Prostriedok na odstraňovanie extrémne tenkých olejových filmov z vodných hladín

Číslo patentu: 246896

Dátum: 15.01.1988

Autori: Beška Emanuel, Kramárik Ján

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

(751 hmm vynâřezu KDMPÄNEK MANIÁN ing., KAČMÁR MIROSLAV ing., BREZNO54 Prustriednk na odstraňovanie extrémne tenkých oleiových filmov z vodných hladínRieši sat adsmzaňouamse miejmných filmov z vodnýcłr mmm. paužâstím prostriedku, ktorý» svojim üčinkants spôsobuje zhluknntiewalm jového filmu na vodnej hladine. Prmsürie» dok je zmes alkalíckej soli lineárneho alkylbenzénsultonanu, oxyetylovaných alkylfenolov, etanolamínov, dietylhexylsulfojantaranu sodnérho a vody.vynález sa týká prostriedku na odstraňovanie extrémne tenkých olejových filmov z vodných hladín.Pri znečistení vodných hladín ropnými produktami a následnom mechanickom odstránení vrstvy oleja, ostáva na hladine olejový ľilm, ktorý negatívne vplýva na biochemické procesy. Tento film sa nedá Inechanicky odstrániť.Uvedené nedostatky odstraňuje použitie prostriedku na odstraňovanie olejových filmov z vodných hladín, ktorého podstata spočíva v tom, že sa skladá z 5 až 20 9/0 hmotnostný/ch alkalickej soli lineárneho alkylbenzěnsulfonanu, pričom alkylová skupina obsahuje 10 až 14 atómov uhlíka, 6 až 30 hmotnostných etanolamínu, 2 až 20 hmotnostných oxyetylovaněho alkylfenolu, pričom alkylová skupina obsahuje 5 až 10 atómov uhlíka a počet mólo-v etylénoxidu použitého na etoxyláciu je 5 až 10,2 až 6 hmotnostných dietylhexylsulfojantaranu sodného a 24 až 85 hmotnostných vody.Aplikácia prípravku má výhodu V tom,že jeho použitím dochádza z hluknutiu olejového filmu na podstatne menšiu plochu. Aplikáciou 1 mi prípravku na plochu 1 m znečistenú z 80 až 9 D 0/0 olejovým filmom dôjde k zníženiu znečistenia na 15 až 20podielu olejového filmu na vodnej ploche.vynález je dalej objasnený na príkladoch,ktorými však jeho rozsah nie je obmedzený a vyčerpaný.10 0/0 hmotnostných sodnej soli lineárneho alkylbenzénsulfonanu, pričom alkylová skupina obsahuje 10 až 14 atómov uhlí~ ka, 8 hmotnostných trietanolamínu, 4 hmotnostné oxyetylovaného nonylfenolu,pričom na oxyetyláciu sa použilo 6 môlov etylénoxidu, 5 0/0 hmotnostných dietylhexylsulfojantaranu sodného a 73 hmotnostných vody.15 hmotnostných draselnej soli lineárneho alkylbenzénsulfonanu, pričom alkylová skupina obsahuje 10 až 14 atómov uhlíka, 15 0/0 hmotnostných monoetanolamínu,6 hmotnostných oxyetylovaného nonylienolu, pričom na oxyetyláciu sa použilo 6 mólov etylénoxidu, 2 hmotnostných di~ etylhexylsuliojantaranu sodného a 62 0/0 hmotnostných vody.Prostriedok na odstraňovanie extrémne tenkých olejovýoh filmov z vodných hladín vyznačujúcí sa tým, že pozostáva z 5 až Z 0 percent hmotnostných alkaliokej soli lineárneho alkylbenzénsulfonanu, pričom alkylová skupina obsahuje 10 až 14 atómov uhlíka, 6 až 30 hmotnostných etanolamínu, Z až 20 0/0 hmotnostných oxyetylovaného alkyltenolu, pričom alkylova skupina obsahuje 5 až 10 atómov uhlíka a počet môlov etylénoidu použitého na oxyetyláciu je 5 až 1 U, 2 až 6 hmotnostných dietylhexylsulfojantaranu sodného a 24 až 85 0/0 hmot~ nostných vody.

MPK / Značky

MPK: C11D 1/83

Značky: odstraňovanie, hladin, extrémně, olejových, tenkých, filmov, prostriedok, vodných

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/2-246896-prostriedok-na-odstranovanie-extremne-tenkych-olejovych-filmov-z-vodnych-hladin.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Prostriedok na odstraňovanie extrémne tenkých olejových filmov z vodných hladín</a>

Podobne patenty