Antistatický prípravok

Číslo patentu: 277717

Dátum: 14.10.1992

Autori: Ruchař Robert, Ruffer Jan

Stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Antistatický prípravok na báze silikónových olejov určený na stabilizáciu povrchov výrobkov z nenasiakavých materiálov pozostáva z 1 až 30 % hmotn. dialkylpolysiloxánov a/alebo diarylpolysiloxánov, 70 až 99 % hmotn. alifatických a/alebo aromatických alkoholov s počtom atómov uhlíka C1 až C7 a 0,1 až 1 % hmotn. anorganických kyselín.

Text

Pozerať všetko

(13) Druh dokumentu B 6 Dátum podania 24.04.92 (51) Int. CLS Číslo pnontnej prtlüáškx C 09 K 3/16Krajina priority. ÚRAD Dátum zverejnenia 14.10.92 PRIEMYSELNÉHO VLASTNÍCTVA Dátum oznámenia o udelení vo Vestníku 10.08.94 SLOVENSKEJ REPUBLIKY(76) Majiteľ a pôvodca patentu RUFFER Jan, Praha, CZ RUCHAŘ Robert Ing., Čemošice II, CZ(54) Názov vynálezu Antistaticky prípravokAntístatický prípravok na báze silikónových olej ov určený na stabilizáciu povrchov výrobkov z nenasiakavých materiálov pozostáva z 1 až 30 hmotn dialkylpolysiloxánov alalebo diaxylpolyusiloxánov, 70 až 99 hmotu. alifatických alalebo aromaückých alkoholov s počtom atómov uhllka C až C 7 a 0,1 až 1 hmotu. anorgmückých kyselín.Vynález sa týka antistatického prípravku na báze silikónových olejov na stabilizáciu povrchu výrobkov z nenasialtavých materiálov ako mi sklo, keramika, lakovanéDoteraz nie je známy unívermlny antistatický prípravok so súčasným hydrofóbnymktorý by zabezpečoval dlhodobú stabilizáciu povrchu nenasiakavých materiálov pred povetemostnýmia zámveň by bol vhodný pre všetky typy nenasialcavých povrchov materiálov so širokým použitím.Podstatou antistatického prípravku na báze silikónových olejov na stabilizáciu povrchov výrobkov z nenasiakavých materiálov je, že obsahuje l až 30 hmotn. dialkylpolysiloxanov alalebo diarylpolysiloxànov, 70 až 99 hmotn. alifatických a/alebo aromatických alkoholov s počtom uhlíkových atómov C 1 až C 7 a 0,1 až 1 hmotn. anorgairických kyselín. Výhodné zloženie antistatického prípravku je 12 až 14 hmotn. dimetylpolysiloxànu, 85 až 87 hmotu. l-propanolu a 0,8 až l hmotn. kyseliny sírovej.Použitie antistatickćho prípravku na rôme nenasiakavé povrchy zabezpečuje dlhodobú stabilizáciu týchto povrchov, čím sa spája antistatický a hydrofóbny účinok,takže povrchy ošetrené týmto prípravkom ostávazjú dlhodobo chránené pred prachom a popolčekom a súčasne odpudzujú vodu z dažďových zrážok, hmlu či námrazu.K 1820 ml l-propanolu sa pri teplote miestnosti a za stáleho miešania pridalo 9 ml konc. kyseliny sírovej (96). Zmes sa miešala intenzívne 10 minút až po dosiahnutie homogenity zmesi. Za stáleho miešania sa ďalej postupne pridávalo 215 ml dimetylpolysiloxánu a pokračovalo sa v intrmzívnom miešaní ďalších 10 minút až po dosiahnutie absolútnej homogenity zmesi.Takto získaná z 1 nes je pripravená na vlastnú aplikáciu na sklo, s výhodou na automobilová sklá. Po zriedení tejto zmesi v pomere l 1 až l 3 alkoholom (1-propanolom) je možné zmes použiť na plasty, na lakované kovy alebo nekovy, na sklá okuliarov a keramiku (obkla dačky).Pri aplikácii antistatického prípravku na sklo automobilu sa sklo najprv dôkladne odmastilo vodou s malým prídavkom saponátu a vysušilo do sucha. Pre dokonalé vysušenie je možné tiež použiť niektorý komerčný alkoholický prípravok, ktorý dokonale odstráni zvyškovú vlhkosť. Ďalej sa antistatický prípravok podľa vynálezu naniesol rovnomerne na celú plochu skla automobilu a nechal niekoľko minút pôsobiť. Potom sa prebytok naneseného prípravku odstránil a sklo sa vyleštilo do vysokého lesku m vzniku ochrarmej aktívnej vrstvy. Pre zvýšenie účinosti pôsobenia ochrarmej vrstvy sa postupopakuje tak ako bolo uvedené vyššie.Antistatický prípravok podľa vynalezu je využiteľný na ochranu povrchov nenasiakavých materiálov,pričom jeho účinok je dlhodobý. Prípravok je možné použiť na sklá, s výhodou automobilová, keramika ako sú obkladačky a lakované kovy i nekovy, s výhodou automobilová karosérie.l. Antistatický prípravok na báze silikónových olejov na stabilizáciu povrchov nenasiakavých materialov,vyznačujúci sa týnnžepozostávazl až 30 hmotn. dialkylpolysiloxánov a/alebo diarylpolysiloxánov, 70 až 99 lnnotn. alifa-tických alalebo aromatických alkoholov s počtom ató-mov uhlíka C 1 až C 7 a 0,1 až l hmotu. anorganic-kých kyselín.2. Antistatický prípravok podľa bodu l, v y značujúci su týnnžepozostávazlzaž 14 hmotn. dimetylpolysiloxánu, 85 až 87 hmotu. l-propanolu a 0,8 až l hmotn. kyseliny sírovej.

MPK / Značky

MPK: C09K 3/16

Značky: prípravok, antistaticky

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/2-277717-antistaticky-pripravok.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Antistatický prípravok</a>

Podobne patenty