Spôsob odstraňovania izolačnej vrstvy z vinutia cievok rotorov synchrónnych elektromotorov

Číslo patentu: 237859

Dátum: 15.03.1987

Autor: Soroka Pavol

Stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Cievka sa po dobu 220 až 240 minút pri teplote 575 až 625 °C žíha, ochladí vodou a potom mechanicky sa očistí vinutie cievky. Prípadne sa cievka znovu varí 5 až 7 hodín v saponátovom roztoku a po opláchu vodou o teplote 35 až 45 °C sa vinutie mechanicky dočistí. V prípade výskytu mnoho čiernych okují je výhodné po mechanickom očistení vinutia cievky, keď sa táto máča v 10 %-nom roztoku kyseliny sírovej po dobu 45 až 80 minút.

Text

Pozerať všetko

ÚŘAD PRO VYNÄLEZV A OBJEVY54 Spôsob odstraňovanie izolačnei vrstvy z vinutia cievok rotorovCievka sa po dobu 220 až 240 minút pri teplote 575 až 625 °C žíha, ochladí vodou a potom mechanicky sa očistí vinutie cievky. Prípadne sa Cievka znovu vari 5 až 7 ho~ din v saponátovom roztoku a po oplächu vodou o teplote 35 až 45 °C sa vinutie mechanicky dočístí. V pripade výskytu mnoho čiernych okují je výhodné po mechanickom očistení vinutia cievky, keď sa táto máča v 1 D Vo-nom roztoku kyseliny sírovej po do bu 45 až 8 D minút.vynález sa týka spôsobu odstraňovanie ízolačnej vrstvy z vinutia cievok rotorovPre veľkú prácnosť a technologickú náročnosť sa doposiaľ renovácia polových cievok synchrónnych strojov neprevadzala u užívateľa týchto strojov ale iba u výrobcov. Odstraňovanie izolalčnej vrstvy z povrchu vodičov je spojené s veľmi hygienicky závadným pracovným prostredím a s nízkou produktivitou.Uvedené nedostatky odstraňuje spôsob odstraňovanie izolačnej vrstvy z vinutia cievok rotorov, synchrónnych elektromotorov,pri renovácii, podľa vynálezu. Podstata vynálezu spočíva v tom, že cievka sa po dobu 220 až 240 minút pri teplote 575 až 625 °C žíha. ochladí vodou, potom sa mechanicky očistí vinutie cievky od izolačnej vrstvy,prípadne sa 5 až 7 hodín znovu varí v saponátovomr .roztoku a pot-opiachnuti vodou o teplote 35 až 45 °C sa vinutie cievky mechanicky dočistí. V pripade výskytu mnoho čiernych onkují je výhodné po mechanickom očistení vinutia cievky, keď sa táto máča V 10 0/0 roztoku kyseliny sírovej po dobu 45 až 80 minút.Výhodou spôsobu podľa vynálezu je, že umožňuje-bez veľkých nákladov renováciu Cievok prevádzať v bežných OTJTHVOVIIÍEŠCÍ elektrických strojov, nemusí sa vynakladat mnoho prostriedkov na drahé zariadenie na výrobu Cievok z protiloveho vodiča na vysoko. Renováciou vodičov podľa vynále 4zu vzniká značná úspora medeného materiálu.Podľa príkladného prevedenia sa najprv cievka rotora zviazala drôtom na štyroch miestach v rovnej časti a na obidvoch čelách, tak, aby sa pri žíhaní nerozpadla. Po vložení do koša na žíhanie sa cievka žíhala po dobu 240 minút pri teplote 600 °C V elektrickej žíhacej peci.Po vybratí cievky z pece ju s košom ponoreným do studenej vody ochladili až do ustálenia hladiny vody. Po vybratí cievky z vody boli závity roztiahnuté na pracovnom stole a nožom bola mechanicky odstránená stará azbestová izolácia. Pretože prvým čistením nebola izolácia dostatočne odstránená, závity boli poskladané do cievky, táto bola stiahnuté medeným vodičom a vložená do vyváracej nádoby s roztokom alkonu na dobu 6 hod. pri teplote varu. Po vybratí z roztoku alkonu cievka bola opláchnutá vo vode s teplotou 40 °C. Potom roztiahnute závity vodiča boli očistené nožom, drôtenými kartáčmi a smirkovým skleneným papierom.V druhom pripade bolo postupované ako v predchádzajúcom prípade ale naviac bola cievka namočená do roztoku 10 0/0 kyseliny sírovej po dobu 1 hod.Po vybratí z roztoku cievka bola opláchnutá horúcou vodou. Vyčistenú cievku bolo možné dať do vypekacej a lisovacej šablóny, kde sa vyrovnali závity cievky pred opätovným použitím.1. Spôsob odstraňovania izolačnej vrstvy z vinutia Cievok rotorov synchrónnych elektromotorov pri renovácii, vyznačujúci sa tým, že cievka sa po dobu 220 až 240 Ininút pri teplote 575 až 625 °C žiha, ochladí vodou, potom sa mechanicky očistí vinutie cievky od ízolačnej vrstvy, a potom sa 5 až7 hodín znovu varí v saponátovom roztoku a po opláchnutí vodou o teplote 35 až 45 °C sa vinutie cievky mechanicky dočistí.2. Spôsob podľa bodu 1, vyznačujüci sa tým, že po mechanickom očistení vinutia cievky sa táto mača v 10 0/0 roztoku kyseliny sírovej po dobu 45 až 8 D minút.

MPK / Značky

MPK: H02K 15/12

Značky: vinutia, izolačnej, vrstvy, spôsob, cievok, synchrónnych, rotorov, elektromotorov, odstraňovania

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/2-237859-sposob-odstranovania-izolacnej-vrstvy-z-vinutia-cievok-rotorov-synchronnych-elektromotorov.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Spôsob odstraňovania izolačnej vrstvy z vinutia cievok rotorov synchrónnych elektromotorov</a>

Podobne patenty