Fungicídny prostriedok

Číslo patentu: 278644

Dátum: 06.07.1994

Autori: Bukovčáková Marta, Vozár Igor

Stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Riešenie sa týka použitia vody aktivovanej jednosmerným elektrickým prúdom z prostredia anódy s mernou vodivosťou 15 až 30 mS/m ako fungicídneho prostriedku.

Text

Pozerať všetko

gr SK S 278 644 C 1510 prihlášky 3512-91 Dátum podania 23.11.91 (13) Dmh d°km°ti B Číslo prioritnej prihlášky (Sl) Im CLÓ Dátum priority A olN 25/00 Krajina priorityÚRAD Dátum zverejnenia 06.07.94Dátum zverejnenia udelenia vo Vestníku lO. 12.97(73) Majiteľ patentu Ústav expcrimentàlnej fytopatológie a entomológie SAV, Ivanka pri Dunaji, SK(72) Pôvodca vynálezu Bukovčáková Marta, prom. biol., Bratislava, SK Vozár Igor, Ing., CSe., Bratislava, SK(54) Názov vynálczu Fungicídny prostriedok(57) Anotácia Riešenie sa týka použitia vody aktivovanej jednosmerným elektrickým prúdom z prostredia anódy s memou vodivosťou 15 až 30 mS/m ako fungicldneho prostriedku.Vynález sa týka použitia vody aktivovanej jednosmerným elektrickým prúdom z prostredia anódy ako fungicídneho prostriedku.Najrozšírenejšími fungicídnymi prostriedkami sú chemické prostriedky, ktore sa aplikujú na rastliny podľa výskytu a charakteru hubovćho ochorenia. Negatívnou stránkou chemickej ochrany je škodlivý dopad na životné prostredie (hromadenie nežiaducich látok V pôde, toxické účinky na živočíšne druhy). Aj preto v poslednom čase prevláda snaha o biologickú ochranu poľnohospodárskych porastov, ktorú zabezpečuje priamy parazitizmus prospešnej huby proti pôdnemu patogćnovi. Priamo v poľnohospodárskych podmienkach je však táto ochrana ťažko realizovateľná, naráža na technicke problémy pri aplikácii húb do pôdy aje finančne náročná.Uvedené problémy vo veľkej miere odstraňuje spôsob fungicidnej ochrany použitím vody aktivovanej jednosmemým elektrickým prúdom z prostredia anódy. Zistilo sa, že je výhodné ak, sa použije aktivovaná voda s mernou vodivosťou 15 až 30 mS/m.Aktívovaná voda má na spory inhibičné (až letálne) účinky, čím sa zastaví rast hýf, patogénna huba sa nerozširuje a ochorenie resp. napadnutie sa zastaví. Pripravuje sa z pitnej vody, je neškodný pre organizmy aj prostredie.Fungicidny účinok aktívovanej vody podľa vynálezu sa hodnotil na druhoch Fusarium a to F. culmorum(vzorky 163 a 553) a F. graminearum (vzorka 683). Konídie sa nechali kličiť v aktivovanej vode s memou vodivosťou od 9 do 28 mS/m a V destilovanej vode(kontrola). Výsledky sú uvedené v nasledujúcej tabuľke.Krreivusł konĺdií k Kontrola merná vuuivnsř m 5/Z výsledkov vyplýva, že najvyššiu fungicidnu aktivitu dosahuje aktívna voda s memou vodivosťou 17 až 28 mS/m.Fungicídne účinky aktivovanej vody podľa vynálezu je možné uplatniť aj na fytopatogénne druhy rodov Erysiphe (múčnatky), Plasmopara (perenospóra viničová),Brenia, Phytophatora, Helminthosporium, Septoria, Altemaria, Verticillium, Cercospora, Fusicladíum, Podosphaera, Colletotrichom, Endothia, Candida, Botvytis.Vynález je možné využiť všade tam, kde je potrebné likvidovať škodlivé proparguly - v poľnohospodárstve,potravinárstve aj zdravotníctve.PATENTOVÉ NÁROKY Použitie vody aktivovanej jednosmerným elektric kým prúdom z prostredia anódy s memou vodivosťou 15 až 30 mS/m ako fungicidneho prostriedku.

MPK / Značky

MPK: A01N 25/00

Značky: prostriedok, fungicídný

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/2-278644-fungicidny-prostriedok.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Fungicídny prostriedok</a>

Podobne patenty