Zverejnene patenty 01.08.2002

Spôsob prípravy vodnej polymérnej disperzie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 135

Dátum: 01.08.2002

Autori: Lugli Mario, Finocchiaro Stefano, Becchi Daniele, Saija Leo

MPK: C08F 2/22

Značky: vodnej, polymérnej, disperzie, přípravy, spôsob

Text:

...rozpustnú soľ. V príkladoch tohto patentu sú opísané vodné polyméme disperzie so zníženou viskozitou. Konkrétne sa počas počiatočnej fázy polýmerizácie používajú ysoké hmotnostne pomery sol/tenzid (vyššie než 100 počas prvých 5 minút polymerízacie). Prihlasovatcl overil, že pri práci s týmito womermi soľ/tenzid a spoužitiní polywnerizačného procesu vodobxrého ako v jaríklztdoch u cdcnej prihlášky dochádza ku vzniku uvsokýcli viskozíl alebo...

Spôsob výroby koncového hrdla rúrky z termoplastu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 82

Dátum: 01.08.2002

Autor: Schnallinger Helmuth Michael

MPK: B29C 57/10, F16L 47/06, B29C 57/02...

Značky: termoplastů, výroby, hrdla, koncového, rúrky, spôsob

Text:

...druhu tak, aby bolo možné pri relativne malých nákladoch zaistiť úzke výrobné tolerancie ato0004 vynález vytýćenú úlohu rieši tým, že koncové hrdlo rúrky s obvodovým žliabkom sa pri tvarovacej teplote, zodpovedajúcej aspoň teplote maknutia, vopred vytvaruje svàćšim rozmerom, ktorý umožňuje vloženie tesniaceho krúžku a po ochladení na teplotu nižšiu, než je teplota mäknutia, sa svloženým tesniacim krúžkom, pri zohľadnení zmršťovania...

Použitie inhibítorov IL-18 pri poruchách hypersenzitivity

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18284

Dátum: 01.08.2002

Autori: Chvatchko Yolande, Kosco-vilbois Marie

MPK: A61K 39/395, A61K 38/21, A61K 38/17...

Značky: použitie, inhibítorov, il-18, poruchách, hypersenzitivity

Text:

...ako je napríklad akútna tuberkulóza.001 5 Kontaktná dermatitída na antigény v pracovnom prostredí a iné antigény je tiež reakcia typu lV. Učinné látky, ktoré toto spôsobujú, majú zvyčajne porovnatelne nízku molekulovú hmotnosť ( 1 kD) a nie sú sami osebe imunogénne, ale sú to vysoko reaktívne molekuly, ktoré sa kovalentne viažu na proteíny v koži alebo tkanivách. Senzitizujúca chemikália je známa ako haptén a hostiteľský proteín, s ktorým...

Kompozícia maskujúca chuť

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5555

Dátum: 01.08.2002

Autori: Migton John, Corbo Michael, Patell Mahesh

MPK: A61K 9/20, A61K 31/185, A61K 9/14...

Značky: maskujúca, chuť, kompozícia

Text:

...uvoľňovanie liečiva (stĺpec 3, riadok 53-56, kde majitelia patentu uvádzajú,že zariadenie na dodávanie liečiva uchováva väčšie nmožstvo malých piluliek na regulované dodávanie liečiva vpriebehu času). Ďalej, majitelia patentu sa nezaoberajú problémom výroby žuvacích tabliet obsahujúcich liečivo, ktoré je horké a/alebo spôsobuje zvieranie hrdlaalebo maskovaním týchto nežiaducich efektov.U.S. patent 4,808,411 opisuje kompozície, obsahujúce od...

Kontajner s poklopom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5372

Dátum: 01.08.2002

Autori: Hähnle Thomas, Fischer Ronald, Batschied Karl, Heinzelmann Achim

MPK: B65D 43/08

Značky: poklopom, kontajner

Text:

...Až keď je vytočenim zabezpečovacej páky uvoľnený spodný okraj plochej spony, môže byť plochá spona pohnutá avytočená smeromdohora, aby nadvihla okraj poklopu.Miesto prvotného vytočenia plochej spony je viditeľné aj bez indikačného prvku, pretože je zabezpečovacia páka pri prvotnom otvorení plasticky defonnovaná,čo je viditeľné.S výhodou je ale pri prvotnom Vytočení plochej spony smerom von, resp. dohora poškodený minimálne jeden indikačný...

Kontajner s poklopom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5121

Dátum: 01.08.2002

Autori: Fischer Ronald, Hähnle Thomas, Heinzelmann Achim, Batschied Karl

MPK: B65D 43/02, B65D 43/08

Značky: kontajner, poklopom

Text:

...rozšírenom prevedení tohto vynálezu obsahuje zabezpečovací prvok pridržiavací segment, ktorý prebieha cez otvor v tvare štrbiny plochej spony smerom von a na ktorom je smerom von s výhodou vytočením oddeliteľný prvok nazabezpečenie ploche spony proti vytočeniu smerom von.Pritom môže zabezpečovací prvok mat otočné krídlo, ktoré umožňuje vperspektivnej pozícii uhla, ktorá je V súhre s otvorom vtvare štrbiny, vytočenie plochej spony smerom...

6-(4-hydroxybenzylamino)purín a jeho použitie v kozmetike

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15858

Dátum: 01.08.2002

Autori: Werbrouck Stefaan, Holub Jan, Doležal Karel, Lenobel René, Strnad Miroslav, Zatloukal Marek, Popa Igor

MPK: A61Q 19/08, A61K 8/00, C07D 473/00...

Značky: použitie, kozmetike, 6-(4-hydroxybenzylamino)purín

Text:

...tiež zahŕňa heterocyklické zlúčeniny na báze Nó-substituovaného adenínu všeobecného vzorca l na použitie ako kozmetické prípravky na inhibíciu stamutia a senescencie cicavčích epiderrnálnych buniek, ako sú keratinocyty alebo fibroblasty. 0014 Vhodné spôsoby podávania sú orálne, topické (vrátane kožného, očněho, bukálneho a sublingválneho) a parenterálne (zahŕňajúce podávanie subkutánne, intramuskulárne,intravitreálne, intravenózne,...

Spôsob prípravy 4-(imidazol-l-yl)benzensulfónamidových derivátov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3890

Dátum: 01.08.2002

Autori: Gonzalez Gonzalez Concepcion, Almansa Rosales Carmen

MPK: C07D 233/00, C07C 311/00, A61K 31/4164...

Značky: spôsob, 4-(imidazol-l-yl)benzensulfónamidových, přípravy, derivátov

Text:

...2 OAC derivátu, hneď potom sa tento posledne menovaný derivát spracuje bázou za získania zodpovedajúceho sulñnátu sodného -SOgNa, a tento -SOZNa derivát sa nakoniec spracuje s hydroxylamíno-Osulfónovou kyselinou. Tato syntéza má veľký počet stupňov, čo vedie na to, že celkový výťažok postupu prípravy zlúčením vzorca I je nízky. Preto existuje potreba nájsť alternatívny spôsob prípravy sulfónamidových derivátov vzorca I. Tento problém je...

Spôsob elektrického napájania väčším počtom napäťových úrovní pre železničné vozidlo a zariadenie na uskutočňovanie tohto spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3725

Dátum: 01.08.2002

Autori: Maffei Raphael, Delecluse Christophe, Colasse Alexis

MPK: B60L 9/00

Značky: väčším, vozidlo, napájania, počtom, spôsob, uskutočňovanie, úrovní, tohto, napäťových, elektrického, zariadenie, spôsobu, železničné

Text:

...že je kvedeniu pripojený iný užívateľ) tento brzdiaci spínací regulátor tiež implementuje funkciu obmedzovača napätia (ktorý obmedzuje napätie na polovodičoch).Vtejto súvislosti je pritom potrebné poznamenať, že pri niektorých sietiach, typicky pri sietiach spoločnosti SNCF, je potrebné zabezpečiť, aby nebol do troleja spätne odvádzaný akýkoľvek prúd. Implementácia brzdiacej sústavy je teda realizovaná na báze rozptýlenia energie do rezistorov...

Vodná disperzia obsahujúca stabilné nanočastice účinnej látky nerozpustné vo vode a pomocné látky ako sú triglyceridy so stredne dlhým reťazcom (MCT)

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2246

Dátum: 01.08.2002

Autori: Skantze Tommy Urban, Skantze Pia Margaretha Cecilia, Olsson Ulf, Zzackrisson Schantz Anna Elisabeth Fysi, Lindfors Per Lennart, Von Corswant Lars Christian

MPK: A61K 9/16, A61K 9/10

Značky: pomocné, disperzia, nanočastice, triglyceridy, vodná, mct, obsahujúca, stredne, stabilné, dlhým, nerozpustné, účinnej, reťazcom, látky

Text:

...polymćrneho materiálu, ktorý má molekulovú hmotnosť až 10 000, aby sa dispergovala olejová fáza emulzie typu olej vo vode a inhibovalo sa Ostwaldovo zrenie. Welin-Berger et al.(Int. Jour. of Pharmaceutics 200 (2000) ss. 249-260) opisujú pridanie hydrofóbneho materiálu kolejovej fáze emulzic typu olej vo vode, aby sa inhibovalo Ostwaldovo zrenie olejových kvapiek vemulzii. Vtýchto naposledy zmienených troch literárnych odkazoch je...

Molekulárny vektor na genofenotypickú charakterizáciu sekvencií V3 HIV-1 gp120 a spôsob ich prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: E 841

Dátum: 01.08.2002

Autori: Menzo Stefano, Bagnarelli Patrizia, Clementi Massimo

MPK: C12N 15/85, C12Q 1/68, C07K 14/005...

Značky: spôsob, charakterizáciu, molekulárny, genofenotypickú, vektor, přípravy, gp120, sekvencií, hiv-1

Text:

...prítomných vo dvoch rôznych vektorochs po sebe nasledujúcou kotransfekciou, pričom jeden z nich nesie vírusový skelet, ktorému chýba sekvencia a druhý nesie chýbajúcu sekvenciu z heterológnej derivácie tento prístup je sice zaujímavý pri použití na výskumné účely a získavanie skúseností, avšak je neú činný pri aplikácii z hľadiska diagnostických aspektov.0012 Z vyššie uvedeného opisu je zrejmá potreba mat k dispozícií novénástroje a...

Pojazdný vozík do konvexných kanálov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 470

Dátum: 01.08.2002

Autor: Förster Dirk

MPK: F16L 55/26

Značky: vozík, pojazdný, konvexných, kanálov

Text:

...nasledovnom sa vynález popisuje pomocou príkladov vyhotovenia V spojeni s nákresom. Pritom ukazujeobr. 1 schematický bočný pohľad, sčasti v reze, na prvý príklad vyhotovenia pojazdného vozíka do konvexných kanálov podľa vynálezu, obr. 2 čelný pohľad na pojazdný vozik do konvexných kanálov zobrazený na obr. 1, obr. 3 pohľad podobný obr. 2, za prispôsobenie vozíka do konvexných kanálov na zmenený prierez konvexného profilu a obr. 4 pohľad...

Plastový obal

Načítavanie...

Číslo patentu: E 434

Dátum: 01.08.2002

Autor: Fux Rudolf

MPK: B65D 33/25, B65D 17/28, B65D 75/28...

Značky: plastový

Text:

...Tento spôsob zatavenia je obzvlášť jednoduchý nauskutočnenie konvenćnými nástrojmi na zatavenia0010 Na aspoň jednom zo svojich dvoch povrchoch obsahujú krycie fólie vrstvu zatavenia, ktorá sa dá stiahnutí Ako vrstva na zatavenie sa výhodne použije zmes z LDPE (Low Density Polyetylen - polyetylén s nízkou hustotou) a polybutylenu. Zmes výhodne obsahuje 15 až 30 hmotn., zvlášt výhodne 20 až 28 hmotn, polybutylenu. Polýbutylén má výhodne index...

Stavebnicové vykurovacie teleso

Načítavanie...

Číslo patentu: E 332

Dátum: 01.08.2002

Autor: Lapáček František

MPK: F28F 1/24

Značky: stavebnicové, těleso, vykurovacie

Text:

...úpravou povrchu, z hliníka a jeho zliatin. Spájanie jednotlivých tep lovýmenných prvkov vykurovacích telies aj ich pevnosť sú tiežzdrojom problémov. Zo spisu DE 4323488 je napr. známy montážny prvok na rýchle upnutie drevených obrobkov, ktorý možno použit v oblasti techniky vykurovacích telies. V priečnom reze je montážny prvok vytvorený centrálnym prvkom, tvoreným dutinou vzniknutou vnútri diagonálne umiestnených štyroch rúrok do...