Odkrytý žreb

Číslo patentu: U 6164

Dátum: 04.06.2012

Autor: Drafy Tibor

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

(22) Dátum podania prihlášky 8. 7. 2011(32) Dátum podania prioritnej prihlášky(33) Krajina alebo regionálna organizácia priority(43) Dátum zverejnenia prihlášky 4. l. 2012 Vestník UPV SR č. 1/2012 ÚRAD Dátum oznámenia o zápise pRIEMYSELNÉHO úžitkového vzoru 4. 6. 2012 VLASTNICTVA Vestmk UPV SR C. 6/2012 SLOVENSKEJ REPUBLIKY (47) Dátum zápisu a spristupnenia úžitkového vzoru verejnosti 24. 4. 2012(62) Číslo pôvodnej prihlášky v pripade vylúčenej prihlášky(67) Číslo pôvodnej patentovej prihlášky v prípade odbočenia(86) Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT(87) Číslo zverejnenia medzinárodnej prihláškypodľa PCT Číslo podania európskej patentovej prihláškyOdkrytý žreb má V okienku na licnej strane umiestnené obrazové, numerické alebo písmenové symboly alebo ich kombinácie na priamy vstup do žrebovania príslušnej zábavnej hry, najmä televíznej zábavnej hry.Technické riešenie sa týka nového riešenia výhemých žrebov a systému na ich aplikáciu pri zábavných zlosovacích akciách.Doteraj ší stav technikyV súčasnosti sú známe technické riešenia žrebov, ktoré majú stierateľné políčko, po zotretí ktorého sa ob javia alebo neobjavía tri rovnaké symboly a na základe tohto si môže majiteľ žrebu uplatniť nárok na výhru.Ich nevýhodou je, že aj po zotretí musí majiteľ takéhoto žrebu urobiť niekoľko úkonov, aby sa mohol o výhru uchádzať.Výhodou tohto riešenia je, že žreb podľa tohto riešenia postupuje rovno do hry, najmä televíznej zábavnej hry. Odkrytý žreb podľa tohto riešenia je zhotovený z papiera alebo kartónu V tvare obdĺžnika alebo štvorca,pričom V jednej časti lícnej strany žrebu je otvorene okienko obsahujúce obrazové, numerické alebo písmenové symboly alebo ich kombinácie slúžiace na priamy vstup do žrebovania príslušnej zábavnej hry, výhodne televíznej zábavnej hry a na rubovej strane žrebu je vyznačené miesto na identifikačné údaje majiteľa žrebu.Odkrytý žreb podľa tohto riešenia je zhotovený z tvrdého papiera, prípad. kartónu a namiesto bežných stierateľných políčok má na lícnej strane, väčšinou V pravej časti umiesmené otvorené okienko s obrazovými,gafickými, písmenovými alebo numerickými symbolmi, ktoré slúžia na to, aby žreb postupoval priamo do televíznej zábavnej hry, bez predchádzajúceho stierania.Systém aplikácie žrebu pri hrách je taký, že priamo na tento žreb sa na jeho zadnú stranu zapíšu údaje o majiteľovi žrebu a takto upravený žreb sa zašle priamo na adresu usporiadateľa zábavnej televíznej hry, pre ktorú sú žreby najmä určené a následne sa vkladajú priamo do osudia. Možno ich pri losovaní samozrejme kombinovať aj s bežnými stíeracími žrebmi.Odkrytý žreb možno použiť aj ako žolíka pri iných zábavných hrách.Predmet technického riešenia možno využiť V zábavnom priemysle, najmä televíznych zábavných alebo výhemých hrách, ktoré možno považovať za televízne finále, kde sa bude hrať o výhry.Odkrytý žreb, v y z n a č u j ú c i s a t ý m , že je zhotovený z papiera alebo kartónu v tvare obdĺžnika alebo štvorca, pričom V jednej časti lícnej strany žrebu je okienko obsahujúce obrazové, numerické alebo písmenové symboly alebo ich kombinácie a na rubovej strane žrebu je vyznačené miesto na identifikačné údaje majiteľa žrebu.

MPK / Značky

MPK: A63F 3/08

Značky: odkrytý, žreb

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/2-u6164-odkryty-zreb.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Odkrytý žreb</a>

Podobne patenty