Modelovacia hmota na báze rašeliny

Číslo patentu: U 6710

Dátum: 02.04.2014

Autor: Zelinka Jan

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Dátum podania prihlášky 10. 4. 2 D 13 Číslo prioritnej prihláškyDátum podania prioritnej prihlášky Krajina alebo regionálnaDátum zverejnenia prihlášky 2. 10. 2013 Vestník UPV SR č. 10/2013úžitkového vzoru 2. 4. 2014 Vestník UPV SR č. 04/2014Dátum zápisu a sprístupnenia úžitkového vzoru verejnosti 4. 2. 2014 Číslo pôvodnej prihláškyČíslo pôvodnej patentovej prihláškyČíslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCTČíslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCTČíslo podania európskej patentovej prihláškyModelovaeia hmota na báze rašelinyModelovacia hmota obsahuje rašelinu, polyvinylacetátové lepidlo, vodu aprípadne styrénakrylový kopolymér. Je určená na výrobu umeleckých diel, ale aj úžitkových predme tov.Úžitkový vzor sa týka modelovacej hmoty na báze rašeliny.V súčasnosti sa rašelina využíva takmer výlučne ako hnojivo na úžitkové a okrasné rastliny. Na tvorbu umeleckých alebo úžitkovoumeleckých diel sa nevyužíva. Na tento účel sa z nepálených materiálov využíva hlavne hlina a íl. lch výhodou je ľahká tvarovateľnosť, ale nevýhodou krátka životnosť z nich vyrobených predmetov. Predmety z hliny a ílu ľahko podliehajú rozpadu. Táto hmota nie je súdržná a po vyschnutí praská a drobí sa. Výrobky z nej nie sú vhodné do exteriéru, pretože vplyvom vlhkosti sa rozpadávajú. Životnosť predmetov z hliny a ílu sa dá predĺžiť len vypálením, čo však už je keramický výrobok, a teda už iný druh umeleckého diela alebo úžitkového predmetu.Uvedené nedostatky odstraňuje a nové využitie rašeliny ponúka riešenie, ktoré spočíva v zmesi rašeliny,vody, polyvinylacetátového lepidla. Uvedená zmes sa mechanicky zmieša v pomere 70 - 80 objemových rašeliny, 10 - 15 objemových vody, 10 - 15 objemových polyvinylacetátového lepidla.Po premiešaní zmes dozrieva pri teplote 10 ~ 20 °C počas 20 min. Takto pripravená hmotaje ľahko tvarovateľná, trvanlivá, súdržná, je použiteľné v interiéri a krátkodobo aj v exteriéri a po zaschnutí a vytvrdnutí vytvára umelecký efekt tzv. krakeláž, t. j. popraskaný povrch, vytvárajúci dojem starobylosti predmetu. Nevýhodou je, že nieje vhodná na trvalé umiestnenie do exteriéru, a tiežje pomeme krehká. Túto nevýhodu odstráni zmes zložená z 55 - 70 objemových rašeliny, 10 - 15 objemových vody, 10 - 15 objemových polyvinylacetátového lepidla a 10 - 15 objemových styrenakrylátového kopolyméru. Takto pripravená hmota je vhodná aj na trvalé umiestnenie do exteriéru, je pružná, oteruvzdomá, vhodná aj do trvale vlhkého a alkalického prostredia.Príkladom uskutočnenia je hmota pripravená mechanickým spojením 70 ~ 80 objemových rašeliny,10 - 15 objemových vody, 10 - 15 objemových polyvinylacetátového lepidla. Táto zmes je vhodná na tvorbu umeleckých a úžitkových diel umiestnených hlavne v interiéri.Hmota pripravena mechanickým spojením 55 - 70 objemových rašeliny, 10 - 15 objemových vody,10 - 15 objemových polyvinylacetátového lepidla a 10 - 15 objemových styrenakrylátového kopolyméru. Takáto zmes užje vhodná aj na tvorbu diel umiestnených trvalo v exteriéri.Modelovacia hmota sa dá využiť v umeleckej oblasti na tvorbu umeleckých diel, v oblasti tvorby úžitko vých predmetov, na tvorbu dizajnérskych diel, ale napr. aj v stavebníctve na omietky stien s efektom tzv. krakeláže.l. Modelovacia hmota na báze rašeliny, v y z n a č u j ú c a s a t ý m , že obsahuje 70 - 80 objemových rašeliny, 10 - 15 objemových vody a 10 - 15 objemových polyvinylacetátového lepidla.2. Modelovacia hmota na báze rašeliny podľa nároku l, v y z n a č u j ú c a s a t ý m , že 10 - 15 objemových rašeliny je nahradených styrenakrylilovým kopolymérom.

MPK / Značky

MPK: C10F 7/00, B44C 3/04, B44C 3/06, B44C 1/18

Značky: hmota, rašeliny, báze, modelovacia

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/2-u6710-modelovacia-hmota-na-baze-raseliny.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Modelovacia hmota na báze rašeliny</a>

Podobne patenty