Sposob oddelovania vysokomolekulárnych látok z vyfermentovaného roztoku z výroby kyseliny citronovej

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

om no wumzv 45 Vydané 15 11 ss A 0 mm54 Spôsob oddelovania vysoknmolekulârnych látok z vyfermentovanćho roztoku z výroby kyseliny citrónovejZískavanie vysokomolekulárnych tlátovk z citrolúhov- pri výrobe kyseliny citrónovej ultraflltrácinou cez membrány na báze PVC,ktoré je možné účinne regenerovať preplaChpm roztokmi kyselín a zásad v rozpätí pH 1 až 13 pri teplote až 65 °C a ktoré vynikajü vysokou priepustnosťoił a selektivitou. Ultrafiltráciou sa dosiahne vyššia čistota produkovanej kyseliny citrónovej a ultrafiltrácou oddelené enzýmy sa môžu priemyselne zužitkov-ať.Predmetom tohto vynálezu je spôsob získavania vysokomolel-Lilárnych látok z citrolúhov ultrafiltráclou cez membrány na báze PVC.Názvom citrolúhy označujeme v-yfermentovaný roztok z výroby kyseliny citrónovej. V citrolúhłoch sa nachádzajú vedľa vody a organických kyselín, ktorých je 12 až 18 hmotn-ostných aj vysokomolekulárne látky v vmnožstve 0,1 až 1 0/0 hmotnostné, z ktorých vniektore vykazujú enzymatiokú aktivitu a ktoré sa pri doteraz používanom technologickom postupe izolácie kyseliny citrónovej z citrolúhov ničia. Ak sa však pred vlastnou izoláciou kyseliny citrónovej tieto Vysokomolekulárne látky z citrolúhov oddelia ultrafiltráciou, tak sa jednak dosiahne vyššia čistota získaného produktu,teda kyseliny citrónovej a jednal oddelené enzýmy možno priemyselne zužitk-ovať napríklad pri čírení ovocných štiav, do silaží a podobne. Ultrafiltrácia citrolúhov sa doteraz realizuje na tradičných estercelulózov.ých ultrafiltračných membránach, pričom sa nedosiahnu optimálne parametre,nakoľko estercelulózové membrány nie sú dost priepustne pri tejto aplikácii a tiež nie sú dostatočne fyzikálne chemicky odolné,takže sa nedajú účinne čistiť.Tieto problémy sú vyriešené použitím novovyvinutých Liltraíiltračných membrán na báze PVC, ktoré sa pripravujú z roztokov PVC v N-xmetylpyrolídóne alebo v dimetylformamide, rozotieraním toht-o roztoku po povrchu textilnej podložky a následným ponorením textilnej podložky s vrstvou roztoku PVC na povrchu do vody, kde PVC želatínovatie a tým sa vytvorí PVC membrána.Táto PVC membrána má v porovnaní s estercelulóz-ovými membránami pri ultrafiltrácii citrolúhov 2 až 5 krát vyššiu prieupustnosť, teda 6 až 40 kg . m . h 1, pri selektivite na enzýmy vyššej než 90. Naviac tieto membrány sú ovela odolnejšie proti fyzikálne-chemickým vplyvom než estercelulúzové membrány, dobre znášajú pH V rozpätí 1 až 13 a tepl.otu do 65 C a preto sa dajú účinne regenerovať.5 000 dielov citrolúhov obsahujúcich 2 diely vyeokomolekulárnych látok sa ultrafiltruje cez membranu na báze PVC pri teplote 15 C a tlaku 0,5 MPa, čím sa z nich-odstráni 4 500 dielov permeátu pri priemernej hodnote toku permeätu meinbránou 10 kg.m 2.h 1. Získa sa tak 500 dielov koncentrátu obsahujúceho 2 diely vysokomolekulárnych látok. Ultratiltrácia prebieha Vcelku 8 hodin a priepustnost membrán v jej priebehu klesne z počiatočných 15 kg..m 2.h 1 na konečných 6 kg.m 2.h 1. Po jprepláchnuti ultratiltračného zariadeniaza 2 hodiny sa priepustnosť memhrán zre generuje na minimálne 90 pôvodnej hod noty, teda na 13,5 kg.m 2.h 1, Estercelulôzove membrány možno regenerovat len preplachom vodou pri teplote do 30 C a takýmto spôsobom sa priepustnosť membrány podarí regenerovat len na 60. KonCe-.ntrát vysokomolekulárnych látok sa využíva pri šírení ovocných štiav, do silaží a pri máčaní konope.Spôsob oddelovanía vys-okomolekulárnych látok z vyfermentovaného roztoku z výroby kyseliny citrónovej, obsahujúceho 0,01 až 1 hmotn-ostne týchto vysokomolekulárnych látok ultrafiltráciou pri teplote 10 až 40 °C a tlaku 0,1 až 0,6 MPa za vzniku permeátu a koncentrátu obsahujúceho 0,1 až10 0/0 hmotn-ostných vysokomolekulárnych látok, vyznačujúci sa tým, že sa na ultrafiltráciu používajú membrány z polyvinylchloridu schopné funkcie pri hodnote pH 1 až 13 a teplote až 05 °C, pričom hodnota troku permeátu memhránou je 6 až 40 kg.

MPK / Značky

MPK: B01D 13/00, C07C 59/265

Značky: roztoku, látok, vyfermentovaného, spôsob, výroby, kyseliny, vysokomolekulárnych, oddeľovania, citronovej

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/2-254223-sposob-oddelovania-vysokomolekularnych-latok-z-vyfermentovaneho-roztoku-z-vyroby-kyseliny-citronovej.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Sposob oddelovania vysokomolekulárnych látok z vyfermentovaného roztoku z výroby kyseliny citronovej</a>

Podobne patenty