Etylester kyseliny 4-(3-chlór-1-propanoyl) benzoovej a sposob jeho prípravy

Číslo patentu: 250586

Dátum: 15.04.1987

Autori: Lukáč Ivan, Hrdlovič Pavol

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

ÚMD PRO vYMALElY 45 Vydané 15 07 gg A OBJEVY(75) mm Vľnáluu LUKÁČ IVAN ing. CSC., BRATISLAVA, HRDLOVIČ PAVOL RNDr. CSC.,MALACKYÚčelom riešenia je nová zlúčenina etylester kyseliny 4-3-chlór-l-propanoyl benzoorvej a spôsob jej prípravy, ýiodstata spôsobu prípravy novej zlúčeniny je v tom, že sa etylester kyseliny 4-3-chlórpropyl) benzoovej oxiduje zmesou manganistanu draselného a kyseliny dusičnej v prítomnosti oxidu horečnatého vo vodnom prostredí. Zlüčenina má využitie v chemickom priemysle na prípravu medzlproduktov pre totopolyméry.vynález sa týka etylesteru kyseliny 4-3-chlór-l-propanoylbenzoovej a spôsobu jeho prípravy.zlúčeniny obsahujúce S-chlôr-l-propa-noylový substituent na aromatickom jadre sa pripravujú Friedel-Craitsovou acyláoiou aktivovaných aromavtických zlúčenin s chloridom kyseliny S-chlór-l-propánovej. Uvedený postup však nie je vhodný ak je treba acylovat dezaktivované aromatické jadro. Japonskí autori K. Yokota, T. Susuiki, S. Nakrazawa, K. Nakamura a Y, Takada, Hokkaido Daigaku Kograbubu Kenkyu Kokoko, 60,63, 1973 Chem. Abs. 75, 110888 b/1971 pripravili 1- él-acetylienyl-3-chlór-1-propanón oxidáciou 1-4-ety 1 feny 1 J-B-chlör-l-propanönu so zmesou manganistanu draselného a kyseliny dusičnej v prítomnosti oxidu horečnatého vo vodnom prostredi pri teplote 59 až 61 °C. Na oxidátciu benzylovej skupiny V S-chlórpropylovom substituente sa použil rovnaký postup ako japonskí autori na oxidáciu benzylovej skupiny v etylovom aromatickom substituente.Podstatou vynálezu je etylester kyseliny 4- S-ohlôr-l-propanoyl zbenzoove j. Podstatou vynálezu je ďalej spôsob prípravy tejto zlúčeniny, ktorý spočíva v tom, že etylester kyseliny 4-B-chlórpropynbenzoovej sa oxiduje zmesou manganistanu draselného a kyseliny dusičnej v prítomnosti oxidu horečnatého vo vodnom prostredí pri teplote 59 až 61 °C.Výhodou uvedeného vynálezu je, že umož 4ňuje pripraviť predmetnú zlúčeninu oxidáciou benzylovej CH 2 skupiny za jednoduchých reakčných podmienok.K zmesi 14 g oxidu horečnatéh-0, 362 m 1 vody, 52 ml 65 hmot. kyseliny dusičnej a 55,2 g manganistanu draselného sa prikvepká za miešania 35 g etylesteru kyseliny 4-B-chlórpropynbenzoovej pri teplote 59 až 61 °C. Po pridaní esteru sa reakčná zmes mieša pri uvedenej teplote po dobu 4,5 hodiny. Po vychladnutí sa pevná i kvapalná časť extnahuje benzénom. Po odparení benzénu sa produkt kryštalizuje z hexánu. Získa sa 7,44 g výťažok 20 etylesteru kyseliny 4-s-chlór-l-pr-opanoylbenzoove o teplote topenia 67 až 70 °C. Chromatografiou na silikagéle s eluentom hexán acetón v objemovom pomere 955 sa získala latka o teplote topenia 69 až 71 °C. Elementárna analýza pre etylester kyseliny 4 ~ 3-chlôr-1-propuanoy 1 benzoovej C 12 H 13 Cl 03 molekulovvá hmotnosť 240,68vynález môže nájsť široké použitia V chemickom priemysle na prípravu medziprodulktov pre fotopolyméry.2. Spôsob prípravy zlúčeniny podľa bodu 1, vyznačujúcl sa tým, že etylester kyseliny 4-S-chlörpropynbenzoovej sa ovxidujezmesou manganistanu draselneho a kyseliny dusičnej v prítomnosti oxidu horečnatého vo vodnom prostredí pri teplote 59 až 61 stupňov Celsia.

MPK / Značky

MPK: C07C 69/78

Značky: kyseliny, 4-(3-chlór-1-propanoyl, přípravy, etylester, benzoovej, spôsob

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/2-250586-etylester-kyseliny-4-3-chlor-1-propanoyl-benzoovej-a-sposob-jeho-pripravy.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Etylester kyseliny 4-(3-chlór-1-propanoyl) benzoovej a sposob jeho prípravy</a>

Podobne patenty