované, automaticky zisťuje a rozsah priamych a nepriamych peňažných škôd, napr. v mene E, pre objekt, miestnost alebo budovu.Za týmto účelom sa vyhodnocujú závislosti postihnutých technickýchkomponentov medzi sebou navzájom. Potrebné parametre a veličiny súk dispozícii v príslušných...

Zlúčeniny ako inhibítory hepatitídy C

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3038

Dátum: 19.05.2004

Autori: Forgione Pasquale, Bordeleau Josée, Bhardwaj Punit, Bailey Murray, Ghiro Elise, Llinas-brunet Montse, Rancourt Jean, Gorys Vida, Halmos Teddy, Goulet Sylvie, Goudreau Nathalie

MPK: C07K 5/00, A61P 31/00, C07D 417/00...

Značky: hepatitidy, zlúčeniny, inhibitory

Text:

...cieľ, inhibícia ktorého môže tak blokovat vírusovú replikácíu, ako aj obnoviť odozvu interferónu buniek infikovaných HCV.0010 Vo W 0 00/09543 sa opisujú zlúčeniny vzorcav ktorom výhodným významom R 2 je nesubstituovaný alebo mono- alebo disubstituovaný chinolínový zvyšok, ako sa v ňom definuje, ako inhibítory NS 3 vírusovej proteázy hepatitídy C, enzýmu nevyhnutnému na replikáciu vírusu hepatitídy C.0011 Predkladaný vynález poskytuje...

Nový reklamný predmet a propagácia výrobku pomocou nového reklamného predmetu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9891

Dátum: 19.05.2004

Autori: Legg-bagg Gregory, Tiller Robert, Guthrie Andrew

MPK: B65D 51/28, B65D 77/04, B65D 8/00...

Značky: reklamný, propagácia, výrobků, pomocou, předmět, reklamného, předmětů, nového, nový

Text:

...aby sa zabránilo vizuálnemu zisteniu prítomnosti vnútornejkomory cez priehľadné vonkajšie steny týchto komponentov.Vjednej forme obal zahŕňa predmet ako cenu, svýhodou mobilné komunikačné zariadenie, napriklad mobilný telefón, umiestnený vo vnútornejĎalšia forma vynálezu poskytuje spôsob spotrebiteľskej propagáciefľaškovanej kvapaliny s vonkajším vzhľadom, ktorý zahŕňa nasledujúce krokyposkytnutie obalu s cenou podľa vynálezu, ktorý má...

Roztoky gemcitabínu hotové na upotrebenie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2965

Dátum: 19.05.2004

Autori: Schridde Edgar, Gimmel Stefan-peter, Merbach Bernd

MPK: A61K 31/70, A61K 47/08

Značky: roztoky, upotrebenie, hotové, gemcitabínu

Text:

...s týmitolyofilizátmi dochádzať k závažným problémom pri liečbelátky alebo mikrobiálnej kontaminácii roztoku pripraveného zKvôli rozmanitým zdrojom nebezpečenstva a chýb pri upotrebení lyofilizovanej účinnej látky na prípravu roztokov gemcitabínu bolo preto žiaduce mať k dispozícii roztoky liečivhotové na upotrebenie, V nasledujúcom texte nazývané ajAko je známe, V súčasnosti používané roztoky gemcitabínu rekonštituované z...

Glykozaminoglykány na liečenie emocionálnych dysfunkcií

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2864

Dátum: 19.05.2004

Autori: Cornelli Umberto, Mervis Ronald, De Ambrosi Luigi, Fareed Jawed, Lee John, Hanin Israel, Lorens Stanley

MPK: A61K 31/715, A61P 25/00

Značky: emocionálnych, liečenie, glykozaminoglykány, dysfunkcií

Text:

...Animal Care and Use Committee (lAUC) Loyala University Medical Center (IACUC).Glykozaminoglykánové frakcie spriememou molekulovou hmotnosťou 2400 (i 200) D(ďalej identifikované symbolom C 3) sa získali depolymerizáciou heparínu gama žiarením anáslednou frakcionáciou za získania požadovanej molekulovej hmotnosti, ako je opísane v EP 1118024, a pozostávali z vo vode rozpustného bieleho prášku. Tento sa rozpustil v pitnej vode v takej...

Obrábacie zariadenie na opracovanie hrany na čelných stranách doskovitých polotovarov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2768

Dátum: 19.05.2004

Autori: Kaser Hans, Pittrich Gerhard

MPK: B23Q 1/25, B23C 3/12

Značky: polotovarov, stranách, hrany, doskovitých, zariadenie, obrábacie, opracovanie, čelných

Text:

...na zaobľovanie predných a zadných čelných strán polotovarov, alebo tiež kapovaci agregát na odrezávanie predných a zadných0012 Príklad uskutočnenia vynálezu sa v nasledujúcom bližšie objasňuje na základe výkresov. Pritom ukazujúobr. 1 čelný pohľad na pozdĺžnu stranu doskovitého polotovaru, na ktorú je nalepená hrana, obr. 2 perspektívne znázomenie frézovacieho agregátu obrábacíeho zariadenia, obr. 3 bočný pohľad na ůézovací agregát z...

Umelý imunitný orgán

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2682

Dátum: 19.05.2004

Autori: Bushnaq-josting Hikmat, Marx Uwe, Giese Christoph, Riedel Marco

MPK: C12N 5/06, C12M 3/04, C12M 3/06...

Značky: umělý, imunitný, orgán

Text:

...zabezpečujúci dodávanie živín aodvádzanie konečných produktov metabolizmu. Použité membrány zdutých vlákien Cuprophane umožňujú prestupovať molekulárn až do veľkosti 10 kDa. V extrakapilárnom priestore obldopujúcom duté vlákna sa kultivujú bunky. Dva otvory umožňujú naočkovanie bunkami a médiom, ako aj odber. Objem extrakapilárneho modulu zdutých vlákien predstavuje približne 4,3 ml. Reaktor Tecnomouse® bol najskôr zavedený na prípravu...

Tvrdé karamely s podpornými farbivami

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1689

Dátum: 19.05.2004

Autori: Kowalczyk Jörg, Bernard Jörg, Hasslinger Bernd

MPK: A23G 3/00

Značky: podpornými, tvrdé, farbivami, karamely

Text:

...do karamelovej hmoty, dokiaľ je ešte horúca, a výsledná hmota je ihneď ochladená, takže častice s podporným farbivom nie sú kompletne rozmelnené. Nehomogénna konzistencia tvrdých karamelov podľa tohto vynálezu, ktorá je dosiahnutá touto cestou, sa potom prejaví, keď spotrebiteľ tento karamel konzumuje, zvlášť pokiaľ ho cicia, čo je značne prekvapujúce a tiež príjemne. Tvrde karamely podľa tohto vynálezu teda majú istý vizuálny...

Systém ochrany chodcov pre motorové vozidlá

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1563

Dátum: 19.05.2004

Autor: Steeg Claus-christian

MPK: G06K 9/64, B60R 21/34, B60R 21/01...

Značky: motorové, vozidla, chodcov, systém, ochrany

Text:

...Tieto pasívne bezpečnostné opatrenia, ktoré vedú konštrukčne na zväčšenie deformačnej dráhy v prípade nárazuchodca, dlhodobo ovplyvňujú dimenzovaním po prvéZo stavu techniky sú známe rôzne ochrannésystémy chodcov pre motorové vozidlá a v súčasnej dobe sa používajú, respektíve skúšajú. Používané ochranné systémy chodcovvykazujú konštrukčne podmienené rôzne správanie a schopnosť ochrany. Je napriklad navrhnuté ochranné zariadenie pre...

Peptidy upravujúce aktivitu transkripčného faktora Engrailed

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1397

Dátum: 19.05.2004

Autori: Prochiantz Alain, Volovitch Michel, Lesaffre Brigitte, Sonnier Laure

MPK: A61K 38/10, C07K 7/00

Značky: aktivitu, faktora, upravujúce, peptidy, engrailed, transkripčného

Text:

...Acad. Sci. USA, 88, 18641868, (1991) DEROSSI et al. J. Biol. Chem., 269, 14, 10444-10450, (1994) BRUGlDOU et al. Biophys. Biochem. Res. Com., 214, 685-693, (1995), ako aj v patente US 5888762,Patente US 6080724, alebo prihláške PCT WO 00/01417 alebo prihláške PCT WO 00/29427.0017 Predmetom tohto vynálezu je tiež zlúčenina obsahujúca regulačný peptid zhodný s vynálezom, spojený s peptidom obsahujúcim transdukčnú doménu, najlepšie...

Tvarový prvok pre zvukovo izolačné rolety

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1337

Dátum: 19.05.2004

Autori: Volkel Christian, Griesshammer Klaus, Bräuer Stefan

MPK: E06B 9/11

Značky: prvok, zvukovo, rolety, izolačné, tvarový

Text:

...môže byť zvukovo absorpčným materiálom vláknitý materiál. S takýmito materiálmi je možné jednoduchým spôsobom docieliť cenovo priaznivé dobre zvukovo absorpčné vlastnosti.Pritom môže byť výhodné, ak je zvukovo absorpčným materiálom rúno. Rúno sa vyznačuje veľmi dobrými zvukovo absorpčnými vlastnosťami a dobrou spracovateľnosťou.V ďalšom alternatívnom uskutočnení môže byť zvukovo izolačný prvok tvorený membránou, s výhodou z umelej hmoty. S...

Použitie estrogénnej zložky na výrobu farmaceutického prostriedku na liečenie alebo predchádzanie muskuloskeletálnej bolesti cicavca

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1308

Dátum: 19.05.2004

Autori: Coelingh Bennink Herman Jan Tijmen, Bunschoten Evert

MPK: A61P 19/00, A61K 31/565

Značky: zložky, bolesti, výrobu, liečenie, estrogénnej, prostriedku, použitie, farmaceutického, muskuloskeletálnej, predchádzanie, cicavca

Text:

...Kvôli väčšej presnosti aromatáza katalyzuje konverziu androstendiónu na estrón rovnako ako konverziu testosterónu na estradiol. Aromatáza je teda rýchlosť obmedzujúcim enzýmom na biosyntézu menovaných estrogénov. Inhibítory aromatázy sú látky schopné inhibovať katalytickú aktivitu aromatázy, ktoré sa0007 Liečenie nádorov citlivých na estrogén, ako je rakovina prsníka, inhibítormi aromatázy si získava zvyšujúcu pozornosť. Výsledky tak...

Pripevňovanie pridržiavacích čeľustí na nástrojovom prstenci pre stroj na výrobu klincov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7834

Dátum: 19.05.2004

Autor: Jensen J Rn Boie

MPK: B21G 3/00

Značky: výrobu, nástrojovom, pridržiavacích, pripevňovanie, stroj, klincov, prstenci, čelustí

Text:

...aby sa získané usporiadanie, v ktorom sú pridržiavacie čeľuste umiestnené, dalo dosiahnuť v zrkadlovej verziina spolupracujúcom nástrojovom prstencí, aby každá dvojica čeľustí mohla dobre fungovat.Jedna vývojová fáza vyššie uvedeného stroja je navyše známa zUS patentu č. 6 508 715 B 1, ktorý sa vo všeobecnosti zaoberá podobami usporiadania zodpovedajúceho spôsobu výroby klincov. Aby sa umožnilo ľahšie zovretie pridržiavacích čeľustí, sú...

Batériová skriňa

Načítavanie...

Číslo patentu: E 464

Dátum: 19.05.2004

Autori: Streuer Peter, Pietzekatis Karl-heinz

MPK: H01M 2/10

Značky: skriňa, bateriová

Text:

...batériovej šnúry dovnútra sa naproti tomu dosahuje zvieracími blokovacími prvkami nezávislými od pozdĺžne diery, kde otvorená vkladacia strana je usporiadaná v smere príslušných koncov pozdĺžne0013 Tým môže byť slučka šnúrového úseku prstencovo uzavretej batériovej šnúry s uchopovacím úsekom a šnúrovým úsekom ľahko vedená cez pozdĺžnu dieru. Prevlečenie slučky cez pozdĺžnu dieru je podstatne jednoduchšie a rýchlejšie, ako navliekanie...

Nízkoprofilový letecký záchytný systém s cievkami so zabudovanými brzdami

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13725

Dátum: 18.05.2004

Autor: Lopez Edmond

MPK: B64F 1/02

Značky: cievkami, systém, zabudovanými, nízkoprofilový, letecký, brzdami, záchytný

Text:

...hliníkových pristávacích podložiek lietadiel, a to typu dostupného na využitie pri stavbe dočasných pristávacich plôch alebo môžu mať inú formu vhodnej konštrukcie. V aplikáciách, v ktorých je vhodnou možnosťou inštalácia do zeme, je obmedzená výška systému kompatibilná s plytkým výkopom. Zákrytové panely je možné umiestniť na úroveň terénu a lietadlo ich môže podla potreby prechádzať.0012 Záchytný systém zobrazený na obrázku 1 môže...

Zariadenie na zavesenie a ovládanie skladacích dvier

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6362

Dátum: 18.05.2004

Autor: Tarrega I Lloret Miguel Angel

MPK: E06B 3/32, E05D 15/06, E05D 15/26...

Značky: zariadenie, zavesenie, ovládanie, skládacích, dvier

Text:

...zúženého otvoru, orientovaného smerom nadol a vymedzujúceho dve bočné valivé dráhy pre príslušné vozíky,obsahuje na svojej hornej strane a stredových vetvách dve vertikálne a symetrické priehradky, tvoriace kanál pre pár koliesok alebo ložísk s vertikálnou osou, ktorými je vozíkvybavený na svoje primerané centrovanie.0011 Pojazdný vozík má ďalej stredový a vertikálny otvor, v ktorom je uložené puzdro s vnútorným závitom vybavené...

Spojovací systém skladacích dvier

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6317

Dátum: 18.05.2004

Autor: Tarrega I Lloret Miguel Angel

MPK: E05D 5/00, E05D 7/04

Značky: skládacích, spojovací, systém, dvier

Text:

...dverových závesov spolupracujúcich na dverách, tieto lopatky sú vybavené na svojich okrajoch naproti dverovému závesu hlavou,ktorá má konštantný profil, ktorý je vhodný tvarom a veľkosťou na to, aby bol spojený spôsobom pero a drážka so zodpovedajúcimzarážaním pod tlakom v spolupráci s párom skrutiek (E pretinajúcich uvedenú hlavu tlačiacu proti dnu profilu,presnejšie medzi párom pozdĺžnych rebier, ktoré sú permanentne zablokovane...

Cylinder zámky s kľúčom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3563

Dátum: 18.05.2004

Autori: Wollweber Peter, Ketzler Norman, Braun Peter

MPK: E05B 19/00, E05B 27/00

Značky: cylinder, zámky, kľúčom

Text:

...sú na vrúbkovanie oproti stavu techniky viac ako jedna riadiaca stopa prebiehajúce okrem seba v smere zasunutie kľúča, ktoré vyžadujú zodpovedajúce čapy nastavovacieho količka v cylindri zámky. Každá riadiaca stopa nemusi mať rovnakú výškovú úroveň, ale i tu môžu byt dané rozdiely, čo vedie k zvýšeniu možností obmien zámky. Správne usporiadanie čapovnastavovacieho kolíčka je dané iba vtedy, keď sú všetky čapy nastavovacieho kolíčka voči...

Nové 3,3-dimetyl-5-kyanobenzoxepínové deriváty vhodné na prípravu 5-formylbenzoxepínových derivátov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2943

Dátum: 18.05.2004

Autori: Brunet Michel, Le Borgne Guy

MPK: C07D 313/00

Značky: 5-formylbenzoxepínových, derivátov, deriváty, 3,3-dimetyl-5-kyanobenzoxepínové, přípravu, vhodné, nové

Text:

...(C 1-C 5)aIkyIovou skupinou alebo pripadne halogénovanou (C 1-C 5)alkoxyskupinou prípadne halogénovanej (C 1 C 1 e)alkylovej skupiny prípadne halogénovanej (C 1-C 15)alkoxyskupiny (C 3 C 1 o)arylu, (C 5-C 1 g)aryI(C 1-C 5)alkyIu, (Ce-Cmaryloxyskupiny, (Ca-Cmcykloalkylu,(Cg-Cmcykloalkenylu, (Ca-C 1 z)cykloalkyloxyskupiny, A (C 3 C 1 gcykloalkenyloxyskupiny (Ca-Cmaryloxykarbonylu alebo (Cs-Cmarylkarbonylu v ktorých arylové, cykloalkylové a...

Balík kotúčov izolačného pásu vláknitého materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1314

Dátum: 18.05.2004

Autor: Vantilt Pierre

MPK: B65D 75/38, B65B 11/00, B65B 25/14...

Značky: izolačného, materiálů, pásu, balík, vláknitého, kotúčov

Text:

...počiatočná0009 Zvláštnou výhodou tohto balíka je to, že kotúče sú zabalené nielen na obvode, ale aj po celej ich dĺžke tak, že ich okraje sú udržiavané stlačené potahom. Kotúče sa nedeformujú dotvarov cievky, ktoré vyžadujú väčšiu plochu na palete a teda priskladovaní a transporte. Kotúče sú pozdĺžne odolnejšie, celé balenie je vzhľadom na kríženie obalovej fólie a poťahu lepšie a pravidelnejšie.0010 Účinkom obidvoch nepretržitých tlakov v...

Radiálne axiálne ložisko

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1233

Dátum: 18.05.2004

Autor: Gresley Ross

MPK: F16C 19/00

Značky: ložisko, radiálně, axiálně

Text:

...využití vopred daného konštrukčného priestoru dosiahne maximálna nosnost v radiálnom a v axiálnom smere.Rozhodujúca výhoda usporiadania ložiska podľa vynálezu spočíva V tom, že musí byt dosiahnuté súčasné zachytávaniekonštrukčnom priestore. Špeciálnym usporiadaním a vytvorením valivých telies radiálneho ložiska a axiálneho ložiska je kombinovaná ložisková konštrukčné jednotka upevnená ako V axiálnom, tak v radiálnom smere valcovým...

Obal so závesom vyrobený v jednom kuse

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14421

Dátum: 18.05.2004

Autor: Salice Giuseppe

MPK: B65D 43/16

Značky: závesom, jednom, vyrobený

Text:

...byť aj zaoblená.0029 Spojovací prvok 30 je pripojený k pološkrupine 4 v blízkosti alebo v podstate v jednej rovine s okrajom 32 hrdla 14 a spojovací prvok 30 a je pripojený k pološkrupine 2 v podstate v blízkosti alebo v jednej rovine s obrysmi ústia uvedenej pološkrupiny.0030 V prípade obalu v uzavretej konfigurácii stredné prvky 22 a 22 a ležia oproti stenám pološkrupín. Vtejto uzavretej konñgurácii sú tenkostenné závesy 24, 26 a 24 a, 26...