Archív za 2003 rok

Strana 18

Transdermálne dodanie fentanylu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10034

Dátum: 29.10.2003

Autori: Miller Kenneth Ii, Bhatia Kuljit Singh, Govil Sharad

MPK: A61K 9/70, A61K 31/445

Značky: transdermálne, fentanylu, dodanie

Text:

...vynálezom.0027 Obrázok 18 je vertikálny priečny rez jedného uskutočnenia Iaminátu odliatku suspenzie v súlade s vynálezom.0028 Obrázok 2 je grafom, porovnávajúcim rýchlosť transderrnálneho dodania fentanylu in vitro v pripade zariadenia na báze zmesi suspenzii podľa vynáiezu na 3 dni, rekryštalizovaného zariadenia na báze zmesi suspenzii na 3 dni a transdermálnej náplasti Duragesic.0029 Obrázok 3 je graf, porovnávajúci rýchlosť...

Vylepšené zariadenie na odporové zváranie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2601

Dátum: 29.10.2003

Autor: Martin Gonzalez Ignacio

MPK: B23K 11/00, B23K 11/14

Značky: vylepšené, zváranie, odporové, zariadenie

Text:

...je výhodne chladená vzduchom cez niekoľko otvorov alebo drážok, okolo ktorých môže nútene cirkulovat vzduch, napríklad za účelom vyvarovania sa vyliatiu kvapalín na lisovnicu. Bolo tiež zabezpečené, že v pripade, napriklad pri extrémnom použití, keď sa vytvorí veľké množstvo tepla v elektróde, je všetko chladenie vykonávané tekutinou, ktorou je voda alebo vhodné chladiace kvapaliny. Tyč je napojená na teleso elektródy pevným alebo posuvným...

Držiak na nápoje

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6418

Dátum: 28.10.2003

Autor: Wagner Jörg

MPK: B60N 3/10

Značky: držiak, nápoje

Text:

...spĺňa vyššie uvedené požiadavky.0006 Na tento účel sa podľa tohto vynálezu poskytuje držiak na nápoje so znakmi uvedenými v nároku 1. Ked sa má držiak na nápoje zapustit do podložky, potom je možné spony uložit spolu naplocho tak, že ich obrys nevystupuje cez kryt. Kryt môže byt vyhotovený ako veľmi malý tak, že je opticky nenápadný.0007 Výhodné uskutočnenie vynálezu vyplýva z nižšie uvedeného vedľajšieho nároku.0008 vynález bude následne...

Stroj na miešanie a extruziu plastických materiálov na báze gumy a silikónu a spôsob miešania a extruzie týchto materiálov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5455

Dátum: 28.10.2003

Autor: Colombo Ubaldo

MPK: B29B 7/02, B01F 7/02, B29C 47/38...

Značky: silikónu, miešania, materiálov, stroj, extrúzie, miešanie, plastických, spôsob, týchto, extruziu, báze

Text:

...uzatvorenie výpuste po dobu miešania, ale zároveň sa môže príruba aj ľahko demontovať, aby sa umožnil prechod extrudovaného materiálu po jeho dostatočnom zrniešaníPodľa jedného zvyhotovení je zaslepovacia príruba iba nasadená na čapy na skrutkovej skrini 2. V inom vyhotovení sa môže kyvne uložiť na jednej strane a uzatvorenom na druhej strane potom ñxovať.Vďaka tomuto konštrukčnćmu vyhotoveniu bolo možno zostaviť celkom neobvyklým a...

Automatický ventil

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3234

Dátum: 28.10.2003

Autori: Nakayama Joey, Peterson Daniel, Swisher Rork, Prokop Gary, Hand James, Fournie Glenn, Shia Benedict, Coon Robert, Hanlon James

MPK: A61F 7/00

Značky: ventil, automatický

Text:

...trubice, za účelom umožnenia nasávania atmosférického vzduchu cez ventilovú dutú trubicu do nasávacejdutej trubice. Tok atmosférického vzduchu zmierňuje množstvonasávania a toku počas odsávania. Zavádzané živiny alebo lieky prechádzajú nadol nasávacou dutou trubicou a ventilačná trubica je zovretá, alebo zapchaná. Následne je na uvoľnenie ventilačnej dutej trubice využitý stlačený vzduch.0007 Proximálny koniec nazogastrickej trubice...

Deriváty močoviny ako antagonisty IL-8 receptora

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9644

Dátum: 28.10.2003

Autori: Busch-petersen Jakob, Widdowson Katherine, Palovich Michael

MPK: A61K 31/495, A61P 25/00, C07D 295/26...

Značky: močoviny, antagonisty, receptora, deriváty

Text:

...heteroatóm, vybraný z O, N a SR 5 a R 7 sú vzájomne nezávisle vodík alebo C 11 alkyl, heteroaryl, aryl, alkylaryl. alkylmheteroalkyl,alebo R 5 a R 7 spoločne s dusíkom, ku ktorému ú viazané tvoria 5 až 7 členný kruh, ktorý môže obsahovať ďalší heteroatóm. vybraný z kyslíka, dusíka alebo síry a ktorý môže byt voliteľne substituovanýY je vodík halogén nitro kyano haiogénom substituovaný C 1.10 alkyl C 11 oaIkyl Czaoalkenyl Cmoalkoxy haiogénom...

Polyamidy

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2669

Dátum: 28.10.2003

Autori: Demeter Jürgen, Krempel Kurt, Winterling Helmut

MPK: C08G 69/00

Značky: polyamidy

Text:

...polyadícia.Takéto polyamidy je možné získať spôsobmi samo o sebe známymi, ako sú napríklad opísané v DE-A-14 95 198, DE-A-25 58 480. EP-A-129 196 alebo v Polymerízation Processes, Interscience, New York, 1977, strany 424-467, najmä na strane 444 až 446, z monomérov, ktoré sú zvolené zo skupiny obsahujúcej Iaktámy,omega-aminokarboxylové kyseliny, nitrily omega-aminokarboxylových kyselín, amídy omega-aminokarboxylových kyselín, soli...

Držiak nápojov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2649

Dátum: 28.10.2003

Autori: Wagner Jörg, Weber Andreas

MPK: B60N 3/10

Značky: nápojov, držiak

Text:

...mechanizmus je vo všeobecnosti známy, takže nie je potrebné ho ďalej vysvetľovať. Zatlačenim na veko 16 sa blokovací mechanizmus uvoľní, takže veko 16 sa premiestni do rozloženej polohy (pozrite obrázok 4). Aby sa toto neuskutočnilo náhle, je na veku 16 umiestnená ozubená tyč 22 a na podstavci je umiestnené ozubené koleso 24, ktoré zaberá do ozubenej tyče 22, a sice na dvoch vzájomne protiľahlých stranách, čim je zaistené symetrické...

Držiak nápojov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2391

Dátum: 28.10.2003

Autor: Wagner Jörg

MPK: B65D 1/00

Značky: nápojov, držiak

Text:

...ktorý spĺňa vyššie uvedené požiadavky.Na tento účel je podľa vynálezu navrhnutý držiak nápojov so znakmi podľa nároku l. Držiak nápojov môže byť úplne zapustený do palubnej dosky, takže v spustenom stave nie je nápadný. Rám môže napríklad obkolesovať výstup vzduchu z vetráku, takže prúd vzduchu vystupujúci z tohto môže zohrievať alebo chladiť nádobku postavenú V držiaku nápojov.Výhodné zlepšenia vynálezu vyplývajú zo závislých nárokov.Vynález...

Spojovací styčník pre škrupinové prvky

Načítavanie...

Číslo patentu: E 998

Dátum: 28.10.2003

Autor: Bednarski Piotr

MPK: B62D 25/20, B62D 27/00

Značky: styčník, škrupinové, prvky, spojovací

Text:

...ale silovým spojom prostredníctvom nástrojazavedeného do frontálne otvorenej koncovej oblasti priečneho nosníka, pričom tento nástroj rozpína koncovú oblasť radiálne smerom von, a tým ju spája s pozdĺžnym nosníkom V oblastiV US patentovom dokumente 2,009,963 sa napokon popisuje V podstate dvojrozmerný rám vozidla pozostávajúci z dvoch pozdĺžnych nosníkov a odlišných priećnych nosníkov. riečne nosníky sú na svojich koncoch krížom...

Držiak nápojov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8042

Dátum: 28.10.2003

Autor: Wagner Jörg

MPK: B60N 3/10

Značky: držiak, nápojov

Text:

...výške povrchu podkladu 5. V tomto staveje možné do fixačného krúžku 16 vložiť prvú nádobku 12. Druhým zatlačením na nosník 14 sa tento z podkladu 5 ďalej vysunie smerom nahor, takže sa z podkladu 5 vysunie druhý fixačný krúžok 20(pozrite obrázok 3). Fixačný krúžok 16 je teraz možné spolu s dnovým dielom 18 pootočiť v relácii k druhému fixačnému krúžku 20 do druhej polohy (pozrite obrázok 4), v ktorej sa pNý fixačný krúžok 16 a dnový diel 20...

Komutátor pre elektrický stroj a spôsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5153

Dátum: 27.10.2003

Autor: Potočnik Jože

MPK: H01R 43/06, H01R 39/00

Značky: spôsob, komutátor, stroj, výroby, elektricky

Text:

...tvarovo, a to základňu nosného telesa aochranný povlak proti plazivým prúdom, pričom ochranný povlak proti plazivým prúdom otvorený radiálne smerom von, majúci izolačné povrchy zaťažené plazivým prúdom, je usporiadaný medzi vodičovými segmentmi a skladá sa z prvej formovacej hmoty, ktorá je odolnejšia proti plazivým prúdom ako druhá formovacia hmota základne nosného telesa. Podstatné podľa predloženého vynálezu je teda predovšetkým, že...

Kompozície obsahujúce olefíny substituované fluórom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11918

Dátum: 27.10.2003

Autori: Wilson David, Singh Rajiv, Pham Hang, Thomas Raymond

MPK: C09K 5/04

Značky: fluórom, kompozície, olefiny, obsahujúce, substituované

Text:

...Výraz nehorľavý, ako sa používa v tomto dokumente,sa vzťahuje na zlúčeniny alebo kompozície, o ktorých sa zistilo, že sú nehorľavé, ako sa stanovuje v súlade s ASTM normou E-681 z roku 2002, ktorá je v tomto dokumente pripojená ako odkaz. Žiaľ, mnohé HFC, ktoré by inak mohli byt vhodné na použitie v chladiacich kompozícíách,nie sú nehorľavé. Napríklad fluóralkán diíluóretán (HFC-l 52 a) a fluóralkén l,l,l-trifluórpropén(HFO-l 243 zf) sú oba...

Spôsob zlepšenia mechanizmov QoS pri prideľovaní šírky pásma v CDMA mobilných komunikačných systémoch

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4288

Dátum: 27.10.2003

Autor: Kleo Rémi

MPK: H04Q 7/38

Značky: spôsob, systémoch, komunikačných, zlepšenia, prideľovaní, pásma, mobilných, mechanizmov, šířky

Text:

...je akceptované, že šírka pásma jestvujúcich spojení môže prípadne byt obmedzovaná vo vopred stanovenom rozmedzí. Na tento účel je pre každéspojenie vytvorený takzvaný QoS deskriptor, ktorý stanovuje, o koľko smie byt v prípade potreby znížená šírka pásma priradená tomuto spojeniu.0007 Úloha vynálezu spočíva vposkytnutí spôsobu pre zlepšenie mechanizmov Quality of Service QoS pri prideľovaní šírky pásma v CodeDivision Multiple Access CDMA...

Prostriedky s kontrolovaným uvoľňovaním

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4199

Dátum: 27.10.2003

Autori: Rahmouni Miloud, Ouadji-njiki Patricia Laure, Smith Damon, Lenaerts Vincent, Gervais Sonia, Ouzérourou Rachid, Bacon Jonathan

MPK: G01R 1/00

Značky: uvoľňovaním, prostriedky, kontrolovaným

Text:

...najmenej jednu aminoskupinu,a tieto sú vhodne zabudované vo forme napríklad soli kyseliny chlorovodíkovej.Výhodne je rýchlosť uvoľñovanía látky z poťahovej vrstvy najmenej dvakrát vyššia ako rýchlosť uvoľñovanía látky zjadra. Možné sú aj ďalšie relatívne rýchlostí rýchlosť uvoľñovanía látky z poťahovej vrstvy môže byť najmenej trikrát vyššia ako rýchlosť uvoľñovanía látky zjadra rýchlosťuvoľňovania látky z poťahovej vrstvy može byt až...

Prostriedky s postupným uvoľňovaním obsahujúce tramadol s 24-hodinovou účinnosťou

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3782

Dátum: 27.10.2003

Autori: Smith Damon, Ouzérourou Rachid, Rahmouni Miloud, Lenaerts Vincent, Gervais Sonia, Bacon Jonathan, Ouadji-njiki Patricia Laure

MPK: A61K 9/20

Značky: postupným, účinnosťou, obsahujúce, prostriedky, 24-hodinovou, uvoľňovaním, tramadol

Text:

...Autori uvádzajú podobné nepriaznivé účinky ujednotlivcov v oboch liečených skupinách. V Tabuľke 2 Adler a další uvádza, že v skupine liečenej raz denne sa vzdalo kvôli nepriaznivým účinkom väčšie percento ľudí ako tých, ktorí boli v druhej liečenej skupine.Bodalia a další, supra, uvádzajú porovnateľný stupeň znášanlivosti pri dávkach 150 mg raz denne, 200 mg raz denne a troch dávkach po 50 mg tramadolového prostriedku s normálnym...

Spôsob a zariadenie na realizáciu kvalifikovaného elektronického podpisu (QES) pomocou mobilného komunikačného koncového prístroja

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3707

Dátum: 27.10.2003

Autor: Stahl Hans-joachim

MPK: H04L 9/32

Značky: qes, prístroja, pomocou, zariadenie, komunikačného, mobilného, spôsob, kvalifikovaného, elektronického, realizáciu, koncového, podpisu

Text:

...si obe tieto hodnoty rovné, sú dáta m autentické (S 8). Pokiaľ súrozdielne, dáta m nie sú autentické (S 9).0006 Ako je to opísané napr. vo W 0 02/28005 A, v online médiách, ako je napr. e-mail alebo prenos dátových súborov pomocou osobného počítača (PC),QES sa dodnes používa zasunutím Smart Card karty do periférneho terminálu na čítanie kariet, ktorý je spojený s PC, a zadaním osobného identifikačného čísla (PIN) podľa principu, že držanie...

Kompozície obsahujúce fluórsubstituované olefíny

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10304

Dátum: 27.10.2003

Autori: Thomas Raymond, Pham Hang, Wilson David, Singh Rajiv

MPK: C08J 9/14

Značky: kompozície, olefiny, obsahujúce, fluórsubstituované

Text:

...na životné prostredie v dôsledku zvýšeného využívania fosílnych palív vyplývajúceho zo zvýšeného d 0 py 1 u po elek trickej energií.Okrem toho sa pri náhradách CFC chladív zvyčajne považuje za žíaduce, aby boli účinné bez väčších technických zmien v obvyklej technológii parnej kompresie, ktorá sa vsúčasnostiĎalšou dôležitou vlastnosťou pri mnohých aplikáciách je horľavosť. To znamená, že pri mno hých aplikáciách, zahŕňajúcich obzvlášť...

Zariadenia na vytváranie, ukladanie a vydávanie tepla do vyhrievaného priestoru

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2066

Dátum: 27.10.2003

Autor: Eberl Karl

MPK: F24C 1/00

Značky: priestoru, vytváranie, zariadenia, tepla, vyhrievaného, vydávanie, ukladanie

Text:

...na VýľVáľaľlĺea Ukladanie a VYdáVanĺe tepla do vyhrievaného priestoru, u ktorého by sa vyššie uvedeným nedostatkom dalo zabrániť, ktoré vykazuje vyslovene vysokú účinnosť a sťičasne veľmi nízke prevádzkové náklady, ktoré čo najviac znižuje teplotu spalín, takže nedochádza kveľkým tepelnýmstratáin, takže sa môže priemer odťahového potrubie podstatne zmenšiť a tým sa podstatnezvýši možnosti použitia, a ktoré je zvlášť konštrukčne...

Spôsob prípravy chinóndiimínu

Načítavanie...

Číslo patentu: 283682

Dátum: 27.10.2003

Autor: Lohr Raymond

MPK: C07C 50/04

Značky: spôsob, chinóndiimínu, přípravy

Zhrnutie / Anotácia:

Opisuje sa spôsob prípravy chinóndiimínov, kde fenyléndiamínová zlúčenina môže byť konvertovaná s vysokou selektivitou na zodpovedajúci chinóndiimín reakciou fenyléndiamínu s peroxidom vodíka v prítomnosti katalyzátora.

Spôsob výroby N-(amino-4,6-dihalogénpyrimidín)formamidov

Načítavanie...

Číslo patentu: 283681

Dátum: 27.10.2003

Autori: Saikali Elie, Brieden Walter

MPK: C07D 239/48

Značky: výroby, spôsob, n-(amino-4,6-dihalogénpyrimidín)formamidov

Zhrnutie / Anotácia:

Opísaný je spôsob výroby N-(amino-4,6-dihalogénpyrimidín)formamidov všeobecného vzorca (I) alebo (II), kde X znamená atóm halogénu. Východiskovou látkou je 2,5-diamino-4,6-dihalogénpyrimidín všeobecného vzorca (III), kde X má uvedený význam, alebo jeho soľ, na ktorú sa pôsobí kyselinou mravčou.

Zariadenie na prepravu kvapalín

Načítavanie...

Číslo patentu: 283680

Dátum: 27.10.2003

Autor: Bergendi Štefan

MPK: B67D 5/54

Značky: kvapalín, prepravu, zariadenie

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie na prepravu kvapalín z vyššie položeného miesta do nižšie položeného miesta cez výškové prekážky pozostávajúce z nasávacej časti, výtokovej časti, prepravného potrubia (5) a tlakového zariadenia (1), pričom nasávacia a výtoková časť sú spojené prepravným potrubím (5), výtoková časť je vybavená najmenej jedným vypúšťacím otvorom (15) a nasávacia časť je vybavená najmenej jedným napúšťacím otvorom (12) a spojkou prispôsobenou na...

Deriváty sulfonylmočoviny

Načítavanie...

Číslo patentu: 283679

Dátum: 27.10.2003

Autori: Dombroski Mark Anthony, Eggler James Frederick

MPK: C07C 311/54, A61K 31/64

Značky: deriváty, sulfonylmočoviny

Zhrnutie / Anotácia:

Opisujú sa substituované deriváty sulfonylmočoviny. Tieto deriváty sú užitočné na liečenie zápalov kĺbov, centrálneho nervového systému, gastrointestinálneho traktu, endokardia, perikardia, pľúc, očí, uší, kože a urogenitálneho systému. Opisujú sa najmä aryl- a heteroarylsubstituované sulfonylmočoviny, ktoré sú užitočnými inhibítormi spracovania a uvoľňovania interleukínu-1alfa a interleukínu-1beta.

Substituované indánové a dihydroindolové zlúčeniny, farmaceutický prostriedok s ich obsahom a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 283678

Dátum: 27.10.2003

Autori: Perregaard Jens Kristian, Bang-andersen Benny, Dancer Robert, Mikkelsen Ivan, Pedersen Henrik

MPK: A61K 31/495, A61K 31/455, A61K 31/44...

Značky: substituované, použitie, farmaceutický, zlúčeniny, prostriedok, obsahom, dihydroindolové, indánové

Zhrnutie / Anotácia:

Opisujú sa substituované indánové alebo dihydroindolové zlúčeniny všeobecného vzorca (I), v ktorom A je indol. Ďalej je opísaný farmaceutický prostriedok s vysokou afinitou k D4 receptorom a tiež aj použitie na liečenie pozitívnych alebo negatívnych symptómov schizofrénie, ďalších psychóz, anxióznych stavov, ako je všeobecne úzkosť, panické stavy a obsedantné kompulzívne stavy, depresie, závislosti od alkoholu, porúch ovládania vzruchov, stavov...

Použitie dipeptidu R’-Glu-Trp-R” na liečenie neovaskularizácie

Načítavanie...

Číslo patentu: 283677

Dátum: 27.10.2003

Autori: Green Lawrence, Blasecki John

MPK: A61K 38/05

Značky: použitie, liečenie, neovaskularizácie, dipeptidů, r'-glu-trp-r

Zhrnutie / Anotácia:

Použitie dipeptidu R'-Glu-Trp-R'', analógu dipeptidu R'-Glu-Trp-R'' alebo ich farmaceuticky prijateľnej soli na výrobu farmaceutického prostriedku na inhibíciu neovaskularizácie v subjekte, pričom R' a R'' chýbajú alebo znamenajú zvyšok nezávisle vybraný zo skupiny, ktorá obsahuje amid, imid, ester, anhydrid, éter, metyl-alkyl, etyl-alkyl ester, alkylovú skupinu a arylovú skupinu, kde R' môže znamenať aj amidovú väzbu medzi amínom uvedeného Glu...

Spôsob pretlačovania profilovej tyče alebo podobných telies z valcového polotovaru a zariadenie na vykonávanie tohto spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 283676

Dátum: 27.10.2003

Autori: Ames Adolf, Hodel Ulf, Wömpner Diethelm, Rotzinger Gregor

MPK: B21C 33/00, B21C 35/04, B21C 23/01...

Značky: válcového, vykonávanie, pretlačovania, spôsob, podobných, tohto, profilovej, polotovarů, telies, zariadenie, spôsobu, tyče

Zhrnutie / Anotácia:

Pri spôsobe pretlačovania profilovej tyče alebo podobných telies z valcového polotovaru (24) vedeného v úložnej diere (22) úložnej nádoby (18) a privádzaného lisovníkom (16) v smere (x) lisovania do tvarovacieho otvoru pretlačovacej matrice (32) sa pred vstupom valcového polotovaru (24) do tvarovacieho otvoru valcový polotovar (24) vysunie z úložnej nádoby (18) o presahovú dĺžku (t), potom sa takto vznikajúci čelný kotúč (48) voľného konca...

Použitie R(+)-N-propargyl-1-aminoindánu

Načítavanie...

Číslo patentu: 283675

Dátum: 27.10.2003

Autori: Sterling Jeffrey, Veinberg Alex, Yellin Haim, Levy Ruth, Youdim Moussa, Finberg John, Lerner David

MPK: A61K 31/135

Značky: r(+)-n-propargyl-1-aminoindánu, použitie

Zhrnutie / Anotácia:

Použitie R(+)-N-propargyl-1-aminoindánu alebo jeho farmaceuticky prijateľnej soli na výrobu liečiva na liečenie mŕtvice u subjektu.

Spôsob hydrogenácie nitrilových zlúčenín zahŕňajúci filtráciu trojfázovej reakčnej zmesi

Načítavanie...

Číslo patentu: 283673

Dátum: 27.10.2003

Autori: Perrona Philippe, Sever Lionel

MPK: B01J 38/00, B01J 8/00, B01D 61/14...

Značky: reakčnej, zahŕňajúci, zlúčenín, trojfázovej, filtráciu, spôsob, nitrilových, hydrogenácie, zmesí

Zhrnutie / Anotácia:

Opisuje sa spôsob filtrácie trojfázovej reakčnej zmesi, obsahujúcej kvapalnú fázu, nerozpustnú pevnú katalytickú fázu a plynnú fázu. Hlavne vynález spočíva v tom, že sa vykoná tangenciálna filtrácia na membránovom filtri aspoň časti trojfázovej reakčnej zmesi obsahujúcej kvapalnú fázu, v ktorej sa nachádzajú nitrilové funkcie, plynnú fázu obsahujúcu vodík a katalytickú pevnú fázu obsahujúcu Raneyov nikel a/alebo kobalt alebo kovový katalyzátor...

Purifikačný postup na prípravu vysoko čistého cyklosporínu A

Načítavanie...

Číslo patentu: 283672

Dátum: 27.10.2003

Autori: Deák Lajos, Makó Györgyné, Nagyné Árvai Edit, Miskolczy Istvánné, Kéri Vilmos

MPK: C07K 7/64

Značky: cyklosporinů, postup, purifikačný, vysoko, čistého, přípravu

Zhrnutie / Anotácia:

Postup chromatografického čistenia cyklosporínu A zo surového produktu, obsahujúceho cyklosporínovú zmes, s použitím kolóny naplnenej silikagélom a aplikáciou viacstupňovej chromatografickej metódy na kolóne plnenej normálnou silikagélovou fázou, v zmesi rozpúšťadiel obsahujúcej ako hlavnú zložku toluén.

Fungicídna zmes a jej použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 283671

Dátum: 27.10.2003

Autori: Strathmann Siegfried, Hampel Manfred, Sauter Hubert, Saur Reinhold, Schelberger Klaus, Scherer Maria, Lorenz Gisela, Ammermann Eberhard, Leyendecker Joachim, Birner Erich

MPK: A01N 37/50

Značky: fungicídna, použitie

Zhrnutie / Anotácia:

Je opísaná fungicídna zmes a jej použitie, ktorá obsahuje synergicky účinné množstvo derivátu fenylbenzyléteru vzorca (Ia), (Ib), (Ic) a karboxamid vzorca (IIa) alebo (IIb). Ďalej sú opísané spôsoby ničenia škodlivých húb s použitím zmesi uvedených zlúčenín.

Spôsob prípravy oxidačných produktov cyklohexánu v protiprúde

Načítavanie...

Číslo patentu: 283670

Dátum: 27.10.2003

Autori: Gann Martin, Schmitt Rüdiger, Rehfinger Alwin, Märkl Robert

MPK: C07C 27/12, C07C 45/33, C07C 29/50...

Značky: produktov, přípravy, spôsob, oxidačných, protiprúde, cyklohexanu

Zhrnutie / Anotácia:

Opisuje sa spôsob prípravy oxidačných produktov cyklohexánu katalytickou oxidáciou plynmi, obsahujúcimi kyslík v kvapalnej fáze pri zvýšenej teplote, pričom sa plyny privádzajú rovnomerne do kontaktu s plynmi obsahujúcimi kyslík, a kvapalný cyklohexán a plyny obsahujúce kyslík sa vedú v protiprúde cez reakčnú zónu pomocou viacerých dýz a reakčná zóna je rozdelená na viacero komôr pomocou perforovaných kovových platní tak, že sa v reakčnej zóne...

Použitie sklenených kompozícií na prípravu zubných sklenených implantátov a podporných implantátov a spôsob výroby sklenených implantátov

Načítavanie...

Číslo patentu: 283669

Dátum: 27.10.2003

Autor: Németh László

MPK: A61C 13/00, A61K 6/02, C03C 3/091...

Značky: spôsob, zubných, výroby, přípravu, kompozícií, implantátov, podporných, sklenených, použitie

Zhrnutie / Anotácia:

Sklenený materiál obsahuje vysoké percento oxidu boritého, čo umožňuje znížiť obsah alkalického oxidu. Takto získané zubné sklenené implantáty sú biokompatibilné a môžu sa použiť na prípravu zubných mostíkov, najvýhodnejšie vtedy, keď chýba vedľajší zub ako podpora na mostík.

Fungicídne zmesi a spôsob ničenia škodlivých húb

Načítavanie...

Číslo patentu: 283668

Dátum: 27.10.2003

Autori: Sauter Hubert, Hampel Manfred, Müller Bernd, Lorenz Gisela, Scherer Maria, Ammermann Eberhard, Saur Reinhold, Strathmann Siegfried, Leyendecker Joachim, Schelberger Klaus

MPK: A01N 37/50, A01N 47/24, A01N 47/44...

Značky: fungicidně, spôsob, ničenia, škodlivých, zmesí

Zhrnutie / Anotácia:

Opisuje sa fungicídna zmes, ktorá ako účinné zložky obsahuje oximéterkarboxylát vzorca (Ia) alebo jeho soľ, alebo adukt, a/alebo karbamát vzorca (Ib), v ktorom X znamená CH alebo N, n predstavuje 0, 1 alebo 2 a R znamená halogén, C1-C4-halogénalkyl alebo jeho soľ, alebo adukt, pričom zvyšky R môžu byť rozdielne, ak n znamená 2, a iminoktadín vzorca (II) alebo jeho soľ, alebo adukt v synergicky účinnom množstve. Opísané je i použitie týchto...

Deriváty [6,7-dihydro-5H-imidazo[1,2-a]imidazol-3-sulfonylamino]-propiónamidu a ich použitie ako inhibítorov interakcie CAM a leukointegrínov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1238

Dátum: 27.10.2003

Autori: Lemieux, Kim Jin Mi, Kelly

MPK: A61K 31/4164, C07D 487/00, A61P 37/00...

Značky: deriváty, 6,7-dihydro-5h-imidazo[1,2-a]imidazol-3-sulfonylamino]-propiónamidu, leukointegrínov, inhibítorov, interakcie, použitie

Text:

...Immunology Today, 1994, 15, 251-255). Významnejšie je zistenie, že protilátky namierenê proti ICAM-1 sú účinné in vivo ako protizápalové činidlá pri humánnych ochoreniach, ako rejekcia aloštepu obličiek a reumatoidná artritída (Rothlein, R. RScharschmidt, L, in Adhesion Mblecules Wegner, C. D., Ed. 1994,1-8, Cosimi, C. B. et al, J. Immunol 1990, 144, 4604-4612 and Kavanaugh, A. et al, Arthritis Rheum. 1994, 37, 992-1004) a protilátky...

Kontinuálny spôsob prípravy fruktopyranozylsulfamátových derivátov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 537

Dátum: 27.10.2003

Autori: Koch Donald, Feibush Penina, Stalzer Walter, Maryanoff Cynthia, Adkins Thomas, Cicco Charles

MPK: C07H 9/00, C07H 11/00

Značky: kontinuálny, spôsob, přípravy, fruktopyranozylsulfamátových, derivátov

Text:

...z toluénu, terc-butylmetyléteru a tetrahydrofurànu, za vzniku chlórsulfánového medziproduktu všeobecného vzorca RcHzosąci, V druhom stupni reaguje chlórsulfát všeobecného vzorca RCH 2 OSOCI s aminom všeobecného vzorca RWHZ, a to v rozpúštadle vybranom zo skupiny pozostávajúca-j z tetrahydrofuránu, terc-butylmetyléteru a nižšieho alkoholu (ako je napríklad metanol alebo etanol), čim vzniká zlúčenina0009 Jednou z nevýhod tohto spôsobu je,...

Spôsob výroby vodných náterových systémov založených na vodou dispergovateľných polyuretánových živíc

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17413

Dátum: 25.10.2003

Autori: Pohl Torsten, Melchiors Martin, Münzmay Thomas, Klippert Uwe

MPK: C08G 18/08, C08G 18/44, C08G 18/66...

Značky: systémov, dispergovateľných, založených, vodných, spôsob, polyuretánových, výroby, živíc, vodou, nátěrových

Text:

...skupinám, ako aj prípadne z pomocných látok a prisad bežných v náterových hmotách, sa vpraví do vodnej fázy, obsahujúcej najmenej jednu vodnú polyuretánovou disperziu s obsahom OH 0,5 hmotn. apripadne pomocné látky a prísady, a potom sa v tomto vodnom zásobnom laku dispergujenajmenej jedna sieťujúca zložka, ako aj prípadne ďalšie pomocné látky a prísady.Vo vode ríediteľné polyuretánové živice majú všeobecne strednú molekulovú...

Jednorazový kus odevu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4715

Dátum: 25.10.2003

Autori: Plaatje Eckhard, Steger Alexandra, Hahn Manfred

MPK: A41D 13/12

Značky: odévů, jednorázový

Text:

...Ďalej má takýto laminát dobrú pevnosť v trhu.0014 Pre tesniacu vrstvu je stanovený netkaný fóliový laminát, pričom fóliou môže byť polyetylénová fólia, a fólia môže byť plnená najmä uhličitanom vápenatým alebo aj inými organickými a/alebo anorganickými plnivami, aby týmto spôsobom boli vytvorené mikropóry a dodaná priedušnosť inak nepriedušným fóliám, pri súčasnom ponechaní trvalej bariéry pre kvapaliny a kontaminácie. Na toto môže...

Zariadenie na nanášanie vrstiev na kovový predliatok ponorením do roztaveného kovu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 621

Dátum: 25.10.2003

Autori: Falkenhahn Bodo, Brisberger Rolf, Behrens Holger, Tenckhoff Bernhard, Zielenbach Michael

MPK: C23C 2/00

Značky: vrstiev, roztaveného, ponorením, predliatok, kovový, zariadenie, nanášanie

Text:

...a má tvar skrine. Tým sa môže jednak lacno uskutočňovať výroba hrádze ajednak sa môže mimoriadne jednoduchým spôsobom zabezpečiť spôsobilosť zariadenia k prevadzke.0019 Výhodne má hrádza vo svojej dolnej, od oblasti dna nádrže odvrátenej koncovej oblasti krycie prostriedky. S nimi sa môže dosiahnut to, že sa kúpeľ na nanášanie vrstiev, do ktorej sa elektromagnetickou iniciáciou induktormi privádzajú turbulencie, ustáli. Podľa jedného...

Použitie amínov, aminokyselín alebo esterov aminokyselín ako modifikátorov mobilnej fázy v chromatografii

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7202

Dátum: 24.10.2003

Autori: Dahlgren Mary Ellen, Goklen Kent, Nti-gyabaah Joseph, Antia Firoz

MPK: B01D 15/08, C07K 1/00, B01D 15/00...

Značky: esterov, amínov, fázy, aminokyselin, chromatografii, použitie, mobilnej, modifikátorov

Text:

...1.Pneumocandin Bo OH OH Me OH H OHPneumocandin E 0 Cní OH Me OH H H0007 Silikagélová Chromatografia využíva malé zmeny väzbovej afinity cyklického hexapeptidového jadra bohatého na hydroxyly požadovaného produktu a analogické nečistoty vrátane Pneumocandinov B 5 a E 0, aby sa dosiahla separácia. Pri silikagélovom HPLC čisteni sa Pneumocandiny B 5 a E 0, dva 2 kľúčových analogických nečistôt spolu produkovaných vo fermentácii Pneumocandinu Bo,...

Zmesi na vyčistenie hrubého čreva

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13833

Dátum: 24.10.2003

Autori: Cox Ian David, Halphen Marc, Ungar Alex, Barras Norman

MPK: A61K 31/765, A61K 47/02, A61K 47/10...

Značky: hrubého, vyčistenie, čreva, zmesí

Text:

...elektrolytov volených zo skupiny obsahujúcej chloríd sodný. chloríd draselný a hydrogenuhličitan sodnýkomponenty zmesi sa volia tak, aby vodný roztok mal osmolaritu v rozpätl 300 až 700 mOsmoI/l (300 až 700 mol.m ).Je tu opísaný aj čistiaci roztok zahŕňajúci vodný roztok suchej zmesi podľa vynálezu, pričom komponenty majú vyššie uvedené koncentrácie. zmes má osmolaritu vo vyššie uvedenom rozsahu a objem zmesi je 0.5 l až 5 l.Takéto roztoky...