Prírodný hubový potravinový doplnok

Číslo patentu: U 4958

Dátum: 07.01.2008

Autor: Svátová Terézia

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

SK ÚŽITKOVÝ VZOR 4958(22) Dátum podania prihlášky 27.9.2007 (13) Druh dokumentu U(24) Dátum nadobudnutia účinkov úžitkového vzoru 20. 11. 2007(31) Cislo prioritnej prihlášky CZ 2007-18537 U(32) Dátum podania prioritnej prihlášky 7. 2. 2007 A 23 L 1/28(33) Krajina alebo regionálna A 611( 36/06 organizácia priority CZ ÚRAD A PRIEMYSELNÉHO (45) Dátum oznámenia o zápise VLASTNÍCTVA úžitkového VZOTUĽ 7. 1. 2008 SLOVENSKEJ REPUBLIKY Vestnlk UPV SR C. N 2008(47) Dátum zápisu a spristupnenia úžitkového vzoru verejnosti 20. 11. 2007(62) Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky(67) Číslo pôvodnej prihlášky vynálezu v prípade odbočenia(86) Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT(87) Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT(54) Názov Prírodný hubový potravinový doplnokRiešenie sa týka prírodného hubového potravinového doplnku.V súčasnosti nie je známy žiadny hubový potravinový doplnok podľa nižšie opísaného spôsobu vyhotovenia. Sú známe niektoré hubové potravinové doplnky, nie však podľa nižšie uvedeného spôsobu uskutočnenia a obsahu, ktorý tento potravinový doplnok obsahuje. Tento hubový potravinový doplnok je stopercentný čistý prírodný hubový prípravok bez akýchkoľvek prímesí a prídavných látok a vrátane hubovej vlákniny. Tento prípravok nie je žiadnym extraktom ani výťažkom kde sa používajú prídavné látky.Hlavnú nevýhodu existujúcich hubových prípravkov možno vidieť v nižšej účinnosti s ohľadom na zdravotné účinky. U niektorých potravinových doplnkov sú známe vedľajšie účinky.Uvedené nedostatky do značnej miery odstraňuje prírodný hubový potravinový doplnok podľa tohto riešenia, ktorého podstata spočíva v tom, že orálna kapsula obsahuje ako účinnú látku stopercentný čistý prášok sušenej SHII-TAKE (Lentinula edodes - Húževnatec jedlý).Hlavnú výhodu hubového doplnku podľa tohto riešenia možno vidiet v tom, že napomáha zvyšovať obranyschopnosť organizmu, posilňovať potenciu, znižovať hladinu cholesterolu v krvi, priaznivo pôsobí pri nachladnutí, na bolesti hlavy, migrćny, alergie, astrnu, ochorenia kĺbov, syndróm chronickej únavy, na akné, ekzémy a kožné ochorenia, chráni pred zubným kazom, má antioxidačný účinok,antiinfekčný účinok - eliminuje vírusové, bakteriálne, plesňové a parazitické plesňové ochorenia a má protinádorovć a rádioprotektívne účinky.Ďalšou výhodou u tohto potravinového doplnku je skutočnosť, že potravinový doplnok nemá žiadne vedľajšie účinky na ľudský organizmus.Kvôli správnej ftmkcii je výhodné, že čistý prášok sušenej SHII-TAKE (Lentinula edodes - Húževnatec jedlý) je produktom lyoñlizačného sušenia.Prírodný hubový potravinový doplnok je vytvorený tak, že orálna kapsula obsahuje ako účinnú látku stopercentný čistý prášok sušenej SHII-TAKE (Lentinula edodes -Húževnatec jedlý).Huba SHILTAKE (Lentinula edodes - Húževnatec jedlý), obsiahnuté v tomto potravinovom doplnku je spracovaná lyoñlizáciou (najčistejšia forma sušenia) a pomletá, vďaka čomu sa jednotlive účinne látky lepšie vstrebávajú do ľudského organizmu.Tento prírodný hubový potravinový doplnok je vhodný ako doplnok stravy, ktorý svojim unikátnym zložením pomáha zlepšovať zdravotný stav.1, Prírodný hubový potravinový doplnok, V y z n a č u j ú c i s a t ý m , že orálna kapsula obsahuje ako účinnú látku 100 čistého prášku sušenej SHII-TAKE (Lentinula edodes - Húževnatec jedlý).2. Prírodný hubový potravinový doplnok podľa nároku l, v y z n a č u j ú c i s a t ý m , že čistý prášok sušenej SHII-TAKE (Lentinula edodes - Húževnatec jedlý) je produktom lyoñlizačného sušenia.

MPK / Značky

MPK: A61K 36/06, A23L 1/28

Značky: prírodný, potravinový, doplnok, hubový

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/2-u4958-prirodny-hubovy-potravinovy-doplnok.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Prírodný hubový potravinový doplnok</a>

Podobne patenty