2-/4-benzoylfenyl/-2-/4-/3-chlórpropanoyl/fenyl/propán

Číslo patentu: 266113

Dátum: 14.11.1989

Autor: Lukáč Ivan

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

FEDERÁLNÍ ÚŘAD PRO VYNÁLEZYAutor vynálezu LUKÁČ IVAN ing. csc. BRATISLAVA(57) Riešenie sa týka novej zlúčeniny 2-(4-benzoylfenyl)-2-4-(3-chlôrpropanoyl)fenyllpropánu. Uvedená zlúčenina sa pripraví tak,že na 3-chlörpropanoylchlorid V chloride uhličitom v prítomnosti bezvodého chloridu hlinitého sa pôsobí 2-(4-benzoylfeny 1)-2-ñandpropánom. Predmetná látka je medziproduktom pre pripravu monoméru a svetlom degradujúcich polymérov.vynález sa týka 2-(4-benzoylfenyl)-2-Ľ 4-(3-chlőrpropanoyl)fenylĺpropánu.Popisaná je priprava di-2-(4-acetylfenyl)propánu Friedel-Craftsovou acyláciou 2,2-difenylpropánu (E. I. du Pont, GB pat. 753 384, Chem. Abstr. §§, 1 253 f, 1958, I. L. Kotlyarevskii, A. S. zanina, N. M. Gusenkova, Izv. Akad. Nauk ZSSR, ser. Khim 1251, 900). 2-(4-benzpylfenyl)-2-E 4-(3-chlőrpropanoyl)fenylprcpán nie je popisaný v literatúre.Podstatou vynálezu je 2-(4-benzoylfenyll-2-Ľ 4-(3-chlörpropanoyl)fenyljpropán. Spôsob prípravy tejto zlúčeniny spočíva V tom, že na 3-chlőrpropanoylchlorid v chloride uhličitom v prítomnosti bezvodého chloridu hlinitého sa pôsobí 2-(4-benzoylfenyl)-2-fenylpropánom napred pri teplote nižšej ako 5 °C a neskoršie pri 20 OC počas 30 minút.Výhodou uvedeného vynálezu je, že umožňuje pripraviť jednoducho predmetnú zlúčeninu v 30 -nom výtaäku.Predmetná látka je medziproduktom pre pripravu monoměru a svetlom degradujúcich polymełrov .K suspenzii bezvodého chloridu hlinitého (31,2 g, 0,234 mől) v chloride uhličitom (60 ml) sa pri U OC pridá 3-chlörpropanoyl-chlorid (15 ml, 0,16 mől). Po kvapkách sa pridá roztok 2-(4-benzoylfenyl)-2-fenylpropánu (30 g, 0,1 mól) v chloride uhličiton 1(60 ml) tak, aby teplota nevystúpila nad 5 °C. Po pridaní sa zmes mieša 30 minút pri 20 °C, vyleje opatrne do roztoku kyseliny chlorovodikovej (10 ml) vo vode (400 ml), extrahuje chloroformom a extrakt sa zahustí pri zníženom tlaku. Po ehromatografickom delení na silikagéle L 100/400 s eluentom benzén h-hexán 91 a zahusteni sa získa nažltlá visközna kvapalina (11,7 g, 30 hmot. ). Elementárna analýza pre C 25 H 2302 Cl (390,91) vypočítaná 76,81 hmot. uhlík, 5,93 hmot. vodík, nájdené 77,30 hmot. uhlík, 6,17 hmot. vodĺk. IR (CCl 4) 1 690 (C 0), 1 660 (C 0), 1 600 cm 1vynález má použitie v chemiokom priemysle pri príprave polyměrov vyznačujúcich sa vysokou degradáciou ultrafialovým svetlom.

MPK / Značky

MPK: C07C 49/813

Značky:

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/2-266113-2-4-benzoylfenyl-2-4-3-chlorpropanoyl-fenyl-propan.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">2-/4-benzoylfenyl/-2-/4-/3-chlórpropanoyl/fenyl/propán</a>

Podobne patenty