Sposob prípravy sušenej ovocnej múky

Číslo patentu: 259380

Dátum: 17.10.1988

Autor: Hajtmanová Matilda

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

äí«.°§šâ~řê POPIS VYNÁLEZU g§ 93 §q m, 11 B 1m . Autor vynllozu HAITMANOVÁ MATILDA, DUNAJSKÁ STREDA54 spôsob prípravy sušenei ovocnej múkyRiešenie sa týka spôsobu prípravy sušenej ovocnej múky, najmä z jadrového ovocia. Očistené a pokrájané ovocie sa opláchne v roztoku kyseliny octove a po odkvapkaní sa suší 20 až 24 hodín pri teplote 45 až 55 °C. Po usušenI sa zomelie na uowocnú múku o zbytkovej sušine 10 až 13 hmot.vynález sa týka spôsobu prípravy sušenej ovocnej múky najmä z jadrového ovocia.V súčasnosti nie je vyvinutá technológia na spracovanie ovocia 2. a 3. triedy na konzumně účely. V niektorých prípadoch sa takéto ovocie spracováva sušením, ktoré však pre velké množstva nekvalitného ovocia nie je možné spracovať v celom rozsahu.Vo väčšine prípadov sa ovocie 2. a 3. triedy spracováva destilovaním v liehovaroch alebo skrmovaním hospodárskym zvierataml.Vo všetkých prípadoch nie je zúžltkovaná nutričná a vitamínové hodnota takéhoto ovocia V atraktívnej forme pre spotrebitela.Vyššie uvedené nedostatky odstraňuje spôsob prípravy sušenej ovocnej múky podľa vynálezu. jeho podstatou je, že očistené a pokrájané ovocie zbavené jadlersa v roztoku 2 O/o-nej kyseliny octovej opláchne a po odkvapkaní sa suší 20 až 24 hodín pri teplote 45 až 55 °C, pričom po usušení sa zomelle na ovocnú múku o zbytkovej sušine 10 až 13 hmot.Výhodou takto spracovaného ovocia je dlhodobé zachovanie jeho nutričnej a vitamínovej hodnoty pri nízkych energetickýchnákladoch. Na konzumné účely sa zhodnotíovocie, ktoré sa na tieto účely doteraz nevyužívalo. Spestrí sa sortiment ovocných po 4lotovarov, ktoré možno následne využiť v potravinárskych výrobkoch. odstráni sa problém doterajšieho spracovanie ovocia 2. a 3. triedy.Není-li uvedeno inak, sú údaje vyjadrené v hmot.Umyté a očistené jablká bez rozdielu odrôd sa pokrájajú. Po odstránení jadier sa tieto opláchnu v roztoku 2 °/o-nej kyseliny tovej a po odkvapkaní sa sušia 21 hodin pri teplote 55 °C. Po usušení sa zomelü na ovocnú múku o zbytkovej sušine 11 0/0.Spracované a umyté jablká podľa bodu 1 sa súia 24 hodín, pri teplote 48 °C, pričom po usušení sa zomelü na ovocnú múku o zbytkovej sušine 13 .Umyté a očistené hrušky bez rozdielu odrôd sa pokrájajü. Po »odstránení jadier sa tieto oplachnu v roztoku 2 Vo-nej kyseliny octovej a po odkvapkaní sa sušia, 24 hodín pri teplote 55 °C. Po usušení sa zomelü na ovocnú múku o zbytkovej sušine 12 0/0.Spôsob prípravy sušenej ovocnej múky najmä z jadrového ovocia vyznačený tým,že očistené a pokrájané ovocie zbavené jadier sa opláchne v roztoku 2 Ú/J-nej kyselinyoctovej a po odkvapkaní sa suší 20 až 24 hodín pri teplote 45 až 55 °C, pričom po usušení sa zomelie na ovocnú múku o zbyt« kovej sušine 10 až 13 °/o hmot.

MPK / Značky

MPK: A23L 1/06

Značky: ovocnej, sušenej, múky, spôsob, přípravy

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/2-259380-sposob-pripravy-susenej-ovocnej-muky.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Sposob prípravy sušenej ovocnej múky</a>

Podobne patenty