Postup na vytvorenie povrchu s imitáciou dreva

Číslo patentu: U 7045

Dátum: 03.03.2015

Autori: Haffner Oto, Kučera Erik

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

(22) Dátum podania prihlášky 13. 12. 2013 (13) Druh dokumentu Y(32) Dátum podania priorítnej prihlášky (51) ĺnľ- C 1- 0015005(33) Krajina alebo regionálna organizácia priority B 051) 5/00(43) Dátum zverejnenia prihlášky 4. 9. 2014 B 44 F 9/00 Vestník UPV SR č. 09/2014 B 44 C 3/00 (45) Dátum oznámenia o zápise URAD úžitkového vzoru 3. 3. 2015 PRIEMYSELNEHO Vestník UPV SR č. 03/2015 VLASTNÍCTVA (47) Dátum zápisu a sprístupnenie SLOVENSKEJ REPUBLIKY úžitkového vzoru verejnosti 16. 1.2015(62) Číslo pôvodnej prihlášky v pripade vylúčenej prihlášky(67) Číslo pôvodnej patentovej prihlášky v prípade odbočenia(86) Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT(87) Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT(96) Číslo podania európskej patentovej prihlášky(54) Názov Postup na vytvorenie povrchu s ímitáeiou drevaOpisuje sa postup, pri ktorom sa na povrch predmetu nanesíe vrstva disperznej akrylátovej farby, na ktorú sa po jej zaschnutí nancsíe vodou ríediteľná farba, ktorá sa roznesie pomocou špongie. Po jej zaschnutí sa tento povrch ošetrí matným lakom.Technické riešenie sa týka povrchovej úpravy predmetu s cieľom získania povrchu podobajúcemu sa drevu.Doteraj ší stav technikyV súčasnosti jestvuje mnoho postupov a zariadení, ktoré umožňujú imitáciu povrchu dreva. Tieto postupy, resp. prístroje však nie je možné použiť na predmety, ktorých povrch nie je homogénny (resp. netvorí súvislú rovinu) a sú menších rozmerov.Uvedené nevýhody doterajšieho riešenia imitácie dreva odstraňuje navrhovaný postup úpravy povrchu.Na povrch predmetu, ktorý žiadame upraviť, sa štetcom nanesie disperzná akrylátová farba. Po jej úplnom zaschnutí je na takto upravený povrch predmetu nanesená v menšom množstve vodou ríediteľná farba s odlišným odtieňom - táto farba musí mať také vlastnosti, aby ju bolo možné po zaschnutí opäť vodou rozpustiť. Takéto vlastnosti majú bežne dostupné maliarske tónovacie farby alebo práškové maliarske farby. Tato druhá vrstva farby sa ešte pred zaschnutím roznesie po celom povrchu pomocou špongie alebo hubky. Nakoľko uschnutý disperzný akrylátový náter je polomatný a čiastočne odpudzuje vodu, je možné ťahavým pohybom docieliť štruktúru podobajúcu sa vláknam dreva. Takto nafarbený predmet sa nechá riadne uschnúť. Záverečnou fázou úpravy je lakovanie tohto predmetu. Predmetje celý alebo po častiach máčaný do nitrocelulózového vrchného matného laku. Tento lak mieme naleptá predchádzajúce vrstvy farby a po zaschnutí vytvorí ucelený upravený povrch s imitáciou dreva.Upravovaný predmet, napr. odliatok z polyuretánovej, epoxidovej alebo polyesterovej živice, sa zbaví povrchových mastnôt a nečistôt. Na takto ošetrený predmet je štetcom nanesená disperzná akrylátová farba. Táto farba pôvodne v odtieni bielej je tónovaná pomocou hnedej tónovacej farby do bledohnedého odtieňu. Výsledný odtieň nemá vplyv na technickú podstatu vynálezu, a preto konkrétny odtieň prvého náteru závisí od žiadaného farebného výsledku. Podľa krycej schopnosti farby a zložitosti povrchu sa nanesú ďalšie vrstvy tejto farby tak, aby celý povrch bol súvisle pokrytý. Na riadne zaschnutý náter sa nanesie farba na vodnej báze konzistencie podobnej smotane. Nanáša sa štetcom podľa možnosti na začiatok, resp. koniec predmetu, ak je to na predmete možné určiť (je napr. podlhovastého tvaru). Pomocou špongie, resp. hubky je táto farba roznášaná pod miemym tlakom ťahavými pohybmi po celom predmete. Ak je špongia, resp, hubka už príliš nasiaknutá farbou a nemožno pomocou nej v dostatočnej miere vytvárať imitáciu vlákna, jednoducho ju vymeníme za novú. Túto vrstvu farby necháme riadne zaschnúť. Po riadnom zaschnutí je možné predmet lakovať. Predmet sa celý alebo čiastočne (podľa rozmerov a možnosti uchopenia predmetu) namáča do nitrocelulózového vrchného matného laku s komerčným označením C 1038. Tento lak je nariedený nitrocelulózovým(acetónovým) riedidlom s komerčným označením C-6000. Nariedeníe laku je potrebné upraviť opäť podľa rozmerov a povrchovej štruktúry predmetu. Po zaschnutí laku má predmet ucelený stály a do určitej miery oderu odolný matný povrch s imitáciou dreva.Technické riešenie je využiteľné pri povrchovej úprave menších predmetov alebo odliatkov, ktorých povrchová úprava vyžaduje drevený výzor (napr. dekoračné predmety).l. Postup na vytvorenie povrchu s imitáciou dreva, v y z n a č u j ú c i s a t ý m , že na povrch predmetu sa nanesie vrstva disperznej akrylátovej farby, na ktorú sa po jej zaschnutí nanesie vodou riediteľná farba odlišného odtieňa, ktorá sa roznesie pomocou hubky alebo špongie, a po jej zaschnutí sa povrch predmetu ošetrí matným lakom pomocou máčania.

MPK / Značky

MPK: B05D 5/02, B44F 9/02, B44C 3/02

Značky: imitáciou, postup, vytvorenie, dřeva, povrchu

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/2-u7045-postup-na-vytvorenie-povrchu-s-imitaciou-dreva.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Postup na vytvorenie povrchu s imitáciou dreva</a>

Podobne patenty