Slévárenská jádrová směs

Číslo patentu: 255667

Dátum: 15.03.1988

Autori: Málek Jan, Tomiška Václav, Jirout Miloslav

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

(40) zveřejněno 16 07 87 Ú°°W-HV (45) Vydáno 15 12 as AonJEvv ýšgrvynâhzu MÄLEK JAN ing., CHOLTICE, JIROUT MILOSLAV ing., PŘELOUČ, TOMIŠKA VÁCLAV ing., PARDUBICESlévárenská jádrová směs je určena především pro výrobu odlitků z hliníku s Vnitřnimi dutinami. Tato směs na bázi sádry obsahuje od 40 do 60 hmotnostnich karbidu křemiku, se zrnitosti karbidu křemíku od 100 do 200 pm.Vynâlez se týká slévárenské jádrové směsi pro jádra na bázi sádry jako pojíva.Pro odléváni přesných odlitků z hliníku, u nichž je funkčnim povrchem přesná dutina odlitku, byly vyvinuty v zásadě dvě metody. Je to lití hliníku do kovových forem na kovové bezúkosové jádro. Druhá metoda je gravitační liti do sádrových forem, včetně sádrového jádra. Kovové jádro nelze však vyrobit pro připady, kdy jej pak nelze z odlitku vyjmout,jako jsou například obloukové tvary dutín. Výhodou sádrové formy je možnost použití velmi složitého jádra, které se po odliti z dutiny odlitku vyplavuje vodou.Avšak pro každý odlitek je nutno vyrobit nové sádrové jádro, nebo skupinu jader,jde-li o odlitek s více jádry, kdežto kovovou formu lze použit mnohonásobně.Tyto problémy jsou vyřešeny jádrovou směsi podle vynálezu.Podstata slévárenskě jádrové směsi na bázi sádty spočíva podle vynálezu v tom, že jádrová směs na bázi sádry obsahuje od 40 do 60 hmotnostnich karbidu křemíku, přičemž zrnitost karhidu křemíku je od 100 do 200 m.V praktické realizaci byla použita směs 50 hmotnostních sádry a 50 hmotnostnich karbidu křemiku SiC, s použítím 50 objemových rozdělovací vody. Zrnitost karbidu křemiku je od 125 do 160 m. Jádra jsou tepelné zpracována a zakládána do předehřátých kovových forem, jejichž povrch je opatřen izolačnim kokilovým postřikem. Po složení kovových forem se do dutín forem odlévaji slitiny hliníku. Tak byly realizovány odlitky mikrovlnných radiolokačnich dilů.Při výrobě odlitků s přesnými a složitými dutinami se dosáhne výhody použití trvalé kovové formy, do níž se jádro ze sâdrové směsi zakládá. Přitom přesnost na rozměru dutiny odlitku 10 mm je 3 0,03 mm, drsnost povrchu je menší nez Ra 0,4 m.Slévárenská jádrová směs na bázi sádry, vyznačujĺcĺ se tím, že obsahuje od 40 do 60 hmotnostních karbidu křemiku o zrnitosti od 100 do 200 m.

MPK / Značky

MPK: B22C 1/06

Značky: směs, slévárenská, jadrová

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/2-255667-slevarenska-jadrova-smes.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Slévárenská jádrová směs</a>

Podobne patenty