Konzervační prostředek k uchování a přepravě mléka pro chemické a mikrobiologické rozbory

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

(75) Autor vynáĺczu PETERKOVÁ LUDMILA ing. , HAVLOVÄ JANA ing., JIČINSKÄ EVA RNDr. Csc., DULOVA VERA ing. ,CVAK ZDENĚK RNDr. csc., PRAHA(54) Konzervačnl prostředek k uchováván( a přepravě mlékn pro chemické a mikrobiologické rozbory . .Řešení se týká sušeného odtučněného mléka s přídavkem stimulačnich látek z organických zdrojů dusíku a se sodnými solemi fosfátovýmí nebo citrátovými pro přípraüu laktobacilů a směsných kultur laktobacilů se streptokoky obohaceného 1 až 15 kg stranu manganatého, 1 až 15 kg gbukôzy a 1 až 10 kg síranu hořečnatého na 10 000 litrů mléka před zahuščováním a sušenim. Použiváním tohoto sušeného odtučněného mléka pro připravu matečných a provoznich zákysů laktobacilů a směsných kultur laktobacilů se streptokoky, se zajistí standardnost a vysoká aktivita těchto zákysů a zvýšený počet žívných mikroorganismů.Vynález se týká konzervačního prostředku k uchovávání a přepravě mléka pro chemické a mikrobiologické rozbory. Vzorky mohou být odebírány v provozu mlékárenského průmyslu nebo prvovýrobě mléka nebo získány při provádění hygienioko-epidemiologické kontroly při veterinární léčbě.Dosud se ke konzervaci vzorků mléka určených k chemickému a mikrobiologickému rozboru používalo pouze chlazení. Během přepravy z větších vzdálenosti dochází jednak ke zvyšování kyselostí mléka a jednak k výraznému pomnožení psychotrofní mikroflőry. Vzhledem k popsaným nedostatkúm se ke konzervaci mléka začaly používat různé konzervační látky, které mají bakteriostatické účinky, takže psychrotrofní, psychrofilní a mezofilní baktérie po určitou dobu, danou složením z koncentrací činidla, v mléce nerozmnožují, avšak neztrácejí životaschopnost. V důsledku toho nedochází ani ke zvyšování kyselosti mléka. Podstata konzervace uchovávaného a přepravovaného mléka určeného k chemickým a mikrobiólogickým rozborům spočívá v aplikaci roztoku o složení(1,5 g chloranfenikolu se rozpustí v 10 ml etanolu)K 10 ml etanolového roztoku chloranfenikolu se přidá 600 ml sterilní destilované vody a pak natrium azid. složky se promíchají a přidá se trinatrium fosfát ke stabilizaci pH. Po úplném rozpuštění se roztok doplní destilovanou vodou na 1 000 ml. Přidává se 0,1 ml tohoto roztoku na 30 ml vzorku mléka.0,1 ml konzervačního činidla se odměří do vzorkovnice určené k odběru vzorku mléka. Po vlastním odběru 30 ml mléka se vzorek s činidlem důkladně promíchá, až celý obsah vzorkovnice rovnoměrně zmodrá. Vzorek se uloží do termoboxu a přepraví na místo zpracování, např. do centrální laboratoře. Během přepravy nesmí teplota přesáhnout 10 OC. Po vyjmutí vzorkovnic z termoboxu se vzorek vytemperuje na teplotu předepsanou pro příslušné stanovení. Rozbory lze provést klasicky nebo pomocí přístrojové techniky.Použitím uvedeného roztoku lze dosáhnout dobrého technického účinku, protože při uchování a přepravě mléka nedoohází ke snížení počtu ani pomnožení mikroorganismů a v důsledku toho ani ke zvýšení kyselosti.Přídavek konzervačního prostředku zajištuje, že se vzorky mléka pro chemický a mikrobiologický rozbor uchovávané při teplotě místnosti výrazně nemění po dobu 24 hodin, a při uchovávání při teplotě do 10 °C po dobu 72 hodin. Výhodou vynálezu je praktické zjednodušení odběru vzorku mléka v tom smyslu, že z jednoho a téhož vzorku lze provést kompletní chemický i mikrobiologický rozbor, aniž by došlo k ovlivñování výsledku.Konzervační prostředek k uchovávání a přepravě mléka pro chemické a mikrobiologické rozbory, vyznačující se tím, že v 1 000 ml obsahuje 10 ml 0,15 etanolového roztoku chloranfenikolu, 36 g azidu sodného, 45 q trinatrium citrátu, 40 ml 10 vodného roztoku metylenové modři, to celé doplněno destilovanou vodou.

MPK / Značky

MPK: A23C 3/08

Značky: mikrobiologické, chemické, prostředek, rozbory, mléka, uchování, přepravě, konzervační

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/2-262277-konzervacni-prostredek-k-uchovani-a-preprave-mleka-pro-chemicke-a-mikrobiologicke-rozbory.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Konzervační prostředek k uchování a přepravě mléka pro chemické a mikrobiologické rozbory</a>

Podobne patenty