Přípravek pro tváření hliníku

Číslo patentu: 240136

Dátum: 15.06.1987

Autori: Vendlová Jitka, Halgaš Ján

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Autor vynalezu KOLÁŘ AN ing VINTNÉŘ FRANTIŠEK mg. csc., PRAHA54 Prípravok pro tvâření hliníkuŘešení se týká tekutého přípravku, který omezuje zadírání nástrojů při tváření hliníkových předmětů. APodstata řešení spočívá v tom, že základní látkou přípravku je směs silně rozvětvených uhlovodíků Ca až C 9 1 až 1,5 dvbjné vazby v molekule která vzniká- polymerizací propylenu. S ohledem na požadovanou viskozitu přípravku lze tuto směs ulhovodíků smísit s vhodným minerálním olejem za. účelem .snížení viskozity, popřípadě s emulgátorem a pfípravit z této směsi emulzi. Takto vyrobený přípravek při tváření hliníku reaguje s aktivním povrchem přetvářeného kovu a zabraňuje jeho oxidaci a adhe~ si na formu.Přípravek je výhodné použít v obtížných operacích tváření hliníku a jeho slitin nanášením tenkých vrstev na polotovar. V důsledku adhese na aktivovaný povrch lze ho použít i při obtížném obräbění hliníku a jeho slitin, například řezání závitü, vystružo~ vám, řezání pllou atd. v.vynález se týká tekutého pľjpravku, ktev Arý omezuje. zadírání nástrojwťpři tvářenĺ hliníkových předmětů.Při objemovém tvářenl hllníkupnąpřlkłldtváření hliníkových nádob, se základni hli- níkový polotovar o objemu, ktorý odpovídápotřebě pro budoucí nádobu, přetváří ve vhodné formě na požadovaný tvar. Protože hliník lze dobře tvářet. polotovar ve tvářecí formě pod tlakom teče a většina mate~ riálu se přemísťuje, u obtížného tváření až na vzdálenost několika stovek milimetrů,po stenách tvářecí matrice a razniku. Aby nedocházelo k adhesnímu spojení hliníku s tvářecím nástrojem, nanáší se na povrch tvářeného polotovaru vhodná látka, která má tomuto spojení zabránit. Pro tyto účely se používaji různé syntetické i přírodní vosky, například včelí vosk, některé minerálnítvúřecích operacích, velkých vzdálenostech přemístění hliníku, nezabrání adhesnímtj navařování hliníku na nástroj. Forma ísámvýlisek jev tomto případě poškozen.Wie uvedený nedostatek nemá přípravek podle .vynálezu, .jehož podstata spočíva v tom, že sestävá z 5 až 80 hm. dilů minerálního oleje o kinematickê viskozitě při 50 °C od 4 do 20 mmhs 10 jaž 90 hm. and polymeru pro ylenu o hustotě při 20 °C .830 až 900 kg. m a dynamické viskozltě při 2.0 °Cdílů emulgátoru. vz E. j Takto vyrobený přípravek při jzváření hli niku reaguje s- aktlvním povrchem přetvávřenêho kovu a zabraňuje jeho oxidacl a adhesi na formu a za zv-ýšených teplot přitvářenl se rozklédá na nízkomolekulárni.látky, které dále zabraňuji přístupu vzduchu k atlvnímu povrchntvářeného hliníku~ a jeho oxidaci na Al 203. sahu přemísťovánl materiálu. Při náročnýchPříklady složení í gžecř 1. polymer propylenu hustoty« u-A 840 kgĺm 800/0 nm. viskozity při 20 °C 250 mPa . s minerální olej viskozlty při 50 °C 9 mm 2.s 1 20 0/0 2. polymer propylenu - 78 0/0 hm.minerální olej viskozity při 50 °CPřípravek jevýhodně použit v obtížných operacich tváření hliníku a jeho slítin nanášením tenkých vstev na polotovar. V důsledku adhese na aktivovaný povrch lze1. Přípravek pro tváření hliníku a jeho slltin na bázi mínerálního oleje a emulgátoru vyznačený tím, že sestává z 5 až 80 hm. dílů mínerálniho oleje o kinematícké viskozitě při 50 °C od 4 do 20 mm 3.s 1 10 až 90 hm. dílů polymeru propylenu o hustotěk 2. Připravekipodle bodu -1 vyznačený tím v že jakor emulgátor obsahu §,§l,tľĺ 0 ĺĺytľĺĺ

MPK / Značky

MPK: C09K 3/14

Značky: tváření, přípravek, hliníku

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/2-240136-pripravek-pro-tvareni-hliniku.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Přípravek pro tváření hliníku</a>

Podobne patenty