Archív za 2002 rok

Strana 34

Kompozície obsahujúce fluorid hlinitý na liečenie zápalov pilosebaceóznej žľazy

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6713

Dátum: 02.10.2002

Autor: Dascalu Avi

MPK: A61K 33/16, A61P 17/00

Značky: žlázy, fluorid, pilosebaceóznej, kompozície, obsahujúce, hlinitý, zápalov, liečenie

Text:

...injekciou) - vhodné iba na krátkodobú liečbu, ale pri dlhodobom použití akné zhoršujee. Klasické nedefinové lokálne podávané prostriedky, napr. síra, zinok, rezorcín, kyselina salicylová - majúce nízku účinnosťg. Lokálne podávané retinoidy, napr. prírodné a/alebo syntetické analógy vitamínu A alebo zlúčeniny podobné retinolu, ktoré majú biologickú aktivitu vitamínu A v koži, ako aj geometrické izoméry a stereoizoméry týchto...

Fenyl-piperidínové deriváty ako inhibítory vychytávania serotonínu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6424

Dátum: 02.10.2002

Autori: Smith Garrick Paul, Ruhland Thomas, Püschl Ask, Andersen Kim, Bang-andersen Benny, Moltzen Einer Knud

MPK: C07D 211/00, C07D 295/00, C07D 243/00...

Značky: deriváty, vychytávania, fenyl-piperidínové, serotonínu, inhibitory

Text:

...ale bez obmedzenia, metyl, etyl, 1-propyl, Z-propyl, i-butyl, 2-butyl, 2 metyl-2-propyl a 2-metyl-1-propyl.0021 Podobne C 25 alkenyl, respektíve C 25 alkinyl, znamená také skupiny s dvoma až šiestimi atómamí uhlíka, ktoré majú jednu dvojitú väzbu, respektíve jednu trojitú väzbu, zahmujúce, ale bez obmedzenia, etenyl,propenyl, butenyl, etinyl, propinyl a butinyl.0022 Výraz CM cykloalkyl znamená monocyklický alebo bicyklický karbocyklus s...

Stroj na vyfukovanie plastových nádob

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5155

Dátum: 02.10.2002

Autor: Giacobbe Ferruccio

MPK: B29C 49/56

Značky: vyfukovanie, nádob, plášťových, stroj

Text:

...tyčou 105 a, 105 b.Horná tyč í je priamo napojená na sane í, ktoré nesú polformu ga a kĺžu po koľajnici m, spodná tyč La je zase napojená na sane JE, ktoré nesú polformu Q a kĺžu po koľajnici m a medzi nimi je zariadenie 11 g pre ustanovenie vzdialenosti medzi obidvoma polformami s ohľadom na pevnú os symetrie Z-Z.Toto zariadenie w pre ustanovenie vzdialenosti medzi oboma polformami má čelusť 111, do ktorej je upevnený druhý voľný koniec...

Elektráreň

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4039

Dátum: 02.10.2002

Autor: Hilleke Bent

MPK: F03B 17/00, F03B 7/00

Značky: elektráren

Text:

...a jedinečnou črtou vyhotovenia podľa tohto vynálezu, pomocou ktorého je vyhotovenie dosiahnuté, je fakt, že elektráreňobsahuje vodiacu časť čepelí pre každú čepeľ, ktorá smeruje obvykle radiálne a slúži na usmerňovanie príslušnej čepele a obsahuje prostriedky na pretáčanie čepele takým spôsobom vo vodiacej časti čepele, že jej okrajová vonkajšia hrana opisuje uzavretú časť počas každého otočenia rotora, uvedená časť opisovaná čepeľami má...

Fenyl-piperazínové deriváty ako inhibítory spätného vychytávania serotonínu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3401

Dátum: 02.10.2002

Autori: Smith Garrick Paul, Andersen Kim, Moltzen Ejner Knud, Bang-andersen Benny, Ruhland Thomas, Püschl Ask

MPK: A61K 31/4965, A61P 25/00, A61K 31/44...

Značky: fenyl-piperazínové, deriváty, inhibitory, serotonínu, vychytávania, spätného

Text:

...zahmujúcu, ale bez obmedzenia, metyl, etyl, 1-propyl, 2-propyl, 1-butyl, 2-butyl, 2 metyl-2-propyl a 2-metyl-1-propyl.0025 Podobne C 245 alkenyl, respektíve C 24 alkinyl. znamená také skupiny s dvoma až šiestimi atómarni uhlíka, ktoré majú jednu dvojitú väzbu, respektive jednu trojitú väzbu, zahmujúcimi, ale bez obmedzenia. etenyl, propenyl, butenyl, etinyl. propínyl a butinyl.0026 Výraz C 34 cykloalkyl znamená monocyklický alebo...

Syntéza (+-)-2-((dimetylamino)metyl)-1-(aryl)cyklohexanolov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2910

Dátum: 02.10.2002

Autori: Kupper Robert, Stumpf Andreas

MPK: C07C 225/00, C07C 217/00, C07C 213/00...

Značky: syntéza, +-)-2-((dimetylamino)metyl)-1-(aryl)cyklohexanolov

Text:

...podmienkach nechá reagovať V rozpúšťadle pri zvýšenej teplote. Pri týchto podmienkach dôjde k selektívnej dehydratácií zodpovedajúceho trans ízoméru tramadolu a vyzrážanietramadolu vo forme soli.V US patente č. 5 847 620 (Lerman et al.,) a EP 0 831 082 je opisané delenie zmesi tramadolu a jeho zodpovedajúceho trans ízoméru, pri ktorom sa zmes zmieša s elektroñlným činidlom, ktoré selektivne reaguje s hydroxyskupinou zodpovedajúceho trans...

Trecia spojka pre motorové vozidlo vybavená riadeným zariadením na vymedzenie vôle

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2143

Dátum: 02.10.2002

Autori: Osman Hafiz, Saint-martin Yves, Marie Eric, Payraudeau Gilles

MPK: F16D 13/58

Značky: vôle, vozidlo, trecia, spojka, motorové, riadeným, vymedzenie, zariadením, vybavená

Text:

...trecích0008 Bola tiež navrhnutá, hlavne v dokumente FR-A 2 750 467, spojka vyššie uvedeného typu, ktorá májednoduchšiu konštrukciu, pretože má menší počet súčastí.0009 Podľa tohto dokumentu je navrhnutá trecia spojka hlavne pre motorové vozidlo typu zahŕňajúceho reakčný kotúč určený na to aby bol rotačne usadený na hnacom hriadeli,trecí kotúč, ktorý nesie na svojom vonkajšom okraji trecie obloženia, určený na to aby bol rotačne usadený na...

Spojovacia súčiastka stierača automobilu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1646

Dátum: 02.10.2002

Autor: Poton Eric

MPK: B60S 1/32

Značky: súčiastka, stierača, automobilů, spojovacia

Text:

...súčiastka 42 namontovaná v zasunutej polohe na konci,ktorý má tvar háčka 32.0033 Tieto automatické blokovacie prostriedky majú dva jazýčky 60, pričom je každý uchytený na bočnej stene 48 spojovacej súčiastky 42.0034 Každý jazýček 60 je pozdĺžne uložený od prednej strany bočnej steny 48, ktorá ho nesie. Voľný koniec 62 jazýčka 60 má tvar hrotu, ktorý priečne vyčnleva do vnútra spojovacej súčiastky 42 a ktorý spolupracuje s konvexnou...

Prostriedok na zlepšenie imunitnej odpovede

Načítavanie...

Číslo patentu: E 528

Dátum: 02.10.2002

Autori: Moreno Lopez Sonia, Timon Jimenez Marcos

MPK: C12N 15/85, A61K 39/00, C12N 15/87...

Značky: prostriedok, imunitnej, zlepšenie, odpovede

Text:

...odpovede, svýraznou prevahou subtypu lgG 1 špecifického pre Th 2 po intradermálnej aplikácii s DNA viazanou na častice (tzv. gene gun, génová puška), a s prevahou subtypu igG 2 a typického pre Th 1 po intramuskulárnej aplikácii. V zastúpení subtypov nebol zistený žiadny rozdiel, ktorý by koreloval s vektormíNa inkorporovanie iipozómov s veľkosťou 200 nm do buniek bol tiež použitý Tpeptidový fragment (YGRKKRRQRRR) HIV-1 génového produktu...

Výškovo nastaviteľná noha pre opornú plochu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 230

Dátum: 01.10.2002

Autor: Cattaneo Carlo

MPK: A47B 91/02

Značky: plochu, výškovo, nastaviteľná, opornú

Text:

...teleskopických trubicovitých častí nohy. Avšak usporiadanie vhodne tvarovaného vedenia s dorazovými lôžkami pre čapy má vplyv na funkciuvýškového nastavenia, rovnako ako na zarážkovú funkciu.Ďalšie uskutočnenie výškovo nastaviteľnej nohy, ktorá je opatrená nastavovacím ústrojenstvom, spolupracujúcim s trubicovitou časťou nohy, sú známe napríklad2 patentových spisov DE 198 25 098 C a US-A-3 224 800.Na výrobu združených nastavovacích prvkov...

Tréningové zariadenie pre loptové hry

Načítavanie...

Číslo patentu: E 211

Dátum: 01.10.2002

Autor: Langhorn Jesper

MPK: A63B 69/00, A63B 63/00

Značky: tréningové, zariadenie, loptové

Text:

...člen môžu mat vpodslate rovnakú veľkost. Vo väčšine situácií je toto praktickým vyhotovením kvôli pravidelnémtr tvaru otvorovv zariadení. Ďalej tento tvar zariadenia tiež umožňuje kotúľanie zariadenia.0 l 2 Je výhodné. ak jeden z uvedeného prvého a druhého prstencovćho člena je dostatočne ťažký na zabezpečenie stability zariadenia. ked je zariadenie umiestnené tak, že jedenprstenec spočíva na v podstate horizontálnom povrchu.013 Uvedený...

Použitie kolagenázy na uľahčenie zavádzania vodiaceho drôtu na ošetrenie chronickej celkovej arteriálnej oklúzie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13479

Dátum: 01.10.2002

Autor: Bradley Strauss

MPK: A61K 38/48, A61L 31/16, A61L 29/16...

Značky: drôtu, zavádzania, kolagenázy, ošetrenie, uľahčenie, celkovej, vodiaceho, chronickej, arteriálnej, oklúzie, použitie

Text:

...V dlhodobých štúdiách bunkových kultúr in-vitro sa použili formulácie kolagenázy. Tieto formulácie hrajú úlohu pri izolácii buniek z tkanív degradáciou okolitej matrice a tieto bunky sú potom použité pre bunkovú kultiváciu. Existuje veľmi málo správ o používaní formulácii kolagenázy pre štúdie in-vivo. Vyvinul sa experimentálny model intracerebrálneho krvácania na krysách systematickým používaním infúzie bakteriálnej kolagenázy...

Poľnohospodársky stroj, najmä rotačného žacieho typu, obsahujúci rezací mechanizmus

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3376

Dátum: 01.10.2002

Autor: Neuerburg Horst

MPK: A01D 34/63

Značky: obsahujúci, řezací, rotačného, najmä, typů, poľnohospodársky, mechanizmus, žacieho, stroj

Text:

...časti (7 a, 7 b, 7 c, 7 d, 7 e) mali byť vyrovnané do priamky a rozložené v rovnakej rovine.V príklade uskutočnenia na obrázkoch l a 2 je kryt (9) jednoblokový a prevodové prvky sú zložené najmä z kaskády pastorkov uložených vnútri krytu (9). Každá rezacia časť (7 a, 7 b, 7 c, 7 d,7 e) je napojená na aspoň jeden z pastorkov nachádzajúcich sa V kryte (9). Kaskáda pastorkov je poháňaná motorovým vozidlom (2) prostredníctvom najmä vysúvacieho...

Spôsob a zariadenie na splyňovanie paliva v reaktore s fluidným lôžkom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2552

Dátum: 01.10.2002

Autori: Nieminen Matti, Kurkela Esa

MPK: C10J 3/46

Značky: fluidným, lôžkom, zariadenie, spôsob, reaktore, paliva, splynovanie

Text:

...riešenie problému s dechtom. Pri pokusochuskutočňovaných prihlasovateľom bol pokles koncentrácie dechtu vo fluidizovaných časticiachv prázdnej homej časti reaktora pri 900 °C a so zadržaním 10 sekúnd menší než 5 a plynové potrubie sa zanášalo ako účinkom kondenzovaných dechtov, tak aj vinou zlúčenín Vápnik/chlórPrihlasovateľ tiež vyskúšal splyňovanie tých istých palív V bežných reaktoroch s cirkulujúcím íluidným lôžkom. Pri týchto testoch...

Ventil pre tekuté médiá

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2211

Dátum: 01.10.2002

Autor: Sanders Bernhard

MPK: F16K 11/02, F16K 41/00

Značky: ventil, tekuté, media

Text:

...Ked sa častice dostanú s médiom, ktoré ventilompreteká, do oblasti otvoru, nemôžu sa tam usadit, pretože sú0009 Radiálna vzdialenosť medzi otvorom a ventilovým vretenom je s výhodou väčšia ako priemer najväčších vyskytujúcich sa častíc, aby sa zabránilo usadzovaniu takýchto častíc V oblasti ventilového vretena, ktorou prechádza otvor v kotúčiku. Týmto spôsobom sa zabraňuje opotrebovaniu na hriadeli ventilového vretena alebo...

Štítok s ochranným laminovaním

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8981

Dátum: 01.10.2002

Autor: Leihe Wolfgang

MPK: G09F 3/02, G09F 3/10

Značky: laminovaním, ochranným, štítok

Text:

...oblastiach použitia, ktoré kladú zvýšené požiadavky na odolnost popisu, napríklad vďaka prítomnosti agresívnych. médií alebo tým, žepopisovaný predmet je vystavený dodatkovej ochranealebo ďalším úpravám. Popisom je možné chápat v tejto súvislosti každý druh označenia predmetu,najmä vtedy tiež digitálny druh písma aleboPriebežne sú také štítky k dostaniu vopred konfekcionované ako tovar v roliach, takže strojné popisovanie v tlačových...

Fitnes-prístroj

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1599

Dátum: 01.10.2002

Autor: Egger Norbert

MPK: A61H 9/00

Značky: fitnes-prístroj

Text:

...ovládania zariadení na stimuláciu kože prispôsobiť stimulovanú oblasť kože telesným pomerom nositeľa fitnes-prístroja. Tak sa pri tomto vyhotovení dajú Lirčité problémové zóny cielene ovplyvniť. Ovládacie zariadenie môže vykazovat regulátor. ktorým sa dá postupnosť prepínacích signálov nastavit na jednotlivé zariadenia na stimuláciu kože. Týmto spôsobom sa dá koordinovať poradie prepínacích procesov z podtlakového stavu do pretlakového...

CRIPTO Špecifické protilátky

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8617

Dátum: 01.10.2002

Autori: Williams Kevin, Sanicola-nadel Michele, Adkins Huet Heather, Rayhorn Paul, Miklasz Steven Donald, Schiffer Susan Gail

MPK: A61K 38/00, C07K 16/00

Značky: specifické, protilátky, cripto

Text:

...peptidom. Panico a kol., 1996, Int. J. Cancer 6551-56 Byrne a kol., 1998, J. Pathology 185108-11 De Angelis a kol., 1999, Int. J. Oncology 14437-40. V tejto oblasti preto pretrváva potreba prostriedku na kontrolu,obmedzenie a/alebo prevenciu takejto nadmernej expresie, inhibovanie Cripto aktivity, a inhibovanie konsekvencií0008 Tento vynález poskytuje nove protilátky, ktoré sa špecificky viažu na Cripto, spôsoby výroby a použitia takýchto...

Uloženie na stierač dopravného pásu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 926

Dátum: 01.10.2002

Autor: Schulmeistrat Hans-dieter

MPK: B65G 45/00

Značky: stierač, uloženie, pásu, dopravného

Text:

...nastavovacej skrutky a poistných matíc vytvorená akozariadenie na uhlové prestavovanie.Jedno zvláštne vyhotovenie vynálezu spočíva v tom, že Výkyvné páky obsahujú zalomenie V uhle 90 °, prebiehajúce sčasti paralelne s telesom, ku ktorého koncu je pripevnené v kolmom tvare pozdĺžne, v priečnom priereze štvorcové teleso zariadenia na výškové prestavovanie. Týmto zalomením výkyvných pák vznikne kompaktné vyhotovenie skracujúce dĺžku...

Železničný podval s nanesenou vrstvou na spodnej strane

Načítavanie...

Číslo patentu: E 882

Dátum: 01.10.2002

Autori: Achler Rainer Ernst-günter, Gärlich Hermann

MPK: E01B 3/00, E01B 19/00

Značky: nanesenou, spodnej, podval, straně, železničný, vrstvou

Text:

...požadovaná tuhosť pri elastických podbitiach vyžaduje tak mäkké materiály, že odolnosť proti poškodeniuhranami štrku a špičkami štrku nemôže byť vylúčená.- Výroba a aplikácia podbitia vyhovujúcim požiadavkám je taká cenovo náročná, že môže byť prípadne výhodnépoužitie elastických upevnení koľajníc. VynálezÚlohou vynálezu je vytvoriť spôsob spojenia betónového telesa železničného podvalu, odolného proti šmykovým silám, s aspoň jednou elastickou...

Zariadenie a spôsob selekcie samovoľne sa pohybujúcich biologických druhov, najmä mužských pohlavných buniek

Načítavanie...

Číslo patentu: E 350

Dátum: 01.10.2002

Autor: Zech Josef

MPK: C12M 1/22, C12M 1/16, C12M 3/00...

Značky: mužských, pohybujúcich, biologických, buniek, pohlavných, selekcie, zariadenie, druhov, spôsob, samovolně, najmä

Text:

...asi 15 až 30 minútach dostatočne veľké množstvo pohyblivých spermií, ktoré potom postačujú na napríklad mimotelové oplodneníe.V druhej forme uskutočnenia predloženého vynálezu zariadenie na selekciu samovoľne sa pohybujúcich biologických druhov, najmä spermií, zahrnuje prvú komoru na prijatie média,obsahujúceho druhy, ktoré sa majú selektovať, a oddelene od nej druhú komoru na prijatie vybraných druhov v ďalšom médiu, pričom steny prvej komory...

Spôsob a upevňovací systém na montáž vozidlovej okennej tabule na nosný rám, vozidlová okenná tabuľa a vozidlo s takou okennou tabuľou

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12

Dátum: 30.09.2002

Autori: Schmitz Franz Peter, Gloor Urs

MPK: B60J 1/00, C03C 27/04, E06B 3/56...

Značky: tabule, systém, okenná, okennej, upevňovací, rám, spôsob, tabuľa, tabuľou, vozidlovej, okennou, nosný, vozidlo, takou, montáž, vozidlová

Text:

...lepiacej tesniacej hmoty alebo lepiacich tesniacich hmôt. Pripoužití takého lepiaceho pásu v tvare nekonečného materiálu vznika v oblastispojovacieho miesta medzi začiatkom a koncom použitého lepiaceho pásu problém diskontinuity. Navyše nemôžu lepiace pásy z princípu dokonalo sledovat prípadné nerovnosti okennej tabule, ako aj rámu, a tieto vyrovnávat tak, ako lepiaca tesniaca hmota, aplikovateľná v kvapalnej, pripadne viskóznej forme....

Systém dodávania biologickej látky

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13439

Dátum: 30.09.2002

Autori: Federici Catherine, Borek Tanya, London Christopher, Hite Michael, Turner Stephen

MPK: A61K 9/22, A61K 35/74

Značky: látky, biologickej, dodávania, systém

Text:

...naznaky s prudkým dodávaním po žalúdku.0008 Systémy dodávania s kontrolovaným uvoľňovaním môžu mať mnoho foriem vrátane systémov polymémej matrice, systémov voskovej matrice, multičastícových systémov a ich kombinácií. Najbežnejšie používané systémy dodávania sa môžu všeobecne klasiñkovať ako difúzne, zásobníkové, póry tvoriace voskové systémy alebo systémy potíahnutých guľôčok. Difúzne zariadenie sa skladá z liečiva dispenzovaného vpolyméri,...

Spôsob a systém na kontrolu mäsových výrobkov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5911

Dátum: 30.09.2002

Autor: Andersson Hakan

MPK: G01V 15/00, A01K 11/00

Značky: spôsob, výrobkov, systém, mäsových, kontrolu

Text:

...niekoho, kto by chcel manipulovať bud so záznamami histórie zvieraťa alebo s označeniarni zvierat kvôli ukrývaniu údajov o históriizvieraťa, ktoré by inak viedli k odmietnutiu povolenia na usmrtenie alebo na exportné akcie.Požiadavky na ukladanie a analyzovanie historických záznamov, obzvlášť týkajúcich sa umiestnenia, sú rovnako potrebne pri výrobe a spracovaní mäsa a mäsových výrobkov, kde sa môže efektívne sledovať kontakt medzi...

Zdokonalený spôsob výroby aerosólu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11992

Dátum: 30.09.2002

Autori: Hindle Michael, Byron Peter, Gupta Rajiv

MPK: A61M 5/00

Značky: zdokonalený, výroby, spôsob, aerosolů

Text:

...aké rozmiestnenie usadenia aerosólu v pľúcach sa vytvorí. Jednotnosť veľkostnej distribúcie častíc alebo zložky, ktorá je prítomná v aerosóle, je možné merať stanovením jej štandardnej geometrickej odchýlky(SGO). SGO aerosólu alebo zložky, ktorá je prítomná v aerosóloch, je pomer sledovanej Veľkosti častice na 84. percentile a sledovanej veľkosti častice na 50. percentile na súhrnnej percentuálnej hmotnostnej distribúcii podštandardnej...

Čerpadlo na čerpanie paliva

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1660

Dátum: 30.09.2002

Autori: Webb Michael, Struthers Kevin

MPK: B67D 5/01, F04D 13/06, F04B 39/06...

Značky: paliva, čerpadlo, čerpanie

Text:

...elektrického prúdu. Puzdro z nehrdzavejúcej ocele znižuje účinnosť motora ponorného čerpadla, pretože zadržuje teplo anarúša funkciu magnetického motora.0023 US Patent č. 3,454,697 opisuje príklad elektrického palivového čerpadla na inštaláciu V skladovacej nádrži Cerpadlo je prispôsobené na fungovanie vpalivovej autocisteme a je ponorené vpalive. Cerpadlo sa ovláda riadiacim okruhom, ktorý sa nachádza mimo skriňu čerpadla.0024 Predložený...

Odliatok so zvýšenou odolnosťou proti opotrebovaniu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 785

Dátum: 30.09.2002

Autor: Poncin Claude

MPK: B22D 19/08, B22D 19/06, B22D 19/02...

Značky: opotrebovaniu, proti, zvýšenou, odliatok, odolnosťou

Text:

...rýchlemu opotrebeniu, odolnému voči oteru a nárazu, bolo predmetom štúdii rôzneho0011 V tomto kontexte sa úplne prirodzene orientujeme k dielom z kompozitov na keramickej báze a V tomto rozsahu,prihlasovateľ uvádza už V dokumente W 0 99/47264 zliatinu na bázeželeza a keramiky, vysoko odolnú voči oteru a nárazu.0012 V dokumente WO 98/ 15373 prihlasovateľ navrhuje vložiť do formy pred odpichom poréznu keramickú vložku, ktorá je infiltrovaná...

Náter, spôsob jeho prípravy a jeho použitie na drevený podklad

Načítavanie...

Číslo patentu: E 556

Dátum: 30.09.2002

Autori: Carrelli Roberto, Nanni Alessandro, Benni Stefano, Spagna Alessandro

MPK: C09D 15/00, B27K 3/34, B27K 3/52...

Značky: nátěr, přípravy, spôsob, použitie, dřevěný, podklad

Text:

...základného náteru a krycieho náteru na rovnaký podklad prostriedkami, ktoré sú0012 Prvým cieľom tohto vynálezu je poskytnúť náter, ktorý sa vyznačuje stálosťou estetickeho vzhľadu a mechanickýchvlastností tiež po predĺženom vystavení atmosférickým vplyvom.0013 Ďalšĺül CieľOHL tohto vynálezu je poskytnúť náter, ktorý chráni drevený podklad pred napadnutím plesňami, hubami, pred degradačným pôsobením UV-žiarenia a pred absorpciou vlhkosti....

Inhibícia histón-deacetylázy ako liečenie srdcovej hypertrofie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 136

Dátum: 27.09.2002

Autori: Mckinsey Timothy, Long Carlin, Olson Eric, Bristow Michael

MPK: A61K 31/435, A61K 31/165, A61K 31/336...

Značky: liečenie, srdcovej, inhibícia, histón-deacetylázy, hypertrofie

Text:

...SAHA a pyroxamid ~ sú silnými inhibítormi HDAC in vitro a in vivo a vyvolávajú zastavenie rastu, diferenciáciu alebo apoptotickú bunkovú smrť transformovaných buniek a preto sú hlavnými zlúćeninami 2 rodiny HFC na báze hydroxámovej kyseliny a nachádzajú sa prave vo fáze I klinických skúšok . Marks a kol. (2000). Doterazneboli publikované žiadne správy o účinkoch inhibitorov HDAC nahypertrofiu svalových buniek a odpoveď na stres.Preto je V...

Spôsob vytvorenia samozhutňovaných zásypov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7268

Dátum: 27.09.2002

Autori: Bakowski Stéphane, Zygomalas Gérard, Debever Dominique

MPK: E02D 17/06, E02F 5/00, C04B 14/02...

Značky: zásypov, spôsob, vytvorenia, samozhutňovaných

Text:

...sa sám V krátkom čase zhutní.0007 Získanie indexu zvýšenej nosnosti V krátkej dobe umožňuje uskutočniť podložnú vrstvu a dokonca základnú vrstvu v hodinách nasledujúcich po zásype a obnovenie prevádzky výkopov do niekoľkých hodín. Toto vlastné zhutnenie prebieha bez zmrašťovania, popraskania alebo okamžitého potenia a postupným0008 Slovným spojením nevysušovaný zásyp sa v zmysle vynálezu rozumie každý materiál, ktorého kritické zaťaženie...

Generátor pre vodnú elektráreň

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6739

Dátum: 27.09.2002

Autor: Wobben Aloys

MPK: F03B 13/00

Značky: generátor, vodnú, elektráren

Text:

...vynálezu aobrázok 2 priebeh tlaku vo vode pri prúdení cez generátor.0015 Obrázok l ukazuje generátor usporiadaný V prietokovom kanáli 10. Smer prúdenia Vody je pritom na obrázku zľava doprava. Generátor je nesený podperami 40, ktoré sú na obrázku súčasťou prietokového kanála 10. Prirodzene, tieto podpery 40 môžu byť v existujúcomprietokovom kanáli 10 rovnako dodatočne zabudované spoločne s generátorom.0016 Pritom je prietokový kanál 10...

Injekčné zariadenie na zavedenie podkožnej infúznej súpravy

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5473

Dátum: 27.09.2002

Autori: Kornerup Grete, Göransson Magnus Walter, Mogensen Lasse Wesseltoft

MPK: A61M 5/20, A61M 5/14

Značky: zariadenie, zavedenie, infúznej, injekčné, podkožnej, súpravy

Text:

...plunžera s uvedenou ihlou z vysunutej polohy do zasunutej polohy. Pohon obsahujúci pružinu spôsobí posun plunžera kontrolovanou silou arýchlosťou zvysunutej polohy smerom do zasunutej polohy, aby sa kanyla uvedenej podkožnej infúznej súpravy upevnenej na uvedenej zavádzacej ihle zaviedla cez kožu. Zavádzacia ihla na plunžeri sa dá zkanyly vytiahnuť, zatial čo kanyla zostáva zavedená cez kožu. ľcrmínom v podstate neodľľitcľný, ako sa použil v...

Systém na selektívne a dočasné skladovanie súčiastok z priemyselnej montážnej linky

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3959

Dátum: 27.09.2002

Autor: Mclennan Robert

MPK: B23P 21/00, B23P 19/00, B23Q 7/14...

Značky: linky, systém, dočasné, montážnej, súčiastok, priemyselnej, selektivně, skladovanie

Text:

...koľajnicu, pričom prvá vyrovnávacia koľajnica je umiestnená vedľa prvého konca prvého dopravníka a druhá vyrovnávacia koľajnica je umiestnená vedľa prvéhokonca druhého dopravníka, prvý pohon pohyblivý medzi roztiahnutou polohou, v ktorej je tento pohon v spojeni s jedným kontajnerom na prvom konci prvého dopravníka a pohybuje jedným kontajnerom proti prvejvyrovnávacej koľajnici, a zatiahnutou polohou, druhý pohon pohyblivý medzi...

Bezdrôtový hrací automat

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3723

Dátum: 27.09.2002

Autor: Wells William

MPK: G07F 17/32

Značky: hrací, bezdrôtový, automat

Text:

...čítačka kariet, pevný disk a mechanika CD-DVD.0017 V iných uskutočneniach vynálezu možno na bezdrôtovom hráčovi zvolit jeden alebo viac vstupných mechanizmov zo skupiny pozostávajúcej zdotykovej obrazovky, vstupného spínača,vstupného tlačidla a biometrického vstupného zariadenia, kde biometrické vstupné zariadenie môže byť čítačka odtlačkov prstov. Bezdrôtový hráč môže taktiež obsahovať rozhranie výmennej pamäte na prijatie výmennej pamäte,...

Krycia doska na pomníky

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2683

Dátum: 27.09.2002

Autori: Czasny Günter, Huff Andrea, Ziller Ludwig, Pany Andreas, Gronych Eckhard, Ehringer Sandra, Handel Kurtfritz, Mücke Torsten, Kruch Nikolaus-otto

MPK: E04H 13/00

Značky: pomníky, doska, krycia

Text:

...prípade dopredu vytočeným výklenkom s priehľadným oknom, alebo ale otočné teleso otočiť o 180 °, aby sa potom vytvorila svonkajšou stranou krycej dosky lícujúca strana steny, ktorá jevybavená smútočnými motívmi alebo podobne a dovoľuje meniť celkový obraz krycej0010 Vynález je ukázaný na výkresoch pomocou rôznych príkladov0 br.1 čelný pohľad na kryciu dosku nevysvetľujúcu vynález, ktorá jezamýšľaná na kolumbárium, Obr. 2 zobrazenie rezu...

Spôsoby zvýšenia endogénnych testosterónových hladín

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2613

Dátum: 27.09.2002

Autori: Arkinstall Stephen, Mckenna Sean, Brondyk William

MPK: A61K 31/4155, A61K 31/415, A61K 31/4427...

Značky: spôsoby, endogénnych, testosterónových, hladin, zvýšenia

Text:

...s 3 až 8 členmi kruhu v každom kruhu a s l až 3 heteroatómami (N, O alebo S), a ktorá môže byť substituovaná alebo heteroaralkylová alebo heteroalicykloalkylová skupina s l až 3 kruhmi, s 3 až 8 členmi kruhu v každom kruhu a s l až 3 heteroatómami (N, O alebo S), a ktorá môže byť substituovanáR 2 a R 3 sú navzájom nezávisle jeden od druhého vodík, halogén, alkyl, výhodne s 1 až 20 atómami uhlíka, výhodnejšie s l až približne 12 atómami...

Farmaceutické prostriedky obsahujúce koloidný silikónový dioxid

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20312

Dátum: 27.09.2002

Autori: Heuerding Silvia, Haeberlin Barbara, Kramer Andrea

MPK: A61K 31/445, A61K 31/435, A61K 9/00...

Značky: farmaceutické, silikonový, prostriedky, koloidný, obsahujúce, dioxid

Text:

...dispergujúca tableta môže byťvyrobená použitím nižšej lisovacej sily počas výrobného procesutablety. Výsledkom je však typicky tableta, ktorá má zlé mechanické vlastnosti. Konkrétne málo lisované tablety vykazujú nedostatočnú tvrdosť a sú náchylné k drobeniu, lámaniu alebo dezintegrácii pred tým, ako je to žiaduce (t.j. počas balenia,prepravy, skladovania alebo V akomkoľvek čase pred pridaním tablety do poživatelnej tekutiny na požitie).0009...

Spôsob posielania prvého a druhého signálu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1676

Dátum: 27.09.2002

Autori: Hoek Cornelius, Braun Volker

MPK: H04L 12/56

Značky: druhého, prvého, signálu, spôsob, posielania

Text:

...až napríklad 4 Mbps.Koncepcia HSPDA bola nedávno normalizovaná v 3 GPP pre UMTS (porovnaj 3 GP TR 25.858, V 1.0.4 január 2002). Berie do úvahy zlepšenia, ktoré môžu bytaplikované na UTRA, aby sa zaistil vysokorýchlostný prístup na sťahovanie paketov prostredníctvom vysokorýchlostného downlinkového zdieľaného kanála (HS DSCH).Pre základnú štruktúru HS - DSCH boli uvažované dve architektúry(R 2 A 010010 architektúra protokolu rádiového...

Farmaceutická kompozícia obsahujúca koloidný oxid kremičitý

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8721

Dátum: 27.09.2002

Autori: Heuerding Silvia, Kramer Andrea, Haeberlin Barbara

MPK: A61K 31/445, A61K 31/435, A61K 31/395...

Značky: koloidný, kompozícia, farmaceutická, křemičitý, obsahujúca

Text:

...hlavne ako lubrikant a činidlo upravujúce tokové vlastnosti vo farmaceutických kompozíciách. Tam, kde sa používa na tieto účely, je oxid kremičitý obvykle zahrnutý V množstve približne 0,5 hmotnostných, na hmotnosť kompozície. Podľa predkladaného vynálezu sa zistilo, že zahmutie 1 až 5 hmotnostných koloidného oxidu kremičitého je obzvlášť účinnépri napomáhaní rozpadu tuhej disperzie makrolidu vo vodnom roztoku, ked sa skombinujeKompozície...

Substituované alkylaminopyridazinónové deriváty, spôsoby ich prípravy a farmaceutická kompozícia s ich obsahom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 113

Dátum: 26.09.2002

Autori: Gacsályi István, Kótay Nagy Peter, Schmidt Éva, Kompagne Hajnalka, Lévay György, Szénasi Gábor, Hársing László Gábor, Martonné Markó Bernadett, Barkóczy József, Miklósné Kovács Anikó, Leveleki Csilla, Egyed András, Wellmann Janos, Simig Gyula

MPK: A61K 31/50, A61P 25/22, A61P 25/28...

Značky: farmaceutická, spôsoby, deriváty, substituované, kompozícia, alkylaminopyridazinónové, obsahom, přípravy

Text:

...(I), sú tie deriváty, v ktorých substituent R. je atóm vodika Xje atóm vodika nje 1 Q a W sú nezávisle jeden od druhého -N alebo -CH a substituemy R 4 a R 5 reprezentujú nezávisle jeden od druhého atóm vodika, chlór,fluór. triiluórmetyl alebo metoxyskupinu aich farmaceutický prijateľné adičné soli s kyselinou.0008 Nasledujúce zlúčeniny všeobecného vzorca (l) majú veľmi výhodné farmaceutické vlastnosti. 5- 2-...