Prírodný hubový potravinový doplnok

Číslo patentu: U 4959

Dátum: 07.01.2008

Autor: Svátová Terézia

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

(22) Dátum podania prihlášky 27. 9. 2007 (13) Dľuh dokumenľuľ U(24) Dátum nadobudnutia účinkov úžitkového vzoru 20. 11. 2007 (Sl) Im CL (2006)(31) Cislo prioritnej prihlášky CZ 2007-18537 U(32) Dátum podania príoritnej prihlášky 7. 2. 2007 A 23 L 1/28(33) Krajina alebo regionálna A 611( 36/06 organizácia priority CZ ÚRAD , . , PRIEMYSELNÉ/HO (45) Datum oznamenia 0 zaplse VLASTNÍCTVA úžitkového vzoru 7. 1. 2008 SLOVENSKEJ REPUBLIKY VCSÍnll( UPV SR C. N 2008(47) Dátum zápisu a sprístupnenia úžitkového vzoru verejnosti 20. 11. 2007(62) Číslo pôvodnej prihlášky v pripade vylúčenej prihlášky(67) Číslo pôvodnej prihlášky vynálezu v prípade odbočenia(86) Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT(87) Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT(54) Názov Prírodný hubový potravinový doplnokRiešenie sa týka prírodného hubového potravinového doplnku.V súčasnosti nie je známy žiadny hubový potravinový doplnok podľa nižšie opisaného spôsobu vyhotovenia. Sú známe niektoré hubové potravinové doplnky, nie však podľa nižšie uvedeného spôsobu uskutočnenia a obsahu, ktorý tento potravinový doplnok obsahuje. Tento hubový potravinový doplnok je stopercentný čistý prírodný hubový prípravok bez akýchkoľvek prímesí a prídavných látok a je vrátane hubovej vlákniny. Tento prípravok nie je žiadnym extraktom ani výťažkom kde sa používajú prídavné látky.Hlavnú nevýhodu existujúcich hubových prípravkov možno vidieť v nižšej účinnosti s ohľadom na zdravotné účinky. U niektorých potravinových doplnkov sú známe vedľajšie účinky.Uvedené nedostatky do značnej miery odstraňuje prírodný hubový potravinový doplnok podľa tohto riešenia, ktorého podstata spočíva v tom, že orálna kapsula obsahuje ako účinnú látku stopercenmý čistý prášok sušenej hlivy ustricovej (Pleurotus ostreatus).Hlavnú výhodu hubového doplnku podľa tohto riešenia možno vidieť v tom, že napomáha zvyšovať obranyschopnost organizmu, znižovať poruchy metabolizmu cukru a tuku, zmierňovať chronické infekcie, zápaly a únavu, zmierňovať strnulosť šliach a končatín, odstraňovať bradavice vírusového pôvodu, regulovať peristaltiku čriev, jeho užívanie je vhodné pri úprave krvného tlaku, pomáha zlepšovať funkciu cievneho systému, je vhodný pri alergii, strese a záťaži organizmu.Ďalšou výhodou u tohto potravinového doplnku je skutočnosť, že potravinový doplnok nemá žiadne vedľajšie účinky na ľudský organizmus.Kvôli správnej funkcii je výhodné, že čistý prášok sušenej hlivy ustricovej (Pleurotus ostreatus) je produktom lyoñlizačného sušenia.Prírodný hubový potravinový doplnok je vytvorený tak, že orálna kapsula obsahuje ako účinnú látku stopercentný čistý prášok sušenej hlivy ustricovej (Pleurotus ostreatus).Huba hliva ustricová (Pleurotus ostreatus), obsiahnuté v tomto potravinovom doplnku je spracovaná lyoñlizáciou (najčistejšia forma sušenia) a pornletá, vďaka čomu sa jednotlivé účinné látky lepšie vstrebávajú do ľudského organizmu.Tento prírodný hubový potravinový doplnok je vhodný ako doplnok stravy, ktorý svojim unikátnym zloženim pomáha zlepšovať zdravotný stav.1.Prírodný hubový potravinový doplnok, v y z n a č u j ú c i s a tý m , že orálna kapsula obsahuje ako účinnú látku 100 čistého prášku sušenej hlivy ustricovej (Pleurotus ostreatus).2. Prirodný hubový potravinový doplnok podľa nároku l, v y z n a č u j ú c i s a t ý m , že čistý prášok sušenej hlivy ustricovej (Pleurotus ostreatus) je produktom lyoñlizačného sušenia.

MPK / Značky

MPK: A61K 36/06, A23L 1/28

Značky: hubový, prírodný, doplnok, potravinový

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/2-u4959-prirodny-hubovy-potravinovy-doplnok.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Prírodný hubový potravinový doplnok</a>

Podobne patenty