Nastaviteľný ortopedický korzet na podporu chrbtice

Číslo patentu: E 17094

Dátum: 19.03.2012

Autor: Rossi Paolo

Je ešte 12 strán.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

0001 Tento vynález sa týka nastaviteľného ortopedického korzetu na podporu chrbtice, najmä na použitie pri ošetrovaní problémov s kĺbmi chrbta alebo osteoporózy.0002 Pri výskyte niektorých patológií chrbtice alebo tela, ako degeneratívnych, tak zápalových alebo tiež traumatického pôvodu, alebo aj v prípade niektorých ortopedických problémov, je známe použitie určitých podpier typu korzetu, známych tiež ako ortézy. Tieto podpery môžu byt používané napríklad na ošetrovanie osteoporózy a zaručenie určitej podpory pacientovi tým, že absorbujú najväčšie namáhania, ktoré ovplyvňujú chrbticu. Tieto podpery podopierajú telo pacienta, čo vedie k tendenčnej zmene kyfózy spôsobenej osteoporózou.0003 V súčasnosti sú rôzne typy ortopedických korzetov, ktoré podporujú alebo obklopujú telo. Spomínané ortopedické korzety všeobecne zahŕňajú predĺžený tuhý rám, ktorý je zvyčajne vyrábaný z kovového materiálu, v tvare,ktorý je vhodný na pripojenie k chrbtici. Tuhý rám je nakonñgurovaný tak, aby bol zaistený, vo vhodnej polohe, k pacientovmu telu upevňovacimi zariadeniami, zvyčajne páskového typu.0004 Pásikové upevňovacie zariadenia zahŕňajú postroje, ktorých koncesú zaháknuté za pevný rám, a sú obalené okolo tela, ku ktorému sú zaistené vhodnými nastaviteľnými upevňovacimi prostriedkami.0005 Určité uskutočnenia ortopedických korzetov podľa doterajšieho stavu techniky sú ako príklady zobrazené v dokumentoch EP-A-0 917 864, EP-A-1 902 691, EP-A-1 962 747, EP-A-2 200545 a W 0-A-2009/7017499. Spomínané ortopedické korzety podľa doterajšieho stavu techniky však nie sú bez nevýhod,vrátane niektorých problémov, ktoré prináša nosenie ortopedického korzetu a uskutočňovanie následných nastavovaní, ale predovšetkým určitá neefektívnosť napinacieho systému.0006 Cieľom tohto vynálezu je preto vytvoriť nastaviteľný ortopedický korzet na podporu chrbtice, ktorý môže byť použitý najmä na ošetrovanie problémov kĺbov na chrbte alebo osteoporózy, a ktorý prekonáva vyššie zmienené nevýhody doterajšieho stavu techniky obzvlášť funkčným spôsobom.0007 Konkrétne je jedným aspektom predkladaného vynálezu vytvorenie ortopedického korzetu na podporu chrbtice, ktorý môže byt ľahko, presne a bezpečne upravený tak, aby spĺňal potreby ako pacienta, tak ortopedického technika.0008 Ďalším aspektom vynálezu je vytvorenie nastaviteľného ortopedického korzetu na podporu chrbtice, ktorý spôsobuje čo najmenej nepohodlia pacientovi, ktorý ho nosí.0009 Ďalším cieľom tohto vynálezu je vytvorenie nastaviteľného ortopedického korzetu na podporu chrbtice, ktorý môže byť ľahko rozobraný, napríklad na umývanie.0010 Tieto a ďalšie aspekty tohto vynálezu sú dosahované vytvorením nastaviteľného ortopedického korzetu na podporu chrbtice, najmä na použitie pri ošetrovaní problémov s chrbtom alebo osteoporózy, ako je nárokovaný v nároku 1.0011 Ďalšie charakteristiky vynálezu sú zvýraznené v súvisiacich nárokoch, ktoré sú integrálnou súčasťou predkladaného opisu.0012 Charakteristiky a výhody nastaviteľného ortopedického korzetu na podporu chrbtice podľa predkladaného vynálezu budú jasnejšie z nasledujúceho opisu, ktorý je poskytovaný ako neobmedzujúci príklad, s odkazom na pripojené výkresy, pričom obr. 1 je perspektívny pohľad zozadu na nastaviteľný ortopedický korzet na podporu chrbtice podľa vynálezu, pri noseníobr. 2 je perspektívny pohľad spredu na nastaviteľný ortopedický korzet z obr. 1obr. 3 je ďalší perspektívny pohľad spredu na nastaviteľný ortopedický korzet z obr. 1, pri otvoreníobr. 4 je perspektívny pohľad zozadu na nastaviteľný ortopedický korzet z obr. 1, ked nie je nosenýobr. 5 je ďalší perspektívny pohľad zozadu na nastaviteľný ortopedický korzet z obr. 1, ked nie je nosený a s kompletne rozopnutým tuhým rámomobr. 6 a 7 sú podrobné pohľady na detail nastaviteľného ortopedického korzetu z obr. 1obr. 8 je rozložený pohľad na niektoré súčasti nastaviteľného ortopedického korzetu z obr. 1obr. 9 je pohľad na čiastočný rez súčasťami zobrazenými na obr. 8 aobr. 10 je zväčšený pohľad na súčasť nastaviteľného ortopedického korzetu z obr. 1.0013 Výkresy zobrazujú nastaviteľný ortopedický korzet podľa vynálezu,ktorý je ako celok označený vzťahovou značkou 10 a je vhodný na použitie na podporu chrbtice pacienta.0014 Ortopedický korzet 10 zahŕňa tuhý rám 14 obsiahnutý v dorzálnom prvku 12 v tvare vrecka, ktorý je zvyčajne vyrobený z mäkkého materiálu,majúceho vertikálne pretiahnutý tvar a rozmery, ktoré umožňujú obsiahnutie spomínaného tuhého rámu. Alternatívne alebo navyše môže byť tuhý rám 14 vybavený dorzálnou výplňou na ochranu tela uživateľa pred priamym kontaktom so zmieneným tuhým rámom 14.0015 Tuhý rám 14, zvyčajne vyrobený z kovového materiálu alebo z formovateľného materiálu, ktorý je dostatočne tuhý a odolný na podporu chrbtice, môže byť odpojený od dorzálneho prvku 12 (obr. 5) a má pretiahnutý,zakrivený tvar, ktorý sleduje anatomícký tvar tela.0016 Tuhý rám 14 má viac spojovacích praciek, umiestnených v bodoch,ktoré sú zrkadlovo symetrické vzhľadom na spomínaný tuhý rám 14, pre sériu upevňovacích pásikov, ktoré upevňujú ortopedický korzet 10 k telu užívateľa. Dorzálny prvok 12 v tvare vrecka je preto opatrený niekoľkými otvormi, ktoré zodpovedajú počtu spojovacích praciek, na upevnenie k pevnému rámu 14, aby umožnili výstup zmienených spojovacích praciek z príslušných otvorov na správne pripojenie upevňovacích pásikov.0017 Konkrétnejšie sa predpokladá dvojica horných spojovacích praciek 16, 18, dvojica stredných spojovacích praciek 20, 22 a dvojica spodných spojovacích praciek 24, 26, priamo alebo nepriamo spojených pre prevádzku,ktoré sú obtočené okolo ramien užívateľa, a dvojica zadných pásikov 32, 34,ktoré sú obtočené okolo bokov užívateľa.0018 Ďalšia dvojica spojovacích praciek 36, 38 je predpokladaná pre príslušnú dvojicu panvových pásikov 40, 42, na spodnom konci tuhého rámu 14. Panvové pásiky 40, 42 sú spojené v prednej časti podbrušku užívateľa pomocou príslušných nad seba umiestniteľných podbruškových dosiek alebo vypchávok 44, 46, ktoré sú v podstate štvorhranné a vhodné na obtočenie okolo Ionovej oblasti, keď je ortopedický korzet 10 nosený užívateľom. Podbruškové vypchávky 44, 46 sú spojené upevňovačmi so suchým zipsom.0019 Podla vynálezu sú upevňovacie pásiky ortopedického korzetu 10, t.j. dvojica predných pásikov 28, 30 pre ramená a dvojica zadných pásikov 32, 34 pre boky. vybavené troma samostatnými posuvnými bodmi pre každú stranu dorzálneho prvku 12 v tvare vrecka. Konkrétnejšie je každý predný pásik 28 alebo 30 opatrený prvým posuvným bodom v príslušných horných spojovacích prackách 16, 18, zatiaľ čo každý zo zadných pásikov 32, 34 je vybavený kotviacim bodom v príslušných stredných spojovacích prackách 20, 22, a druhým posuvným bodom v prackách 48, 50, v tomto poradí upevneným k spodným koncom dvoch predných pásikov 28, 30, a tretím posuvným bodom na príslušných spodných spojovacích prackách 24, 26.

MPK / Značky

MPK: A61F 5/02

Značky: chrbtice, podporu, korzet, ortopedický, nastavitelný

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/20-e17094-nastavitelny-ortopedicky-korzet-na-podporu-chrbtice.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Nastaviteľný ortopedický korzet na podporu chrbtice</a>

Podobne patenty