Zverejnene patenty 09.06.2003

Bunkovo-priestupné peptidové inhibítory dráhy JNK signálnej transdukcie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5168

Dátum: 09.06.2003

Autor: Bonny Christophe

MPK: A61P 1/00, A61K 38/17, A61K 38/00...

Značky: dráhy, signálnej, transdukcie, inhibitory, bunkovo-priestupné, peptidové

Text:

...ATF 2 a Elk 1 fosforylácie rekombinantnými JNK in vitro. Panel B ukazuje experimenty odpovede na dávku podobné ako na Paneli A.Obr. 5 je histogram zobrazujúci L-TAT-lB inhibíciu fosforylácie rekombinantnými JNK. Panel A ukazuje L-TAT-IB inhibíciu c-Jun, ATF 2 a Elk 1 fosforylácie rekombinantnými JNK in vitro v prítomnosti MKK-d Panel B ukazuje podobné experimenty odpovede na dávku s MKK 7.Obr. 6 je ilustrácia predstavujúca inhibíciu c-Jun...

Submunícia s kumulatívno-črepinovým účinkom

Načítavanie...

Číslo patentu: 283410

Dátum: 09.06.2003

Autori: Hricko Milan, Mandinec Pavol, Marikovič Miroslav, Kováč Dušan, Ševčík Juraj, Ritter Ivan

MPK: F42B 14/06, F42C 15/18

Značky: kumulatívno-črepinovým, účinkom, submunícia

Zhrnutie / Anotácia:

Submunícia pozostáva z časti (A) zapaľovača tvorenej krytkou (19), v ktorej je uložená nápichová ihla (17) a stabilizačná stuha (18), pričom krytka (19) je poistená proti vypadnutiu dopravnou poistkou (23). Krytka (19) je nasunutá na telo (1) kotúča, v ktorom je uložený posúvač (3), v ktorom je umiestnený nosič (6) roznetky a roznetka (7), ktoré sú odtláčané prvou pružinou (8) na ihlu (9). Roznetka (7) slúži na zážih zlože časovacieho kotúča...

Použitie fenylsubstituovaných 1,4-dihydropyridínov na výrobu liečiv, fenylsubstituované 1,4-dihadropyridíny a spôsob ich výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 283409

Dátum: 09.06.2003

Autori: Meier Heinrich, De Jonge Maarten, Schmidt Bernard, Gao Zhan, Schuurman Teunis, Schohe-loop Rudolf, Junge Bodo, Hartwig Wolfgang

MPK: A61K 31/455, C07D 211/90

Značky: liečiv, 1,4-dihadropyridíny, fenylsubstituovaných, fenylsubstituované, výrobu, použitie, spôsob, výroby, 1,4-dihydropyridínov

Zhrnutie / Anotácia:

Fenylsubstituované 1,4-dihydropyridíny všeobecného vzorca (I), spôsob ich výroby reakciou halogénfenyl-aldehydov s beta-ketoestermi, prípadne za izolácie ylidénových zlúčenín a s enamínmi a ich použitie v liečivách, najmä ako cerebrálne účinných prostriedkov.

Amidy a farmaceutické prostriedky na ich báze

Načítavanie...

Číslo patentu: 283408

Dátum: 09.06.2003

Autori: Quallich George, Dorff Peter, Chang George

MPK: C07C 275/00, A61K 31/16, C07C 257/08...

Značky: amidy, farmaceutické, prostriedky, báze

Zhrnutie / Anotácia:

Amidy všeobecného vzorca (I), kde X, Y a Z majú význam uvedený v nárokoch. Tieto zlúčeniny sú užitočné na znižovanie sekrécie apo B, a preto sú vhodné ako liečivá na liečenie chorôb, ako je ateroskleróza.

Synergická herbicídna kompozícia a spôsob kontroly rastu nežiaducej vegetácie

Načítavanie...

Číslo patentu: 283407

Dátum: 09.06.2003

Autor: Shribbs John Martin

MPK: A01N 41/10, A01N 41/04

Značky: rastu, kompozícia, vegetácie, spôsob, herbicídna, nežiaducej, synergická, kontroly

Zhrnutie / Anotácia:

Opisuje sa synergická herbicídna kompozícia, ktorá obsahuje herbicídne účinné množstvo zmesi zložky (A) cyklohexándiónovej zlúčeniny všeobecného vzorca (I), v ktorom n znamená 0 alebo 1
a zložky (B), ktorou je acetochlór, alachlór alebo metalochlór. Ďalej je opísaný spôsob kontroly rastu nežiaducej vegetácie, najmä v plodinách.

Spôsob prípravy chloridov azinylových kyselín

Načítavanie...

Číslo patentu: 283406

Dátum: 09.06.2003

Autori: Knell Marcus, Brink Monika

MPK: C07C 51/62, C07C 51/00, C07C 51/58...

Značky: chloridov, azinylových, spôsob, přípravy, kyselin

Zhrnutie / Anotácia:

Opisuje sa efektívny spôsob prípravy chloridov azinylových kyselín, ktorý zahŕňa ohriatie trichlórmetylazínu spoločne s kyselinou za vzniku chloridu kyseliny, ktorý je možné počas reakcie oddestilovať za tlaku 2 kPa až 40 kPa, v prítomnosti kyselinového katalyzátora zvoleného z kyseliny sírovej, chloridu železitého a chloridu zinočnatého pri teplote pohybujúcej sa v rozmedzí od teploty okolia až po refluxnú teplotu.

Instantný vezikulárny produkt

Načítavanie...

Číslo patentu: 283405

Dátum: 09.06.2003

Autori: De Vringer Tom, Mollee Hinderikus Marius

MPK: A61K 9/127

Značky: produkt, vezikulárny, instantný

Zhrnutie / Anotácia:

Prášok reverzných vezikúl zahŕňa jedno alebo viac neiónových povrchovo aktívnych činidiel a poprípade lipofilnú stabilizujúcu zložku a biologicky aktívne činidlo. Produkt sa pripravuje vytvorením disperzie reverzných vezikúl vo vhodnom nepolárnom vehikule a uvedené vehikulum sa následne odstraňuje. V zmesi s jedným alebo viacerými excipientmi sa môže produkt zahrnúť do kompozícií.

Tris-aryl-s-triazíny, spôsob ich prípravy, kompozícia stabilizovaná týmito triazínmi, ich použitie a spôsob ochrany organického polyméru proti degradácii

Načítavanie...

Číslo patentu: 283404

Dátum: 09.06.2003

Autori: Stevenson Tyler Arthur, Toan Vien Van, Holt Mark Stephen, Phan Thuy Ngoc, Birbaum Jean-luc, Ravichandran Ramanathan

MPK: C07D 251/24, C07D 403/10, C07D 403/12...

Značky: přípravy, tris-aryl-s-triazíny, polymerů, proti, týmito, triazínmi, kompozícia, ochrany, použitie, degradácii, spôsob, organického, stabilizovaná

Zhrnutie / Anotácia:

Tris-aryl-s-triazíny, ktoré obsahujú jeden až tri od rezorcinolu odvodené zvyšky, pričom aspoň jeden z uvedených zvyškov je substituovaný v polohe 5 alkylovou skupinou, fenylalkylovou skupinou, halogénom, tio-skupinou alebo sulfonylovou skupinou, majú UV-spektrá posunuté do červenej oblasti priľahlej ultrafialovej oblasti a poskytujú stabilizáciu polymérnych materiálov proti škodlivým účinkom aktinického žiarenia.

Spôsob prípravy 5-amino-1-aryl-3-kyanopyrazolov, medziprodukty na ich prípravu a spôsob prípravy medziproduktov

Načítavanie...

Číslo patentu: 283403

Dátum: 09.06.2003

Autori: Ancel Jean-erick, D'silva Themistocles

MPK: C07C 249/16, C07C 243/22, C07C 251/76...

Značky: přípravy, spôsob, přípravu, medziprodukty, medziproduktov, 5-amino-1-aryl-3-kyanopyrazolov

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob prípravy zlúčenín všeobecného vzorca (I), ktoré sa použijú ako medziprodukty pri syntéze pesticídne aktívnych zlúčenín
medziprodukty na ich prípravu a spôsob prípravy medziproduktov.

Spôsob výroby minerálnych vlákien

Načítavanie...

Číslo patentu: 283402

Dátum: 09.06.2003

Autori: Christensen Vermund Rust, Jensen Soren Lund, Ranlov Jens

MPK: C03C 13/06, C03C 13/00, C03C 1/00...

Značky: výroby, vlákien, spôsob, minerálnych

Zhrnutie / Anotácia:

Uvedené vlákna sú vytvárané z taveniny vzniknutej zo zmesi nízko a vysoko halogénových odpadových materiálov. Tavenina obsahuje nad 15 % hmotn. vápnika, horčíka a železa vzhľadom na celkovú hmotnosť všetkých troch oxidov, pričom 80 až 98 % hmotn. minerálnych pevných látok tvoria nízko halogénové materiály, z ktorých každý obsahuje menej ako 0,5 % hmotn. Halogénu, a 2 až 20 % hmotn. minerálnych pevných látok tvoria vysoko halogénové minerálne...

Fungicídne zmesi a spôsob ničenia škodlivých húb

Načítavanie...

Číslo patentu: 283401

Dátum: 09.06.2003

Autori: Scherer Maria, Müller Bernd, Sauter Hubert, Ammermann Eberhard, Strathmann Siegfried, Leyendecker Joachim, Lorenz Gisela, Schelberger Klaus

MPK: A01N 47/24

Značky: škodlivých, spôsob, ničenia, zmesí, fungicidně

Zhrnutie / Anotácia:

Fungicídna zmes obsahuje v synergicky účinnom množstve karbamát vzorca (I), v ktorom X znamená CH a N, n je 0, 1 alebo 2 a R predstavuje halogén, C1-C4-alkyl a C1-C4-halogénalkyl, pričom zvyšky R môžu byť rozdielne, ak n znamená 2 alebo jeho soľ, alebo adukt, a anilid vzorca (II), v ktorom R1 znamená fluór alebo chlór, alebo jeho soli, alebo adukty, a jej použitie.

Spôsob prípravy ultračistého makropórovitého silikagélu

Načítavanie...

Číslo patentu: 283387

Dátum: 09.06.2003

Autor: Berek Dušan

MPK: C01B 37/00

Značky: přípravy, ultračistého, spôsob, silikagelu, makropórovitého

Zhrnutie / Anotácia:

Je opísaný spôsob rozširovania pórov mezopórového silikagélu s priemermi pórov 6 až 12 nm na veľkosť priemeru 15 až 50 nm kombinovaným účinkom vody a hydroxidu amónneho, ktorý neobsahuje ióny kovov s koncentráciou 2 až 26 % hmotn., počas 1 až 5 hodín pri teplotách 150 až 200 °C. Z východiskového ultračistého materiálu (typ B) sa získa makropórový silikagél rovnakej čistoty, bez vnesenia iónov kovov do jeho matrice.