Prostriedok pre povrchovú úpravu aglomerovateľných látok

Stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Prostriedok pre povrchovú úpravu aglomerovateľných látok na báze polypropylénu izotaktickej, ataktickej a stereoblokovej formy so strednou molekulovou hmotnosťou 11 000 až 40 000 v minerálnom oleji, vyznačujúci sa tým, že obsahuje 0,25 až 10 % hmotnostných asfalténov a 4 až 40 % hmotnostných živicových látok na báze bituménu.

Text

Pozerať všetko

54 Prostriedok pre povrchovú úpravu aglomerovatelných látokVynález rieši prostriedok pre povrchovú úpravu látok so klonom k aglomerácii.Pre povrchovú úpravu priemyselných hnojív, ako aj rôznych látok a kryštalyzátorov anorganického i organického pôvodu so sklonom k spekaniu a zmene takových vlastností ich aglomeráciou sa uplatňuje celý rad známych riešení, ktorých účinok sa zakladá na ich iontovom charaktere, vytváraní ochranného inertnêho povlaku organického alebo anorganického. pôvodu.jednou z látok uplatňovaných pre daný účel je polypropylén zmesnej štruktúry ataktickej, stereoblokovej a izotaktickej, so strednou molekulovou hmotnosťou 11 000 až 40 000, chránený A 0 185 503. Zo sledovania účinnosti tohoto prostriedku sa ukáazlo, že je možné jeho účinok ďalej významne zvýšiť i v oblasti hydroíobizacie povrchu granúl, a to kombináciou s ďalšími látkami a spôsobom jeho prípravy na báze polypropylênu izotaktickej, ataktickej a stereoblokovej formy so strednou hmotnosťou 11 000 až 40000 v minerálnom oleji podľa vynálezu,podstatou ktorého je, že obsahuje 0,25 až 10 0/0 hmo-tnostných asfaltenov a 4 až 40 0/0 hmotnostných živicových látok na báze bituménu.Príklady prevedenia Príklad 1Do 92 kg mínerálneho oleja s vysokým obsahom aromátov s teplotou 70 °C sa za neustéleho miešania a temperácie vpravilo 3 kg polypropylénu s obsahom 68 hmotnostných ataktickej, 24 9/0 hmotnostných stereoblokovej a 8 hmotnostných izotaktickej štruktúry a 5 kg propánového asfa 1 ~ tu, zloženie 84 hmotnostných živicových látok, 14 hmotnostných asfalténov a 2 hmotnostne parafínov. získaná zmes s obsahom 4,3 0/0 hmovtnostných živicových látok a 0,7 0/0 hmotnostných asfalténov sa naniesla pri teplote 80 °C na povrch aglomerovatelnej látky v množstve 0,1 °/o hmotnostných.Do 85 kg minerálneho oleja s vysokým obsahom aromátov s teplotou 75 °C se vpraVilo 5 kg polypropylénu s obsahom 91 0/0 hmotnostných ataktickej, 5 0/0 hmotnostných stereoblokovej a 4 hmotnostných izotaktickej štruktúry a 10 kg propánového. asfaltu, zloženia podľa príkladu 1. získaná zmes s obsahom 8,6 9/0 hmotnostných živicovýchlátok a 1,4 hmotnostných asfalténov sa aplikovala zhodne s príkladom 1.P r í k 1 a d 3 Do 59,9 kg minerálneho oleja s vysokým obsahom aromyátov s teplotou 80 °C sa vpra Vilo 0,1 kg polypropylénu s obsahom 74 °/o hmotnostných ataktickej, 29 0/0 hmotnost Príklad prevedenianých stereoblokovej a 1 hmotnostných izotaktickej štruktúry a 40 kg propánového asfaltu, zloženia podľa príkladu 1. získaná zmes s obsahom 33,6 hmotnostných živicových látok, 5,6 hmotnostnych asfalténov sa waplikovala zhodne s príkladom 1.Takto realizovanou po-vrchovou úpravou sa zlepšili tokové, hygroskopické vlastnosti a znížil sa sklon k aglomerácii nasledovneSkrátenie doby výtoku Fordovým kelímkom pre priemer 10, 12 a 10 mm oZníženie navlhávania močoviny pri 25 °C,relatívnej vlhkosti 100 po dobu 6 hodín oZníženie spekavosti oproti neupravenej močovine polypropylenom podľa A 0 185 503 oupravené podľa vynálezu oZníženie spekavosti oproti neupravenému hnojivu s obsahom dusíka, fosioru a draslíka polypropylénom podľa A 0 185 503 oupravená podľa vynálezu oZníženie spekavosti oproti neuprovenému iadku polypropylénom podľa A 0 185 503 oupravená podľa vynálezu oProstriredok pre povrchovú úpravu aglomerovateľných látok na báze polypropylénu izotaktickej, ataktickej a stereoblokovej formy so strednou molekulovou hmotnosťou11 000 až 40 000 v minerálnom oleji, vyznaču júci sa tým, že obsahuje 0,25 až 10 hmotnostných asfalténov a 4 až 40 °/o hmotnostnych živicovych látok na báze bituménu.

MPK / Značky

Značky: prostriedok, úpravu, látok, povrchovú, aglomerovateľných

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/2-226521-prostriedok-pre-povrchovu-upravu-aglomerovatelnych-latok.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Prostriedok pre povrchovú úpravu aglomerovateľných látok</a>

Podobne patenty