Pekárenský výrobok, najmä chlieb obsahujúci upravované zrná raže

Číslo patentu: U 3710

Dátum: 03.02.2004

Autor: Mravec Jozef

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Číslo prihlášky 219-2003 Dátum podania prihlášky 8. 9. 2003Dátum nadobudnutia účinkov úžitkového vzoru 8. 12. 2003Dátum podania priorimej prihlášky Krajina alebo regionálna organizácia priorityDátum oznámenia o zápise úžitkového vzoru 3. 2. 2004 Vestník UPV SR č. 2/2004úžitkového vzoru verejnosti 8. 12. 2003 Číslo pôvodnej prihláškyČíslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCTČíslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCTPekárenský výrobok, najmä chlieb obsahujúci upravované zrná ružeTechnické riešenie sa týka pekárenskćho výrobku, najmä chleba obsahujúceho upravované zrná raže, ktorý je vhodný pre širokú spotrebiteľskú verejnosť. Technicke riešenie obsahuje zloženie zmesi z ktorej sa pekárenský výrobok, najmä chlieb vyrába.V súčasnosti sa spotrebiteľ stretáva so širokým sortimentom pekárenských výrobkov, predovšetkým chleba a slaného a slaclkćho pečiva, ktorých výroba v poslednom období zaznamenala veľké zmeny, hlavne v zdokonalení technológie výroby a tým i v nových netradičných druhoch výrobkov. Uvedené výrobky, okrem základných surovín môžu obsahovať aj rôzne prímesy, ktoré zvyšujú ich výživnú bíologickú hodnotu, zlepšujú chuťové vlastností a niektoré prísady zabezpečujú ich lepšiu stráviteľnosť, prípadne sú obohatené o látky potrebné pre ľudský organizmus, ktorých príjem je v bežnej potrave nedostačujúci.V doterajšom stave techniky je známe použitie viacerých spôsobov prípravy pekárenských výrobkov odlišujúcích sa pridávaním rôznych komponentov do základných surovín ako napr. v úžitkovom vzore CZ 1580, ktorý obsahuje až do 50 hmotnosti jemne mletých semien rastliny amaranthus, ktoré sú obohatené o stopové prvky.Ďalej je známy chlieb vyrobený podľa DE 195 12 925 A 1 ktorý obsahuje okrem ražnej a pšeničnej múky zmes špeciálneho zrna, soli, kvasníc, ovsa, sezamu a piva.Iný chlieb vyrobený podľa DE 196 16211 A 1 obsahuje raž, ovos alebo ovsené vločky, druh pšeníce dinkel, zelené jadra, proso, kvasnice, slnečnicové semená, ľanove semená, zemiaky, soľ, kmín, fenikel, aniz, koriander.Mnohé z týchto výrobkov však nenachádzajú priaznivý ohlas u spotrebiteľskej verejnosti, pretože často majú krátku trvanlivosť alebo nevýraznú chuť, alebo obsahujú rôzne chemické prísady, emulgàtory a antioxidanty podporujúce kysnutie cesta, resp. chrumkavosť alebo iné vlastnosti výrobku a pod.Technické riešenie má za cieľ vyriešiť nevýhody doterajšieho stavu techniky pomocou chleba s obsahom upravovaných zŕn raže s výbomými chuťovýmí vlastnosťami bez chemických prísad.Uvedené nedostatky značnou mierou odstraňuje pekárenský výrobok, najmä chlieb obsahujúci upravované zmá raže, ktorého podstata spočíva v tom, že pozostáva z upečeného cesta obsahujúceho od 21 do 33 hmotnosti múky 930, od 44 do 58 hmotnosti múky 1050, od 4 do 11 hmotnosti múky 512, ďalej od 0,1 do 15 hmotnosti upravovanej raže, od 1,0 do 1,5 hmotnosti soli, od 0,3 do 0,7 hmotnosti droždia, od 0,1 do 0,2 hmotnosti škrobu a od 1,1 do 2,2 hmotnosti zemiakovej múčky.Z vyššie uvedených komponentov sa tradičným spôsobom zamiesi cesto, pričom raž sa upraví namáčaním vo vode a napučaním v slanom roztoku pri teplote okolo 200 °C. Cesto sa nechá vykysnúť.Vyzreté cesto sa delí ručne a navažujú sajednotlivé kusy cesta, ktoré sa ručne vyváľajú a ukladajú sa do škrobom posypaných slamienok. Opäť sa nechajú vykysnúť a následne sa pečú pri teplote 260 °C a dopekajú sa pri teplote 190 °C.Takto získaný pekárenský výrobok, najmä chlieb má zodpovedajúce fyzikálnochemické vlastnosti, majú výbornú kvalitu a chuť, pričom neobsahujú žiadne pridané chemické ingredienty.Pekárenský výrobok vytvoríme zo zmesi pozostávajúcej zo 30 kg múky 930, zo 60 kg múky 1050, 10 kg múky 512, 10 kg upraveného ražného zma, 1,6 kg soli, 0,7 kg droždia, 0,2 kg škrobu, 2 kg zemiakovej múčky a 62 litrov vody.Zmá raže sa 24 hodín nechajú napučať vo vode, následne sa premiestnia do slaného roztoku, ktorý sa vloží do pece zohriatej na teplotu 150 °C počas 8 hodín. Vytvorí sa kvas tradičným spôsobom z múky, zemiakovej múky,droždía a vody, pričom sa šľahá až kým nie je hladký bez hrudiek. Kvas sa nechá vyzrieť 2,5 - 3 hodiny pri teplote 28 - 29 °C. Po vyzretí kvasu sa pridá soľ, múka, upravené zrná raže a voda a vymiesi sa cesto, ktoré musí byť hladké a nelepivě. Cesto sa pri teplote 28 - 30 °C nechá zrieť 30 - 45 minút. Vyzreté cesto sa delí, naváži a ukladá do škrobom posypaných slamienok, pričom sa nechá nakysnúť po dobu 45 - 50 minút. Nakysnuté cesto sa pečie pri teplote 260 °C a dopeká pri teplote 190 °C.Pri výhodnom uskutočnení môže byť nahradené upravované zmá raže upravovanými zmami pšenice, upravovanými slnečnicovými semenami, upravovanými ľanovými semenami, upravovaným ovsom alebo ich kombínáciaml v maximálnom objeme od 0,1 do 15 hmotnosti.Technické riešenie je možne využiť v potravinárskom priemysel pri príprave chleba s vynikajúcimi chuťovýmí vlastnosťami ako aj pri príprave rôznych druhov pečiva.l. Pekárenský výrobok, najmä chlieb obsahujúci upravovanézrnáraže, vyznačuj úci sa tým, že pozostáva z upečeného cesta obsahujúceho od 21 do 33 hmotnosti múky 930, od 44 do 58 hmotnosti múky 1050,od 4 do 11 hmotnosti múky 512, ďalej od 0,1 do 15 hmotnosti upravovanej raže, od 1,0 do 1,5 hmotnosti soli, od 0,3 do 0,7 hmotnosti droždia, od 0,1 do 0,2 hmotnosti škrobu a od 1,1 do 2,2 hmotnosti zemiakovej múčky.2. Pekárenská výrobok podľa nároku 1, v y z n a č uj ú ci s a tý m , žeupravené zmáraže môžu byť nahradené upravovanými zmami pšenice, upravovanými slnečnicovými semenami, upravovanými ľanovými semenami, upravovaným ovsom alebo ich kombináciami od 0,1 do 15 hmotnosti.

MPK / Značky

MPK: A21D 2/36, A21D 13/02, A21D 8/02

Značky: najmä, ráže, pekárenský, upravované, výrobok, zrná, obsahujúci, chlieb

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/2-u3710-pekarensky-vyrobok-najma-chlieb-obsahujuci-upravovane-zrna-raze.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Pekárenský výrobok, najmä chlieb obsahujúci upravované zrná raže</a>

Podobne patenty