Sposob dokončovacieho obrábania valcových dier s kuželovým ukončením

Číslo patentu: 250023

Dátum: 15.04.1987

Autori: Hromádka František, Hudek Ladislav, Lovíšek Anton

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

75 Auto- vynálgzu HROMÁDKA FRANTISEK ing., POVAŽSKÁ BYSTRICA, HUDEK LADISLAV, ZÁSKALIE, LOVÍŠEK ANTON ing., PREDMIER(54) Spôsob dukončuvacieho obrâbania valcových dier s kužeľovým ukončenímZvýšenie produktivity práce pri -dokwončovacom obrábaní valcovýcłh dier s kužeľovýąm ukončením .sa dosiahne tým, že tenkostenná súčiasttka s predpracovan-otx vatcovou dierou sa na konci stlačí po celom obvode v oblastí ąpružných deformácíí, a potom sa prechpracovatná valcová diera po celej »dĺžke dokončí honovacím nástrojom.vynález sa týka udrokončovacieho spôsobu obrábania -valcových »dier s kužeľ-ovým ukončením, vhodný pre takéto diery vytvorené V tenkostennýoh sútčiastkach.jemné opracovanie vnútorných kužeľových plôch tenkostenných súčiastok puzdrá, vložky valcov spaľovacích motorov) je možné zabezpečovať viacerými známymi spôsobmi ako je brúsenie, superfinišovanitą iapovanie, leštenie, valčeklovanie a podobne.Nevýhodou uvedených spôsobov je po-merne nízka produktivita práce a geometrické presnosť opracovaného otvoru.Uvedené nevýhody sú ešte výraznejšie pri opracovaní tenłkostenných súčiastok s prechodom vnútornej kuželiovej plochy do valcovej.Uvedené nevýhody odstraňuje spôsob dokončovacieho obrábanie valcových dier s kužeľovým ukončením podľa vynálezu, kto 4reho podstata spočíva v tom, že súčiastka s predpracovanou valcov-ou dierou sa na konci stiačí po celom obvode v oblasti pruž.nýcih deformácií a potom sa predpracovaná vatlcová diera po celej dĺžke dokončí honvovacím nástrojom.Výhody sjpôsoabu podľa vynálezu sú v jeho jednoduchosti a zvýšení produktivity práce.Tenikostenná súčtastka zo šedej liatiny s predpracovanou valncovou dierou sa na konci stlači v oblasti ípružnýuch deformácií po celom obvode tak, že na koniec súčiastky sa nalisuje sťahovacie »puzdro s kužeľov-ou dierou. Takto upravená súčiasüka sa upne do honovwacieh-o- stroja a predpracovaná valoová diera súčiastky sa ,honovacím ná~ s-trojom dokončí po -celej -dĺžke, napr. na(Z) 39,020 mm. Potom sa z konca súčiastky odstráni sťahovacie upuzdro, čím sa koniec valoovej »diery roztiahne na Q 39,065 mm.Spôsob »dokončovacierho »obrábanie valcových dier s kužeľovým ukončením, vyznačený tým, že rsüwčiastka s predjprarcovanou valcovou »di-eruou sa na konci stlačí po celomobvode v oblasti pružnýrch .deformácií, a potom sa pvredpracovaná valcová -diera -po celej dlžke doľkončí rhonovacím nástrojom.

MPK / Značky

MPK: B24B 33/02

Značky: válcových, spôsob, ukončením, kuželovým, dokončovacieho, obrábania

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/2-250023-sposob-dokoncovacieho-obrabania-valcovych-dier-s-kuzelovym-ukoncenim.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Sposob dokončovacieho obrábania valcových dier s kuželovým ukončením</a>

Podobne patenty