Polymérna vrstva na balenie s vylepšenými vlastnosťami uvoľnenia

Je ešte 12 strán.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

0001 vynález sa týka zlepšeného uvoľnenia produktov ako napríklad kontaktnej obalovej vrstvy na potravinové produkty z produktu. Výraz obal zahŕňa zásobníky, obaly a podobné na zapuzdrenie produktu a uzatvorenia ako vrchnáky na takéto zásobníky a obaly. Keď sa balenie naplnené lepivým produktom vyprázdni, hrajú vlastnosti uvoľnenia kontaktnej vrstvy produktu významnú úlohu z hľadiska ekonomiky, pohodlia a vnímania spotrebiteľa, ako jednoducho sa môže balenie Vyprázdniť a koľko produktu zostáva V zásobníku alebo na obale.0002 Pri balení potravín v kovových zásobníkoch kontaktná vrstva produktu, ktorá poskytuje vlastnosti uvoľnenia, je bežne lak aplikovaný na kov, kov je vo forme napr. plechu alebo v niektorých prípadoch ocele bez obsahu cinu navrhnutej ako TFS alebo ECCS (elektrolyticky chrómom potiahnutá oceľ). Aby sa poskytli vlastnosti uvoľnenia do vnútra napr. tradične vnútorne lakovanej rybej konzervy, pridávajú sa do kontaktnej vrstvy produktu špeciálne aditíva na uvoľnenie. Typické aditíva na dosiahnutie primeraného uvoľnenia sú materiály podobné vosku,napr. karnaubský vosk.0003 V súčasnosti sa zvyšuje záujem o použitie polymérnych(vinutých) potiahnutých substrátov napríklad polymérom potiahnutých kovových pásov alebo polymérom potiahnutého papiera(plátu) namiesto obalových kovov s vrstvou laku. To je predovšetkým prípad balenia potravín. Bežne aplikované živice na takéto polymérom potiahnuté aplikácie sú polyestery, napr. polyetylén-tereftalát (PET). Avšak polyestery majú slabé vlastnosti uvoľnenia produktu, Čím sa obmedzuje rozsah ich použitia pri balení, predovšetkým tam, kde sa vyžadujú dobré vlastnosti uvoľnenia produktu, ako v napr. potravinárskychpohároch so širokým otvorom alebo rybích konzervách.0004 Podľa EP 1086808, ktorá rieši tento problém PET povlakmi,sa vosková zložka musí pridávať k takýmto PET povlakom nadosiahnutie lepšej vlastnosti odobratia naplnených obsahovpotravín, pozri tabuľka 1 C 2, tabuľka 2 C 2 a tabuľka 3 E 1-E 16 a C 1-C 3. Avšak, pridávanie voskov je nákladné, za prvé kvôli cene takýchto voskov a za druhé kvôli komplikácián 1 pri manipulácii a spracovaní pri výrobe nelepiaceho polyméru. Ďalej, v niektorých prípadoch sa použitie vosku musi obmedziť v spojení s kvalitou potravín a otázkami legislatívy. EP 1174457 tiež uverejňuje pridávanie voskových zlúčenin k polyesterovému filmu na lamináciukovového plátu na výrobu konzerv.vlastnosť odobratia by sa mohol aplikovať na kovový pás povlakpolyetylénu (PE) alebo polytatrafluóretylénu (PTFE) ľubovoľne poskytnutý so samostatnou vrstvou modifikovaného PP. Avšak je známe, že tieto povlaky nie sú vhodné na mnohe aplikácie balenia,obzvlášť na potraviny, ktoré sa V balení sterilizujú alebo spracovávajú teplom.0006 V aplikáciách, v ktorých nie sú tieto apolárne živicové polyméry vhodné a v ktorých je tiež nežiaduce pridávať k PET povlaku vosky, je preto žiaduca alternatíva.0007 objektom je preto nájsť polymerny materiál s novou kombináciou prijateľných a výhodných vlastností, aby sa redukoval alebo vyriešil problém lepivosti polyesteru bez potreby pridávania voskov k polyesteru a/alebo aby sa získali iné výhody. 0008 Podľa vynálezu sa tento objekt dosahuje použitím viacvrstvového systému v zhode s nárokom 1.0009 Prekvapivo sa podarilo, že použitím takéhoto zmesného materiálu polyesteru a polyolefinu, napr. polyolefínu ako PPnekompatibilné, vlastnosti uvoľnenia produktu výsledného produktusú oveľa lepšie bez toho, aby sa neprijateľne ovplyvnili inévlastnosti ako vyrobiteľnosť a spracovateľnosť polyméru. Prekvapivo tiež inkompatibilita dvoch polymérov nevedie k neprijateľnej strate odolnosti voči retorte a adhéziiv protiklade k tomu, čo je uvedené v literatúre, kde sa uvádzajú vo všeobecnosti slabé mechanické a bariérové vlastnosti (pozri napríklad Dimitrova et al., Polymer, 41, 2000, 4817-4824).0010 Spätne, dobré vlastnosti uvoľňovania produktu alebo nelepivé správanie sa sa môže týkať uskutočnenia de-miešania polymérov. Podľa tejto teórie je výsledkom skonávania morfológia,v ktorej sa polyolefíny dispergujú v polárnej polyesterovej matrici, vytvára sa slabo polárny povrch, a týHl klesá afinita povlaku voči lepivým produktom ako sú mnohe potraviny.0011 Vo všetkých prípadoch má polymérny materiál podľa vynálezu v porovnaní s polyesterovým materiálom zlepšené vlastnosti uvoľnenia produktu ako aj dobrú odolnosť voči retorte. 0012 V jednom uskutočnení je polyolefín PP. Tento má výhodu v tom, že výsledný materiál je relatívne lacný.0013 V inom uskutočnení je polyolefín modifikovaný PP. Týmto sa dosahuje zlepšené extrúzne správanie sa, ktore je zrejme výsledkom zlepšenej kompatibility živice s PET v porovnaní s nemodifikovaným PP.0014 V inom uskutočnení je polyolefin anhydridom kyseliny maleínovej modifikovaný PP. Takýmto spôsobom sa získava lepšia interakcia s PET.0015 V ešte inom uskutočnení je polyolefín PE. Výberom PE sa používa podobne lacný polymér veľmi podobný PP.0016 V inom uskutočnení je polyolefín kopolymér obsahujúci PP a PE. Týmto sa dosahuje viac amorfný systém v porovnaní so štandardným PP, ktorý poskytuje ešte lepšie charakteristiky0017 V ešte inom uskutočnení je polyolefín EPDM.0018 V jednom uskutočnení je polyester PET (polyetyléntereftalát) alebo modifikovaný PET (napr. glykolová modifikácia s CHDM a/alebo tereftalátová modifikácia izoftalátom) alebo PEI0019 Polymérny materiál výhodne obsahuje zmes 5-25 PP v PET alebo výhodnejšie lO~ 25 PP V PET alebo ešte výhodnejšie 15-25PP V PET. Pri vyšších hladinách PP V PET sa stáva, stále viac zložité vyrobiť stabilný polymérny materiál.0020 Výhodne polymérny materiál podľa vynálezu je potiahnutý na kovovom substráte alebo pláte. Kovový substrát s takýmto povlakonx má výhodu, že ho je možné použiť na výrobu kovových konzerv na lepivé produkty, napr. na konzervovaného lososa,pričom sa dosiahne dobré uvoľnenie z konzervy po otvorení.0021 Polymérny materiál sa môže vyrobiť relatívne bežne privodom príslušných polyesterových a polyolefínových granulátov priamo do systému napájania extrudéra, pričom treba dbať na to,aby teplota systému napájania nepresahovala teplotu, pri ktorej polyolefín mäkne alebo sa topi. Polymérny materiál sa jednoducho aplikuje na substrát, ktorý sa môže následne tvarovať do obalu alebo môže byť sám obalom. Polymérny materiál predkladaného materiálu je predovšetkým vhodný na potiahnutie najmenej jednej strany kovového substrátu vyrobeného napríklad z obalovej ocele,ktorý sa následne tvaruje do obalu. Napriek dôsledným krokom spracovania, kedy sa substrát namáha za účelom vytvorenia obalu,zachovávajú sa vlastnosti uvoľnenia produktu 2 polymérneho materiálu, ktorý tvorí kontaktnú vrstvu produktu. Sterilizovateľnosť povlaku zostáva tiež nedotknutá.0022 Polymérny materiál môže tvoriť jednoduchú (sub)vrstvu viacvrstvového systému. Pre veľmi náročné retortné aplikácie jevhodné použiť viacvrstvový systém namiesto dvoj- alebo

MPK / Značky

MPK: B32B 15/08, C08L 67/00

Značky: vrstva, vlastnosťami, polymérna, uvoľnenia, balenie, vylepšenými

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/20-e6123-polymerna-vrstva-na-balenie-s-vylepsenymi-vlastnostami-uvolnenia.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Polymérna vrstva na balenie s vylepšenými vlastnosťami uvoľnenia</a>

Podobne patenty