Chelatujúci stéricky bránený piperidín

Číslo patentu: 229081

Dátum: 15.04.1986

Autori: Vašš František, Lustoň Jozef, Maňásek Zdeněk

Stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Chelatujúci stéricky bránený piperidín vzorca I

Text

Pozerať všetko

(54) Chelatujúci stéricky bránený piperidínVynález sa týka chelatujúceho stéricky brâneného piperidínu nasledujúceho vzorcaa äalej sa vynález týka spôsobu jeho prípravy.Spôsob prípravy chelatujúceho stéricky bráneného piperidínu je založený na reakciís 2,4-pentadionom V pomere 11 pri teplote v rozmedzí od laboratórnej až do 140 DC.zlúčeniny patriace do skupiny stérícky bránených amínov môžu samotné pôsobiť ako svetelné stabilizétory polyměrov. Nevýhodou nízkomolekulových zlúčenín tejto skupiny je ich značná prchavosť, vypierateľnosť z užitkového polyméru e v neposlednom rade ich toxicite. Prípravou ťažko rozpustných chelátov sa möçu tieto nedostatky eliminovať. K tomuto účelu môžu slúžiť látky, ktoré sú predmetom vynálezu.i I K |,5524 g (0,07 mol) 4-amino-2,2,6,6 ~Letrametylpiperićinu sa pridá 1,001 g O(0,01 mol) 2,4-pentadíonu. Zmes sa zuhrieva pri 80 C po dobu 4 h. Po ochladení sa stuhnutá reakčné Zmes kryštslizuje z petroléteru. Získaný 4-(2,2,6,6 «tetrametyl-4 ~piperídíny 1 229081imino)-2-pentanon má podobu bielych ihličiek s teplotou topenia 100,5 až 101 °C. Elementérna analýza pre ç 4 H 26 N 201. Chelatujúci stéricky bránený piperidin vzorce I wc-c-cąéc-cm H H2. Spôsob prípravy chelatujúcich stéricky bránených piperidínov vzorca I podľa bšdu 1, vyznačený tim, že se na 4-amino-2,2,6,6-tetrametylpiperidín pôsobí 2,4-pentadíonom v pomere 11 pri teplote v rozmedzí od laboratórnej až do 140 °C.

MPK / Značky

MPK: C07D 211/58

Značky: chelatujúci, stericky, bránený, piperidín

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/2-229081-chelatujuci-stericky-braneny-piperidin.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Chelatujúci stéricky bránený piperidín</a>

Podobne patenty