Spôsob úpravy predhydrolyzátu určeného na spaľovanie

Číslo patentu: 226109

Dátum: 15.04.1986

Autori: Murín Ján, Roth Harold

Stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Spôsob úpravy predhydrolyzátu určeného na spaľovanie, získaného z predhydrolýzy štiepok vláknoviny, vyznačený tým, že predhydrolyzát sa alkalizuje zásadou na pH 9,5 až 14 a ohreje na teplotu 120 °C až 180 °C, pri ktorej zotrvá 3 až 50 minút.

Text

Pozerať všetko

Wii Wtiiĺitiii name K AUTORSKÉMU OSVEDČENIU541 Spôsob úpravy pretlhydrolyzâtu určeného na spaľovanievynález sa týka spôsobu úpravy predhydrolyzátu vznikajúceho pri výrobe buničiny,určeného na spaľovanieV súčasnosti sa uskutočňuje Vodná predhydrolýza štiepok vláknoviny diskontinuálnym alebo kontinçuálnym spôsobom. Vznikajúci predhydrolyzát tvorí odpadný roztok pri výrobe buničiny, ktorý sa podieľa z väčšej časti na celkovom znečistení odpadových vôd. Likvidácia časti predhydrolyzátu sa robi zahustením na krmný koncentrát a část sa využije pre potravinárske účely. Tieto spôsoby züžitkovania si vyžadujú investičné náklady a vyššiu spotrebu energií. V súčasnosti väčšie množstvo predhydrolyzátu nie je využívané. Núdzovým riešením je likvidácia V procese čistenia odpadových vôd, kde so zvyšujúcim sa podielom predhydrolyzátu je ohrozená biologická rovnováha čistiacich procesov, ich účinnosť, čoho výsledkom je vyššie znečisťovanie Vodného toku.Podstatou Vynálezu je chemická úprava predhydrolyzátu zásadou na pH 9,5 až 14 a tepelná úprava predhydrolyzátu pri teplote 120 C až 180 °C, pri ktorej zotrvá 3 až 50 minút, podmieňujúca jeho spracovanie po zahustení, spaľovaním V peci na regeneráciu chemikálií.Vyššie uvedené nedostatky sú úplne, alebo čiastočne odstránené podľa predmetného vy 226109nálezu, pričom sa dosiahne efektívne využitie organickej sušiny predhydrolyzátu na energetické účely následovným spaľovaním. Spôsoblikvidácie nevyžaduje investičné náklady, rieši problém znečisťovania životného prostredia bez nárokov na nové pracovne sily a nove zariadenia, umožňuje zvýšiť účinnost čistenia odpadových vôd, znižuje znečisťovanie životného prostredia, zlepšuje podmienky pri spaľovaní čiernych výluhov zvýšením pomeru organickej časti k anorganickej po zahustení, čím zároveň znižuje spotrebu mazutu pri spaľovaní.K predhydrolyzatu sa kontinuálne pridáva luh sodný o koncentrácii 250 g/l za neustáleho miešania v takom množstve, aby pH alkalizovaneho predhydrolyzátu bolo 11. Alkalizovaný predhydrolyzát sa vyhreje na teplotu 160 °C pri ktorej zotrva 40 minút. Po tejto reakčnej dobe sa zmieša s čiernym výluhom,s ktorým sa spolu odparí a spali V peci na regeneráciu chemikálií.Možnosti využitia Vynálezu sú vo všetkých podnikoch, kde predhydrolyzat vznikajúci pri výrobe buničiny je odpadovýrn produktom, znečistujúcim životné prostredie.hydrolyzàt sa alkalizuje zásadou na pH 9,5 až 14 a ohreje na teplotu 120 °C až 180 °C, pri ktorej zotrvá 3 až 50 minút.Spôsob úpravy predhydrolyzátu určeného na spaľovanie, zĺskaného z predhydrolýzy štíepok vláknoviny, vyznačený tým, že pred

MPK / Značky

Značky: úpravy, spôsob, spaľovanie, určeného, predhydrolyzátu

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/2-226109-sposob-upravy-predhydrolyzatu-urceneho-na-spalovanie.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Spôsob úpravy predhydrolyzátu určeného na spaľovanie</a>

Podobne patenty