Zverejnene patenty 10.11.2004

Optimalizovaná expresia HPV 58 L1 v kvasinkách

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7072

Dátum: 10.11.2004

Autori: Jansen Kathrin, Wang Xin-min, Bryan Janine, Schultz Loren, Brownlow Michelle

MPK: C07K 14/005, A61K 39/12, A61K 48/00...

Značky: kvasinkách, expresia, optimalizovaná

Text:

...vakcín pre HPV infekcie a0006 Tobery, T. W. a spol. (2003) opisujú porovnanie medzi dvomi typmi vakcín na indukciu HPVl 6 L 1-špecifických humorálnych imunitných odpovedí makakovia boli imunizovaní buďDNA vektorom kódujúcim HPV 16 L 1 , kvasinkami produkovaným HPV 16 L 1 alebo kvasinkami produkovanými HPV 16 L 1 El/E 2/E 7 chimérnymi vírusu sa podobajúcimi časticami (str. 1541,stĺpec na pravej strane, posledný odstavec). Bolo zistené, že L...

Zariadenie na tvarovanie lisovaním, spôsob tvarovania lisovaním, počítačový program, a záznamové médium

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6537

Dátum: 10.11.2004

Autori: Kuwayama Takuya, Uenishi Akihiro, Niwa Toshiyuki, Kuriyama Yukihisa, Suzuki Noriyuki, Yamagata Mitsuharu

MPK: B21D 22/20, B21D 24/00, G05B 19/00...

Značky: lisováním, tvarovanie, program, zariadenie, spôsob, tvarovania, počítačový, záznamové, médium

Text:

...na povrchu,napríklad takými, ako je množstvo oleja alebo podobne, vopred, pričom zodpovedajúcou silou na pridržiavanie polotovaru je sila, na základe ktorej sazíska predpísané kvalita lisovania a určovanie zodpovedajúcej sily napridržiavanie polotovaru podľa skutočných fyzikálnych veličín ne základe vyššie opísanej závislosti. 0007 V patentových dokumentoch 2 e 3 sú zverejnené prostriedky, prostredníctvom ktorých se nestavujú podmienky...

Spôsob na riadenie doručovania správ v telekomunikačnej sieti pri zvláštnom zohľadnení viacprístrojových konfigurácii

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6209

Dátum: 10.11.2004

Autori: Dennert Thomas, Götz Günter

MPK: H04W 4/12

Značky: zvláštnom, viacprístrojových, správ, zohľadnení, doručovania, telekomunikačnej, sietí, spôsob, konfigurácií, riadenie

Text:

...napojenému identifikačnému čipu, celkom alebo čiastočne synchrónne alebo s malým časovým oneskorením predávajú ďalším koncovým prístrojom, ktoré sú priradené tomuto účastníkovi, pripadne na ne napojenému identifikačnému čipu (napr. GSM SlM, UMTS USlM. Vďaka tomu je možné, že viacero koncovým prístrojom, napríklad hlavnému a vedľajším prístrojom účastníka, môže byt v databáze, ktorá je zriadená bud v centrálnej SS 7 routovacej funkcii (systém...

B-laktámy na liečbu chorôb CNS

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4786

Dátum: 10.11.2004

Autori: Alvaro Giuseppe, Di Fabio Romano, Mattioli Lucia, Giovannini Riccardo, Tranquillini Maria Elvira, Paio Alfredo

MPK: A61K 31/4427, A61P 25/00, C07D 401/00...

Značky: b-laktámy, liečbu, chorôb

Text:

...heterocyklickú skupinu alebo 5 až 6 člennú heteroarylovú skupinu. kde uvedené skupiny sú pripadne substituovane l až 3 skupinami nezávisle vybranými z trifluórmetylu. CM alkylu,hydroxy, kyano, CM alkoxy, trífluórrnetoxy, halogénu alebo S(O)qCM alkylu- R 9 znamená vodilg halogén. C 3. cykloalkyl, hydroxy, nitro, kyano alebo CM alkyl prípadne substituovaný jednou alebo dvoma skupinami vybranými z halogćnu, kyano hydroxy alebo CM alkoxyo R 10...

Valcový nosič na uloženie vymeniteľného tlačiarskeho návleku a spôsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3202

Dátum: 10.11.2004

Autor: Schepers Hans-georg

MPK: B41F 27/00

Značky: nosič, výroby, spôsob, válcový, vyměnitelného, uloženie, návleků, tlačiarskeho

Text:

...práve tak komfortný, ako doteraz známe nosiče s vankúšom tlakového vzduchu, takže v tomto ohľade nemusiabyť urobené žiadne kompromisy. Na to je bez problémov možné nosičkonštruovať dokonale rotačne symetricky, takže je tiež zaručené dobré otáčanie bez hádzania tak pre nosič samotný, ako aj pre kombináciu nosiča a tlačiarskeho návleku. Vzájomné otáčanie nosiča a tlačiarskeho návleku je spoľahlivo vylúčené trecím stykom medzi rozpínavým...

4-Biarylyl-1-fenylazetidín-2-óny

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2636

Dátum: 10.11.2004

Autori: Martinez Eduardo, Barden Timothy, Yorgey Peter, Currie Mark, Antonelli Stephen, Zimmer Daniel, Lundrigan-soucy Regina, Yang Jing-jing, Schairer Wayne, Talley John, Cali Brian

MPK: C07D 205/00, A61K 31/397, A61P 3/00...

Značky: 4-biarylyl-1-fenylazetidín-2-óny

Text:

...-CN, CF 3, nitroskupiny, -SH,-S-nižšieho alkylu, aminoskupiny, alkylaminoskupiny, dialkylatninoskupiny, aminosulfonylu, alkylarninosulfonylu, dialkylaminosulfonylu, alkylsulfonylu, arylsulfonylu, acylu,karboxyskupiny, alkoxykarbonylu, karboxyalkylu, karboxamidoskupiny, alkylsulfoxidu,acylaminoskupiny, amidinoskupiny, -P 03 H 2, -SO 3 H, -B(0 H), cukru, polyolu, glukuronidu a karbamátu cukruR 4 reprezentuje jeden, dva, tri alebo štyri zvyšky...

Páska na viečko inhalátora

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2362

Dátum: 10.11.2004

Autor: Bunce Martin

MPK: A61M 15/00

Značky: páska, inhalátora, viečko

Text:

...tesne k inhalátoru.0007 Pri výhodnom uskutočnení predmetného vynálezu je viečko (2) pripojené klzným usporiadaním (4) na pásku (3). Môže teda kĺzať sem atam medzi zarážkami. Miera možného pohybu by mala byt dostatočná na to, aby viečku (2) umožňovala spočínúť v polohe, V ktorej úplne zakrýva ústie (5), ale zároveň mu umožňovala skĺznuť mimo telesa (7) tak, aby bolo páske umožnené pootočiť sa smerom dole od základne (6) hlavného telesa (7)...

Čistiace zariadenie na umiestnenie na povrch vystavený vplyvu počasia

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2126

Dátum: 10.11.2004

Autor: Weber Hugo

MPK: E04D 13/00

Značky: čistiace, povrch, zariadenie, vystavený, vplyvu, umiestnenie, počasia

Text:

...že je potrebná optimálna kombinácia medzi zachytenou a nahromadenou vlhkostou a reakčnou plochou kovu, najmä medi, ktorá je k dispozícii, pričom doplnkovo je potrebnépostarať sa o to, že sú potrebné i dostatočné možnosti odtekania v medziobdobí nahromadenej kvapaliny, keď dôjde k novému prívodu vody, teda novému dažďu. To je možné vtedy, ak je k dispozícii viac vrstiev - aspoň dve - S kovovým povrchom, medzi ktorými môže vzniknúť zásobník...