Zverejnene patenty 18.11.2002

Systém na vytvorenie stojanovej steny pre prístroje s plochou obrazovkou

Načítavanie...

Číslo patentu: E 231

Dátum: 18.11.2002

Autor: Sträter Uwe

MPK: F16M 11/24, F16M 13/02

Značky: obrazovkou, stojanovej, vytvorenie, stěny, systém, prístroje, plochou

Text:

...viac, výhodne štyri o 90 ° voči sebe presadené vodiace drážky. pričom sa počet oddelene vedľa seba montovateľných prístrojovs plochou obrazovkou ešte zvýši.Ďalšie výhodné znaky uskutočnenia vynálezu sú obsiahnuté v závislých nárokoch, ako aj v nasledujúcom opíse.Vynález bude v nasledujúcom texte bližšie objasnený na základe Llvoclí výhodnýchobr. 1 perspektívny pohľad na Výrez prvým uskutočnenim systému podľa vynálezu.obr. 2 v zmenšenom...

Kávovar

Načítavanie...

Číslo patentu: E 131

Dátum: 18.11.2002

Autor: Lüssi André

MPK: A47J 31/24

Značky: kávovar

Text:

...komorou sa mohol ochladiť a dostať sa pri ďalšom novomodbere kávy V značne ochladenom stave do sparovacej komory.(0008) Vyhrievací element výhodne pozostáva 2 telesa, ktoré je zhotovené z tepelne Vodivého materiálu, ktorým preteká horúca voda a V ktoront je integrované teplotu regulujúcevyhrievanie a teplotný snímač. Použitím telesa sa dosiahneurčitá akumulácia tepla V tomto vyhrievacom. elemente,teplotu regulujúcim vyhrievaním a...

Spôsob kvalitatívneho alebo kvantitatívneho zisťovania parametrov panelov na báze dreva

Načítavanie...

Číslo patentu: 282825

Dátum: 18.11.2002

Autori: Engström Björn, Hedqvist Mona

MPK: G01N 21/17

Značky: spôsob, báze, kvantitatívneho, panelov, parametrov, zisťovania, dřeva, kvalitatívneho

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob zisťovania parametrov drevených panelov, ktorý zahrnuje analýzu surového drevného materiálu či panelu, s obsahom vlhkosti menším ako 10 %, spektrometricky, a porovnanie spektrálnych údajov s porovnávacími údajmi z porovnávacieho materiálu či panelu, kalibrovanými do známych parametrov panelov, vyrobených z uvedeného porovnávacieho panelu, mnohozmenovou analýzou. Kontrola spracovania premenných, ovplyvňujúcich parametre panelov, zahrnuje...

(R)-(Z)-1-Azabicyklo[2,2,1]heptan-3-ón-O-[3-(3-metoxyfenyl)-2- propinyl]oxím-maleát vo forme kryštálov ako liečivo, kompozícia obsahujúca túto soľ a použitie tejto soli na výrobu liečiva

Načítavanie...

Číslo patentu: 282824

Dátum: 18.11.2002

Autori: Ando Howard Yoshihisa, Jaen Juan Carlos, Rose Steven Edward, Tecle Haile, Barrett Stephen Douglas

MPK: A61P 25/28, A61K 31/4375, C07D 487/08...

Značky: kompozícia, použitie, tejto, kryštálov, obsahujúca, propinyl]oxím-maleát, výrobu, r)-(z)-1-azabicyklo[2,2,1]heptan-3-ón-o-[3-(3-metoxyfenyl)-2, liečivá, formě, liečivo, túto

Zhrnutie / Anotácia:

Je opísaný (R)-(Z)-1-azabicyklo[2,2,1]heptan-3-ón-O-[3-(3-metoxyfenyl)-2- propinyl]oxím-maleát vo forme kryštálov ako liečivo, kompozícia obsahujúca túto soľ a použitie tejto soli na výrobu liečiva na zmiernenie bolesti a na ošetrenie príznakov kognitívnych porúch u cicavcov.

Derivát tienopyrimidínu, spôsob jeho prípravy a farmaceutický prostriedok, ktorý ho obsahuje

Načítavanie...

Číslo patentu: 282823

Dátum: 18.11.2002

Autori: Christadler Maria, Rochus Jonas, Kluxen Franz-werner, Schelling Pierre

MPK: A61P 15/10, A61K 31/505, A61P 9/00...

Značky: farmaceutický, prostriedok, derivát, tienopyrimidínu, spôsob, ktorý, obsahuje, přípravy

Zhrnutie / Anotácia:

Derivát tienopyrimidínu všeobecného vzorca (I), kde znamená R1 , R2 od seba nezávisle atóm vodíka, skupinu A alebo Hal, pričom jeden z obidvoch R1 a R2 neznamená atóm vodíka alebo spolu tvoria tiež C3-5alkylén, R3, R4 znamenajú od seba nezávisle atóm vodíka, skupinu A, OA alebo Hal alebo spolu tvoria tiež skupinu -O-CH2-O, -O-CH2-CH2-O-, A znamená C1-6alkyl, X znamená 1-imidazolyl, 2-metylimidazolyl, pyrazolyl, 1, 2, 4-triazolyl-1-yl alebo...

Fungicídne zmesi, ich použitie a spôsob ničenia škodlivých húb

Načítavanie...

Číslo patentu: 282822

Dátum: 18.11.2002

Autori: Scherer Maria, Schelberger Klaus, Birner Erich, Müller Bernd, Lorenz Gisela, Leyendecker Joachim, Strathmann Siegfried, Saur Reinhold, Ammermann Eberhard, Sauter Hubert

MPK: A01N 47/24, A01N 37/50, A01N 37/20...

Značky: použitie, fungicidně, spôsob, ničenia, škodlivých, zmesí

Zhrnutie / Anotácia:

Opisuje sa fungicídna zmes, ktorá obsahuje v synergicky účinných množstvách derivát fenylbenzyléteru vzorca (I.a), (I.b) alebo (I.c), a/alebo karbamát vzorca (Id), v ktorom X znamená CH alebo N, n predstavuje 0, 1 alebo 2 a R znamená halogén, C1-C4-alkyl alebo C1-C4-halogénalkyl, pričom zvyšky R môžu byť rozdielne, ak n znamená 2, alebo jednu z jeho solí alebo aduktov a N-acetonylbenzamid vzorca (II), v ktorom substituenty majú nasledujúce...

Prírez kartónovej škatule na tabakové výrobky a kartónová škatuľa

Načítavanie...

Číslo patentu: 282821

Dátum: 18.11.2002

Autor: Walter Sidney John Douglas

MPK: B65D 85/10, B65D 5/72

Značky: škatule, přířez, výrobky, kartónovej, kartónová, škatuľa, tabákové

Zhrnutie / Anotácia:

Prírez (1) kartónovej škatule na tabakové výrobky má prvú stranu (2), druhú stranu (21), prvú bočnú stranu (7), druhú bočnú stranu (15), bočnú záklopku (23), vnútornú a vonkajšiu hornú a dolnú záklopku (11, 12, 13, 14, 19, 20, 25, 27), z ktorých každá záklopka (11, 12, 13, 14, 19, 20, 25, 27) je pozdĺžne vymedzená dvoma pozdĺžnymi bočnými okrajmi (3, 4, 16, 22). V kartónovej škatuli je uskutočnená časť (28) na vyberanie, ktorá sa rozkladá z...

Derivát nitrometyltiobenzénu ako inhibítor alsoreduktázy, spôsob jeho prípravy a farmaceutický prostriedok, ktorý ho obsahuje

Načítavanie...

Číslo patentu: 282820

Dátum: 18.11.2002

Autori: Dumas Hervé, Collonges Francois, Lardy Claude, Durbin Philipp

MPK: C07C 317/40, C07C 317/34, A61K 31/18...

Značky: nitrometyltiobenzénu, přípravy, spôsob, ktorý, inhibitor, prostriedok, obsahuje, alsoreduktázy, derivát, farmaceutický

Zhrnutie / Anotácia:

Zlúčenina všeobecného vzorca (I), kde P, T1, T2, X a n majú v nároku 1 uvedený význam, jej tautomérne formy a adičné soli s farmaceuticky vhodnými zásadami. Spôsob prípravy týchto zlúčenín a ich použitie v medicíne. Tieto zlúčeniny inhibujú aldosrekutkázový enzým a môžu sa používať na ošetrovanie alebo prevenciu periferálnych alebo autonómnych neurologických diabetických komplikácií, obličkových a očných porúch, ako sú katarakt a retinopatia.

Prísada do krmiva pre zvieratá na báze fermentačnej brečky, spôsob jej výroby a jej použitia

Načítavanie...

Číslo patentu: 282819

Dátum: 18.11.2002

Autori: Binder Wolfram, Dahm Franz-ludwig, Lotter Hermann, Greissinger Dieter, Hertz Ulrich, Polzer Wolfgang, Friedrich Heinz, Hohn Wolfgang

MPK: A23K 1/17, A23K 1/16

Značky: báze, použitia, krmiva, břečky, výroby, prísada, zvieratá, spôsob, fermentačnej

Zhrnutie / Anotácia:

Opisuje sa prísada do krmiva pre zvieratá, ktorá je tvorená výstavbovým granulátom a fermentačný produkt je obsiahnutý minimálne v množstve 33 % hmotn., pričom 70 % hmotn. granulátu má veľkosť zrna menšiu ako 2 mm. Opisuje sa aj spôsob výroby tejto prísady, pri ktorom sa fermentácia uskutočňuje pri teplote medzi 30 °C až 40 °C, hodnote pH fermentačného média medzi 6,0 až 8,0 a fermentačná brečka sa prípadne po odstránení časti obsahových látok...

Substituované fenylderiváty, ich príprava, použitie a farmaceutický prípravok

Načítavanie...

Číslo patentu: 282818

Dátum: 18.11.2002

Autori: Pedersen Ove, Christophersen Palle

MPK: A61K 31/41, C07D 249/12, C07D 257/04...

Značky: fenylderiváty, prípravok, príprava, substituované, farmaceutický, použitie

Zhrnutie / Anotácia:

Substituovaný fenylderivát vzorca (I) alebo jeho farmaceuticky prijateľná soľ, kde jeden z trojice substituentov R1, R2 a R3 je vybraný zo skupiny zahrnujúcej napr. 3-hydroxy-4-oxo-pyranyl, 2-hydroxy-4-oxo-pyrimidyl, 3,5-dioxo-1,2,4-oxadiazolidinyl, 2,4-dioxo-imidazolidinyl a ďalšie R4, R5 a dva ďalšie substituenty R1, R2 a R3 sú nezávisle od seba vybrané zo skupiny zahrnujúcej napr. vodík, C1-C6-alkyl, C1-C6-alkoxy, hydroxy, halogén,...

Pyrolkarboxamidy

Načítavanie...

Číslo patentu: 282817

Dátum: 18.11.2002

Autori: Albaugh Pamela, Hutchison Alan

MPK: A61K 31/40, C07D 209/42, A61K 31/44...

Značky: pyrolkarboxamidy

Zhrnutie / Anotácia:

Pyrolkarboxamidy všeobecného vzorca (I), kde T je halogén, H, OH, NH2 alebo alkyl s 1 až 6 atómami uhlíka X je H, OH alebo alkyl s 1 až 6 atómami uhlíka W je okrem iného fenyl, 2- alebo 3-tienyl, 2-, 3- alebo 4-pyridyl alebo 6-chinolyl a ich farmaceuticky vhodné netoxické soli, ktoré sa selektívne viažu na receptory GABAa, a preto sa dajú použiť na liečenie úzkosti, porúch spánku, záchvatov a predávkovanie benzodiazepínovými...

Elektrolytická čistiareň vôd s rotujúcimi elektródami

Načítavanie...

Číslo patentu: 282797

Dátum: 18.11.2002

Autori: Smolnický Peter, Šebo Dušan

MPK: C02F 1/48, C02F 1/461

Značky: rotujúcimi, čistiareň, elektrolytická, elektródami

Zhrnutie / Anotácia:

Elektrolytická čistiareň vôd pozostáva z elektrolytickej nádoby (1) s prívodom (2) čistenej a odvodom (3) vyčistenej vody, ktorá má v hornej časti zberač (4) peny a na dne kalový otvor (5), je osadená najmenej šiestimi elektródami (12) a (13) uloženými radiálne k otáčavej osi (7) s pohybom v oboch smeroch. Elektródy (12) a (13) sú pripojené na zdroj (8) elektrického prúdu a riadiaci systém (9). Elektródy (12) a (13) sú odizolovane umiestnené v...

Liečivo na ošetrovanie vírusových kožných a nádorových ochorení

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5246

Dátum: 18.11.2002

Autori: Lathrop Robert, Böhm Erwin, Chang Yunik, Gander-meisterernst Irene, Moebius Ulrich, Greger Regina, Holldack Johanna

MPK: A61K 31/21, A61K 31/352, A61P 17/00...

Značky: kožných, ochorení, ošetrovanie, nádorových, vírusových, liečivo

Text:

...alebo asymptomatickej reaktivácii vírusov prostredníctvom podráždenia, napr. horúčkou, traumou alebo žiarením, Iatentne infikovaných neurónov. Táto reaktivácia závisí najmä od obrannej schopnosti celého organizmu. Vírusy herpes simplex môžu neoplasticky transformovať bunky u zvierat a v bunkových kultúrach. V súčasnosti sa diskutuje súvislosť vírusov herpes simplex typu 2 a genézy cervíkálnych karcinómov s ľudskýmiOšetrovanie...

Kompozície na báze diosgenínu na aplikáciu kožnou cestou

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1650

Dátum: 18.11.2002

Autor: Eymard Michele

MPK: A61K 8/30, A61K 31/58, A61P 17/00...

Značky: báze, cestou, diosgenínu, aplikáciu, kožnou, kompozície

Text:

...kozmetike a pôsobia najmä na muskulo-aponeurotický povrchový systém vtedy, keď sú aplikované lokálne, externe alebo transdermálne.Vynález má teda za cieľ pripraviť kompozíciu s obsahomesteru diosgenínu použiteľnú na lokálnu aplikáciu v terapii aPredmetom vynálezu je dälej použitie esteru diosgenínu na výrobu dermatologického liečiva, ktoré pôsobí podobne ako progesteróh. a estrogény na povrchový muskulo-aponeurotický systém alebo na bunkové...

Peptidy účinné pri liečení nádorov a iných stavov vyžadujúcich odstránenie alebo deštrukciu buniek

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1109

Dátum: 18.11.2002

Autori: Averback Paul, Gemmell Jack

MPK: A61K 38/17, C07K 14/435

Značky: vyžadujúcich, účinné, deštrukciu, buniek, peptidy, stavov, odstránenie, nádorov, iných, liečení

Text:

...V konečnom dôsledku vedú kprodukcii rakovinovej bunky a jej nadmernej proliferácii. Rakoviny je možné liečiť zavedením takých génov do rakovinových buniek, ktoré budú slúžiť bud na kontrolu alebo na zastavenie rakovinovej proliferácia, na prepnutie programovaných bunkových mechanizmov na zničenie bunky, na zvýšenie rozoznávania bunky imunitným systémom, alebo na expresiu prekurzora, ktorý sa konvertuje na toxický metabolit alebo cytokín,...

Použitie H1 antagonistu a rimexolónu ako bezpečného steroidu na liečenie nádchy

Načítavanie...

Číslo patentu: E 520

Dátum: 18.11.2002

Autori: Miller Steven, Gamache Daniel, Yanni John

MPK: A61K 31/451, A61K 31/335, A61K 31/551...

Značky: steroidů, nádchy, rimexolónu, použitie, antagonistu, bezpečného, liečenie

Text:

...a azelastinu na súčasnú,postupnú alebo samostatnú aplikáciu pri liečbe alergií a chorôb dýchacích ústrojov. 0005 Použitie, ako sa tu nárokuje, H 1 antagonistu/antialergika v kombinácii sbezpečným steroidom na liečenie nádchy nie je známe.0006 Tento vynález sa týka intranazálnych kompozícii kombinácií H 1 antagonistov/antialergík a bezpečných steroidov na liečenie nádchy. Zvažujú sa tiež spôsoby použitia týchto kompozícii u cicavcov.0007...