Zverejnene patenty 16.06.2003

Stabilizované kvapalné formulácie protilátok anti-RSV

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18910

Dátum: 16.06.2003

Autori: Oliver Cynthia, Shane Erica, Issaacs Benjamin, Allan Christian, Chang Stephen

MPK: A61K 39/385, C07K 16/00, A61K 39/42...

Značky: kvapalné, protilátok, anti-rsv, stabilizované, formulácie

Text:

...na konkrétnych okolnostiach a klinických skúsenostiach lekára (AmericanAcademy of Pediatrics. Summaries of Infectious Diseases. In Pickering LK., vyd., 2000 RedBookReport of the Committee on Infectious Diseases. 25. vyd., Elk Grove Village, IL,American Academy of Pediatrícs, 2000, str. 483-487).I keby Vakcinácia mohla zabrániť infekcii RSV, žiadna vakcína zatiaľ nemá pre túto indikáciu licenciu. Hlavnou prekážkou vývoja vakcíny je...

Výhybka so zosilnenou hrotnicou

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6832

Dátum: 16.06.2003

Autori: Fritz Dieter, Orasche Hermann

MPK: E01B 7/00

Značky: výhybka, hrotnicou, zosilnenou

Text:

...hrany od normálneho priebehu, a preto je miera zosilnenia hrotnice resp. obmedzenia šírky opornice voliteľná, takže vzniká vyššia odolnost proti opotrebeniu a zároveň sa minimalizujú zmeny pojazdnej hrany. Zvlášť výhodné uskutočnenie vzniká v tom prípade, keď maximálne zmenšenie šírky opornice resp. maximálne zosilnenie hrotnice činí 2 až 5 mm,predovšetkým 3 mm.0011 Ako je uvedené vyššie, je žiaduci obzvlášť hladký prechod pojazdového...

Zariadenie na nasadzovanie vyvažovacieho závažia na vyrovnanie nevyváženosti na okraj ráfika kolesa motorového vozidla

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6131

Dátum: 16.06.2003

Autor: Metzger Jochen

MPK: G01M 1/00

Značky: nasadzovanie, kolesa, závažia, vyrovnanie, nevyváženosti, ráfika, motorového, vozidla, vyvažovacieho, zariadenie, okraj

Text:

...ráfika v zmiešanej prevádzke pri vyvažovani rôznych typov kolies značné ťažkosti. Riadené polohovanie pružiny a axiálne prisúvanie, akonečné nastavovanie polohy Vyvažovacieho závažia do Vyvažovacej polohy vyžadujú pre každý postup separátne riadiace a Vodiace zariadenie, pričom pri rôznych typoch kolies musia byť elektronicky riadené pohyby0009 Úlohou vynálezu je vytvoriť zariadenie vúvode uvedeného druhu, s ktorým je dosiahnuté bezporuchové...

Zariadenie proti fajčeniu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6082

Dátum: 16.06.2003

Autori: Hayes Gerard, Haymes Alan

MPK: A24C 5/00, A24F 25/00

Značky: proti, zariadenie, fajčeniu

Text:

...vyrobený z plastu.Spôsoby výroby a balenie cigariet a nutnosť skladovať cigarety určitý čas prakticky preukázali,že pred vyfajčením dochádza k poškodzovaniu filtrov, ich vysychaniu alebo nárazom a defor máciám filtra obsahujúceho vlhkosť.Iným príkladom je patentový spis US č. 3 319 632 Henryho Burbiga, ktorý sa týka cigaretového zvlhčeného prostriedku. V tomto prostriedku je zvlhčený koniec cigarety s filtrom. Na konciprostriedku je nádobka,...

Lieková forma so zaistením proti zneužitiu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4927

Dátum: 16.06.2003

Autori: Bartholomäus Johannes, Kugelmann Heinrich

MPK: A61K 9/48, A61K 9/20

Značky: proti, zaistením, lieková, zneužitiu, forma

Text:

...Vtomto dokumente je opísaná tableta s väčším počtom vrstiev, z ktorých niektoré obsahujú účinnú látku alebo látky, pri ktorých je možnost zneužitia, EP 1515 702a ďalej potom jednu alebo väčší počet dodatočných vrstiev sobsahom látok na0006 Všeobecne povedané sú na základe vyššie uvedeného stavu techniky používané činidlá na zvýšenie viskozity, pričom sú používané v takom množstve, aby sa zabezpečilo vytvorenie gélu s takými vlastnosťami,...

Metóda úpravy popolčeka

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11589

Dátum: 16.06.2003

Autor: Ronin Vladimir

MPK: C04B 18/08, C04B 20/02, C04B 14/04...

Značky: metoda, popolčeka, úpravy

Text:

...na metódu úpravypopolčeka pre prípravu malty a betónu a je charakteristickátým, že V prvom kroku je popolček intenzívne zmiešaný s vysoko reaktívnou a suchou cementovou zmesou, kde táto zmes je získaná zmiešaním portlandského cementu s mikroplnivom a prípadne i s činidlonl redukujúcint vodu a zomletínl uvedenej zmesi, keďže v druhom kroku je takto získaná zmes premletá vo vibračnom mlecom zariadení za účelom dosiahnutia jemnosti...

Stabilizované kvapalné prípravky s protilátkou proti RSV

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8407

Dátum: 16.06.2003

Autori: Oliver Cynthia, Allan Christian, Shane Erica, Chang Stephen, Issaacs Benjamin

MPK: A61K 39/385, A61K 39/42, A61K 47/18...

Značky: proti, protilátkou, stabilizované, kvapalné, přípravky

Text:

...často vyžadujú značnú podpornú starostlivosť, vrátane podávania zvlhčeného kyslíka a podporu dýchania (Fields et al., ed., 1990, Fields Virology, 2. vyd., zv. 1, Raven Press, New York, na stranách 1045 až 1072). Jediným liekom schváleným na liečbu infekcie je antivirusové Činidlo ribavirín (American Academy of Pediatrics Committee on Infectious Diseases, 1993, Pediatrics 92, 501 až 504). Preukázalo sa, že toto činidlo je účinné v...

Pohon výhybky pre pohyblivé srdcovky

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1146

Dátum: 16.06.2003

Autor: Schnedl Karl

MPK: B61L 5/00, E01B 7/00

Značky: srdcovky, pohyblivé, pohon, výhybky

Text:

...prestavenie a tým na presné polohovanie stredného zdvihu, výhodne sa použije taká konštrukcia, že doraz je vytvorený ako nahor otvorená drážka steny korýtkového podvalu, rozprestierajúcej sa priečne k pozdĺžnemu smeru podvalu, alebo nepohyblivého dielu výhybky.Celkove sa tak použije nastavovací závemý valec s funkciami posúvania, zablokovania a kontroly zablokovania pohyblivého dielu výhybky s konštrukciou, nastavenou u výrobcu na určitý...

2-Tioindoly, 2-indolíntióny a polysulfidy, ich selénové analógy a farmaceutické prostriedky na ich báze

Načítavanie...

Číslo patentu: 283413

Dátum: 16.06.2003

Autori: Thompson Andrew Mark, Showalter Howard Daniel Hollis, Dobrusin Ellen Myra, Rewcastle Gordon William, Denny William Alexander, Tercel Moana, Palmer Brian Desmond

MPK: A61K 31/44, C07D 209/30, A61K 31/40...

Značky: polysulfidy, 2-indolíntióny, 2-tioindoly, prostriedky, farmaceutické, analogy, selenové, báze

Zhrnutie / Anotácia:

2-Tioindoly, 2-indolíntióny a polysulfidy, ich selénové analógy vzorca (A), kde jedna alebo dve skupiny -CH= benzénového kruhu vo vzorci (A) môžu byť nahradené -N= R1 je C-viazaný substituent zvolený zo súboru zahŕňajúceho H, halogén, R, OH, OCOR, OR, CF3, NO2, NH2, NHR, COOH, CONHR, (CH2)nOH, (CH2)nOR, (CH2)nNH2, (CH2)nNHR alebo (CH2)nNRR R2 je alkyl s 2 až 4 C alebo (CH2)nCOOH, (CH2)nCOOR, (CH2)nCOR, (CH2)nSO2R, (CH2)nSO2NRR, (CH2)nSO2NHR,...

Spôsob výroby polotovaru na metalurgické spracovanie a lejárske zariadenie na jeho výrobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 283412

Dátum: 16.06.2003

Autori: Dorofeev Genrikh Alexeevich, Makurov Alexandr Vladimirovich, Sitnov Anatoly Georgievich, Ivashina Evgeny Nektarievich, Shakhpazov Evgeny Khristoforovich, Zubarev Alexei Grigorievich, Ryabov Vyacheslav Vasilievich, Utkin Jury Viktorovich, Panfilov Alexandr Nikolaevich, Afonin Serafim Zakharovich, Tseitlin Mark Aronovich

MPK: B22D 5/00, C21C 5/28, B22D 3/00...

Značky: výroby, polotovarů, spracovanie, metalurgické, výrobu, spôsob, zariadenie, lejárske

Zhrnutie / Anotácia:

Opisuje sa spôsob výroby polotovaru na metalurgické spracovanie, ktorý spočíva v tom, že sa získa polotovar zložený z tvrdého plniva, prevažne okysličovadla a tekutej liatiny v podobe bochníka vyhotoveného odliatím do lejacieho žľabu (2) lejárskeho zariadenia s následným ochladením. Pri odlievaní sa zabraňuje vynáraniu tvrdého plniva z tekutej liatiny buď mechanicky, a to namontovaním konzoly (8) na lejárske zariadenie, vybavenej dutým valčekom...

Syntetické polysacharidy, spôsob ich prípravy, farmaceutické kompozície, ktoré ich obsahujú, a použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 283411

Dátum: 16.06.2003

Autori: Duchaussoy Philippe, Herbert Jean-marc, Basten Johannes, Van Boeckel Constant, Dreef-tromp Cornelia, Petitou Maurice, Driguez Pierre Alexandre

MPK: C08B 37/00, A61K 31/715

Značky: použitie, syntetické, spôsob, obsahujú, kompozície, farmaceutické, polysacharidy, přípravy

Zhrnutie / Anotácia:

Opisujú sa syntetické polysacharidy v kyslej forme a ich farmaceuticky prijateľné soli. Uvedené polysacharidy sa dajú použiť pri liečení chorôb spojených s poruchami zrážania krvi.

Vrstvenie cievky so zdokonaleným pohybom ihly

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7723

Dátum: 16.06.2003

Autori: Stratico' Simone, Stratico Gianfranco, Lumini Antonio

MPK: H02K 15/00

Značky: zdokonaleným, pohybom, vrstvenie, cievky

Text:

...vynálezu pri0006 Riešenia podľa predmetného vynálezu sa týkajú riešení, opísaných v patentovonn spise US 6 533 208(Becherucci a další) a v patentovej prihláške US 09/960 5500007 Jadro lg statora podľa obr. 1 je znázornené v reze a je umiestnené na navíjanie vodiča Q na vytváraniecievok Q, prebiehajúcich okolo pólov 10 a. Ihla ll jeuskutočnené ako dutý valcový člen na umožnenie priechodu vodiča É tak, že vodič Q je privádzaný od konca lla...