2-/4-benzoylfenyl/-2-fenylpropán

Číslo patentu: 266112

Dátum: 14.11.1989

Autor: Lukáč Ivan

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

FEDERÁLNÍ ÚŘAD PRO VYNÁLEZYAutor vynálezu LUKÁČ IVAN ing. csc., BRATISLAVA(57) Riešenie sa týka novej zlúčeniny 2-(4-benzoylfenyl)-2-fenylpropánu. Uvedená zlúčenina sa pripraví tak, že 2,2-difenylpropán a benzoylchlorid reagujú v prítomnosti bezvodého chloridu hlinitého v sírouhlíku pri teplote 23 až 26 °C. Zlúčenina má využitie pri príprave polymérov deqradujúcich svetlom.vynález sa týka 2-(4-benzoylfenyl)-2-fenylpropánu. Friedel-Craftsova acylácia aromatických látok je široko študovaná.Je popísaná tiež benzoylácia difenylmetánu a 1,2-difenylpropánu za vzniku mono a disupstituovaného produktu G. A. Mccombs, C. S. Menon, J. Higgins, J. Polymer Sci., A-1, g, 1 261(197 lll 2-(4-benzoylfenyl)-2-fenylpropán nie je popĺsaný v literatúre.Podstatou vynálezu je 2-(4-benzoylfenyl)~ 2-fenylpropán. Spôsob prípravy tejto zlúčeniny spočíva V tom, že 2,2-difenylpropán a benzyalchlorid reagujú v prítomnosti bezvodého chloridu hlinitého v sirouhlíku pri teplote 23 až 26 °c.Výhodou uvedeného vynálezu je, že umožňuje pripraviť jednoducho predmetnú zlúčeninu V 40 -nom výťažku.Predmetná látka je medziproduktom pre pripravu monoméru a svetlom degradujúcich polymérov.K suspenzii bezvodého chloridu hlinitého (48 g 0,35 mői) V sírouhlíku (B 0 ml) sa prikvapkáva roztok 2,2-difenylpropánu (56 g 0,287 mől) a benzoylchloridu (50 g 0,35 mől) v sírouhliku (80 ml) pri 23 až 26 OC. Pri danej teplote sa reakčná zmes mieša ešte 20 minút a vleje do zmesi kone. Hcl a ľadu. Organická vrstva sa oddeli, premyje vodou, 10 8 NaOH a vodou a zahusti. Destiláciou pri 212 °C a 67 Pa a kryštalizáciou z n-hexánu sa získa 34,8 g 40 š) bielej kryštalickej látky o t. t. se až 91 °c.vynález má použitie V chemickom priemysle pri príprave polymérov vyznačujúcich sa vysokou degradáciou ultrafialovým svetlom.

MPK / Značky

MPK: C07C 49/784

Značky:

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/2-266112-2-4-benzoylfenyl-2-fenylpropan.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">2-/4-benzoylfenyl/-2-fenylpropán</a>

Podobne patenty