Způsob sušení 6-kaprolaktamu

Číslo patentu: 246658

Dátum: 15.10.1987

Autori: Hrubý Jaroslav, Hrubý Jan, Machka Bohuslav, Bakoneík Vladislav

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

(75) Aumgyyu ČÁSENSKÝ BOHUSLAV ing. CSO., KRÄLIČEK JAROSLAV prof. ing. Drsc., KUBÄNEK VLADIMIR prof. ing. CSO., MAŘIK JIŘÍ ing. CSC., PRAHAZpůsob sušení 6-kaprolaktamu pro aniontovou polymeraci, při kterém se roztavený 6-kaprolaktam refluxuje za tlaku 1,0 až 2,0 kPa po dobu 1 až 60 min.vynález se týká zpúsobu sušení 6-kaprolaktamu.Voda patří k nejúčinnějším inhibitorům aniontové polymerace 6-kaprolaktamu (Kubánek V.,Králíček J., Mařík J., Kondelíková J. Chem. prñm. gg, 628 /1975/). Nutnou podmínkou úspěšného provedení aniontové polymerace 6-kaprolaktamu při přípravě polyamidu je bezvodost celého systému. Pro odstranění vody v 6-kaprolaktamu se užívá nejčastěji destilační metoda, která spočívá v oddestilování za sníženého tlaku cca 10 hmot. výchozího monomeru, což představuje značné výrobní ztráty.Méně užívanou metodou pro odstranění vody v 6-kaprolaktamu je sušení pomocí molekuvých sít (Králíček J., Kubánek V., Kondelíková Chem. prům. 334 185 /1973/), kde působí provozní potíže jejich regenerace spojená rovněž se ztrátàmi 6-kaprolaktamu. Účinnost molekulových sít se podstatné zvýši profukováním taveniny 6-kaprolaktamu suchým dusíkem (Makowski H Czarnecki J., Bondarowski A., Geltz L. Polimery 2 n, 332 /1975/), ale ani tento postup nelze využít v průmyslové výrobě polyamiáu aniontovou polymeràcí pro velké spotřeby suchého dusíkuUvedené nevýhody odpadají při použití způsobusušení 6-kaprolaktamu podle předloženého vynálezu, jehož podstata spočívá v tom, že se roztavený 6-kaprolaktam refluxuje za tlaku 1,0 až 2,0 kPa po dobu 1 až 60 min.Podle vynálezu lze postupovat tak, že se použije trubkový deflegmátor ukončený zpětným spirálovým trubkovým chladičem a výška refluxu v tomto chladiči se reguluje na nastavenou hodnotu otevíráním a uzavíráním elektromagnetického ventilu na pžívodu Chladicí vody.sušení 6-kaprolaktamu pro průmyslovou výrobu polyamidu se podle vynálezu provádí tak,že roztavený 6-kaprolaktam se zahřeje v kotli na teplotu 140-150 °C a ponechá se refluxovat při tlaku 1,5 až 2,0 kPa. Místo trubkového deflegmátoru lze užít některého typu destilační kolony, například kolony s násypnou náplní.Dále je uveden příklad provedení vynálezu.k Do lolitrové baňky s kulatým dnem bylo předloženo 6 kg technického 6-kaprolaktamu s ob~ sahem vody 0,1 8 hmot. Bañka byla umístěna v olejové lázni, opatřena 30 cm vpichovou kolonoue teploměrem a 50 cm zpětným spirálovým vodním chladičem a připojena k olejové rotační vývěvě. Ve výšce 10 cm nad vpichovou kolonou bylo umístěno teplotní čidlo ovládající elektromagnetický ventil, který v případě, že vroucí 6-kaprolaktam dosáhl tohoto čidlaotevíral přívod-chladící vody. V aparatuře byl udržován tlak 1,5-1,7 kPa. 6-kaprolaktam počal vřít při 142 °C. Regulovaným přívodem chladicí vody a teplotou lázně byl udržován plynulý reflux po dobu 30 minut. Takto vysušený 6-kaprolaktam obsahoval méně než 0,01 hmot. vody a bez dalších úprav bylzpůsob sušení 6-kaprolaktamu, vyznačený tím, že roztavený 6-kaprolaktam se refluxuje za tlaku 1,0 až 2,0 kPa po dobu 1 až 60 min.

MPK / Značky

MPK: C08G 69/18, C07D 223/08

Značky: 6-kaprolaktamu, způsob, sušení

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/2-246658-zpusob-suseni-6-kaprolaktamu.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Způsob sušení 6-kaprolaktamu</a>

Podobne patenty