Textilné mazadlo na úpravu syntetických, minerálnych, sklenených a prírodných vlákien

Číslo patentu: U 3541

Dátum: 01.07.2003

Autori: Florovič Stanislav, Florovičová Ludmila

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

PRIEMYSELNÉHO VLASTNÍCTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKYČíslo prihlášky 29-2003 Dátum podania prihlášky 24. 2. 2003Dátum nadobudnutia účinkov úžitkového vzoru 6. 5. 2003Dátum podania prioritnej prihlášky Krajina alebo regionálna organizácia priorityDátum oznámenia o zápise úžitkového vzoru l. 7. 2003 Vestník UPV SR č. 7/2003Dátum zápisu a spristupnenia úžitkového vzoru verejnosti 6. S. 2003 Číslo pôvodnej prihláškyČíslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCTČíslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCTTextilné mazadlo na úpravu syntetických. minerálnych, sklenených a prírodných vlákienTechnické riešenie sa týka textilného mazadla na úpravu syntetických, minerálnych, sklenených a prírodných vlákien.Na účely zlepšenia textilného spracovania a udelenia špeciálnych aplikačných vlastností vlákien sa tieto upravujú s použitím rôznych šlícht, apretúr, lubrikácií a zvlákňovacích preparácií (CS pat. č. 22901 l 234819 235797 240311 24 l 569 279094). Cieľom všetkých úprav je predovšetkým zlepšiť textilné vlastnosti tak, aby sa dosahoval čo najvyšší podiel vyrobených plných cievok a aby bol priebeh pnutia pri spracovaní rovnomerný. Klasické silikónové emulzie na báze polydimetylsiloxanu síce zlepšuje textilné spracovanie, no v dôsledku migrácie majú vlákna pri spracovaní nerovnomerné pnutie. Podobne je to aj v prípade rôznych úprav na báze emulzií parañnov či rôznych minerálnych olejov.Riešenie opisuje textilné mazadlo na úpravu syntetických, minerálnych, sklenených a prírodných vlákien na báze kationických a/alebo neiónových tenzidov, zložených z 2 až 40 hmotnosti hydrolyzátu monomérneho a/alebo polymćrneho aminosilanového väzbovćho prostriedku a zvyšku do 100 hmotnosti vody. V prípade potreby môže textilné mazadlo ešte obsahovať stopy až 30 hmotnosti aspoň jednej prísady zo skupiny regulátorov pH, vo vode rozpustných rozpúšťadiel a/alebo regulátorov konzislencie,Aminosilanové väzbové prostriedky sú známe aje ich celý rad opísaný v knihe (E. P. Pleuddemann Silane Coupling Agents, New York, Plenum Press, 1991). Priemyselne má najväčší význam 3-aminopropyltrietoxysilan a 3-(2-aminoetyl)aminopropyltrimetoxysilan a disilany či polyaminosilany na ich báze.Sú to hlavne reakčné produkty na báze polyesterových,rezolových a epoxidových živíc, kopolyaminosiloxany a ich zmesi. Zlúčeniny sú rozpustné vo vode okamžite alebo po zhydrolyzovaní vodou v prítomnosti regulálorov pH, ako kyselina chlorovodíková, octová a pod. Kationických a neiónových tenzidov je známy celý rad, pričom najväčší význam majú chloridy, acetáty a sulfáty či alkylsulfáty alkylamínov, amínov a pod. Z neiónových tenzidov sú to hlavne deriváty na báze polyaduktov etylénoxidu a/alebo propylćnoxidu či rôznych polysacharidov. V pripade potreby, či už na úpravu odolnosti proti mrazu alebo reguláciu penivosti či povrchového napätia, môžu mazadlá obsahovať rôzne vo vode rozpustné alkoholy, glykoly, glykolćtery a pod. Konzistenciu je možné upraviť prídavkom solí, polymérov či derivátov celulózy.Riešenie je využiteľné všade tam, kde sa vyžadujú zvýšené nároky na textilné spracovanie vlákien.Príklady uskutočnenia technického riešeniaDo banky sa predložilo 700 g vody a 50 g kyseliny octovej. Počas miešania sa pridalo i 00 g 3-aminopropyltrietoxysilanu a 150 g neiónového tenzidu na báze oxyetylovaného mastného alkoholu C-C.5 s 20 mólmi etylénoxidu.Po vyčírení je mazadlo člrej, svetlej farby o pH 3,5. Mazadlo bolo použité do zvlákňovacej preparácie pri výrobe dtex 78/36 pri rýchlosti 3050 min. Použitím riešenia sa zvýšil výkon a podiel plných cievok o 5 .Do aparatúry sa predložilo 650 g vody a 50 g kyseliny chlorovodíkovej (37 ) Počas miešania sa pridalo 50 g bisfenolického disilanu na báze 3-(Z-aminoetyl)amínopropyltrimetoxysilanu tak, aby teplota neprestúpila 40 °C. Nakoniec sa pridalo 150 g kationického tenzidu na báze N-(2 hydroxy-4-oxa)Cw-C 1 g alkyl, NN-dimetyl-N-(hydroxyetyl)amónium chloridu a 70 g izopropylalkoholu. Pripravené mazadlo je zvlášť vhodné na polárne vlákna s obsahom hydroxylových skupín.Do aparatúry sa predložilo 500 g vody, 100 g izopropylalkoholu a 50 g kyseliny octovej. Počas miešania sa pridalo 250 g 50 silanizovaného polyazamidu v metylalkohole. Po rozpustení sa pridalo 200 g 50 alkyldimetylbenzylamóniumchloridu vo vode. Pripravené mazadlo o pH 3 je svetložltej farby a bolo použité pri výrobe bavlnenej priadze.l. Textilné mazadlo na úpravu syntetických, minerálnych, sklenených a prírodných vlákien na báze kationických a/alebo neiónových tenzidov, v y z n a č u j ú c e s a tý m , že sa skladá z 2 až 40 hmotnosti kationickeho a/alebo neíónového tenzidu, 2 až 40 hmotnosti hydrolyzátu monomérneho a/alebo polymćmeho aminosilanovćho väzbového prostriedku a zvyšok do 100 hmotnosti tvorí voda.2. Textilné mazadlo podľa nároku l, v y z n a č u j ú e e s a tý m , že obsahuje stopy až 30 hmotnosti aspoñ jednej prísady zo skupiny regulátorov pH, vo vode rozpustných rozpúšťadiel a/alebo regulátorov konzistencie.

MPK / Značky

MPK: D02J 3/18, D01H 13/30

Značky: prírodných, vlákien, textilné, mazadlo, minerálnych, úpravu, sklenených, syntetických

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/2-u3541-textilne-mazadlo-na-upravu-syntetickych-mineralnych-sklenenych-a-prirodnych-vlakien.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Textilné mazadlo na úpravu syntetických, minerálnych, sklenených a prírodných vlákien</a>

Podobne patenty