Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Au-tulivynálezu PRUŠA KAREL ing., POŠTORNÁ SMEIKAL OLDŘICH ing., MIKULOV PENDL IŘÍ ing.,PMLZEŇ UJCOVÁ EMMA RNDr. CS 0. MACHEK FRANTISEK ing. CSc. KRUMPHANZL VLADIMÍR člen korespondent ČSAV, prof. ing. DrSc., PRAHAŘešení se týká způsobu stabilizace vína proti dodatečnému vylučování kyselého vínanu draselxlého. Způsob- stabilizace pazústává v tom, že do vína se přidává dlhydrogencitran sodný DCS v množství 45 až 60 g/hl.3 , Vynález se týká způsobu stabilizace vínaĺproti dodatečnému vylučování kyselêhozvínanu draselného. iKvalita vína je určována nejen jeho chu-ą tí, ale též čirostí a celkovým vzhledem. Z~ praxe je známo, že daleko častějšíjsoju.re-.~ .klamace spotřebltelů pro nedostatky vzhledovê, než pro nedostatky chuľové. Proto patří operace při čiření a stabillzaci vína k nejdůležitějším odborným zásahům při získavaní finálního produktu - lahvového vína. .V posledních letech jsou v oblibě mladá svěží vína. Proto se zvyšují nároky na jejich ošetřování, zejména na prevenci proti zákalům, které se dodatečně vytvářejí v lahvích. Problémem při stabilizeci mladých vín jsou především krystalické zákaly, lsteré vznikají srážením solí kyseliny Vinné. sou ve víně málo rozpustné a srážejí se na stě« nách nádob, velkterých je víno uskladněno. K vysrážení vinného kamene dochází rovněž při odkyselování vína,.at už přirozeným vlivem jablečno-mléčlíého kvašení, nebo Lunělém.lstahilizacev vína proti dodatečnému vylu čování kyseléhowínanu draselného se pro vádí dosud běžně pomocí kyseliny metavin v néprůměrně V dávc-eçl kg na 100 hl, kteráe to však surovina dovozní, drahá a nedostatková. « vKyselinu metavinnou je třeba rozpustit v desetinásobném množství a dokonale smichat s .ošetřovaným vínem. Při míchání s ví~ nem je nutné pozorovat, zda nedochází k tvorbě zákalů. Podstata nového způsobu stabilizace vínadpodĺe vyíiálezu je, že se do vína přidává.60 g/hl. Dihydrogencitran sodný DCS jelevná domácí surovína a je běžně používän v potravinářské výrobě. Způsob ošetřování vína je shodný jako při ošetření kyselinou metavinnou, pouze maximální dávka DCS je 6 kg/IOO hl vína.Použití DCS bylo ověřeno poloprovozníiríi pokusy, jejichž přehled udává následující tabulka ×Dávka Zkoušené Měsíc PoznámkaVýr. Druh vína Roč. Množství C č. hl sklad g/hl množství lahvování 45 ihomoravské 81 800 0 50 g ~ i 00 září nebylo vráceno 82 nic i 52 Mikulovská 81 3 300 0 50 g 100 listopad vrácen pár Romance 82 lahví bez DCS 58 Rulandské 81 540 -1 50 g 270 únor vráceno asi 100 bílé 83 bez DCS 10 Mikulovská 82 3 500 -4 70 g 3 500 ~ březen, nebylo doposud Romance duben vráceno nicU vín ošetřených DCS se nevyskytly žádné zmetky, v žádnem případě nedošlo k vypadnutí vinného kamene. Po chuťové stránce DCS ve víně nezanechává žádné pachutě. Z výsledků je zřejmě, že DCS je schopen plně nahradit funkci kyseliny metavlnné.Způsob stahilizace vína proti dodatečnému vylučování kyselého vínanu draselného, vyznačený tím, že se do vína přidává dihydrogencitran sodný V množství 45 až S 0 g/hl.

MPK / Značky

MPK: C12H 1/00

Značky: vína, způsob, stabilizace

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/2-240131-zpusob-stabilizace-vina.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Způsob stabilizace vína</a>

Podobne patenty