Zverejnene patenty 30.11.2001

Enzým morfínovej reduktázy, spôsob produkcie enzýmu, metóda detekcie morfinónu alebo kodeinónu alebo ich prekurzorov vo vzorke, metóda produkcie hydromorfónu alebo hydrokodónu a hostiteľ transformovaný génom

Načítavanie...

Číslo patentu: 282363

Dátum: 30.11.2001

Autori: Hailes Anne Maria, French Christopher Edward, Bruce Neil Charles

MPK: C12P 17/08, C12Q 1/32, C12N 9/02...

Značky: spôsob, kodeinonu, metoda, morfinónu, enzym, hydromorfónu, produkcie, reduktázy, detekcie, hydrokodónu, prekurzorov, vzorke, génom, hostiteľ, transformovaný, enzymů, morfínovej

Zhrnutie / Anotácia:

Je opísaný enzým morfínovej reduktázy, ktorý 1) s kofaktorom NADH redukuje morfinón na hydromorfón, 2) s rovnakým kofaktorom tiež redukuje kodeinón a neopinón, v opačnom smere však nemá žiadnu podstatnú enzymatický aktivitu, 3) má molekulovú hmotnosť približne 81 000 určenú gélovou filtráciou, a 4) vo fosforečnanovom tlmivom roztoku má maximálnu aktivitu pri pH približne 8,0.

Substituovaný 1,2,3,4-tetrahydronaftalénový derivát, farmaceutická formulácia s jeho obsahom, jeho použitie, spôsob jeho prípravy a medziprodukty na jeho prípravu

Načítavanie...

Číslo patentu: 282359

Dátum: 30.11.2001

Autori: Florvall Lennart, Ross Svante, Berg Stefan, Thorberg Seth-olov

MPK: A61K 31/445, A61K 31/495, C07D 211/26...

Značky: obsahom, medziprodukty, spôsob, farmaceutická, použitie, formulácia, substituovaný, 1,2,3,4-tetrahydronaftalénový, derivát, přípravy, přípravu

Zhrnutie / Anotácia:

Sú opísané nové piperidinyl- alebo piperazinyl- substituované 1,2,3,4-tetrahydronaftalénové deriváty vzorca (I), kde X je N alebo CH Y je NR2CH2, CH2-NR2, NR2-CO, CO-NR2 alebo NR2SO2 R1 je H, C1-C6alkyl alebo C3-C6cykloalkyl R2 je H alebo C1-C6alkyl R3 je C1-C6alkyl, C3-C6cykloalkyl alebo (CH2)n-aryl, kde aryl je fenyl alebo heteroaromatický kruh obsahujúci jeden alebo dva heteroatómy vybrané spomedzi N, O a S a ktorý môže byť mono- alebo...

Aminoguanidínkarboxyláty a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 282357

Dátum: 30.11.2001

Autori: May Paul, Schostarez Heinrich, Larsen Scott, Tucker John, Vaillancourt Valerie, Tanis Steven, Meglasson Martin

MPK: A61K 31/195, C07C 281/16, C07C 281/18...

Značky: aminoguanidínkarboxyláty, použitie

Zhrnutie / Anotácia:

Opisujú sa zlúčeniny všeobecného vzorca (I) a (II) a ich farmaceuticky prijateľné soli, kde AG je a) N-aminoguanidín, b) N,N'-diaminoguanidín alebo c) N,N',N''-triaminoguanidín, kde n je celé číslo od 1 do 5, kde R1 je a) vodík, b) fenyl, c) C1-C5 alkyl alebo d) C1-C3 alkylfenyl a kde R1 je a) fenyl, b) C1-C10 alkyl alebo c) C1-C5 alkylfenyl, s nasledujúcimi výhradami: a) vo vzorci (I), keď n je 2, R1 je iný ako vodík, b) vo vzorci (I), keď n...

Spôsob mokrého čistenia spalín a rekuperácie odpadového tepla a zariadenie na vykonávanie tohto spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 282302

Dátum: 30.11.2001

Autori: Hinke Thomas, Triebe Rob, Hinke Joseph

MPK: B01D 53/56

Značky: zariadenie, rekuperácie, spôsobu, vykonávanie, tohto, spalin, mokrého, odpadového, tepla, spôsob, čistenia

Zhrnutie / Anotácia:

Opísaný je spôsob mokrého čistenia spalín a rekuperácie odpadového tepla, ktorý spočíva v tom, že sa pripraví emulzia kvapalného fosforu P4 s vodou v zvolenom pomere P4/voda a potom sa jemne disperguje odmerané množstvo tejto emulzie do spalín v mieste vstrekovania, pričom miesto vstrekovania je volené tak, aby teplota spalín po vstrieknutí tohto odmeraného množstva bola medzi 180 °C a 280 °C, aby sa tak iniciovala oxidácia P4 a NO v plynnom...