Sposob čistenia povrchu pecných válcov

Číslo patentu: 259599

Dátum: 17.10.1988

Autori: Beránke Dušan, Kochan Pavol

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

54 Spôsob čistenia povrchu pecných vnlcnvRiešením sa cadstraiíujú nalepeniny z povrchu pecných valcov priebežných liniek pri tepelnom spracovaní oceľových pásov za účelom dosiahnutia požadovanej nov-nomernej povrchovej kvality oceľových pä sov. Doterajšiepri pracovnej teplote pece, týmio spôsobom dochádza iba k znížoveníu výšky nalepením, .nie k ich odstráneniu. Podstata riešenia je v tom, že pred započatím prešmykovanía valcov o nesený stojaci zceľoxrý nás sa. teplota jaracoxiného prostredia pece zníži -o 150 až 2-00 °C. Výhodou riešenia je odpaonutíe celých nalepenm a to v dôsledku rozdielnej tepelnej rozťažnosti nalepenín a samotného valca.vynález sa týka spôsobu čistenia pecných valcov priebežných liniek tepelného spracovania oceľových pásov a rieši spôsob odstránenia nalepenin z povrchu pevných valcov priebežných liniek pri tepelnom spracovaní oceľových pásov za účelom dosiahutia požadovanej rovnomernej povrchovej kvality oceľových pásov.Na povrchu pecných valcov priebežných liniek tepelného spracovania oceľových pásov clochádza postupne k tvorbe miestnych nalepenin, ktoré sú známe vo svete pod názvom pick-up. Nalepeniny vytvárajú miesto prevýšenia na povrchu pecných valcov, ktoré následne vytvárajú miestne prehĺbeniny do povrchu spracovaných pásov, čo je pričinou znižovania výslednej kvality pásov. Doposiaľ známe spôsoby odstraňovanie nalepenín z pov-rchu oceľových pecných valcov spočívajú hlavne v mechanickom opracovaní ich povrchu. Mechanické opracovanie povrchu je spojené s vychladnutím pece, demontážou pecných valcov, mechanickým spracovaním a znovu montážou opruacovaných valcov a opätovným ohrevom pece na pracovnú teplotu. Uvedené spôsoby čistenia sú náročné na ľudskú prácu a energetickú spotrebu, lebo tieto spôsoby trvajú minimálne 32 hodín. Ako krátkodobé opatrenia sú známe spôsoby čistenia, ktoré spočívajú v pretáčani pecných valcov pri zastavenom oceľovom čistiacom páse pri pracovnej teplote pece. Týmto spôsobom dochádza k zníženiu výšky nalepením, ale nezmenší sa ich počet a po niekoľkých dňoch nadobudnú pôvodnú veľkost.Uvedené nedostatky odstraňuje spôsob čistenia povrchu pecných valcov priebežných liniek tepelného spracovania oceľových pásov najmá z elektrotechnických oceli, založený na princípe prešniykovania otáčajúcich sa pecných valcov o stojaci nesený oceľový pás po dobu 2 až 10 minút obvyklou technologickou rýchlosťou podľa vynálezu. Pdstalta vynâlezu je v tom, že pred počatím prešmykovania valcov o nesený stojaci oceľový pás sa teplota pracovného prostredia pece zníži o 150 až 200 °C.Výhodou spôsobu čistenia pecných valcov podľa vynálezu je rýchle odstránenie nalepenin z povrchu pecných valcov bez ich demontáže, mechanického opracovania a spätnej montáže a to pri teplote pece len o 150 až 200 C nižšej ako je pracovná teplota pe 4ce. V porovnaní so spôsobom čistenia pecných valcov pri pracovnej teplote, pri ktorom dochádza iba k zníženiu výšky nalepenín, má spôsob čistenia pecných valcov podľa vynálezu hlavnú výhodu v tom, že pri ňom dochádza k odpadávaniu celých nalepenin a nie iba k zníženiu ich výšky. To je spôsobené práve znížením teploty pece o 150 až 200 °C, čo má za následok zníženie súdržnosti nalepenín s povrchom pecného valca a to v dôsledku rozdielnej tepelnej rozťažnosti nalepenie a samotného valca. Následnými výhodami je zníženie počtu čistení, zníženie nákladov na čistenie, zvýšenie produktivity zariadenia a zabezpečenie rovnomernejšej povrchovej kvality spracovaných oceľových pásov.Príklad uskutočnenia spôsobu čistenia pecných valcov priebežných liniek tepelného spracovania oceľových pásov podľa v.ynálezu Po prestaveni regulátorov teploty z 850 na 700 C zaviedol sa do dynamolinky oceľový pás bežnej nízkouhlíkovej ocele,hrúbky 0,6 mm určený na čistenie pecných valcov a pohon linky sat zastavil. Keď teplota v ąpeci klesla na 700 °C, uviedli sa do chodu, čiže otáčavého pohybu, len lpecné valce, pričom oceľový pás určený na čistenie bolV kľude. Pecné transportné valce sa otáčali po dobu 5 minút. Potom sa otáčanie týchto valcov zastavilo a spustila sa do chodu celá linka a bola spustená až dovtedy, pokiaľ sa oceľový pás určený .na čistenie presunul o dĺžku, ktorá už bola v kontakte s pecnými valcami pri predchádzajúcej operácii čistenia. Potom sa linka odstavila a uviedli sa do chodu len pecné valce na dobu 5 lIlĺnút pri stojacom páse určenom na čistenie. Potom sa oceľový pás určený na čistenie vytiahol z linky tepelného spracovania a tým proces čistenia pecných valcov priebežnej linky tepelného spracovania oceľových pásov bol ukončený. Následne spracovanie dynamopásov pri bežnej výrobe ukázalo, že došlo k odstráneniu nalepenín z povrchu pecných valcov a povrch spracovaného oceľo-vého pásu bol bez otlakov, čiže kvalitný.Spôsob čistenia povrchu pecných valcovpriebežných liniek tepelného spracovania oceľových pásov možno jioužit všade tam,kde sa robi tepelné spracovanie oceľových pásov na priebežných linkách.Spôsob čistenia povrchu pecných valcov,priebežných liniek tepelného spracovania oceľ-ových pásov najmä z elektrotechnických oceli, založený na prencipe prešmykovania otáčajúcich sa pecných valcov o stojaci nesený oceľový pás po dobu 2 až 10 minút ob vyklou technologickou rýchlosťou, vyznačujúci sa tým, že pred započatím prešmykovania valcov- o nesený stojaci oceľový pás sa teplota pracovného prostredia pece zníži o 150 až 200 °C.

MPK / Značky

MPK: F27B 9/30

Značky: pecných, čistenia, povrchu, spôsob, valcov

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/2-259599-sposob-cistenia-povrchu-pecnych-valcov.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Sposob čistenia povrchu pecných válcov</a>

Podobne patenty