Zverejnene patenty 16.07.2002

Deriváty N-benzylpiperazínu, spôsob ich prípravy a farmaceutické kompozície s ich obsahom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 174

Dátum: 16.07.2002

Autori: Tillement Jean-paul, Cecchelli Roméo, Schenker Esther, Le Ridant Alain, Harpey Catherine, Labidalle Serge, Testa Bernard, Spedding Michael

MPK: A61P 41/00, A61K 31/496, A61P 25/00...

Značky: n-benzylpiperazínu, kompozície, spôsob, přípravy, obsahom, farmaceutické, deriváty

Text:

...Konkrétne sa vynález týka zlúčenín vzorca IR 1 predstavuje lineámu alebo rozvetvenú (C |C 6) alkylovú skupinu, R predstavuje skupinu hydroxy, lineámu alebo rozvetvenú (Cl-CG) alkoxy alebo amino(prípadne substituovanú jednou alebo dvoma lineámymi alebo rozvetvenými (C.~C 5) alkylovými skupinami), n predstavuje celé číslo 1 až 12 vrátane, R 3 predstavuje- lineámu alebo rozvetvenú (Ci-Ca) alkylovú skupinu, pripadne substituovanú...

Syntéza inhibítorov UDP-glukóza: N-acylsfingozín-glukozyltransferázy

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13710

Dátum: 16.07.2002

Autori: Hirth Bradford, Siegel Craig

MPK: C07D 319/18, C07D 498/04, C07D 295/185...

Značky: inhibítorov, n-acylsfingozín-glukozyltransferázy, udp-glukóza, syntéza

Text:

...(DIABAL) a Gamerov aldehyd(terc-butyl-(R)-()-4-formyl-2,2-dimetyl-3-oxazolidínkarboxylát). Existuje teda naliehavá potreba nájsť enantioselektívne syntézy aminozlúčenín podobných ceramídu, ktoré by boli ekonomic kejšie a účinnejšie a zahŕňali by menej krokov než doteraz známe syntézy.Lee et al. (J. Biol. Chem. 247 (21), str. 14662-14669 (1999 zverejňujú špecifické inhíbítory glukozylceramidsyntázy. Lee et al. opisujú predovšetkým len tie...

Difrakčné optické zariadenie a spôsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6140

Dátum: 16.07.2002

Autori: Matějka František, Drinkwater Kenneth John, Ryzi Zbynek

MPK: G02B 5/18, B42D 15/10, G02B 5/32...

Značky: výroby, zariadenie, spôsob, difrakčné, optické

Text:

...každý pixel obsahuje malé oblasti rozdielnych mriežkovacích priestorových frekvencií a orientácii a slúži na vytváranie difrakčného obrazu viditeľného z rozdielnych smerov. V tomto zariadení difrakčný nástroj prepína medzi dvomi opakovanými obrazmi vytváranými delením nástroja na niekoľko zostáv vzájomne previazaných pixelov, s každým pixelom rozdeleným do dielčích pixelov roviny difrakčných mriežkovaní s rozdielnymi dielčími pixelmi...

Nádoba na použitie v dialýze

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5575

Dátum: 16.07.2002

Autori: Dupin Thierry, Laffay Philippe, Dumon D'ayot Francois, Graf Thomas

MPK: A61M 1/16

Značky: použitie, dialýze, nádoba

Text:

...s poréznosťou 50 až 500 m.0010 Výhodne môže byť pri tejto nádobe zvlášť jednoducho vytvorená deliaca priečka, pokiaľ. nádoba pozostáva z vaku, V ktorom budú bočné steny vaku na zodpovedajúcich. miestach, na ktorých má byť vytvorená deliaca priečka, vzájomne zvarené.0011 Zvlášť výhodne je možno nádobu použiť, pokiaľ dialyzačný koncentrát obsahuje okrem iného bikarbonát alebo chlorid sodný. 0012 Ďalšie podrobnosti a prednosti vynálezu budú...

Nádoba na použitie v dialýze

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12304

Dátum: 16.07.2002

Autori: Graf Thomas, Dumon D'ayot Francois, Laffay Philippe, Dupin Thierry

MPK: A61M 1/16

Značky: dialýze, nádoba, použitie

Text:

...vytvorený z dvoch vzájomne dohromady zvarených fólií, V ktorých oblasti dna je vytvorený prítok resp. odtok,pričom prítok a odtok sú vytvorené zvlášť vo forme konektorov,ktoré sú pripojiteľné k dialyzačnému zariadeniu.0009 Zvlášť výhodné je umiestniť ako V prítoku tak i v odtoku vždy filter s poréznosťou 50 až 500 m.0010 Zvlášť výhodne je možno nádobu použiť, pokiaľ dialyzačný koncentrát obsahuje okrem iného bikarbonát alebo chlorid sodný.0011...

N-acylsfingozínový inhibítor glukozyltransferázy

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12097

Dátum: 16.07.2002

Autori: Hirth Bradford, Copeland Diane, Harris David, Siegel Craig, Shayman James, Nelson Carol Anne

MPK: C07D 319/18

Značky: glukozyltransferázy, inhibitor, n-acylsfingozínový

Text:

...potreba enantioselektívnych syntéz aminozlúčenín podobných ceramidu, ktoré sú hospodárnejšie a účinnejšie a ktoré zahŕňajú menej krokov ako známe syntézy.0005 Tento vynález poskytuje účinnú, vysoko enantioselektívnu syntézu aminozlúčenín podobných ceramidu. Táto syntéza aminozlúčenín podobných ceramidu zahŕňa len päť krokov zo známych zlúčenín. Napríklad porovnávaciazlúčenina podobná ceramídu označená na obrázkut ako Zlúčenina 5 bola...

N-acylsfingozínový inhibítor glukozyltransferázy

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12053

Dátum: 16.07.2002

Autori: Harris David, Nelson Carol Anne, Hirth Bradford, Shayman James, Siegel Craig, Copeland Diane

MPK: C07D 319/18

Značky: inhibitor, glukozyltransferázy, n-acylsfingozínový

Text:

...aminozlúčenín podobných ceramidu, ktoré sú hospodárnejšie a účinnejšie a ktoré zahŕňajú menej krokov ako známe syntézy.(1999 opisuje špecifické inhibítory glukozylceramidsyntázy. Konkrétne Lee a kol. opisujú zlúčeniny obsahujúce C 16 alkanoylovú (palmitoylovú) skupinu na0006 Tento vynález poskytuje účinnú, vysoko enantioselektívnu syntézu aminozlúčenín podobných ceramidu. Táto syntéza aminozlúčenín podobných ceramidu zahŕňa len päť krokov...

Odoberateľný bezpečnostný identifikačný štítok

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5057

Dátum: 16.07.2002

Autori: Diaz Lopez Juan, Agenjo Perez Julia

MPK: B42D 15/10, G09F 3/02, G09F 3/10...

Značky: bezpečnostný, štítok, odoberateľný, identifikačný

Text:

...štítok nemôže byt odobratý z predmetu, bez toho, že by0009 Pokiaľ je lepidlo takeho typu, že štítok môžedošlo na jeho poškodenie alebo na poškodenie povrchu predmetu, tak V prevažnej väčšine prípadov nemôže bvt štítok nasledne prilepený permanentným spôsobom k inému predmetu alebo dokumentu. Okrem toho žiadny záznam a/alebo dôkaznezostava na predmete alebo dokumente, 2 ktorého bol odstránený štítok, ktorý tam bol predtým nalepený.0010 Dalej...

Recyklácia použitých elektrických batérií hydrometalurgickým spracovaním

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3016

Dátum: 16.07.2002

Autor: Tedjar Farouk

MPK: H01M 10/54

Značky: spracovaním, hydrometalurgickým, recyklácia, použitých, elektrických, batérií

Text:

...je silne zásadité činidlo (napríklad sóda).0010 Uvedenú neutralizáciu nasleduje redukčné rozpúšťanie v kyseline za účelom rozkladu dvoj atrojmocných zlúčenin mangánu aje sprevádzaná výrobou veľkého množstva solí sodíka, ktorých eliminácia či využitie súproblematické aj v iných oblastiach spracovávania odpadov.0011 Predkladané Zdokonalenie je vhodnou reakciou na všetkyspomínané nedostatky, a to vďaka spôsobu, ktorý spĺňa dva hlavné ciele-...

Polysilazánom modifikované polyamínové tvrdiace činidlá pre epoxidové živice

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2877

Dátum: 16.07.2002

Autor: Lukacs Alexander Iii

MPK: B32B 27/38, C08G 77/00, C08G 59/00...

Značky: tvrdiace, epoxidové, živice, polysilazánom, polyamínové, modifikované, činidla

Text:

...živicami.0010 Doteraz sa pri reakciách polysilazánu s epoxidovou živicou, napríkladv US patente 5,616,650 uskutočňoval spôsob za podmienok, v ktorých väzba kremík-dusik v po|ysi|azáne priamo reagovala s oxiránovými skupinami epoxidovej živice za vytvorenia vytvrdeného polyméru. Na uskutočnenie týchto reakcii sa však vyžadovala teplota vyššia ako 100 °C. Spôsoby inkorporácie polysilazánov do vytvrdených epoxidových živíc pri laboratórnej...

Chladenie foriem sklenených výrobkov kvapalinou

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9390

Dátum: 16.07.2002

Autor: Flynn Robin

MPK: C03B 9/38

Značky: chladenie, foriem, výrobkov, kvapalinou, sklenených

Text:

...členom a častiam formy a odvedenie chladiva od rozdeľovacich členov a časti foriem. Dynamické posuvné uzávery medzi rozdeľova cími členmi pre chladivo a časťami foriem, a medzi rozdeľovacimi členmi pre chladivo a me chanizmami rotačnej objímky pojmú relatívny pohyb medzi týmito komponentmi, ked súčasti formy otvorené a uzatvorené.Rozdiely predmetov nezávislých nárokov sú definované V príslušných význakovýchAj keď systémy a spôsoby...

Naftochinónové deriváty ako inhibítory tau agregácie na liečenie Alzheimerovej choroby a príbuzných neurodegeneratívnych porúch

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2208

Dátum: 16.07.2002

Autori: Rickard Janet, Wischik Claude, Harrington Charles, Horsley David

MPK: A61K 31/12, A61P 25/00, A61K 31/21...

Značky: agregácie, poruch, choroby, liečenie, inhibitory, příbuzných, naftochinónové, alzheimerovej, deriváty, neurodegeneratívnych

Text:

...u dospelých a novorodencov, neadekvátnu absorpciu v lipidoch rozpustných látok a malabsorpčne intestinálne syndrómy, ako je napríklad cystická ñbróza, sprue (celiakia), Crohnova choroba aenterokolitída. Okrem terapeutického použitia opísaného vyššie je vitamín K 3 tiež známy anti-tumorovouaktivitou in vitro proti širokému rozsahu potkaních a ľudských tumorových bunkových kmeňov (l-lu a spol., 1996). Mechanizmus tejto aktivity nie...

7-aminotriazolopyrimidíny na ničenie choroboplodných húb

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2054

Dátum: 16.07.2002

Autori: Rheinheimer Joachim, Sauter Hubert, Gewehr Markus, Grote Thomas, Tormo I Blasco Jordi, Strathmann Siegfried, Stierl Reinhard, Grammenos Wassilios, Ammermann Eberhard, Krummel Günter, Schieweck Frank, Schäfer Peter, Rose Ingo, Müller Bernd, Gypser Andreas, Lorenz Gisela

MPK: A01N 43/90, C07D 487/00

Značky: choroboplodných, 7-aminotriazolopyrimidíny, ničenie

Text:

...terciárne amíny ako trimetylamín, trietylamín, triizopropyl-etylamín, tributylamín a N-metylpiperidín,pyridín. Zvlášť výhodné sú trietylamín atributylamín.Bázy sa vo všeobecnosti používajú v katalytických množstvách, môžu byt ale použitéaj ekvimolárne, v nadbytku alebo prípadne ako rozpúšťadla.Edukty sa nechávajú vo všeobecnosti spolu reagovať v ekvimolárnych množstvách. Pre výťažok môže byť výhodné, ak sa II.1 použije v nadbytku v...

Systém termálneho monitoringu územia a spôsob monitorovania

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2008

Dátum: 16.07.2002

Autor: Berti Umberto

MPK: G08B 17/12

Značky: monitorovania, územia, spôsob, termálneho, systém, monitoringu

Text:

...niekoľko dôležitých výhod. Hlavnou výhodou je, že integrované spracovanie lokálne získaných údajov súdajmi známymi skôr auloženými na úrovni centrálnej riadiacej stanice umožňujeoptimalizovat čas a kvalitu operácii, zameraných na obmedzenie ďalších škôd.0014 Ďalšie výhody, charakteristiky a pracovné postupy predkladaného vynálezu budú jasné z nasledujúceho detailného opisu niekoľkých uskutočnení v podobe príkladu, ktorý nepredstavuje...

Koľaj typu pevnej jazdnej dráhy s minimálne jedným monoblokovým podvalom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1824

Dátum: 16.07.2002

Autori: Mohr Winfried, Spitzner Gundolf, Berns Gerhard

MPK: E01B 3/00, E01B 1/00

Značky: kolaj, jazdnej, pevnej, monoblokovým, jedným, podvalom, dráhy, minimálne

Text:

...dutiny v asfaltovej jazdnej dráhe ležiace V oblasti týchto zúžení prinajmenšom na vonkajšom okraji voľné, takže napriek takmer celoplošnému prekrytiu asfaltovej jazdnej dráhy priečnymi podvalmi je možné uskutočniť ešte dodatočné zaliatíe vyrezaných dutín v asfaltovej jazdnej dráhe a týmto ukotviť ñxačne tvarovky zasahujúce do nich. Vybranie v oblasti dutiny uloženia ñxačných tvaroviek zamedzuje dosadaniu podvalov presne v strede a znižuje...

Kombinácia arniky, listnatca a mäty

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1135

Dátum: 16.07.2002

Autori: Przybylski Christophe, Jeanjean Michel, Fabre Pierre

MPK: A61P 17/00, A61K 36/185, A61P 21/00...

Značky: mäty, arniky, listnatca, kombinácia

Text:

...toho vykazujú mnoho medzidruhových hybridov, čo sťažuje klasifikáciu.0016 Takto je najznámejšia a najviac používaná mäta pieporná(Mentha piperita L.) výsledkom hybridizácie druhov Menthaaquatica L. a Mentha spicata L. mata pieporná má množstvo Variácií.0017 Je to jediný druh zapísaný V Pharmacopée Francaise vďaka jej kvitnúcin 1 vrcholkonl a listom, ktoré tvoria obvyklú drogu. Ale vo farmácii sa taktiež používajú iné druhy Mentha...