Zverejnene patenty 18.08.2003

8-[3-aminopyperidin-1-yl]-xantíny, ich výroba a ich použitie ako liečivá

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6946

Dátum: 18.08.2003

Autori: Himmelsbach Frank, Tadayyon Mohammad, Maier Roland, Lotz Ralf Richard Hermann, Eckhardt Matthias, Mark Michael, Langkopf Elke

MPK: A61P 3/00, C07D 473/00, A61K 31/519...

Značky: výroba, liečivá, použitie, 8-[3-aminopyperidin-1-yl]-xantíny

Text:

...terc-butyloxykarbonylového zvyšku sa výhodne uskutočňuje spracovaním skyselinou, ako je kyselina triŕluóroctová alebo kyseliny chlorovodíková , alebo spracovaním sbrórntrimetylsilánom alebo jódtrimetylsilánom prípadne pri použití rozpúšťadla, ako je metylćnchlorid, etylester kyseliny octovej, dioxán, metanol, izopropanolalebo dietyléter, pri teplotách medzi 0 a 80 °C.Pri vyššie opísaných reakciách sa prítomné reaktívne skupiny, ako je...

Obkladačka

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4852

Dátum: 18.08.2003

Autor: Knauseder Franz

MPK: E04F 15/02, E04F 13/08, E04F 15/04...

Značky: obkladačka

Text:

...na jednej strane V dôsledku lepivćho účinku a na druhej strane v clósleclktt iozviiititćlit» blOkOVzlClCllO účinku. Použité lepidlá sa majú dat nanášat na prlslušnxmztteríál Ublälítilačliy çlýzott a ntajú tam dobre (lržatĺlłikćto obdadaćky/ majú výhodu. že uchopeitia. a nianiptuleićnć kroky pri klaclení (llJlUŽCHl nu ntieste sú zitaćne zredukovanć je len potrebné zodpovedaliúeou jiomoekou Iniesti vodu do drážky a/alclvo naniesť na pero. aby...

Betónové podlahové dosky

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1897

Dátum: 18.08.2003

Autori: Arnold Rodney Malcolm, Eve Patrick Ronald

MPK: E01C 11/02

Značky: dosky, betonové, podlahové

Text:

...tvar a veľkosť, aby do nich dosadli články. ktoré môžu byť okrúhle, hranaté alebo vytvorené ako platne,napríklad obdĺžnikové alebo lichobežníkové platne. Puzdrá na použitie s článkami budú vnútorne zodpovedať tvaru použitých článkov, aby zabezpečili relatívny dvojsmerný horizontálny kĺzavý pohyb a dobré vertikálne dosadnutie. Puzdrá súvýhodne vytvorené zplastov, aby sa znížil koeficient trenia medzi článkamia puzdrami. Puzdrá sa môžu...

Perfluóralkylové skupiny obsahujúce kovové komplexy, spôsob ich výroby, prostriedky tieto látky obsahujúce a ich použitie v NMR-diagnostike

Načítavanie...

Číslo patentu: 283576

Dátum: 18.08.2003

Autori: Schlecker Wolfgang, Niedballa Ulrich, Frenzel Thomas, Ebert Wolfgang, Platzek Johannes, Misselwitz Bernd, Weinmann Hans-joachim, Radüchel Bernd

MPK: A61K 49/00

Značky: kovové, perfluóralkylové, tieto, obsahujúce, výroby, látky, použitie, spôsob, skupiny, komplexy, nmr-diagnostike, prostriedky

Zhrnutie / Anotácia:

Monomérne, perfluóralkylsubstituované paramagnetické kovové komplexy a komplexné soli všeobecného vzorca RF-L-A, v ktorom majú substituenty významy uvedené v opisnej časti. Farmaceutické prostriedky tieto zlúčeniny obsahujúce, použitie týchto komplexov ako kontrastných činidiel v 1H-NMR-diagnostike a spektroskopii, röntgenovej diagnostike, rádiodiagnostike a rádioterapii, ako i spôsob výroby týchto zlúčenín a prostriedkov.

Zlúčeniny amidíniového typu, farmaceutické prostriedky, ktoré ich obsahujú, a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 283575

Dátum: 18.08.2003

Autori: Lehn Pierre, Vigneron Jean-pierre, Lehn Jean-marie

MPK: A61K 9/127, A61K 31/575, C07J 41/00...

Značky: použitie, amidíniového, obsahujú, farmaceutické, zlúčeniny, typů, prostriedky

Zhrnutie / Anotácia:

Amidíniové deriváty všeobecného vzorca (I), kde R1 je derivát cholesterolu a každá skupina R2 a R3 je nezávisle atóm vodíka alebo skupina vzorca (II), kde každá skupina R4 a R5 je nezávisle atóm vodíka alebo skupina vzorca (III). Farmaceutické prostriedky s ich obsahom je možné využiť pri génovej terapii na prenos terapeutických génov na bunky.

Spôsob výroby zlievarenského surového železa a pec na jednosmerný prúd na jeho uskutočnenie

Načítavanie...

Číslo patentu: 283573

Dátum: 18.08.2003

Autori: Hofmann Werner, Reichelt Wolfgang

MPK: C21B 13/02, C21C 1/08

Značky: surového, železa, prúd, zlievarenského, jednosmerný, spôsob, uskutočnenie, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob výroby zlievarenského surového železa s použitím vsádzkových materiálov obsahujúcich železo, uhlík a kremík má tieto kroky: do šachtovej pece sa vsádzajú oxidy kremíka a železouhlíkaté kovy, pritom sa vsádzka udržiava v silne redukčnej atmosfére. Aspoň v blízkosti dna (12) pece sa vedie stĺpec materiálu prstencovito a vystavuje sa sálavému teplu zo zdroja tepla, ktorý sa nachádza vo voľnom priestore v oblasti vyústenia prstencovitého...

Farmaceutická kompozícia vo forme tuhej disperzie obsahujúca askomycín

Načítavanie...

Číslo patentu: 283572

Dátum: 18.08.2003

Autori: Link Rainer, Haeberlin Barbara, Guitard Patrice, Richter Friedrich

MPK: A61K 9/10, A61K 31/445

Značky: formě, tuhej, farmaceutická, disperzie, obsahujúca, kompozícia, askomycín

Zhrnutie / Anotácia:

Je opísaná farmaceutická kompozícia na orálnu aplikáciu vo forme pevnej disperzie, obsahujúca 33-epichlór-33-deoxyaskomycín a nosné médium.

Farmaceutická kompozícia vo forme tuhej disperzie obsahujúca rapamycín, spôsob jej prípravy a jej použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 283571

Dátum: 18.08.2003

Autori: Haeberlin Barbara, Link Rainer, Guitard Patrice, Richter Friedrich

MPK: A61K 9/14, A61K 47/48, A61K 31/445...

Značky: farmaceutická, použitie, obsahujúca, spôsob, tuhej, disperzie, formě, přípravy, rapamycín, kompozícia

Zhrnutie / Anotácia:

Je opísaná farmaceutická kompozícia na orálnu aplikáciu vo forme pevnej disperzie, obsahujúca rapamycín a nosné médium.

Regulovateľný guľový kohút

Načítavanie...

Číslo patentu: 283570

Dátum: 18.08.2003

Autori: Fechner Bernd, Ecker Winfried

MPK: F16K 47/04

Značky: guĺový, regulovatelný, kohút

Zhrnutie / Anotácia:

Pri regulovateľnom guľovom kohúte s guľovým uzatváracím mechanizmom (20), umiestneným vnútri plášťa (11) medzi prstencovitým tesnením (30), je guľovému uzatváraciemu mechanizmu (20) priradený prvý škrtiaci prvok (40) na strane vstupu a druhý škrtiaci prvok (41) na strane výstupu kvôli minimalizácii tlaku a hluku, keď je guľový uzatvárací mechanizmus (20) v škrtiacej polohe. Škrtiace prvky (40, 41) sú vytvorené ako vložky v podobe clony, pričom...

Spôsob spracovania jemne deleného práškového liečiva, zariadenie na vykonávanie tohto spôsobu a aglomeráty vyrobené týmto spôsobom

Načítavanie...

Číslo patentu: 283569

Dátum: 18.08.2003

Autori: Trofast Eva, Falk Johan

MPK: A61K 9/72, B01J 2/00, A61K 9/16...

Značky: spôsob, týmto, jemné, tohto, práškového, deleného, zariadenie, spôsobu, vykonávanie, vyrobené, liečivá, spôsobom, aglomeráty, spracovania

Zhrnutie / Anotácia:

Je opísaný spôsob spracovania jemne deleného práškového liečiva s veľkosťou častíc menšou než 10 um a zlými tokovými vlastnosťami, s cieľom získania aglomerátov liečiva, ktoré sú voľne tečúce a ktoré sú po rozpade schopné znovu poskytnúť jemne delené práškové liečivo, ktorého podstata spočíva v tom, že sa a) jemne delené práškové liečivo, ktoré má veľkosť častíc menšiu ako 10 um, zavedie do závitovkového podávača a vedie sa závitovkovým...

Kapsula na farmaceutické prípravky do práškových inhalátorov a jej použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 283568

Dátum: 18.08.2003

Autori: Hochrainer Dieter, Eckert Josef

MPK: A61M 15/00, A61K 9/48

Značky: přípravky, inhalátorov, kapsula, práškových, použitie, farmaceutické

Zhrnutie / Anotácia:

Kapsula na príjem farmaceutických prípravkov pre práškové inhalátory so zvýšenou bezpečnosťou pre liečivá a kapsula na farmaceutické prípravky pre práškové inhalátory so zlepšeným prispôsobením na použitie v práškových inhalátoroch pozostáva z vo vode nerozpustných, hydrofóbnych plastov, ktoré podstatne neovplyvňujú farmaceutickú kvalitu samotných látok, avšak zlepšujú použiteľnosť naplnenej kapsuly vzhľadom na jej funkciu, dobu použiteľnosti...

Čistiace zariadenie

Načítavanie...

Číslo patentu: 283567

Dátum: 18.08.2003

Autor: Schlatte Anton

MPK: C02F 3/12, C02F 3/04

Značky: čistiace, zariadenie

Zhrnutie / Anotácia:

Čistiace zariadenie odpadových vôd, hlavne pre decentralizovane umiestnené najmenšie sídliská, s predčisťovacím, prípadne usadzovacím zariadením (1), za ktorým je zaradený biologický čistiaci stupeň (13), za ktorým nasleduje vsakovacia šachta (17). Na umožnenie jednoduchej konštrukcie má biologický čistiaci stupeň (13) vo svojej hornej časti prítokovú rúrku (6) vedenú od predčisťovacieho, prípadne usadzovacieho zariadenia (1), pod ktorou je...

Multivalentná imunogénna kompozícia a jej použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 283565

Dátum: 18.08.2003

Autori: Tan Larry, Thipphawong John, Barreto Luis, Fahim Raafat

MPK: A61K 39/295

Značky: imunogénna, použitie, kompozícia, multivalentná

Zhrnutie / Anotácia:

Je popísaná multivalentná vakcínová kompozícia obsahujúca komponenty nebunkovej vakcíny proti čiernemu kašľu, toxoid diftérie, toxoid tetanu a inaktivovaný poliovírus. Kompozícia môže navyše obsahovať konjugát kapsulárneho polysacharidu z Haemophilus influenzae typ b na nosičovej molekule toxoidu tetanu alebo toxoidu diftérie v lyofilizovanej forme, ktorá sa pred podaním rozpustí skombinovaním s ostatnými zložkami. Zložky multivalentnej vakcíny...

Koncentráty práškových pigmentov a aditív do polyamidových výrobkov a spôsob ich prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 283564

Dátum: 18.08.2003

Autori: Mezovský Milan, Brejka Ondrej, Ondrejmiška Koloman, Staruch Radoslav

MPK: C08J 3/20, C08L 77/00, C08K 5/00...

Značky: práškových, aditiv, pigmentov, polyamidových, koncentráty, spôsob, výrobkov, přípravy

Zhrnutie / Anotácia:

Koncentráty práškových pigmentov a aditív do polyamidových pozostávajú z práškového pigmentu v množstve 2,0 až 60,0 hmotn. % a z polyamidového nosiča upraveného estermi mastných kyselín a alkoholov mono- alebo viacsýtnych a/alebo amidov mastných kyselín a ich derivátov v množstve 0,5 až 15,0 hmotn. %, pričom môžu obsahovať ďalšie aditíva, ako sú stabilizátory, povrchovoaktívne činidlá, plnidlá a optické zjasňovače. Spôsob ich prípravy je...

Deriváty 2,3-benzodiazepínu, spôsob ich výroby, ich použitie v liečivách a farmaceutický prostriedok tieto látky obsahujúci

Načítavanie...

Číslo patentu: 283563

Dátum: 18.08.2003

Autori: Berzsenyi Pál, Gál Melinda, Andrási Ferenc, Horváth Katalin, Pallagi István, Tarnawa István, Szöllösy Márta, Ling István, Szentkuti Eszter, Csuzdi Emese, Simay Antal, Hámori Tamás, Abrahám Gizella, Sólyom Sándor

MPK: A61K 31/55, C07D 487/04, C07D 243/02...

Značky: liečivách, tieto, látky, spôsob, použitie, obsahujúci, 2,3-benzodiazepínu, prostriedok, výroby, deriváty, farmaceutický

Zhrnutie / Anotácia:

Zlúčeniny všeobecného vzorca (I), spôsob ich výroby, medziprodukty na ich výrobu, farmaceutický prostriedok s ich obsahom a ich použitie na výrobu liečiv na liečenie ochorení vyvolané hyperaktivitou excitatorických aminokyselín.

8-Aryl-1,7-naftyridínové deriváty, farmaceutické prostriedky, ktoré ich obsahujú, ich použitie, spôsob ich prípravy a medziprodukty použité v tomto spôsobe

Načítavanie...

Číslo patentu: 283562

Dátum: 18.08.2003

Autor: Hersperger Rene

MPK: C07D 471/04, A61K 31/44

Značky: použitie, deriváty, farmaceutické, použité, tomto, spôsob, spôsobe, prostriedky, obsahujú, medziprodukty, 8-aryl-1,7-naftyridínové, přípravy

Zhrnutie / Anotácia:

Sú opísané 8-aryl-1,7-naftyridíny vo voľnej forme alebo vo forme soli, ktoré sú PDE 4 inhibítory, a sú teda vhodné ako liečivá, napríklad na liečenie astmy. Výhodné sú zlúčeniny (I) a (II), kde skupiny R sú definované v patentových nárokoch. Opisujú sa aj farmaceutické prostriedky obsahujúce zlúčeniny, spôsoby prípravy zlúčenín a nových medziproduktov na použitie v uvedených spôsoboch.

Spôsob striekania betónovej zmesi alebo malty

Načítavanie...

Číslo patentu: 283561

Dátum: 18.08.2003

Autori: Frouin Laurent, Dugat Jérôme, Bertoncini André, Jaquier Jean-luc, Prat Evelyne

MPK: C04B 40/02, C04B 28/02

Značky: spôsob, betónovej, malty, zmesí, striekania

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob striekania betónovej zmesi alebo malty mokrou alebo suchou cestou na vytváranie povrchovej vrstvy betónovej zmesi alebo malty, ku ktorej sa pridáva tesne pred striekaním alebo v striekacom ústrojenstve vodná suspenzia (A) oxidu hlinitého a zlúčeniny hliníka, vybrané zo skupiny obsahujúcej síran hlinitý, zásadité sírany hlinité, kamence a ich zmesi, pričom táto vodná suspenzia (A) má pH nižšie ako 4, obsah pevných látok medzi 10 a 50...

Kryštalická forma 4-[5-metyl-3-fenylizoxazol-4-yl]benzénsulfónamidu, spôsob jej prípravy, farmaceutický prostriedok s jej obsahom a použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 283558

Dátum: 18.08.2003

Autori: Mclaughlin Kathleen, Talley John, Medich John, Gaud Henry

MPK: C07D 261/08, A61K 31/42

Značky: 4-[5-metyl-3-fenylizoxazol-4-yl]benzénsulfónamidu, obsahom, forma, použitie, přípravy, spôsob, farmaceutický, krystalická, prostriedok

Zhrnutie / Anotácia:

Opísaná je stabilná kryštalická forma 4-[5-metyl-3-fenylizoxazol-4-yl]benzénsulfónamidu. Táto kryštalická štruktúra, označená ako forma B, má výhodné vlastnosti pri manipulácii a je charakterizovaná svojou teplotou topenia, röntgenovými alebo inými charakteristikami.

Spôsob úpravy splaškových alebo podobných organických kalov

Načítavanie...

Číslo patentu: 283549

Dátum: 18.08.2003

Autor: Millard Robin

MPK: C02F 11/14, C02F 11/18

Značky: kalov, spôsob, splaškových, organických, úpravy, podobných

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob, pri ktorom sa vody zbavovaný kalový koláč mieša so zásaditou prímesou, a potom sa suší za pasterizačných podmienok s využitím tepla z exotermickej reakcie s alkáliou, keď sa sušenie uskutočňuje extrakciou teploty, vyparenej zo zmesi exotermickým teplom.

Pamoátové soli piperidín-2,6-diónov a ich použitie pri liečení afektívnych porúch súvisiacich so stresom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1041

Dátum: 18.08.2003

Autor: Wermuth Camille Georges

MPK: C07D 211/00, A61K 31/451, A61P 25/00...

Značky: afektívnych, použitie, pamoátové, piperidín-2,6-diónov, poruch, liečení, stresom, súvisiacich

Text:

...skúšania hydrochloridovej soli zlúčeniny AGN 2979, a ich výsledky boli zverejnené. Tieto výsledky vypovedajú o tom, žesoľ je účinná pri liečení úzkosti a depresie pri asi 4mg/kg/deň (200 až 400 mg/deň v prípade humánnych pacientov). Jednoročná štúdia subakútnej toxicity tohto hydrochloridu (200 mg/kg/deň p.o., to je perorálne) na potkanoch ale ukázala, že zvieratá trpia okamžitýni a trvalým úbytkon 1 hmotnosti (40 počas jednoročného...

Spôsob a zariadenie na štartovanie lejacieho procesu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 478

Dátum: 18.08.2003

Autori: Eckerstorfer Gerald, Hohenbichler Gerald

MPK: B22D 11/06, B22D 11/16

Značky: procesu, lejacieho, zariadenie, štartovanie, spôsob

Text:

...ako predtým nastavená Iejacia medzera. V zásade sa pomocou zmenšujúcej sa lejacej medzery redukuje sklon k prekvapkávaniu kovovej taveniny. inak pri malých lejacích medzerách v zvyšujúcej sa miere nastávajú predtým vo vzťahu k JP-A 61-266 159 opisané nevýhody, hlavneĎalšie spôsoby |iatia pre obvyklé dvojvalcové Iejacie zariadenia so špeciálnymi postupovými predpismi na priebeh Iejacej rýchlosti vštartovacej fáze alebo voľbu priaznivej...