Čistiaci prostriedok na čistenie fixačných strojov a žehličiek při výrobe odevov

Číslo patentu: 259383

Dátum: 17.10.1988

Autori: Tichá Alžběta, Tichá Zuzana

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

ÚŘAD mo VYNÁLEZY M 5 Vydané 15 03 39 A osu-vv(75) Autor vynálezu TICHÁ ALŽBETA, TICHÁ ZUZANA, TRENČÍN54 Čistiaci prostriedok na čistenie fixačnýeh strojov a žehličiek pri výrobe odevovStearan amónny alebo jeho zmes s kyselinou stearovou sa použije ako čistiaci prostriedok na čistenie fixačných strojov a žehllčiek pri výrobe odevov.vynález sa týka použitia a spôsobu použitia stearanu amónneho, alebo zmesi stenranu amónneho a kyseliny stearovej ako čistiaceho prostriedku na čistenie fixačných strojov a žehiiaclch plôch žehličiek. ktoré sa znečisťujü produktami termického rozkladu fixačných textílií pri výrobe odevov.Vystrihnuté diely a súčiastky odevných výrobkov sa spojujú výstužnou textíliou na fixačných strojoch alebo ručne žehličkamL Termickým rowzkladom ,Iýstužných textiltí vznikajú nežiaduce produkty na dopravných pásoch fixačných strojov a na žehliacich plochách žehličiek. Doteraz je čistenie také,že znečistené dopravné pásy fixačných strojov a žehliace plochy žehličiek sa čistia silikonovým olejom s nedostatočným výsledkom.Uvedené nedostatky odstraňuje vynález. Podstatou riešenia je použitie stearanu amónneho alebo jeho zmesi s kyselinou stearovou ako čistiaceho prostriedku na čistenie dopravných pásov fixačnýoh strojov a žehliaclch plôch žehličiek.Na čistenie dopravných pásov fixačných strojov sa doporučuje čistiaci prostriedok vo forme prášku, na čistenie žehliacich plôch žehličiek vo forme tyčinky obalenej stanlolom, alebo v inej vhodnej forme, chrániacej používateľa pred prípadným popálením.Stearan amónny je zdravotne nezávadný a nevýbušný.Použitie čistiaceho prostriedku spočíva v tom, že. stearan amonny, upravený do vhodnej formy pre aplikáciu, sa môže použit napriklad tak, že sa nenesie na žehliace plochy, pokryté produktami termického rozkladu fixačných vložiek, ich potieranim alebo posypaním, a potom sa žehliace plochy otrú vhodným hranatým predmetom,napr. drevenou doskou z tvrdšieho dreva. U žehliacich plôch, ktoré majú iný pro-fi ako rovinný, je možné použiť napríklad drevennú stierku s rovnakým profilom ako má príslušná žehliaca plocha. Nanášanie čistioceho prostriedku sa robí na vyhriate žehliace plochy v priebehu ich používania.Použitie stearantt amónneho alebo jeho zmesi s kyselinou stearovou ako čistiacehe) prostriedku na čistenie fixačných strojova žehličiek znečlstených produktami termického rozkladu výstužných textílií pri f l xácii dielov a súčiastok odevných výrobkov.

MPK / Značky

MPK: C11D 1/04

Značky: odevov, fixačných, čistiaci, strojov, žehličiek, prostriedok, výrobe, čistenie

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/2-259383-cistiaci-prostriedok-na-cistenie-fixacnych-strojov-a-zehliciek-pri-vyrobe-odevov.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Čistiaci prostriedok na čistenie fixačných strojov a žehličiek při výrobe odevov</a>

Podobne patenty