Spôsob regenerácie hliníkových ofsetových tlačových platní

Číslo patentu: 238425

Dátum: 15.05.1987

Autori: Záhumenský Ladislav, Žuffa Milan, Hamar Jozef

Stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Spôsob regenerácie spočíva v tom, že sa z tlačovej formy po vytlačení potrebného nákladu dokonale odstráni tlačová farba a po opláchnutí vodou a vysušení sa v roztoku hydroxidu sodného s koncentráciou 15 až 20 hmot. %, pri teplote 10 až 50 °C, odstraňujú tlačové prvky a oxidová vrstva 1 až 20 minút. Potom sa platňa opláchne vodou a v roztoku kyseliny dusičnej s koncentráciou 5 až 25 hmot. %, pri teplote 10 až 50 °C sa neutralizuje a vybieľuje 8 až 10 minút. Po opláchnutí vodou sa platňa vysuší. Takto regenerovaný hliníkový plech sa ďalej elektrochemicky opracováva. Tlačové formy sa pripravujú rovnakým technologickým postupom, ako pri nepoužitých hliníkových platniach. Regeneračný postup umožňuje opätovné využitie tlačových platní a tým úsporu hliníkového plechu.

Text

Pozerať všetko

räritfšsrêä P OP IS VYN ÁlEZ u gssazs,21 PV 6721-33 Á, 40 Zverejnené 14 13 85 ÚRAD PRO IVNÁLEZY 45 Vydané 15 05 37 A OBJWY ĺ 75 Autor vynálezu HAMAR JOZEF ing., ZÁHUMENSKÝ LADISLAV ing., ŽUFFA MILAN ing., BRATISLAVA(54) Spôsob regenerácia hliníkových ofsetových tlačových platníSpôsob regenerácia spočíva v tom, že sa z tlačovej formy po vytlačení potrebného nákladu dokonale odstráni tlačová farba a po opláchnutí vodou a vysušeni sa v roztoku hyclroxidu sodného s koncentráciou 15 až 2 U hmot. 0/0, pri teplote 10 až 50 °C, odstraňujú tlačové prvky a oxidová vrstva 1 až 20 minút. Potom sa platňa opláchne vodou a v roztoku kyseliny dusičnej s koncentráciou 5 až 25 hmot. 0/0, pri teplote 10 až 50 °C sa neutralizuje a vybleluje 8 až 10 minút. Po opláchnutí vodou sa platňa vysuší. Takto regenerovaný hliníkový plech sa ďalej elektrochemicky opracováva.Tlačové formy sa pripravujú rovnakým technologickým postupom, ako pri nepoužitých hliníkových platniach. Regeneračný postup umožňuje opätovné využitie tlačových platní a tým úsporu hliníkového plechu.vynález sa týka spôsobu regenerácia hliníkových ofsetových tlačových platní chemickým a elektrochemickým opracovaním.Tlačová forma, z ktoreý bol vytlačený potrebný náklad, predstavuje odpadový materiál, vhodný len ako hliníkový šrot. Doterajšie regeneračné postupy sa zameriavali na odstránenie tlačového laku z anodicky oxidovaných povrchov platní.Na regeneráciu anodicky oxidovaných platní sa používajú organické rozpúšťadlá ako ocetón a n-amylester kyseliny octovej a kyselina fosforečná pre jej hydrofilizačné vlastnosti. Nevýhodou tohto spôsobu je, že ho možno použit len na regeneráciu platní s dostatočne hrubou a neporušenou oxidačnou vrstvou.Uvedené nedostatky odstraňuje spôsob regenerácia hliníkových ofsetových tlačových platní, ktorého podstata je v tom, že sa hliníková ofsetová tlačová forma ponorí do roztoku hydroxidu sodného s koncentráciou 15 až 20 hmot. 0/0, pri teplote 10 až 50 C na 1 až 20 minút, po opláchnutí vodou sa hliníková platňa ponorí do kúpeľa s roztokom kyseliny dusičnej s koncentráciou 5 až 25 hmot. 0/0, na 8 až 10 minút, pri teplote 10 až 50 °C a po dokonalom opláchnutí vodou sa vysuší a elektrochemicky opracováva.Ofsetové tlačové platne získané uvedeným regeneračným postupom majú rovnaké kvalitatívne vlastnosti ako nove, doteraz nepoužívané, elektrochemicky opracované hliníkové platne. Tlačové formy sa potom zhotovujú rovnakým technologickým postupomako pri tlačových platniach vyrobených z hliníkových plechov. Regeneráciou použitých tlačových platní a možnosťou ich opätovného využitia v polygraflckom priemysle sa dosiahnu značné úspory v spotrebe hliníkového plechu.Po vytlačení potrebného nákladu, resp. po dosiahnutí výšky nákladu, ktorý predstavuje hranicu životnosti tlačovej formy vloží sa do nakladače tlačového stroja 20 až 30 makulatúr, odstavia sa farebníkové valce, zappne sa stroj a s pristavenýmtlakom sa z tlač-ovej formy odváľa tlačová farba Tlačová forma sa dokonale zbaví tlačovej farby vymývacou tinktúrou, -opláchne vodou a usuší. Regenerácia prebieha napr. v linke na výrobu o-fsetových platní. V prvej nádrži naplnenej roztokom hydroxidu sodného s koncentráciou 20 hmot. 0/0 sa pri teplote 20 °C 3 minúty odstraňujú tlačové prvky tlačový lak a oxidová vrstva tlačovej platne hrúbka oxidu do 5 m. Po odstránení laku a odleptaní uvedenej vrstvy sa platňa v ďalšej nádrži opláchne prúdom vody, prípadne mechanicky očistí rotujúcimi kefami. Ďalšou fazou je neutralizácia a bielenie v nádrži s roztokom kyseliny dusičnej s koncentráciou 10 hmot. ío/o, pri teplote 20 °C 8 až 10 minút. Potom nasleduje dôkladné opláchnutie vodou a vysušenie hliníkových plechov prúdom teplého vzduchu. Takto regeneravaný hliníkový plech sa elektrochemicky zdrsní a anodicky oxiduje a je vhodný na prípravu ofsetových tlačových foriem rovnakou technológiou ako pri nepoužitých hliníkových plechoch.Spôsob regenerácia hliníkových ofsetových tlačových platní vyznačujúci sa tým,že sa hliníková ofsetová tlačová forma ponorí do roztoku hýdroxidu sodného s koncentráciou 15 až 20 hmot. 0/0, pri teplote 10 až 50 °C na 1 až 20 minút, po opláchnutívodou sa ponorí do roztoku kyseliny dusičnej s koncentráciou 5 až 25 hmot. 0/0, pri teplote 10 až 50 °C na 8 až 10 minút a po dokonalom opláchnutĺ vodou sa vysuší a elektrochemicky opracováva.

MPK / Značky

MPK: B41N 3/00

Značky: spôsob, ofsetových, platní, hliníkových, regenerácie, tlačových

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/2-238425-sposob-regeneracie-hlinikovych-ofsetovych-tlacovych-platni.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Spôsob regenerácie hliníkových ofsetových tlačových platní</a>

Podobne patenty