2-/4-benzoylfenyl/-2-/4-propenoylfenyl/propán

Číslo patentu: 266111

Dátum: 14.11.1989

Autor: Lukáč Ivan

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

FEDERÄLNÍ ÚŘAD PRO VYNÁLEZYAutor vynálezu LUKÁČ IVAN ing. CSc., BRATISLAVA(57) Riešenie sa týka novej zlúčeniny 2-(4-benzoylfenyl)-2-(4-propenoy 1)propánu. Uvedená zlúčenina sa pripraví tak, že na 2-(4-benzoylfenyl)-2-4-(3-chlörpropanoyl)fenyljpropán sa pôsobí octanom sodným v acetonitrile pri 50 °C. zlúčenina je monomérom k príprave polymérov degradujúcich svetlom.vynález sa týka 2-(4-benzoylfenyl)-2-(4-propenoylfenyl)propánu.Aromatické vinylketöny sa pripravujú obecne dehydrochloráciou 1-aryl-3-ch 1 ór-1-propanônov(P. Hrdlovič, I. Lukáč, Developements in Polymer Degradation 5, 101,19 B 2, Ed. N. Grassie,Applied Science Publishers Ltd.). Rovnaká metóda sa použila i na prípravu 2-(4-benzoylfenyl)-2-(4-propenoylfenyl)propánu, ktorý nie je popísaný v literatúre.Podstatou vynálezu je 2-(4-benzoylfenyll-2-(4-propenoylfenyljpropán. Spôsob prípravy tejto zlúčeniny spočíva v tom, že na 2-(4-benzoylfenyl)-2-Ľ 4-(3-chlőrpropanoyl)fenyljpropán sa pôsobí octanom sodným v acetonitrile pri 50 °C.Výhodou uvedeného vynálezu je, že umožňuje pripraviť predmetnú zlúčeninu vo vysokom výtažku a jednoducho.Predmetná zlúčenina je monomérom k príprave polymérov degradujúcich svetlom. P r i k l a dV acetonitrile (50 ml) sa pridá po častiach k miešanej suspenzii octanu sodného (39,5 g, 0,4 mől) v acetonitrile (550 ml). Po miešaní 1 h pri 50 OC produkt podľa chromatografie neobsahuje východziu látku. Reakčna zmes sa neutralizuje roztokom uhličitanu sodného(8,21 g, 0,078 mőĺ) vo vode (70 ml) a extrahuje dietyléterom. Extrakt sa suší bezvodým síranom sodným a zahustí za vákua. Získa sa 22,7 9 (82 hmot ) žltej viskôznej kvapaliny. Analytické vzorka sa získa chromatograficky tsilikagél L 100/400, eluent n-hexánacetön 91). Elementárna analýza pre C 25 H 2202 (354,45) vypočítaná 84,71 hmot. S uhlíka, 6,26 hmot. vodíka, nájdené 84,59 hmot. uhlíka, 6,34 hmot. à Vodíka. IR CC 14 1 680 (C 0), 1 670 (C 0), 1 605 cm-1vynález má využitie v chemićkom priemysle pri príprave polymérov vyznačujúcich sa vysokou degradáciouultrafialovýmsvetlom.

MPK / Značky

MPK: C07C 49/796

Značky:

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/2-266111-2-4-benzoylfenyl-2-4-propenoylfenyl-propan.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">2-/4-benzoylfenyl/-2-/4-propenoylfenyl/propán</a>

Podobne patenty